ฮอร์โมนเพื่อชะลอวัย (Hormone for Anti-Aging)

ฮอร์โมนเพื่อชะลอวัย (Hormone for Anti-Aging)

ฮอร์โมนเพื่อชะลอวัย (Hormone for Anti-Aging)

รายละเอียด

ผู้สอน Wellness Hub

หากคุณอยากชะลอการแก่ชราให้นานที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
อยากดูอ่อนกว่าวัย มีอายุของร่างกายอ่อนกว่าอายุตามปีที่เกิด
คุณจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องระบบฮอร์โมนในร่างกายตัวเอง ต้องเข้าใจว่ามันทำงานยังไง
ไม่ได้ต้องเข้าใจลึกซึ้งเพื่อไปรักษาใคร แต่คุณต้องเข้าใจว่ามันทำงานยังไง
คอร์สนี้จะพาคุณเข้าไปเรียนรู้ฮอร์โมนที่สำคัญทุกตัวที่มีอยู่ในร่างกายตัวเอง
ไปดูว่าฮอร์โมนคืออะไร มีหน้าที่อะไร ทำงานยังไง มีกี่ประเภท และจะทำยังไงให้ทำงานสมบูรณ์สูงสุด
เมื่อฮอร์โมนทำงานสมบูรณ์ เนื้อเยื่อก็สมบูรณ์ อวัยวะก็สมบูรณ์ ร่างกายก็สมบูรณ์
ดูแลระบบฮอร์โมนให้ทำงานสมบูรณ์ ร่างกายก็เสื่อมชราช้าไปโดยปริยาย

จุดเด่นของคอร์ส
1. ความรู้เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพที่คนส่วนใหญ่มองว่ายาก เอามาเล่าให้คนธรรมดาเข้าใจได้
2. ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์แบบที่เอาไปใช้ได้จริง ไม่ได้เพื่อเอาไปสอบ ไม่ได้เพื่อเอาไปรักษาใคร แต่เพื่อเอาไปดูแลตัวเองในเชิงป้องกัน
3. ครอบคลุมลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนได้กว้างที่สุด ทุกคนรักสุขภาพของตัวเองแต่ทุกคนไม่ได้อยากเรียนรู้หมดทุกอย่าง
    - บางคนรักการเรียนรู้ อยากรู้อย่างลึกซึ้งเพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เข้าใจหลักการทั้งหมด
    - บางคนชอบการเรียนรู้เฉพาะด้านที่จะได้เอาไปใช้เท่านั้น หลักการอะไรที่ละเอียดลึกซึ้งยังไม่ค่อยสนใจ
    - บางคนอยากรู้เฉพาะวิธีการเพื่อนำไปใช้ได้เลย มีเวลาค่อยกลับมาเรียนรู้เหตุผลว่าเพราะอะไรถึงต้องทำแบบนี้

โดยที่ในเนื้อหาแต่ละบท จะมีอยู่ 3 แบบ
1. แบบเต็ม (Full Version) เหมาะสำหรับคนที่รักการเรียนรู้ ลงรายละเอียด เพื่อให้เข้าใจลึกซึ้ง
2. แบบย่อ (Summary Version) เหมาะสำหรับคนที่ชอบสั้นๆ กระชับๆ ลงรายละเอียดเฉพาะส่วนที่จำเป็น
3. แบบวิธีการ (Solution Version) เหมาะสำหรับไม่ชอบเรียนรู้ แค่บอกวิธีการมาก็พอ ไม่อยากรู้เหตุผล

คอร์สนี้จะช่วยแก้ปัญหา
1. ความรู้สึกที่รู้สึกกับตัวเองว่าร่างกายไม่สมบูรณ์ ไม่ได้เป็นโรคหรือไม่สบายแต่ก็ไม่สมบูรณ์
2. ลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ร่างกายที่อ้วนง่าย กล้ามเนื้อลดลงและไขมันเพิ่มขึ้น
3. ความรู้สึกอ่อนล้า ไม่ค่อยมีแรง ไม่มีพลังชีวิต และระบบภูมิต้านทานลดลง

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เข้าใจการทำงานของระบบฮอร์โมนในร่างกายตัวเอง
2. เมื่อฮอร์โมนเพี้ยน (มากเกินไป น้อยเกินไป ผิดเวลา ไม่มีประสิทธิภาพ) จะแสดงออกมายังไงให้เรารู้
3. วิธีตามธรรมชาติที่จะทำให้ฮอร์โมนทุกตัวทำงานได้ดีที่สุด เพื่อจะมีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด ชะลอการแก่ชรา หุ่นดีและห่างไกลโรค

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
1. คนที่อยากแก่ช้า ชะลอการแก่ชราให้นานที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
2. คนที่อยากหุ่นดี ไม่ผอมเกินไปและไม่อ้วนเกินไป
3. คนที่อยากห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งหลาย

