Speaking English from Your Heart พูดอังกฤษจากความรู้สึก

Speaking English from Your Heart พูดอังกฤษจากความรู้สึก

Speaking English from Your Heart พูดอังกฤษจากความรู้สึก

คอร์สเดียวในโลก "พูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก Speaking English from Your Heart"

คุณเคยไหม ทุกครั้งเวลาจะสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเคยเรียนที่ไหน เรียนมาหลายปีก็ตาม แต่สุดท้ายปัญหาที่เกิดขึ้น ก็คือ
- เรียงภาษาไทยในหัวก่อน แล้วแปลลงมาเป็นตัวต่อตัว วางแผนก่อนแล้วค่อยพูด
- จำประโยคจากสื่อต่างๆ มา แต่พอมาใช้ "จริง" กลับ "แป้ก"
- พยายาม "ท่องศัพท์" เยอะๆ แต่พอเจอ "ของจริง" คำศัพท์เหล่านั้น ลืมตลอด
- เจอฝรั่งจริงพูดเร็วๆ แบบรวบ ไม่ชัด และอยู่ในคอ
- อยากสื่อสารอย่างที่ใจ "รู้สึก" แต่ทำไม่ได้ ต้องพูดเหมือนๆ เดิม ทุกครั้งไป
- ไม่เป็นตัวของตัวเองและไม่ธรรมชาติ

เนื้อหาของคอร์สออนไลน์
- วิธีการ "พูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก" พูดออกจากใจที่เป็นอารมณ์ ความรู้สึกของคุณเองในแต่ละช่วงเวลา
- ล้างความเชื่อเดิมๆ ที่เป็นอุปสรรค "ฉุดรั้ง" หัวใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่วัยเด็ก
- 10 ขั้นตอนง่ายๆ ในการนำไปสู่การพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก ทำตามขั้นตอน (ไม่หลงทาง)
- สอนตั้งแต่พื้นฐาน โดยเริ่มต้น 0 - 10 ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านจิตใจ ความเชื่อ การแปล การออกเสียง และการฟังและพูด
- แหล่งกำเนิดไอเดีย 10 ประการ ที่ทำให้เกิดการพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกที่เดียวในโลก
- มีตัวอย่างการฝึกจริงๆ กับเจ้าของภาษา และนักเรียน (เพื่อให้เห็นภาพ และเรียนรู้ปัญหาที่แท้จริง)

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สามารถพูดภาษาอังกฤษได้จากความรู้สึกของตัวเอง แบบอิสระ ผ่อนคลาย และสบายใจ
- มีความมั่นใจมากขึ้น ตั้งแต่พื้นฐานจิตใจในวัยเด็ก จนถึงปัจจุบัน
- มีความสุขในการสื่อสาร แบบอิสระ ผ่อนคลาย และสบายใจ

คอร์สออนไลน์นี้เหมาะกับใคร
- ผู้ที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษจากความรู้สึกของตัวเอง (ออกจากกฎเกณฑ์)
- ผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ
- ผู้ที่ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษในอาชีพการงาน
- บุคลากรในองค์กรที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ลูกค้าประทับใจ
- ครู อาจารย์ผู้สอน ด้านภาษาต่างๆ ในการนำไปประยุกต์ใช้งานสอน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนควรมีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาบ้าง (เล็กน้อย)

