พัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย Visual Basic .NET กับฐานข้อมูล SQL Server แบบ Modern UI

พัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย Visual Basic .NET กับฐานข้อมูล SQL Server แบบ Modern UI

พัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย Visual Basic .NET กับฐานข้อมูล SQL Server แบบ Modern UI

รายละเอียด

ผู้สอน ธานินทร์ แสงงาม (iBasskung)

พัฒนาแอปพลิเคชั่นแบบ Windows Forms Modern UI ด้วยภาษา Visual Basic .NET กับฐานข้อมูล SQL Server ให้สวยงามเหมือนธีม Material Design ของ Google

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic .Net ได้อย่างคล่องแคล่ว
- สามารถออกแบบและสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ SQL Server 2019 ได้
- สามารถใช้ ADO .Net ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล SQL Server 2019 ได้
- สามารถใช้คำสั่ง SQL (CRUD Operations) จัดการฐานข้อมูล SQL Server ได้
- สามารถออกแบบและสร้าง Windows Forms Application ได้
- สามารถออกแบบ Windows Forms แบบ Modern UI โดยใช้ MaterialSkin ได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic .Net
- เหมาะสำหรับคนที่อยากเรียนรู้การออกแบบและสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ SQL Server 2019
- เหมาะสำหรับคนที่ต้องการออกแบบ Windows Forms แบบ Modern UI โดยใช้ MaterialSkin

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ติดตั้งโปรแกรม และ ใช้งาน Computer - Windows
- หากมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม VB.NET มาก่อน จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
- Visual Studio Community 2019 (Free), SQL Server 2019 (Free)

