เคล็ดลับ XLOOKUP & FILTER สูตรยุคใหม่ที่คุณต้อง Wow

เคล็ดลับ XLOOKUP & FILTER สูตรยุคใหม่ที่คุณต้อง Wow

เคล็ดลับ XLOOKUP & FILTER สูตรยุคใหม่ที่คุณต้อง Wow

รายละเอียด

ผู้สอน สมเกียรติ ช่วยมาก

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คอร์สพิเศษ "เคล็ดลับ XLOOKUP & FILTER สูตรยุคใหม่ที่คุณต้อง Wow"
(เรียนรู้ได้แบบง่าย ๆ ด้วย Exercises แบบ Step by Step โดยใช้ทักษะการพิจารณามากกว่าความจำ)

เนื้อหาหลักๆ สำหรับคอร์สนี้ คือ
1) XLOOKUP คือ ที่สุดของสูตรสำหรับยุคใหม่บน Excel ที่รวมเอาคุณงามความดีของสูตรเดิมๆ หลายๆ สูตรเข้าไว้ด้วยกัน... ถ้าใครก็ตามได้รู้จักแล้วจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้น และตกหลุมรักในทันที...เพราะ
- พัฒนาต่อยอดมาจากสูตร LOOKUP 
- พัฒนาต่อยอดมาจากสูตร VLOOKUP
- พัฒนาต่อยอดมาจากสูตร HLOOKUP
- พัฒนาต่อยอดมาจากสูตร INDEX
- พัฒนาต่อยอดมาจากสูตร IF(ISNA(
- พัฒนาต่อยอดมาจากสูตร IF(AND(
- พัฒนาต่อยอดมาจากสูตรแบบ Array
- Match ข้อมูลได้ 3 แบบหลักๆ คือ Exact Match, A-Z Match และ Z-A Match
- ค้นหาค่าที่ใกล้เคียง (Approximate) ได้ 2 แบบหลักๆ คือ Next Smaller กับ Next Larger
- ค้นหาข้อมูลแบบ First to Last, Last to First
- ฯลฯ

2) FILTER คือ เพื่อนซี้ของสูตร XLOOKUP เป็นสูตรสำหรับยุคใหม่บน Excel ที่ถ้าใครก็ตามได้รู้จักแล้วจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้น และตกหลุมรักในทันที...เพราะ
- พัฒนาต่อยอดมาจากสูตร XLOOKUP (และสามารถนำ FILTER กับ XLOOKUP มาร่วมมือกันก็ได้)
- พัฒนาต่อยอดมาจากสูตร LOOKUP 
- พัฒนาต่อยอดมาจากสูตร VLOOKUP
- พัฒนาต่อยอดมาจากสูตร HLOOKUP
- พัฒนาต่อยอดมาจากสูตร INDEX
- พัฒนาต่อยอดมาจากสูตร MATCH
- พัฒนาต่อยอดมาจากสูตร IF(ISNA/IF(ISBLANK
- พัฒนาต่อยอดมาจากสูตร AND
- พัฒนาต่อยอดมาจากสูตร OR
- พัฒนาต่อยอดมาจากสูตรแบบ Array
- พัฒนาต่อยอดมาจากคำสั่ง Data -> Auto Filter
- พัฒนาต่อยอดมาจากคำสั่ง Data -> Advanced Filter
- ฯลฯ

3) วิธีการนำเอาสูตรเดิม ๆ ที่ยังคงความคลาสสิค และสามารถนำมาผสมผสานกับสูตรยุคใหม่ได้อย่างลงตัว เพื่อเพิ่มความ Wow เช่น
- VLOOKUP กับ XMATCH
- HLOOKUP กับ XMATCH
- INDEX กับ XMATCH
- ISNA/ISTEXT/ISNUMBER กับ FILTER
- SEARCH/FIND กับ FILTER
- XLOOKUP กับ FILTER
- TEXTJOIN กับ FILTER
- UNIQUE กับ XLOOKUP & FILTER
- ฯลฯ

