การพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Development

การพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Development

การพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Development

รายละเอียด

ผู้สอน วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

"ภาวะผู้นำ" อาจไม่ได้จำเป็นสำหรับแค่คนที่เป็นผู้นำเสมอไป แต่กลับเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะมี ไม่ว่าเราจะมีตำแหน่งระดับใดในองค์กร ก็สามารถสร้างภาวะผู้นำในตนเองได้ทันที โอกาสต่างๆ ที่เข้ามาจะคู่ควรกับผู้ที่มีความพร้อมเท่านั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะมีทักษะความเป็นผู้นำติดตัวเพื่อที่เราจะสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำที่ดีได้หากโอกาสของเรามาถึง

คอร์สเรียนนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจในคุณสมบัติของผู้นำ ลักษณะของผู้นำที่องค์กรต้องการ รวมถึงทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้นำในยุค 4.0 ที่เราสามารถเสริมสร้างได้ด้วยตนเอง ตลอดจนทักษะการสื่อสารที่ช่วยให้เราได้รับการยอมรับในทุกๆ สถานการณ์

เนื้อหาหลักภายในคอร์ส
- คุณสมบัติที่อยากให้เป็นคนที่มีภาวะผู้นำ
- ภาวะผู้นำสร้างได้
- ทักษะที่เสริมสร้างภาวะผู้นำในยุค 4.0
- ผู้นำกับการสื่อสาร

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจกรอบความคิด จิตวิทยา และบุคลิกของการเป็นผู้นำ
- เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้นำ เพื่อให้มีความพร้อมในการเป็นผู้นำเมื่อโอกาสมาถึง
- เรียนรู้หลักการสื่อสาร การฟัง การโน้มน้าว เพื่อให้ได้รับการยอมรับในสถานการณ์ต่างๆ

คอร์สเรียนนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้บริหาร ผู้จัดการ
- หัวหน้างาน
- ทุกคนที่ต้องการพัฒนาตนเองและก้าวขึ้นเป็นผู้นำที่ดี

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สออนไลน์ 01:24
แนะนำบทเรียน 05:54
Part 1: คุณสมบัติที่อยากให้เป็นคนที่มีภาวะผู้นำ คลิปยาว (นาที)
1.1 กรอบความคิดของแนวคิดการเป็นผู้นำ 07:33
1.2 ภาวะผู้นำ 5 ระดับ The Five Levels of Leadership 11:59
1.3 ผู้นำต้องมองทุกคนในองค์กรเป็นผู้นำ 04:25
1.4 ความสำคัญและคุณสมบัติของผู้นำที่ดี 03:49
Part 2: ภาวะผู้นำสร้างได้ คลิปยาว (นาที)
2.1 ความจำเป็นและวิสัยทัศน์ที่ผู้นำต้องมีในการมีภาวะผู้นำ 05:33
2.2 อัตตาของผู้นำ 04:04
2.3 พฤติกรรมที่ผู้นำควรหลีกเลี่ยงในการบริหาร 04:16
2.4 ปัญหาส่วนใหญ่ของภาวะผู้นำ 04:33
Part 3: ทักษะที่เสริมสร้างภาวะผู้นำในยุค 4.0 คลิปยาว (นาที)
3.1 สารพันบทบาทของภาวะผู้นำ 04:35
3.2 จิตวิทยา และการเข้าใจบุคลิกบุคคลในการบริหารของผู้นำ 07:36
3.3 ผู้นำต้องตัดสินใจชัดเจน ทันเวลา 06:51
3.4 ผู้นำต้องมีพลังในการบริหาร 05:49
3.5 ผู้นำต้องกล้าแสดงความคิดเห็น 06:45
Part 4: ผู้นำกับการสื่อสาร คลิปยาว (นาที)
4.1 หลักและวิธีการในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 08:48
4.2 ผู้นำต้องเป็นผู้ฟังที่ดี 06:55
4.3 พูดโน้มน้าวอย่างไรให้ได้ใจ 04:12
4.4 ผู้นำกับการเข้าใจบุคลิกภาพในการสื่อสาร 01:49
4.5 การพูดต่อหน้าบุคคลอื่นให้ได้รับการยอมรับ 11:14
บทสรุป คลิปยาว (นาที)
สรุปคอร์สเรียน 05:31
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send