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สออนไลน์ 05:27
บทที่ 1 - พื้นฐาน Windows Forms Application คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 - พื้นฐานการใช้สีโดยใช้ KnownColor enumeration 36:58
ตอนที่ 2 - การใช้งานสีแบบ Hex, RGB, ARGB และ การแปลงค่าสี 36:29
ตอนที่ 3 - การเปลี่ยนสีและธีมของ Windows Forms โดยการเขียนโค้ด (Part 1) 10:55
ตอนที่ 4 - การเปลี่ยนสีและธีมของ Windows Forms โดยการเขียนโค้ด (Part 2) 25:34
ตอนที่ 5 - การทำ Windows Forms App ให้ใช้ได้หลายภาษา (Multi-language) 23:56
ตอนที่ 6 - การบันทึกการตั้งค่าของโปรแกรม (Save User Settings) 26:00
บทที่ 2 - พื้นฐาน MaterialSkin for .NET WinForms คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 7 - การติดตั้งและใช้งาน MaterialSkin 06:08
ตอนที่ 8 - การเปลี่ยน Theme และ Color Scheme (ธีมและชุดสี) เบื้องต้น 08:48
ตอนที่ 9 - เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Hello World ใน MaterialSkin 12:35
ตอนที่ 10 - การใช้ String Array กับโปรแกรม Hello World 09:29
ตอนที่ 11 - การเปลี่ยนธีม (Theme) ขณะโปรแกรมทำงาน (Runtime) 04:52
ตอนที่ 12 - การเปลี่ยนชุดสี หรือ Color Scheme ขณะโปรแกรมทำงาน (Runtime) 11:52
บทที่ 3 - การสร้างฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2019 คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 13 - แนะนำ Workshop การทำงานร่วมกับ SQL Server 05:28
ตอนที่ 14 - สร้างฐานข้อมูล และ ตาราง ใน SQL Server 2019 (Part 1) 15:33
ตอนที่ 15 - สร้างฐานข้อมูล และ ตาราง ใน SQL Server 2019 (Part 2) 01:34
บทที่ 4 - สร้างโปรแจค Visual Basic .NET ใน Visual Studio 2019 คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 16 - สร้างโปรเจคใหม่ (New project) และ ติดตั้ง MaterialSkin 07:17
ตอนที่ 17 - ออกแบบฟอร์มสำหรับการดึงข้อมูลจาก SQL Server มาแสดงใน DataGridView 05:45
ตอนที่ 18 - สร้าง Module กลาง สำหรับเก็บคำสั่งสำหรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล SQL Server 16:25
ตอนที่ 19 - การเขียน Function สำหรับ SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE และ ค้นหาข้อมูล 10:05
ตอนที่ 20 - การใช้งาน Function เพื่อดึงข้อมูล และ การแสดงชื่อ DataTable ใน DataSet 18:16
ตอนที่ 21 - การดึงข้อมูลจาก SQL Server มาแสดงใน DataGridView 08:10
บทที่ 5 - Workshop สร้าง Windows Forms App ด้วย VB.NET กับ SQL Server แบบ Modern UI คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 22 - แนะนำโปรแกรมสำหรับการทำ CRUD Operation 01:17
ตอนที่ 23 - การดาวน์โหลด Icons สำหรับใช้ในโปรเจค 01:39
ตอนที่ 24 - การเพิ่มฟอร์มหลัก (Main Form) เข้ามาในโปรเจค และกำหนด Startup form 06:08
ตอนที่ 25 - การเปลี่ยนธีม (Theme) และ ชุดสี (Color Scheme) ในเหตุการณ์ Form Load 06:26
ตอนที่ 26 - การกำหนด Navigation Drawer (เมนูด้านซ้าย) ให้กับ Form 05:07
ตอนที่ 27 - การเพิ่มรูปภาพ icon ให้กับ Navigation Drawer โดยใช้ ImageList 07:43
ตอนที่ 28 - การประยุกต์ใช้งาน Material Card และ Material Label 06:29
ตอนที่ 29 - การใช้งาน Table Layout Panel เพื่อจัดวาง Material Button 11:04
ตอนที่ 30 - การเขียนคำสั่งเพื่อเปิด Link หรือ Web Address สำหรับเยี่ยมชมเว็บไซต์ 05:43
ตอนที่ 31 - การเพิ่ม Binding Navigator Control ที่หน้า Employees Page 02:40
ตอนที่ 32 - การเพิ่มคอนโทรล Material TextBox และ Combo Box 08:33
ตอนที่ 33 - การเพิ่มคอนโทรล Material Button และ Data Grid View 09:19
ตอนที่ 34 - เขียนคำสั่ง SQL INNER JOIN และ กำหนด Binding Source ให้กับ Binding Navigator 19:24
ตอนที่ 35 - การทำ Data Binding สำหรับ Material TextBox 10:53
ตอนที่ 36 - การเพิ่ม Please Select เป็นตัวเลือกให้กับ ComboBox และทำ Complex Data Binding 08:25
ตอนที่ 37 - การตั้งค่า Main Form ให้ Active เมื่อเปิดโปรแกรม 03:45
ตอนที่ 38 - การเขียนคำสั่งให้ Cursor ใป Focus ที่ TextBox และ เลื่อนไปท้ายสุด 07:07
ตอนที่ 39 - การทำงานกับเหตุการณ์ Tab Control Selected Index Changed 03:51
ตอนที่ 40 - เขียนคำสั่งให้กับปุ่ม Add New เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการ INSERT ข้อมูล 10:37
ตอนที่ 41 - การ Loop เข้าไปใน Material Tab Control เพื่อ Clear คอนโทรลที่อยู่ข้างใน 07:39
ตอนที่ 42 - การเขียนคำสั่ง SQL DELETE Statement เพื่อลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูล 16:32
ตอนที่ 43 - ตรวจสอบการป้อนข้อมูล Input Validation สำหรับ Material TextBox และ Combo Box 09:57
ตอนที่ 44 - การเขียนคำสั่งสำหรับเพิ่มข้อมูลโดยใช้ SQL INSERT INTO Statement 15:18
ตอนที่ 45 - การเขียนคำสั่งสำหรับแก้ไขข้อมูลโดยใช้ SQL UPDATE Statement 08:35
ตอนที่ 46 - การเขียนโค้ดเพื่อค้นหาข้อมูล (Search Data) โดยใช้ Wildcard Character 11:30
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send