Excel เพื่อทักษะแห่งอนาคต: มาสร้างสรรค์การจัดอันดับ แบบอัตโนมัติกันเถอะ

Excel เพื่อทักษะแห่งอนาคต: มาสร้างสรรค์การจัดอันดับ แบบอัตโนมัติกันเถอะ

Excel เพื่อทักษะแห่งอนาคต: มาสร้างสรรค์การจัดอันดับ แบบอัตโนมัติกันเถอะ

รายละเอียด

ผู้สอน สมเกียรติ ช่วยมาก

Excel เพื่อทักษะแห่งอนาคต: มาสร้างสรรค์การจัดอันดับ (Ranking) แบบอัตโนมัติกันเถอะ
คอร์สนี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อส่งมอบให้กับทุกคนที่สนใจพัฒนาทักษะแห่งอนาคตบน Excel โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์งานบน Excel ในชีวิตประจำวันจากแบบ Manual ให้กลายเป็นแบบอัตโนมัติ!

รูปแบบการเรียนรู้สำหรับคอร์สนี้
(1) เนื้อหาในคอร์สนี้ได้สร้างสรรค์การเรียนรู้ในรูปแบบ PBL (Project Based Learning) เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน (Project) การจัดอันดับแบบอัตโนมัติบน Excel ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น ไปจนถึงขั้นประยุกต์ใช้ และต่อยอดด้วย VBA จบครบในคอร์สเดียว อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถนำความรู้ไปสร้างสรรค์และต่อยอดได้ด้วยตนเองแบบไม่มีที่สิ้นสุด (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพยายาม และความมุ่งมั่นของผู้เรียนเป็นสำคัญ)
(2) เนื้อหาในคอร์สนี้ เป็นชุดความรู้สำเร็จรูป ที่ผ่านกระบวนการลองผิดลองถูกมาแล้วโดยผู้สอน ทั้งนี้เพื่อช่วยลดเวลาในการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่ายและเร็วแบบ Copy & Paste ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ เลียนแบบ ปรับตัว ปรับใช้ได้ทันที ซึ่งหากผู้เรียนสงสัยสูตรหรือคำสั่งใดก็สามารถไปเรียนรู้ต่อด้วยตนเอง ด้วยวิธีการลงมือทำ ลองผิดลองถูก ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสร้างความเข้าใจเป็นของตนเอง นี่คือทักษะแห่งอนาคตที่สำคัญ!

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1: ได้รับความรู้แบบบูรณาการ (แบบผสมผสาน) เพื่อสร้างสรรค์การจัดกลุ่มตัวเลขบน Excel ในรูปแบบอัตโนมัติ ตั้งแต่
(1.1) ขั้นเริ่มต้น ด้วยเครื่องมือ Sort+Filter+Conditional Formatting+Foramt as Table+Slicer + RANK+IF+AND/OR
(1.2) ขั้นขยับขยาย ด้วยสูตร RANK+COUNTIF/COUNTIFS+Remove Duplicates+UNIQUE+SORT+CONCAT+VLOOKUP และอื่น ๆ
(1.3) ขั้นประยุกต์ใช้ เป็นการนำความรู้ในขั้นเริ่มต้น + ขั้นขยับขยาย มาผสมผสานกับการ Record Macro + Edit เพื่อช่วยให้การจัดอันดับเป็นแบบอัตโนมัติที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
(1.4) ขั้นต่อยอด เป็นการนำความรู้ทั้ง 3 ขั้นที่ผ่านมา มาผสมผสานกับคำสั่ง Excel VBA เฉพาะในส่วนที่สำคัญ เพื่อช่วยสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดการจัดอันดับไปเป็น Version ต่าง ๆ ได้อย่างไม่สิ้นสุด
2: ได้รับไฟล์ตัวอย่าง Project (หลากหลาย Version) ที่ถูกพัฒนาโดยผู้สอน เพื่อส่งมอบให้ผู้เรียนนำไปเรียนรู้ต่อก็ได้ หรือนำไปใช้งานก็ดี และที่สำคัญคือสามารถเข้าไปแกะ/ปรับแต่ง Code ได้!
3: สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปต่อยอด/สร้างสรรค์การจัดอันดับแบบอัตโนมัติในแบบฉบับส่วนตัวได้
4: สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปต่อยอด/สร้างสรรค์งานด้านอื่น ๆ ให้เป็นแบบอัตโนมัติในแบบฉบับส่วนตัวก็ได้ (ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่น และความพยายาม)
5: ได้พัฒนาทักษะ Logical Thinking (สามารถเชื่อมโยงความรู้ A กับ B เข้ากันได้ โดยใช้หลักพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผล)
6: ได้พัฒนาทักษะ Design Thinking (สามารถสร้างความเข้าใจเป็นของตนเองได้ ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือทำ ลองผิดลองถูก ค่อย ๆ ปรับ ค่อย ๆ แก้ ค่อย ๆ ประกอบเป็นรูปเป็นร่าง)
7: ได้พัฒนาทักษะ Creative Thinking (สามารถสร้างสรรค์พัฒนาการจัดอันดับจากแบบ Manual ไปเป็นแบบอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ชีวิตง่ายสะดวกขึ้น)

