พื้นฐานการวางแผนการเงินสำหรับคนทำงาน Basic Financial Planning

พื้นฐานการวางแผนการเงินสำหรับคนทำงาน Basic Financial Planning

พื้นฐานการวางแผนการเงินสำหรับคนทำงาน Basic Financial Planning

รายละเอียด

ผู้สอน ธชธร สมใจวงษ์

เงินเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต แต่ไม่มีการสอนหรือแนะนำแนวทางในการวางแผนจัดการเงินที่ถูกต้องอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม ทำให้แต่ละคน มีแนวทางในการจัดสรรเงินที่แตกต่างกันตามวิธีแต่ละคนคุ้นเคย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางการเงินส่วนบุคคลที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายที่เกินตัว ปัญหาเรื่องสภาพคล่อง การจัดการหนี้สิน รวมถึงการวางแผนการจัดการเป้าหมายทางการเงินที่จำเป็นในระยะยาว

ปัญหาการเงินส่วนบุคคลส่งผลโดยตรงต่อความเครียดและความกังวลในการใช้ชีวิต และเป็นต้นเหตุสำคัญต่อปัญหาสุขภาพทางกาย ส่งผลกระทบต่อการทำงานและการดำเนินงานของธุรกิจในที่สุด การดูแลให้พนักงานมีสุขภาวะทางการเงินที่ดี มีความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง สามารถบริหารจัดการเงินของตนเองได้อย่างเหมาะสม จึงให้ประโยชน์ต่อทั้งตัวพนักงานเอง และช่วยให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืน

คอร์สออนไลน์นี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการวางแผน จัดการการเงินส่วนบุคคลที่จำเป็นที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถนำไปวางแผนจัดการเงินของตนเองได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานของการวางแผนการเงิน การตั้งเป้าหมายทางการเงิน การวิเคราะห์สถานะปัจจุบันทางการเงินของตนเอง และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยตนเองเบื้องต้น การจัดทำงบการเงินส่วนบุคคล และงบรายรับรายจ่าย

ใครควรเรียนคอร์สนี้
พนักงานที่ยังไม่ได้เริ่มต้นจัดการทางการเงินอย่างจริงจัง ต้องการทราบแนวทางในการวางแผนการเงินเบื้องต้น 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากคอร์สนี้
- พนักงานเข้าใจและสามารถลงมือวางแผน จัดการการเงินส่วนบุคคลของตนเองได้อย่างถูกต้อง ลดความกังวลที่เกิดจากปัญหาการเงินส่วนบุคคล เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี ช่วยให้สามารถทุ่มทำงานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่
- ประโยชน์ต่อองค์กรคือ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเข้าใจและสามารถจัดการเงินและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่องค์กรจัดเตรียมไว้ได้อย่างมีคุณค่ามากขึ้น ช่วยยกระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร แสดงออกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของบริษัทในการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม และช่วยดึงดูดและรักษาผู้บริหารและพนักงานที่มีศักยภาพสูงให้ร่วมงานกับองค์กร 

เนื้อหาของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สออนไลน์ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สออนไลน์ 01:56
ต้อนรับผู้เรียน 01:20
บทที่ 1 : ทำไมต้องวางแผนการเงิน คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 เป้าหมายชีวิต เป้าหมายทางการเงิน 07:15
ตอนที่ 2 การวางแผนการเงินคืออะไร 03:41
ตอนที่ 3 หลักการกำหนดเป้าหมายทางการเงินที่ดี 02:58
ตอนที่ 4 เทคนิคการตั้งเป้าหมาย 03:11
บทที่ 2: พื้นฐานการเงินส่วนบุคคล คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงิน 09:54
ตอนที่ 2 การจัดลำดับความสำคัญการวางแผนการเงินด้านต่างๆ 02:49
บทที่ 3: งบดุลส่วนบุคคล คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 รวยหรือมั่งคั่ง 02:15
ตอนที่ 2 งบดุลส่วนบุคคลและตัวอย่าง 13:17
บทที่ 4: งบรายรับ รายจ่าย (คาดการณ์กระแสเงินสด) คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 รายรับและรายจ่าย 05:24
ตอนที่ 2 ตัวอย่างงบรายรับรายจ่าย 09:54
ตอนที่ 3 เคล็ดลับการจัดสรรเงิน 04:09
บทที่ 5 การตรวจสุขภาพทางการเงิน คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ 09:50
ตอนที่ 2 ตัวอย่างคำแนะนำจากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 03:31
บทที่ 6 วงจรสู่ความมั่งคั่ง คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 วงจรสู่ความมั่งคั่ง 04:34
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send