สร้างธุรกิจให้อยู่รอด และรุ่ง อย่างยั่งยืน ด้วย 7 ขั้นตอนการบริหารเชิงกลยุทธ์

สร้างธุรกิจให้อยู่รอด และรุ่ง อย่างยั่งยืน ด้วย 7 ขั้นตอนการบริหารเชิงกลยุทธ์

สร้างธุรกิจให้อยู่รอด และรุ่ง อย่างยั่งยืน ด้วย 7 ขั้นตอนการบริหารเชิงกลยุทธ์

ทำไมธุรกิจหนึ่งๆ จะสามารถเติบโต และอยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์ แต่บางธุรกิจกับต้องประสบกับความลุ่มๆ ดอนๆ ประสบพบเจอปัญหาต่างๆ นานา และบางธุรกิจถึงกลับต้องล้มหายตายจากไปโลกธุรกิจ

คำตอบก็คือ ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ ในขณะที่ธุรกิจที่ประสบปัญหา หรือประสบกับความล้มเหลว ไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ล้วนแล้วแต่อาศัย “การบริหารเชิงกลยุทธ์” หรือ “Strategic Management” เป็นเครื่องมือในการสร้างการเติบโต และอยู่รอดในทุกสถานการณ์

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เข้าใจความสำคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อการเติบโด และอยู่รอดของธุรกิจของท่าน
2. เข้าใจภาพรวมกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
3. เรียนรู้เทคนิคในกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
4. นำความรู้เชิงปฏิบัติที่ได้ไปพัฒนากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ให้กับธุรกิจของท่าน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. เจ้าของธุรกิจ SMEs
2. ผู้บริหารระดับสูง และระดับ ที่รับผิดชอบในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ
3. ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการจัดทำแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์
4. ผู้ที่สนใจ และจริงจังที่จะสร้างธุรกิจเป็นของตนเองผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สออนไลน์ 02:49
บทที่ 1 Introduction คลิปยาว (นาที)
ความหมาย และความสำคัญของกลยุทธ์ 07:03
ความหมาย และความสำคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 02:50
ประโยชน์ของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 04:27
ภาพรวมกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 07:51
บทที่ 2 การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ คลิปยาว (นาที)
ภาพรวมการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ 05:42
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมในระดับมหภาค 05:47
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมในระดับอุตสาหกรรม 05:12
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมภายในธุรกิจ 05:02
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมภายในของคู่แข่ง 03:28
บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ คลิปยาว (นาที)
ความน่าสนใจของอุตสาหกรรม 03:29
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 03:20
การวิเคราะห์แนวทางการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจด้วย GE Matrix 05:20
การวิเคราะห์แนวทางการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจด้วย TOWS Matrix 03:02
บทที่ 4 การกำหนด หรือ ทบทวนทิศทางธุรกิจ คลิปยาว (นาที)
การกำหนด และทบทวนพันธกิจ และวิสัยทัศน์ 04:37
เทคนิคการกำหนดพันธกิจ และวิสัยทัศน์ 02:43
ตัวอย่าง พันธกิจ และ วิสัยทัศน์ของบริษัทระดับโลก 08:13
บทที่ 5 การกำหนดกลยุทธ์ คลิปยาว (นาที)
กลยุทธ์ 3 ระดับ 07:00
เทคนิคในการกำหนดกลยุทธ์ 05:07
ตัวอย่างกลยุทธ์ 06:36
การจัดทำแผนกลยุทธ์ 05:25
การแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 04:02
การประเมินผล และการปรับกลยุทธ์ 03:18
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send