Leadership In Crisis Management ภาวะผู้นำและเทคนิคการบริหารในภาวะวิกฤติ

Leadership In Crisis Management ภาวะผู้นำและเทคนิคการบริหารในภาวะวิกฤติ

Leadership In Crisis Management ภาวะผู้นำและเทคนิคการบริหารในภาวะวิกฤติ

รายละเอียด

ผู้สอน ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ ,Perfect Training

คอร์สออนไลน์ "Leadership In Crisis Management ภาวะผู้นำและเทคนิคการบริหารในภาวะวิกฤติ" สำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการที่เหมาะที่สุดในเวลานี้ เพิ่มขีดความสามารถ การจัดการภาวะวิกฤติในตัวคุณ โดยสิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้
1. ได้เรียนรู้พื้นฐานของ "ภาวะวิกฤติ" และผลกระทบเชิงลบ 4 ระดับ และความสำคัญของการบริหารในภาวะวิกฤติ
2. ได้ปรับและพัฒนากรอบความคิดที่จำเป็นในภาวะวิกฤติซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3. ได้เรียนรู้หลักสำคัญในการทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ที่เป็นอาวุธสำคัญในการพาองค์กรข้ามผ่านวิกฤติไปได้
4. เข้าใจหลักการในการปฏิบัติ Work form Home ตั้งแต่เริ่มต้นจนกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
5. ได้เรียนรู้บทบาทของผู้นำที่ควรจะเป็นในภาวะวิกฤติที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงทันที
6. ได้พัฒนาภาวะผู้นำจากหลักผู้นำแบบ VUCA ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันทีในสถานการณ์วิกฤติแบบนี้
7. เรียนรู้หลัก และเทคนิคการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
8. เพิ่มความสามารถ และความรอบคอบในการตัดสินใจด้วยการนำกับดักในการตัดสินใจไปร่วมวิเคราะห์ก่อนการตัดสินใจด้วย
9. ได้เครื่องมือ วิธีการ ในการบริหารลูกน้อง และทีมงานในภาวะที่ต้องการความรวดเร็วและประคองผลงานไม่ให้ลดลงจนสร้างความเสียหายในวงกว้าง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่ได้รับบทบาทบริหารจัดการคน

เนื้อหาของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ คลิปยาว (นาที)
แนะนำหลักสูตร 01:01
เอกสารประการกอบการเรียน 00:10
Leadership In Crisis Management ภาวะผู้นำและเทคนิคการบริหารในภาวะวิกฤติ คลิปยาว (นาที)
Lesson 1 การบริหารในภาวะวิกฤตสำคัญอย่างไรกับองค์กร 11:34
Lesson 2 กรอบความคิดผู้นำในภาวะวิกฤติ 10:29
Lesson 3 แนวคิดและกระบวนการ การจัดการภาวะวิกฤติ 09:13
Lesson 4 การจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 11:29
Lesson 5 แนวทางการบริหาร WORK FROM HOME 09:51
Lesson 6 บทบาทของผู้นำในภาวะวิกฤติ 08:10
Lesson 7 ภาวะผู้นำในภาวะวิกฤต 12:35
Lesson 8 เทคนิคการสื่อสารในภาวะวิกฤต 13:26
Lesson 9 กับดักการตัดสินใจในภาวะวิกฤติ 09:54
Lesson 10 การบริหารคนตามสถานการณ์ 19:19
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send