สร้างแผนพีอาร์และสื่อสารองค์กรให้ปฏิบัติได้จริง

สร้างแผนพีอาร์และสื่อสารองค์กรให้ปฏิบัติได้จริง

สร้างแผนพีอาร์และสื่อสารองค์กรให้ปฏิบัติได้จริง

รายละเอียด

ผู้สอน กรกนก จึงภักดี ,AKD Solution

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
งานประชาสัมพันธ์มิใช่เพียงการเขียนข่าวแจกเท่านั้น หากแต่เป็นงานเพื่อ แก้ปัญหาองค์กรโดยใช้การสื่อสาร จึงต้องมีการวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางขององค์กรอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานสากล 

งานประชาสัมพันธ์จำเป็นต้องมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ นักประชาสัมพันธ์ต้องกำหนดเป้าหมายว่าต้องการอยู่ ณ จุดใดในอนาคต วางกลยุทธ์อย่างไร ถึงจะบรรลุเป้าหมาย ตามทิศทางขององค์กร โดยต้องวิเคราะห์สื่อและวางแผนสื่อ กำหนดเรื่องที่สามารถ PR ได้มา “แตกประเด็น” เพื่อนำมาเป็น Content ในการ PR บนสื่อต่างๆ เช่น เขียนข่าว จัด EVENT จัดงานแถลงข่าว เป็นต้น การใส่ใจกับการวางแผน PR ที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง จะช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น อีกทั้งช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้อีกด้วย โดยเนื้อหาที่จะได้เรียนหลักๆ ในคอร์สนี้ ได้แก่ หลักการพีอาร์และสื่อสารองค์กร วิเคราะห์สื่อ วางแผนสื่อ วางแผนคอนเทนต์ กลุ่มเป้าหมาย และวางแผนประชาสัมพันธ์ 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เรียนรู้และเข้าใจการวางแผนประชาสัมพันธ์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- สามารถเขียนแผนการประชาสัมพันธ์ได้
- ได้รับทักษะการวางแผนงานประชาสัมพันธ์เพื่อนำไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- พนักงานประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรทุกระดับ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- มีพื้นฐานการเขียนมาแล้ว
- ทำงานพีอาร์มาระยะหนึ่ง
- ต้องวางแผนงานพีอาร์
- ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องทำแผนงานพีอาร์

เนื้อหาของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สออนไลน์ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สออนไลน์ 01:11
แนะนำผู้สอน และหลักสูตร 02:57
การสร้างแผนประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คลิปยาว (นาที)
1.1 ความหมายและการวางแผนประชาสัมพันธ์ 01:18
1.2 ลักษณะของแผนประชาสัมพันธ์ 02:35
1.3 ประเภทของแผนประชาสัมพันธ์ 02:20
1.4 วัตถุประสงค์ของการวางแผนประชาสัมพันธ์ 06:11
1.5 วิธีการในการวางแผนประชาสัมพันธ์ 10:54
1.6 กรณีศึกษาวิธีการในการวางแผนประชาสัมพันธ์ 02:22
1.7 ตัวอย่างการเขียน 9 ขั้นตอนในกระบวนการวางแผนประชาสัมพันธ์ 07:54
1.8 สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 12:13
1.9 กลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ 11:10
องค์ประกอบของแผนงานประชาสัมพันธ์ และกรณีศึกษา คลิปยาว (นาที)
2.1 แนะนำกรณีศึกษา 02:06
2.2 องค์ประกอบของแผนงานประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 1 21:41
2.3 องค์ประกอบของแผนงานประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 2 17:39
2.4 กรณีศึกษาที่ 1 แผนประชาสัมพันธ์องค์กรประจำปี 05:06
2.5 กรณีศึกษาที่ 2 การเปิดอุทยาน 100 ปี 04:42
คำถามที่พบบ่อย คลิปยาว (นาที)
3.1 คำถามที่พบบ่อย 05:42
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send