High Performance Leadership ความเป็นผู้นำประสิทธิภาพสูง

High Performance Leadership ความเป็นผู้นำประสิทธิภาพสูง

High Performance Leadership ความเป็นผู้นำประสิทธิภาพสูง

ศตวรรษที่ 21 มีความท้าทายต่อผู้นำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเราอยู่ในโลกที่มีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเคลือ นั่นแปลว่าวิธีการแบบเดิมๆ ใช้ไม่ได้อีกต่อไป 

"High Performance Leadership ความเป็นผู้นำประสิทธิภาพสูง" เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ว่าเราจะนำอย่างไรในยุคปัจจุบัน จะนำอย่างไรในยุคศตวรรษที่ 21 สร้างคนให้เป็นผู้นำที่มองภาพรวม พัฒนาให้คนหน้างานเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูง และพัฒนาตัวเองทั้งระบบ โดยเนื้อหาหลักๆ ที่จะได้เรียนในคอร์สนี้
- Authentic Leadership ภาวะผู้นำของแท้
- คนคือหัวใจของทีม รีบเร่งสู่ผลลัพธ์ในงาน
- บริหารด้วย 5 ทักษะสำคัญของผู้นำ
- จับจ้องเป้าหมาย Inspire ด้วยภาษา AARC

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- พัฒนาทักษะภาวะผู้นำให้มีประสิทธิภาพสูง
- บริหาร และนำทีมให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด
- ทักษะสำคัญของผู้นำ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่ต้องการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพทุกท่าน

เนื้อหาของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สออนไลน์ คลิปยาว (นาที)
Introduction 01:20
บทนำ 12:36
ชัดเจนในตน คลิปยาว (นาที)
ผู้นำ 06:52
Authentic Leadership ภาวะผู้นำของแท้ 12:22
คนคือหัวใจของทีม รีบเร่งสู่ผลลัพธ์ในงาน คลิปยาว (นาที)
หลักพื้นฐานการบริหารคน 05:45
ดูคนออก 12:38
บอกคนได้ 03:59
การใช้คนเป็น 08:29
บริหารด้วย 5 ทักษะสำคัญของผู้นำ คลิปยาว (นาที)
ทักษะผู้นำ 5 ประการ 04:48
ทักษะที่ 1 สร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ 02:51
ทักษะที่ 2 การฟังที่มีประสิทธิภาพ 08:50
ทักษะที่ 3 การตั้งคำถามเพื่อความเข้าใจ 01:15
ทักษะที่ 4 การกระตุ้นให้เกิดการกระทำ การสะท้อนความคิด การเรียนรู้ 01:13
ทักษะที่ 5 การพัฒนาความมั่นใจในตนเองและแสดงความชื่นชมต่อความสำเร็จ 03:58
จับจ้องเป้าหมาย Inspire ด้วยภาษา AARC คลิปยาว (นาที)
กรอบความคิดของผู้นำ 06:35
ผู้นำ นักสื่อสาร 03:19
Do สิ่งที่ทำ BE สิ่งที่เป็น 02:04
ภาษาอนาคต 02:03
Inspire ด้วย AARC 08:38
บทสรุป คลิปยาว (นาที)
สรุป 01:26
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send