4) วิธีการปรับสูตรเดิม ๆ ให้ดู Wow และ Smart เหมือนสูตรยุคใหม่ได้อย่างง่ายๆ สบายๆ

5) Tips & Tricks พร้อมเคล็ดลับ ที่จะช่วยเพิ่มพลัง และส่งให้คุณไปต่อยอดความรู้อื่น ๆ ความรู้ใหม่ ๆ บน Excel ได้ด้วยตนเอง

ประโยชน์ที่คนใช้ Excel ทุกคนจะได้รับจากคอร์สพิเศษคอร์สนี้
1) ความ Wow ของ 2 สูตรผู้ยิ่งใหญ่ XLOOKUP & FILTER ซึ่งเป็น Key Success ของการเขียนสูตรบน Excel สำหรับยุคใหม่ (Excel for Microsoft 365)
2) วิธีการนำสูตรยุคเก่า เช่น VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, SEARCH, FIND, ISNA, ISTEXT เป็นต้น มาผสมผสานกับสูตรยุคใหม่ เช่น XLOOKUP & FILTER, XMATCH พร้อมด้วยวิธีการใช้งานสูตรยุคใหม่อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ISFORMULA, FORMULATEXT, TEXTJOIN, UNIQUE, SORT, SORTBY เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดู Wow มากเข้าไปอีก 
3) แนวทางการปรับสูตรเดิมๆ ให้ Wow และฉลาดเหมือนกับสูตรยุคใหม่ได้อย่างง่ายๆ สบายๆ 
4) Tips & Tricks ที่จะช่วยเพิ่มพลัง และส่งให้คุณไปต่อยอดความรู้อื่นๆ ความรู้ใหม่ๆ บน Excel สำหรับยุคใหม่ได้ด้วยตนเอง 
5) คอร์สนี้จะทำให้ชีวิตการเขียนสูตรของคุณง่ายขึ้น สบายมากขึ้น และ Wow มากขึ้น 
6) คอร์สนี้จะสอนเป็น Step by Step ลงมือทำให้เห็นกันแบบจะๆ เน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะการพิจารณามากกว่าความจำ
7) คอร์สนี้จะทำให้คุณหลงรักโปรแกรม Excel ไปตลอดกาล

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
1) เขียนสูตร IF/VLOOKUP เป็นอยู่แล้ว
2) หรือ เคยเรียนคอร์สฟรีคอร์สนี้มาก่อน เคล็ดไม่ลับกับ Excel: 7 สูตรที่เราต้องรู้ "สู่ชีวิต New Normal" (https://www.skilllane.com/courses/7-excel-formulae-new-normal)

สอนโดย สมเกียรติ ช่วยมาก (ช่วยคุณได้มากจริงๆ นะครับ)

