สร้างเว็บไซด์ด้วย ASP.NET Core MVC (.NET 5) จาก 0 สู่โปรเจ็กต์เว็บบอร์ด

สร้างเว็บไซด์ด้วย ASP.NET Core MVC (.NET 5) จาก 0 สู่โปรเจ็กต์เว็บบอร์ด

สร้างเว็บไซด์ด้วย ASP.NET Core MVC (.NET 5) จาก 0 สู่โปรเจ็กต์เว็บบอร์ด

รายละเอียด

ผู้สอน ศุภชัย สมพานิช

นำเสนอการสร้างเว็บไซด์ด้วย ASP.NET Core MVC เขียนโค้ดด้วยภาษา C# อธิบายเป็นขั้นตอน โดยการเรียกใช้ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดเท่าที่มีอยู่ ณ ขณะทำคอร์สนี้ ประกอบด้วย
1) .NET 5
2) .NET Core 5
3) Bootstrap 5
4) C# 9

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
หลังจากที่เรียนจบคอร์สแล้ว จะมีเว็บประเภทกระดานถาม-ตอบเป็นของตัวเอง ประกอบด้วยฟีเจอร์พื้นฐานต่างๆ ทั้งงานด้านหน้าและงานเบื้องหลัง Admin และสามารถนำไปประยุกต์สร้างเว็บไซด์ประเภทอื่นๆ ได้อีกด้วย

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ทุกอาชีพที่ต้องการเรียนรู้การสร้างเว็บไซด์

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมี เพราะว่า เนื้อหาในคอร์สมีการปูเนื้อหาพื้นฐานในระดับหนึ่ง สามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยาก
----------------------------------------------------

พิเศษสุด สามารถเข้าร่วมกลุ่มไลน์ Thaivb.NET เพื่อสอบถามและพูดคุยกับผู้สอนได้ทันที

