Basic Power BI (สำหรับผู้เริ่มต้น)

Basic Power BI (สำหรับผู้เริ่มต้น)

Basic Power BI (สำหรับผู้เริ่มต้น)

รายละเอียด

ผู้สอน ดวงเพ็ชร์ อ่อนปาน

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ Power BI โดยเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน สำหรับหลักสูตรนี้จะเน้นการสอนตั้งแต่เริ่มต้นของ Power BI คืออะไร,  Concept ภาพรวม, วิธีการสร้างรายงาน, การ Import ข้อมูล และการจัดการข้อมูลโดยใช้ Power Query Editor เน้นสอนให้เข้าใจ Concept และการนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานจริงๆ ในทุกขั้นตอน รวมทั้งยังมีตัวอย่างการสร้างรายงานและ Dashboard แบบง่ายๆ จนกระทั่งการ Publish Report ไปยัง Power BI Service ตั้งเวลาการ Refresh ข้อมูลและการ Set up Row Level Security ได้อีกด้วย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เข้าใจเรื่องของ Data Model และการสร้าง Star Schema
2. สามารถ Import ข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อสร้างรายงานใน Power BI ได้
3. สามารถทำการ Transform หรือแก้ไข Data โดยใช้ Power Query Editor ได้
4. เข้าใจการสร้าง Relationship ใน Power BI Desktop
5. สร้างรายงาน Visualization ใน Power BI Desktop ในแบบต่างๆได้
6. Publish Report ไปยัง Power BI Service และ Set up Row Level Security Key เบื้องต้นได้
7. สร้างรายงาน Dashboard ด้วย Power BI Desktop

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
บุคคลทั่วไปที่สนใจการนำข้อมูลมาวิเคราะห์, นักวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็น

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
บทนำ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Basic Power BI (สำหรับผู้เริ่มต้น) 03:42
Data source หรือแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ในการทำแบบฝึกหัดในแต่ละบท 00:10
บทที่ 1 Introduction to Power BI and concept of business analysis คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 Power BI คืออะไร? 06:47
ตอนที่ 2 Data Modeling และ Star Schema คืออะไร มีความเกี่ยวข้องกับ Power BI อย่างไร 05:07
ตอนที่ 3 Relationship ใน Power BI คืออะไร สำคัญยังไง 05:54
ตอนที่ 4 แนะนำขั้นตอนการสร้างรายงานบน Power BI Desktop 04:58
ตอนที่ 5 การลงโปรแกรม Power BI Desktop ที่เครื่อง Desktop หรือ Laptop ของตนเอง 04:34
ตอนที่ 6 License และ Price ของ Power BI 03:38
บทที่ 2 การ Import ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆเข้าสู่ Power BI Desktop คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 การนำข้อมูลจาก Excel เข้าสู่ Power BI Desktop 02:13
ตอนที่ 2 การนำข้อมูลจาก SQL Server เข้าสู่ Power BI Desktop 05:14
ตอนที่ 3 การนำข้อมูลจาก Onedrive for personal เข้าสู่ Power BI 03:48
ตอนที่ 4 การนำข้อมูลจาก Onedrive for business เข้าสู่ Power BI Desktop 02:42
บทที่ 3 การทำ Transform Data (Shape & Combine) โดยใช้ Power Query Editor คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 การทำการแก้ไขข้อมูลหรือ Transform data 08:24
ตอนที่ 2 การทำการรวมข้อมูลโดยการใช้ Merge ใน Power BI Desktop 04:58
ตอนที่ 3 การทำการรวมข้อมูลโดยการใช้ Append ใน Power BI Desktop 04:35
ตอนที่ 4 การจัดการ Column และการลบแถวของข้อมูลโดยใช้ Transform data ใน Power BI Desktop 03:13
ตอนที่ 5 การทำการ Split ข้อมูลหรือตัดข้อมูลใน Power BI Desktop 04:35
บทที่ 4 การสร้างและแก้ไข Relationship ใน Power BI Desktop คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 การสร้างและแก้ไข Relationship ใน Power BI Desktop 08:55
บทที่ 5 การสร้างรายงาน และ Dashboard โดยใช้ Visualization แบบต่างๆใน Power BI Desktop คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 การสร้างกราฟแท่ง และกราฟแนวนอนใน Power BI Desktop 06:51
ตอนที่ 2 การสร้างกราฟเส้น หรือ Trend line chart 06:55
ตอนที่ 3 การสร้างกราฟ Waterfall chart และ Funnel chart 04:10
ตอนที่ 4 การสร้าง Scatter Chart ใน Power BI Desktop 02:17
ตอนที่ 5 การสร้างกราฟวงกลม Pie chart, Donut chart และ Tree map 03:50
ตอนที่ 6 การสร้างกราฟแผนที่ 3 แบบใน Power BI Desktop 08:14
ตอนที่ 7 การสร้างกราฟ Gauge ใน Power BI Desktop 01:49
ตอนที่ 8 การสร้าง CARD และ Multi-Row Card ใน Power BI Desktop 02:32
ตอนที่ 9 การสร้าง KPI Visualization ใน Power BI Desktop 01:41
ตอนที่ 10 การสร้าง Slicer และ Filter ใน Power BI Desktop 04:59
ตอนที่ 11 การสร้าง Table และ Matrix ใน Power BI Desktop 03:52
ตอนที่ 12 การสร้างกราฟ Decomposition Tree ใน Power BI Desktop 02:59
ตอนที่ 13 การสร้าง Dashboard ใน Power BI Desktop 09:32
บทที่ 6 ตัวอย่างการสร้างรายงานใน Power BI Desktop คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 ตัวอย่างการสร้างรายงาน TotalYTD และการสร้าง New Measure, New Column 07:50
บทที่ 7 การทำการ Publish รายงานใน Power BI Desktop ไปยัง Power BI Service คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 การ Publish report, การ set up Row level Security, Schedule Refresh บน Web 09:14
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send