พัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน

พัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน

พัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน

รายละเอียด

ผู้สอน ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

ในบทบาทของผู้นำ “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” มีความสำคัญต่อความสำเร็จของหน่วยงานเป็นอย่างมาก เพราะมีหน้าที่ต้องนำพาหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ทันการณ์กับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในโลกธุรกิจปัจจุบัน องค์กรจำเป็นจะต้องสร้างและพัฒนาให้ “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” เป็นผู้นำที่นอกจากจะต้องมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องงานแล้ว ยังต้องมีทักษะและคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นสำหรับการบริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดและสอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร

คอร์ส “พัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน” เป็นคอร์สที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นกระบวนการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง รวมถึงเทคนิคการจูงใจทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ โดยผสมผสานความรู้ทางวิชาการ เช่น ภาวะผู้นำของผู้บริหารยุคใหม่ กระบวนการปฏิบัติ และการแสดงภาวะผู้นำที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ รวมทั้งความรู้เชิงจิตวิทยา อาทิ ความเข้าใจทางด้านบุคลิกภาพ การสังเกตพฤติกรรม การสร้างความไว้วางใจ การปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับทีมงานแต่ละสไตล์ การสื่อสารและการจูงใจทีมงาน อันจะเป็นแนวทางให้ “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตามสถานการณ์ ลักษณะบุคคล และลักษณะขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจในการแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้
- สามารถค้นหาจุดแข็ง จุดเด่นของตนเองและทีมงานเพื่อพัฒนาต่อยอดได้ง่ายขึ้น พร้อมเรียนรู้หลักการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานช่วยเติมเต็ม เสริมจุดแข็ง เพิ่มคนดี คนเก่ง และมีความสุขในองค์กรมากขึ้น
- สามารถบริหารงาน จูงใจ และพัฒนาทีมงานของตนเอง โดยการลดปัญหาความขัดแย้งด้านการบริหารงานระหว่างผู้จัดการ/หัวหน้างานกับทีมงานได้ 

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้จัดการ และ หัวหน้างาน
- ผู้ที่อยากพัฒนาตัวเอง เพื่อการเติบโตในหน้าที่การงาน

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สออนไลน์ 01:08
ทำความรู้จักอาจารย์ผู้สอน 01:31
พัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน คลิปยาว (นาที)
1 ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง 10:37
2 กรณีศึกษา "ได้เลื่อนตำแหน่ง ทำอย่างไรดี" 16:07
3 วิธีการก้าวสู่การเป็นผู้นำประสิทธิภาพสูง 20:20
4 เทคนิคการบริหารเวลาสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ 18:05
5 กิจกรรมท้ายบท : วางแผนการใช้เวลาอย่างคุ้มค่า 07:46
6 เทคนิคการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ 12:19
7 เทคนิคการบริหารจัดการทีมงานสู่ความสำเร็จ 10:41
8 จะบริหารจัดการ…ทีมงานแต่ละกลุ่มอย่างไรดี? 09:56
9 กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการผลงานของทีม 06:44
10.1 เทคนิคการโค้ชชิ่ง เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง (Part 1) 11:38
10.2 เทคนิคการโค้ชชิ่ง เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง (Part 2) 14:11
11 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจทีมงาน และแรงขับเคลื่อนในการทำงานสู่ความสำเร็จ 14:11
12 เทคนิคการบริหารทีมงานต่างวัย 04:43
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send