ความพิเศษของคอร์สออนไลน์นี้
1) คอร์สนี้ เน้นไปที่ผลลัพธ์การจัดอันดับแบบอัตโนมัติตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นประยุกต์ใช้ และต่อยอดด้วยการสร้างสรรค์เป็น Project
2) คอร์สนี้ จะดึงเอาความสามารถของเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ บน Excel มาสร้างสรรค์การจัดอันดับในรูปแบบที่หลากหลาย
3) ความรู้ในคอร์สนี้ เป็นความรู้สำเร็จรูปแบบผสมผสาน ที่ผ่านขั้นตอนการลองผิดลองถูกมาแล้ว ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้/ทบทวนได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และสะดวกขึ้น
4) คอร์สนี้เป็นคอร์สเล็ก ๆ แต่ยิ่งใหญ่ เพราะทุกคนจะได้เรียนรู้ Excel ในมุมที่น่าสนใจตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงขั้น Advanced แบบสุด ๆ จบครบในคอร์สเดียว

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
*ใคร ๆ ก็เรียนได้ (ขอแค่มีโปรแกรม Excel และมีข้อมูลตัวเลขอยู่ในมือ)

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
1. ขอแค่มีพื้นฐานการใช้เมาส์ คีย์บอร์ด Copy & Paste ได้ และเคยใช้งาน Excel มาบ้าง ก็สามารถเรียนรู้ได้เลยครับ
2. หากเคยใช้งาน Pivot, เขียนสูตร IF, VLOOKUP มาบ้าง จะทำให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น

หมายเหตุ: ในคอร์สนี้จะไม่สอนว่า IF มีกี่ IF, IFNA คืออะไร, VLOOKUP คืออะไร VLOOKUP ใช้อย่างไร, Macro คืออะไร เริ่มต้นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งถ้าหากใครต้องการรายละเอียดในลักษณะนี้ ผมขอแนะนำให้ลงทะเบียนเรียนคอร์สฟรีเหล่านี้ ขนานกันไปกับคอร์สนี้ได้เลยนะครับ
1) คอร์ส Excel เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าทำงาน (ฉบับรวบรัด)
2) คอร์ส เคล็ดไม่ลับกับ Excel: 7 สูตรที่เราต้องรู้ "สู่ชีวิต New Normal"
3) คอร์ส 7 Steps to Excel Macro (สำหรับผู้เริ่มต้นใช้ Excel Macro)

"เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์"
สมเกียรติ ช่วยมาก

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สออนไลน์ 01:20
แนะนำบทเรียน 08:54
ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการเรียนรู้ทั้งหมดได้ที่นี่ 00:10
บทที่ 1: ขั้นเริ่มต้น (Ranking for Unique Number) คลิปยาว (นาที)
ภาพรวมเนื้อหาในบทนี้ 01:00
1.1 จุดเริ่มต้นของการจัดอันดับ (Ranking) บน Excel 06:00
1.2 วิธีใช้คำสั่ง Filter เพื่อดู Top3 และ Bottom3 พร้อม ๆ กัน 05:11
1.3 วิธีใช้คำสั่ง Conditional Format เพื่อดู Top3 และ Bottom3 พร้อม ๆ กัน 04:14
1.4 เพิ่มเติมความยืดหยุ่นด้วย Format as Table 09:43
1.5 สรุปขั้นเริ่มต้น พร้อมตั้งข้อสังเกต 01:40
บทที่ 2 ขั้นขยับขยาย (Ranking for Duplicates Number)) คลิปยาว (นาที)
ภาพรวมเนื้อหาในบทนี้ 00:42
2.1 ขยับขยายการจัดอันดับด้วย COUNTIF 05:27
2.2 ขยับขยายการจัดอันดับด้วย Remove Duplicate/RANK/VLOOKUP 04:05
2.3 ขยับขยายการจัดอันดับด้วย UNIQUE/RANK/VLOOKUP 03:16
บทที่ 3 ขั้นขยับขยาย (Ranking for each Group) คลิปยาว (นาที)
ภาพรวมเนื้อหาในบทนี้ 00:59
3.1 ขยับขยายการจัดอันดับด้วย COUNTIFS 06:54
3.2 ขยับขยายการจัดอันดับด้วย Remove Duplicate/&/COUNTIF/VLOOKUP 07:58
3.3 ขยับขยายการจัดอันดับด้วย UNIQUE/SORT/&/COUNTIF/VLOOKUP 07:15
3.4 เก็บตก 04:58
บทที่ 4: ขั้นประยุกต์ (ตอนที่ 1 ไม่เน้น Macro) คลิปยาว (นาที)
ภาพรวมเนื้อหาในบทนี้ 01:04
ตัวอย่างที่ 1 - Clip1 06:17
ตัวอย่างที่ 1 - Clip2 04:49
ตัวอย่างที่ 2 - Clip1 07:57
ตัวอย่างที่ 2 - Clip2 04:55
ตัวอย่างที่ 2 - Clip3 07:05
ตัวอย่างที่ 3 - Clip1 12:09
ตัวอย่างที่ 3 - Clip2 04:35
ตัวอย่างที่ 3 - Clip3 10:49
บทที่ 5: ขั้นประยุกต์ (ตอนที่ 2 เน้น Macro) คลิปยาว (นาที)
ภาพรวมเนื้อหาในบทนี้ 00:51
Step 1: คำสั่ง Sort A-Z, Z-A 06:22
Step 2: คำสั่ง Copy & Paste 04:23
Step 3: คำสั่งลบชีตที่ไม่ต้องการ 05:51
Step 4: สร้างสรรค์ชีต TopN_Version1 04:37
Step 5: สร้างสรรค์ชีต TopN_Version2 04:02
Step 6: สร้างสรรค์ชีต TopN_Version3 14:21
Step 7: สร้างสรรค์ชีต Top 3-5-7-10 16:19
Step 8: สร้างสรรค์ชีต Top 3-5-7-10 + Testing 20:51
Step 9: สร้างสรรค์ชีต Bottom 3-5-7-10 04:26
Step 10: ใช้งาน Macro ผ่าน Userform 12:25
บทที่ 6: ขั้นพัฒนาต่อยอด (MyProject-AutoRanking) คลิปยาว (นาที)
ถาพรวมของขั้นพัฒนาต่อยอดเป็น Project 08:27
6.1 ขั้นตอนการออกแบบข้อมูล 10:00
6.2 ขั้นตอนการเพิ่มคอลัมน์ RANK 08:10
6.3 ขั้นตอนการใช้งาน RANK for All (1) 13:12
6.4 ขั้นตอนการใช้งาน RANK for All (1) 08:06
6.5 ขั้นตอนการใช้งาน RANK for Each Group (1) 06:55
6.6 ขั้นตอนการใช้งาน RANK for Each Group (2) 02:45
6.7 ขั้นตอนเก็บตก พูดคุยสรุป 02:34
บทที่ 7: ขั้นพัฒนาต่อยอด (เบื้องหลัง MyProject-AutoRanking) คลิปยาว (นาที)
เบื้องหลัง แนวคิดการพัฒนาต่อยอดเป็น Project ใน Version ต่าง ๆ 03:55
Version 1 01:12
Version 2 02:30
Version 3 01:29
Version 4 02:06
Version 5 01:48
Version 6 01:43
Version 7 02:39
Version 8 07:05
บทที่ 8: ขั้นสรุป/แนะนำคอร์สต่อเนื่อง/เกี่ยวเนื่อง คลิปยาว (นาที)
สรุป/แนะนำคอร์สต่อเนื่อง/เกี่ยวเนื่อง 04:45
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send