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์ส 03:25
Section 1 : การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Visual Studio คลิปยาว (นาที)
1.1 เส้นทางสู่ .NET 5 08:36
1.2 การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Visual Studio 05:24
1.3 การติดตั้งฟอนต์ Cascadia Code ให้กับโปรแกรม Visual Studio 02:57
1.4 การอัพเดตโปรแกรม Visual Studio 03:27
1.5 การดาวน์โหลดและติดตั้ง .NET SDK อัพเดตแยกต่างหาก 03:07
Section 2 : พื้นฐานการทำงานของ ASP.NET Core MVC คลิปยาว (นาที)
2.1 การสร้างโปรเจ็กต์ ASP.NET Core MVC 04:05
2.2 หลักการทำงานของโปรเจ็กต์ MVC 16:55
2.3 พื้นฐานการใช้งานคอนโทรลเลอร์ (Controller) 15:31
2.4 ที่มาของส่วนแสดงผล (View) กับ HTML5 13:58
2.5 พื้นฐานการแสดงข้อมูลจาก Model ไปสู่ View แบบมีข้อมูล 1 รายการ 17:21
2.6 พื้นฐานการแสดงข้อมูลจาก Model ไปสู่ View แบบมีข้อมูลหลายรายการ 19:30
2.7 ทำความรู้จักกับ Bootstrap, Static File และโฟลเดอร์ wwwroot 18:45
2.8 การใช้งาน Bootstrap ในโปรเจ็กต์ ASP.NET Core MVC ในขั้นต้น 16:30
2.9 การสร้างแบบฟอร์มใน ASP.NET Core MVC 30:15
2.10 แบบฟอร์มกับ Bootstrap 11:45
2.11 การตรวจสอบความถูกต้องในแบบฟอร์ม 10:10
2.12 การอัพเดต Bootstrap 5 ในโปรเจ็กต์ ASP.NET Core MVC 09:35
2.13 พื้นฐานการปรับแต่ง footer ด้วย Bootstrap 5 04:02
2.14 การสร้างออบเจ็กต์ด้วยคำสั่ง new, var และฟังก์ชัน new() จากคลาส 06:52
Section 3 : การเขียนโปรแกรมร่วมกับระบบฐานข้อมูล SQL Server คลิปยาว (นาที)
3.1 การดาวน์โหลดและติดตั้งฐานข้อมูล SQL Server 07:30
3.2 พื้นฐานการใช้งานฐานข้อมูล SQL Server ร่วมกับ SSMS 30:10
3.3 การ Import ตารางจากฐานข้อมูลอื่นใน SQL Server 09:26
3.4 การสำรอง (Backup) และกู้ข้อมูล (Restore) 06:36
3.5 ทำความรู้จักกับฐานข้อมูล thaivbShop 19:03
Section 4 : การใช้งาน ASP.NET Core MVC ร่วมกับระบบฐานข้อมูล SQL Server คลิปยาว (นาที)
4.1 ทำความรู้จักกับระบบ NuGet Package ของ .NET 09:22
4.2 การกำหนดให้โปรเจ็กต์ ASP.NET Core MVC สามารถใช้งาน EF Core 29:14
4.3 การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL Server แบบ Dependency Injection 19:59
4.4 พื้นฐานการใช้งาน EF Core ในโปรเจ็กต์ ASP.NET Core MVC 22:58
4.5 CRUD : พื้นฐานการคิวรี่รายการสินค้า 10:37
4.6 CRUD : การคิวรี่ข้อมูลบางฟิลด์ร่วมกับคลาสประเภท ViewModel 26:43
4.7 CRUD : การแสดงข้อมูลร่วมกันตั้งแต่ 2 ตารางขึ้นไป 23:22
4.8 CRUD : การคิวรี่ข้อมูลแบบมีเงื่อนไขกับข้อมูลประเภทตัวเลข 14:26
4.9 CRUD : การค้นหาข้อมูลแบบเงื่อนไขกับข้อมูลประเภทข้อความ string 10:08
4.10 CRUD : การสร้างช่องค้นหาข้อมูลสินค้า 17:38
4.11 CRUD : การแสดงรายละเอียดของสินค้าที่ถูกเลือก 26:48
4.12 CRUD : การสร้างฟอร์มเพิ่มข้อมูลแบบ ViewModel 24:41
4.13 CRUD : การการเขียนโค้ดเพิ่มข้อมูลจาก ViewModel สู่ Model 15:54
4.14 CRUD : การตรวจสอบแบบฟอร์มเพิ่มข้อมูลด้วย Data Annotations 08:59
4.15 CRUD : การแก้ไขข้อมูลจาก ViewModel 32:06
4.16 CRUD : การลบข้อมูลแบบมีการยืนยัน 15:06
4.17 CRUD : การใช้งาน Record ใน ViewModel 03:44
Section 5 : การพัฒนาเว็บบอร์ดด้วย ASP.NET Core MVC บน .NET 5 คลิปยาว (นาที)
5.1 ทำความรู้จักกับระบบฐานข้อมูลของเว็บบอร์ด 11:47
5.2 การ Config โปรเจ็กต์ ASP.NET Core MVC เบื้องต้น 09:02