เนื้อหาของคอร์สนี้

Introduction - บทนำ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์ส 03:23
วิธีการเรียน 14:39
เอกสารประกอบการเรียน (Handout) 00:10
Module 1 - ความรู้พื้นฐานของฮอร์โมน (Basic Concept of Hormone) คลิปยาว (นาที)
แบบเต็ม (Full Version) 27:47
แบบย่อ (Summary Version) 09:15
แบบวิธีการ (Solution Version) 04:13
Module 2 - ฮอร์โมนแห่งการต้านแก่ (Growth Hormone) คลิปยาว (นาที)
แบบเต็ม (Full Version) 28:43
แบบย่อ (Summary Version) 08:38
แบบวิธีการ (Solution Version) 04:27
Module 3 - ฮอร์โมนแห่งการนอนหลับ (Melatonin Hormone) คลิปยาว (นาที)
แบบเต็ม (Full Version) 13:02
แบบย่อ (Summary Version) 06:36
แบบวิธีการ (Solution Version) 03:25
Module 4 - ฮอร์โมนแห่งการหุ่นดี (Thyroid Hormone) คลิปยาว (นาที)
แบบเต็ม (Full Version) 18:57
แบบย่อ (Summary Version) 09:16
แบบวิธีการ (Solution Version) 05:25
Module 5 - ฮอร์โมนแห่งการอยู่รอด (Cortisol Hormone) คลิปยาว (นาที)
แบบเต็ม (Full Version) 20:09
แบบย่อ (Summary Version) 12:47
แบบวิธีการ (Solution Version) 03:55
Module 6 - แม่ของทุกฮอร์โมน (Pregnenolone Hormone) คลิปยาว (นาที)
แบบเต็ม (Full Version) 06:16
แบบย่อ (Summary Version) 03:47
แบบวิธีการ (Solution Version) 01:29
Module 7 - ฮอร์โมนแห่งการปัสสาวะ (Aldosterone Hormone) คลิปยาว (นาที)
แบบเต็ม (Full Version) 07:16
แบบย่อ (Summary Version) 03:56
แบบวิธีการ (Solution Version) 02:07
Module 8 - ฮอร์โมนเพศชายอย่างแรก (DHEA Hormone) คลิปยาว (นาที)
แบบเต็ม (Full Version) 06:04
แบบย่อ (Summary Version) 03:46
แบบวิธีการ (Solution Version) 02:01
Module 9 - ฮอร์โมนแห่งความตกใจ โมโห หดหู่ (Catecholamines Hormone) คลิปยาว (นาที)
แบบเต็ม (Full Version) 06:55
แบบย่อ (Summary Version) 04:24
แบบวิธีการ (Solution Version) 00:52
Module 10 - ฮอร์โมนแห่งการเติบโตไปข้างหน้า (Insulin Hormone) คลิปยาว (นาที)
แบบเต็ม (Full Version) 19:01
แบบย่อ (Summary Version) 09:43
แบบวิธีการ (Solution Version) 04:21
Module 11 - ฮอร์โมนแห่งการลดความอ้วน (Glucagon Hormone) คลิปยาว (นาที)
แบบเต็ม (Full Version) 06:25
แบบย่อ (Summary Version) 03:36
แบบวิธีการ (Solution Version) 01:36
Module 12 - ฮอร์โมนแห่งความรัก (Dopamine-Endorphin-Oxytocin-Serotonin Hormone) คลิปยาว (นาที)
แบบเต็ม (Full Version) 08:51
แบบย่อ (Summary Version) 06:14
แบบวิธีการ (Solution Version) 01:41
Module 13 - ฮอร์โมนแห่งการอักเสบ (Prostaglandins Hormone) คลิปยาว (นาที)
แบบเต็ม (Full Version) 33:07
แบบย่อ (Summary Version) 09:37
แบบวิธีการ (Solution Version) 03:51
Module 14 - กลุ่มฮอร์โมนแห่งความเป็นเพศชาย (Androgen Group Hormone) คลิปยาว (นาที)
แบบเต็ม (Full Version) 09:43
แบบย่อ (Summary Version) 07:27
แบบวิธีการ (Solution Version) 01:55
Module 15 - กลุ่มฮอร์โมนแห่งความเป็นเพศหญิง (Estrogen Group Hormone) คลิปยาว (นาที)
แบบเต็ม (Full Version) 35:30
แบบย่อ (Summary Version) 09:46
แบบวิธีการ (Solution Version) 03:08
Module 16 - ฮอร์โมนแห่งความแข็งแรงของกระดูก (Parathyroid-Calcitonin Hormone) คลิปยาว (นาที)
แบบเต็ม (Full Version) 09:50
แบบย่อ (Summary Version) 08:21
แบบวิธีการ (Solution Version) 03:19
Module 17 - ฮอร์โมนที่เกิดจากไขมันสะสม (Fat Hormone) คลิปยาว (นาที)
แบบเต็ม (Full Version) 08:44
แบบย่อ (Summary Version) 02:35
แบบวิธีการ (Solution Version) 01:20
Module 18 - ฮอร์โมนทุกอย่างทำงานร่วมกัน (Hormone Symphony) คลิปยาว (นาที)
แบบเต็ม (Full Version) 09:47
แบบย่อ (Summary Version) 06:27
แบบวิธีการ (Solution Version) 01:03
Module 19 - อาการที่ทำให้รู้ว่าฮอร์โมนเพี้ยน (Health Effect to Hormone Deficiency) คลิปยาว (นาที)
แบบเต็ม (Full Version) 23:01
แบบย่อ (Summary Version) 18:41
แบบวิธีการ (Solution Version) 04:58
Module 20 - ลีลาชีวิตที่ทำให้ฮอร์โมนสมบูรณ์สูงสุด (Lifestyle for Optimal Hormone) คลิปยาว (นาที)
แบบเต็ม (Full Version) 09:25
แบบย่อ (Summary Version) 09:25
แบบย่อ (Summary Version) 09:25
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send