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สออนไลน์ 01:07
ดาวน์โหลด คัมภีร์ E-Book ไอเดียพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก ตอนที่ 1 00:10
พูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกคืออะไร? คลิปยาว (นาที)
พูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกเป็นอย่างไร 03:29
สมองในการพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกเป็นอย่างไร 07:03
ข้อห้าม หากต้องการพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก 04:58
อุปสรรค 3 อย่าง ที่ฝรั่งไม่เข้าใจการสื่อสารในแบบของเรา คลิปยาว (นาที)
อุปสรรค 3 อย่าง ที่ฝรั่งไม่เข้าใจการสื่อสารในแบบของเรา 06:12
4 องค์ประกอบหลักในการพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก คลิปยาว (นาที)
4 องค์ประกอบหลักในการพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก 13:55
10 ขั้นตอนในการฝึกพูดภาษาจากความรู้สึก คลิปยาว (นาที)
ภาพรวมของ 10 ขั้นตอนในการฝึกพูดภาษาจากความรู้สึก 21:36
เจาะลึกขั้นตอนที่ 1 : จิตใจ พลังงาน ความคิด ความเชื่อ และล้างความเชื่อเดิม (ในวัยเด็ก) คลิปยาว (นาที)
เรื่องที่คุณไม่เคยรู้ ก่อนจะเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ 06:41
ปมการเรียนภาษาอังกฤษในวัยเด็ก (ฟังประสบการณ์จริงจากนักเรียน) 06:38
ล้างความเชื่อเดิม 03:44
เรียนรูู้จากข้อผิดพลาดและแก้ไข 03:43
ทฤษฎีสัมผัสคำศัพท์ในใจ (ไม่ใช่การท่องจำ) 11:14
อย่าพยายาม 03:02
อย่าทำเยอะๆ 01:46
อย่ามัวรอ และมัวแต่หวัง 03:26
เจาะลึกขั้นตอนที่ 2 เทคนิคการสะกดด้วย 4 ขั้นตอน (ไม่ต้องจำ) คลิปยาว (นาที)
เทคนิคการสะกดด้วย 4 ขั้นตอน (ไม่ต้องจำ) 12:06
เจาะลึกขั้นตอนที่ 3 การอ่าน-ออกเสียง (ผ่อนคลาย ธรรมชาติจริง ๆ) คลิปยาว (นาที)
ชัด 12:27
ออกเสียง S/TH/F/R/L/ช 04:45
ชิว 11:01
ตัวอย่างการอ่าน-ออกเสียง แบบธรรมชาติ (ฝึกสด ๆ กับนักเรียน) 05:40
เจาะลึกขั้นตอนที่ 4 การแปลความหมาย (อิสระ) คลิปยาว (นาที)
การแปลคำศัพท์ 05:41
ดัชนีความรู้สึกในการแปลความหมาย 05:12
วิธีการแปลเชิงนำไปใช้สนทนา 01:39
เจาะลึกขั้นตอนที่ 5 การฟังภาษาอังกฤษจากความรู้สึก (พื้นฐาน) คลิปยาว (นาที)
ฝึกฝนการฟังจากความรู้สึก 22:50
ตัวอย่างการฟังจากหนัง 04:40
เจาะลึกขั้นตอนที่ 6 ถึง 10 แหล่งกำเนิดไอเดีย การพูด ความผิดพลาด การเรียนรู้แก้ไข และประสบการณ์ คลิปยาว (นาที)
แหล่งกำเนิดไอเดียที่มาจากภายนอก 21:38
แหล่งกำเนิดที่มาจากภายใน 1 : แวบเดียวคำไหนมาก่อน 03:11
แหล่งกำเนิดที่มาจากภายใน 2 : ภาษาไทยเป็นความรู้สึกในแบบของเรา อยู่ในใจเท่าไรเท่านั้น 02:44
แหล่งกำเนิดที่มาจากภายใน 3 : หยุดจังหวะในการพูดเป็นส่วนๆ 04:41
แหล่งกำเนิดที่มาจากภายใน 4 : พูดตามความรู้สึกปัจจุบัน 01:46
แหล่งกำเนิดที่มาจากภายใน 5 : อย่าโปรยคำศัพท์ไว้ล่วงหน้า 01:06
แหล่งกำเนิดที่มาจากภายใน 6 : อย่ากั๊กความรู้สึก 02:14
แหล่งกำเนิดที่มาจากภายใน 7 : ใช้สมองส่วนตื้น 02:00
แหล่งกำเนิดที่มาจากภายใน 8 : คำไหนไม่ได้แวบเดียว ทำตามที่มาภายนอกทันที 04:18
แหล่งกำเนิดที่มาจากภายใน 9 : ผ่อนคลาย อิสระ เป็นตัวของตัวเอง 02:34
แหล่งกำเนิดที่มาจากภายใน 10 : อย่ามองจุดไหนหรือใช้นิวชี้มากเกินไป 05:20
Workshop + เรียนรู้ปัญหา 12:04
ตัวอย่างการพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก 17:43
เพาะไอเดีย (ลงในความรู้สึก) 04:04
เรียนรู้ในสถานการณ์จริง 07:22
องค์ประกอบเพิ่มเติมที่สร้างการสื่อสารแบบเป็นธรรมชาติ คลิปยาว (นาที)
น้ำเสียง ท่าทาง คำพูด 01:49
สถานการณ์ในการสนทนา 01:11
ข้อผิดพลาด 02:19
เทคนิคสำเนียงพื้นฐาน (ง่าย ๆ) 01:30
สรุป คลิปยาว (นาที)
สรุป 03:49
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send