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สออนไลน์ 05:17
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ (ตัวอย่างเนื้อหาบทที่ 1) 02:06
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ (ตัวอย่างเนื้อหาบทที่ 2) 01:56
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ (ตัวอย่างเนื้อหาบทที่ 3) 02:06
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ (ตัวอย่างเนื้อหาบทที่ 4) 01:24
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ (ตัวอย่างเนื้อหาบทที่ 5) 02:15
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ (ตัวอย่างเนื้อหาบทที่ 6) 02:16
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ (ตัวอย่างเนื้อหาบทที่ 7) 03:08
บทที่ 1 : ภาพแรก/ภาพรวมของ XLOOKUP คลิปยาว (นาที)
Exercise 2: ภาพแรกของ XLOOKUP กับข้อมูลแนวนอน 03:18
Exercise 3: ตั้งข้อสังเกต/ความยืดหยุ่นของ XLOOKUP 06:50
Exercise 4: ตั้งข้อสังเกต XLOOKUP แบบ Exact Match/Ascending/Descending 08:26
Exercise 1: ภาพแรกของ XLOOKUP กับข้อมูลแนวตั้ง 04:03
บทที่ 2 : XLOOKUP กับช่วงของตัวเลขและข้อความ คลิปยาว (นาที)
Exercise 1: เรียนรู้ XLOOKUP แบบ Next Larger Item/Next Smaller Item 03:21
Exercise 2: แนวทางการประะยุกต์ใช้ XLOOKUP กับช่วงของตัวเลข (#1) 07:40
Exercise 3: แนวทางการประะยุกต์ใช้ XLOOKUP กับช่วงของตัวเลข (#2) 03:17
Exercise 4: แนวทางการประะยุกต์ใช้ XLOOKUP กับช่วงของตัวเลข (#3) 02:46
Exercise 5: แนวทางการประะยุกต์ใช้ XLOOKUP กับช่วงของข้อความ 04:41
บทที่ 3 : XLOOKUP กับผลลัพธ์หลายคอลัมน์ และวิธีการเขียนสูตร XMATCH ร่วมกับ VLOOKUP/HLOOKUP/INDEX คลิปยาว (นาที)
Exercise 1: XLOOKUP กับผลลัพธ์หลายคอลัมน์ (ข้อมูลดิบเป็นแนวตั้ง) 03:03
Exercise 2: XLOOKUP กับผลลัพธ์หลายแถว (ข้อมูลดิบเป็นแนวนอน) 01:28
Exercise 3: ทำไมต้อง XMATCH กับ VLOOKUP 09:46
Exercise 4: ทำไมต้อง XMATCH กับ HLOOKUP 03:55
Exercise 5: ทำไมต้อง XMATCH กับ INDEX 08:18
บทที่ 4 : XLOOKUP แบบ First to Last/Last to First/Wildcard/Auto Filter/Advanced Filter คลิปยาว (นาที)
Exercise 1: วิธีการใช้ XLOOKUP แบบ First to Last/Last to First 04:53
Exercise 2: วิธีการใช้ XLOOKUP แบบ First to Last/Last to First/Wildcard 04:59
Exercise 3: ข้อสังเกต XLOOKUP แบบ First to Last/Last to First/Wildcard 02:42
Exercise 4: ข้อสังเกตคำสั่ง Auto Filter แบบ First to Last/Last to First/Wildcard 07:56
Exercise 5: ข้อสังเกตคำสั่ง Advanced Filter กับ Wildcard 05:53
Exercise 6: ข้อสังเกตคำสั่ง Advanced Filter (กรณีที่ข้อมูลกับผลลัพธ์อยู่คนละชีต) 04:43
บทที่ 5 : ทำไมต้อง XLOOKUP ทำไมต้อง FILTER คลิปยาว (นาที)
Exercise 1: XLOOKUP กับการ Cypy สูตรแนวตั้ง/แนวนอน 07:57
Exercise 2: เรียนรู้สูตร FILTER (เพื่อนซี้ของ XLOOKUP) 07:38
Exercise 3: ความแตกต่างของสูตร XLOOKUP กับสูตร FILTER 04:40