5.3 การ Config โปรเจ็กต์ใช้ EF Core 11:51
5.4 การสร้างหน้าแสดงกระทู้รวม 15:22
5.5 การตั้งกระทู้ใหม่ 23:51
5.6 การทำหน้าแสดงกระทู้แยก-รวมหมวด 10:05
5.7 การค้นหากระทู้ 10:11
5.8 การสร้างห้องแยกกระทู้รายหมวดและ 10 กระทู้ล่าสุดที่หน้าแรก 21:23
5.9 ตอบกระทู้ – ส่วนของข้อมูล 19:25
5.10 ตอบกระทู้ – แสดงคำถามและรายการคำตอบ 10:41
5.11 ตอบกระทู้ - ส่วนแบบฟอร์มตอบกระทู้ 19:47
5.12 การสร้างบริการกลางแสดงรายการคำตอบ (Service & Inject) 17:29
Section 6 : พื้นฐาน ASP.NET Core Identity คลิปยาว (นาที)
6.1 พื้นฐานการจำกัดสิทธิ์ผู้ใช้งานแต่ละคนด้วย Identity 15:04
6.2 พื้นฐานการจำกัดสิทธิ์ผู้ใช้งานด้วยแอ็ตทริบิวต์ Authorize 11:20
6.3 การ Setup โปรเจ็กต์เพื่อ Login แบบพื้นฐานด้วยคุ้กกี้ (Cookie) 10:20
6.4 การทำระบบ Login แบบพื้นฐานด้วยคุ้กกี้ 24:23
6.5 การทำส่วนของ Logout ออกจากระบบและวิธีการดูคุ้กกี้ 07:02
6.6 พื้นฐานการกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานแต่ละคนด้วย Policy 09:12
6.7 วิธีการกำหนดระดับสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานแต่ละคน 14:31
6.8 การแบ่งระดับผู้ใช้งานด้วย Policy (Multiple Policy) 04:23
6.9 การปรับแต่ง Claim 08:42
6.10 การทำระบบ Login อย่างง่าย 09:58
Section 7 : การใช้งาน Identity ร่วมกับฐานข้อมูล SQL Server คลิปยาว (นาที)
7.1 ทำความรู้จักกับคลาส User และ DbContext ของ Identity 12:23
7.2 การสร้างฐานข้อมูล SQL Server ที่มีการใช้งาน Identity 11:00
7.3 การสร้างกลุ่ม Role สำหรับผู้ใช้งานในระบบ 07:45
7.4 การสร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนสมาชิก 11:53
7.5 การเขียนโค้ดส่วนลงทะเบียนสมาชิก 16:51
7.6 วิธีการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานของ Identity 09:31
7.7 การทำส่วน Login และ Logout 17:22
7.8 การจัดการเมนูหลักและปรับปรุงการทำงานให้ถูกต้อง 09:50
7.9 การทำ Profile ผู้ใช้งาน - ปรับปรุงฐานข้อมูล 04:15
7.10 การทำ Profile ผู้ใช้งาน - แสดงข้อมูล 14:06
7.11 การทำ Profile ผู้ใช้งาน – Config โปรเจ็กต์อัพโหลดไฟล์รูป 06:15
7.12 การทำ Profile ผู้ใช้งาน - แก้ไขข้อมูล 26:32
7.13 การทำ Profile ผู้ใช้งาน – รายละเอียดการเก็บพาธไฟล์รูปภาพ 02:54
7.14 การเพิ่ม Admin และสร้างเมนูปรากฎตามระดับผู้ใช้งาน 13:54
7.15 Admin : การแสดงรายชื่อผู้ใช้งานในระบบ 07:49
7.16 Admin : การเพิ่มผู้ใช้งานในระบบ 07:33
7.17 Admin : การแสดงรายการ Role ของผู้ใช้งาน 18:36
7.18 Admin : การสร้างแบบฟอร์มเพิ่ม Role ให้ผู้ใช้งาน 13:44
7.19 Admin : การเขียนโค้ดเพิ่ม Role ใหม่ให้ผู้ใช้งาน 09:28
7.20 Admin : การแสดงรายการ Role เท่าที่มีอยู่ในระบบ 07:50
7.21 Admin : การเพิ่ม Role ใหม่ 08:20
7.22 Admin : การสร้างแบบฟอร์มถอด Role ทั้งหมดออกจากผู้ใช้งาน 09:53
7.23 Admin : การเขียนโค้ดถอด Role ทั้งหมดออกจากผู้ใช้งาน 08:05
7.24 Admin : หน้า Dashboard เบื้องต้น 05:00
Section 8 : การทำระบบสมาชิกใน Webboard ด้วย Identity คลิปยาว (นาที)
8.1 การ Setup โปรเจ็กต์เว็บบอร์ดใช้ Identity 09:07
8.2 การเพิ่ม Role ให้กับโปรเจ็กต์เว็บบอร์ด 03:18
8.3 การเพิ่มรายการไฟล์สำหรับงาน Login, Register และงาน Admin 10:54
8.4 การกำหนดส่วนของ Upload รูป, เมนูหลักและแก้ไขโค้ดที่เกี่ยวข้อง 10:02
8.5 การใช้งานเว็บบอร์ดแบบสมาชิก 04:03
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send