OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน

OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน

OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ผู้สอน พลกฤต โสลาพากุล

การกำหนดเป้าหมายขององค์กรและทิศทางในการทำงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ขององค์กรเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้พนักงานที่ทำงานในองค์กรสามารถรับทราบ เข้าใจเป้าหมาย และร่วมมือกันปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆ เพื่อองค์กร

OKRs (Objective and Key Results) เป็นแนวคิดในการบริหารงานที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในหลายองค์กร OKRs มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งพนักงานและองค์กร ทำให้หลายองค์กรนำ OKRs มาใช้เพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันในการปฏิบัติงาน

เนื้อหาหลักภายในคอร์ส
1. OKRs คืออะไร
2. KPI & OKRs แตกต่างกันอย่างไร
3. ภาพรวมแนวคิดของ OKRs ในการตั้งเป้าหมายขององค์กร
4. หลักการในการตั้ง OKRs ( Objective and Key Results)
5. การเตรียม OKRs และเชื่อมโยง OKRs กับ Mission & Vision ขององค์กร
6. เปรียบเทียบหลักการต่างๆ MBO,KPIs,BSC และ OKRs
7. การสร้างแนวทางเพื่อนำ OKRs มาใช้ในองค์กร
8. การเตรียมความพร้อมในการใช้ OKRs
9. Mindset และ วัฒนธรรม CFR
10. OKRs กับการประเมินผลในองค์กร
11. การติดตามและประเมินผล OKRs
12. สรุปลักษณะเด่นของ OKRs

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ได้เรียนรู้วิธีการบริหารผลงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- ได้เรียนรู้วิธีการประยุกต์ใช้ OKRs กับองค์กร
- ได้เรียนรู้กลยุทธในการเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานเป็นแบบเชิงรุก เพิ่มการสื่อสารและความร่วมมือ

คอร์สเรียนนี้เหมาะสำหรับ
- หัวหน้างาน ผู้จัดการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สออนไลน์ 01:39
แนะนำบทเรียน 02:22
OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน คลิปยาว (นาที)
1. OKRs คืออะไร 02:06
2. KPI & OKRs แตกต่างกันอย่างไร 03:29
3. ภาพรวมแนวคิดของ OKRs ในการตั้งเป้าหมายขององค์กร 02:35
4. หลักการในการตั้ง OKRs ( Objective and Key Results) 02:29
5. การเตรียม OKRs และเชื่อมโยง OKRs กับ Mission & Vision ขององค์กร 01:41
6. เปรียบเทียบหลักการต่างๆ MBO,KPIs,BSC และ OKRs 03:21
7. การสร้างแนวทางเพื่อนำ OKRs มาใช้ในองค์กร 05:13
8. การเตรียมความพร้อมในการใช้ OKRs 09:46
9. Mindset และ วัฒนธรรม CFR 06:16
10. การติดตามและประเมินผล OKRs 05:12
11. สรุปลักษณะเด่นของ OKRs 02:15
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send