Exercise 4: วิธีการเขียนสูตร FILTER ในกรณีที่มีเงื่อนไขมากกว่า 1 รายการ (ลอจิก OR) 08:00
Exercise 5: วิธีการเขียนสูตร FILTER ในกรณีที่มีเงื่อนไขมากกว่า 1 รายการ (ลอจิก AND) 02:46
Exercise 6: วิธีการเขียนสูตร FILTER ในกรณีที่มีเงื่อนไขมากกว่า 1 รายการ (ลอจิก OR + AND) 03:16
Exercise 7: วิธีการเขียนสูตร FILTER ร่วมกับสูตร SEARCH 09:05
Exercise 8: วิธีการเขียนสูตร FILTER ร่วมกับสูตร FIND 03:22
บทที่ 6 : แนวทางการประยุกต์ใช้สูตร XLOOKUP ร่วมกับ สูตร FILTER คลิปยาว (นาที)
Exercise 1: แนวทางการประยุกต์ใช้สูตร XLOOKUP ร่วมกับ สูตร FILTER (#1) 05:21
Exercise 2: แนวทางการประยุกต์ใช้สูตร XLOOKUP ร่วมกับ สูตร FILTER (#2) 06:40
Exercise 3: แนวทางการประยุกต์ใช้สูตร XLOOKUP ร่วมกับ สูตร FILTER (#3) 03:12
Exercise 4: การค้นหาข้อมูลตั้งแต่รายการที่ 1 ถึง n (#1) 02:28
Exercise 5: การค้นหาข้อมูลตั้งแต่รายการที่ 1 ถึง n (#2) 06:43
Exercise 6: การค้นหาข้อมูลตั้งแต่รายการที่เท่าไหร่ก็ได้ ถึงรายการที่เท่าไหร่ก็ได้ 10:49
บทที่ 7 : Tips & Tricks ที่น่ารัก พร้อมแนวทางการปรับสูตรเดิม ๆ ให้ Wow เหมือนกับสูตรยุคใหม่ คลิปยาว (นาที)
Exercise 1: การใช้คำสั่ง Flash Fill วิธีที่ 1 00:58
Exercise 2: การใช้คำสั่ง Flash Fill วิธีที่ 2 01:00
Exercise 3: การใช้คำสั่ง Flash Fill วิธีที่ 3 01:32
Exercise 4: ข้อสังเกตการใช้คำสั่ง Flash Fill 01:29
Exercise 5: แนวทางการประยุกต์ใช้คำสั่ง Flash Fill (#1) 01:36
Exercise 6: แนวทางการประยุกต์ใช้คำสั่ง Flash Fill (#2) 03:29
Exercise 7: ข้อสังเกตการใช้คำสั่ง Flash Fill กับข้อมูลแนวนอน 01:56
Exercise 8: การใช้สูตร XLOOKUP กับสูตร TRANSPOSE 01:01
Exercise 9: แนวทางการปรับสูตรเดิม ๆ ให้ Wow เหมือนกับสูตรยุคใหม่ (#1) 02:29
Exercise 10: แนวทางการปรับสูตรเดิม ๆ ให้ Wow เหมือนกับสูตรยุคใหม่ (#2) 01:14
Exercise 11: แนวทางการปรับสูตรเดิม ๆ ให้ Wow เหมือนกับสูตรยุคใหม่ (#3) 05:12
บทสรุป คลิปยาว (นาที)
บทสรุป 09:04
ของแถม/แนะนำเพื่อต่อยอดความรู้ 14:45
แบบทดสอบหลังเรียน (เพื่อประลองฝีมือ) คลิปยาว (นาที)
แบบทดสอบข้อที่ 1 (ISFORMULA & Conditional Formatting) 01:37
เฉลยแบบทดสอบข้อที่ 1 03:09
แบบทดสอบข้อที่ 2 (FORMULA...) 01:11
เฉลยแบบทดสอบข้อที่ 2 01:47
แบบทดสอบข้อที่ 3 (TEXTJOIN #1) 00:48
เฉลยแบบทดสอบข้อที่ 3 01:30
แบบทดสอบข้อที่ 4 (TEXTJOIN #2) 00:40
เฉลยแบบทดสอบข้อที่ 4 01:28
แบบทดสอบข้อที่ 5 (TEXTJOIN #3) 00:35
เฉลยแบบทดสอบข้อที่ 5 02:26
แบบทดสอบข้อที่ 6 (T & TEXTJOIN vs. ISTEXT & FILTER) 01:06
เฉลยแบบทดสอบข้อที่ 6 06:03
แบบทดสอบข้อที่ 7 (UNIQUE vs. XLOOKUP & FILTER #1) 02:22
เฉลยแบบทดสอบข้อที่ 7 10:58
แบบทดสอบข้อที่ 8 (UNIQUE vs. XLOOKUP & FILTER #2) 01:31
เฉลยแบบทดสอบข้อที่ 8 07:36
แบบทดสอบข้อที่ 9 (UNIQUE vs. XLOOKUP & FILTER #3) 00:49
เฉลยแบบทดสอบข้อที่ 9 05:54
แบบทดสอบข้อที่ 10 (SORT vs. SORTBY) 01:43
เฉลยแบบทดสอบข้อที่ 10 07:12
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send