ติวเข้ม พิชิตข้อสอบ NIDA TEAP

ติวเข้ม พิชิตข้อสอบ NIDA TEAP

ติวเข้ม พิชิตข้อสอบ NIDA TEAP

NIDA TEAP เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษให้กับบุคคลทั่วไป เพื่อนำผลคะแนนไปใช้ในการสมัครสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ทุกคณะ/สาขาวิชาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือเพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตนเอง สำหรับเตรียมการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเน้นเฉพาะทักษะ การอ่าน ความรู้ทางคำศัพท์ และไวยากรณ์ โดยเนื้อหาที่จะได้เรียนในคอร์สนี้จะมี การปูพื้นฐาน แนะแนวโครงสร้างข้อสอบ อธิบายประเภทของคำถาม ชุดคำศัพท์ท้ายบทเรียน รวมถึงเทคนิคและแนวทางในการทำข้อสอบจริง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ปูพื้นฐานแกรมม่า คำศัพท์ และการอ่าน
- ได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์และทำข้อสอบจริง

ใครควรมาเรียนคอร์สนี้
1. ทุกคนที่ต้องใช้คะแนน NIDA TEAP เพื่อประกอบการยื่นสัมภาษณ์ในระดับปริญญาโท
2. ผู้ที่ต้องการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง สำหรับเตรียมการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

เนื้อหาของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สออนไลน์ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สออนไลน์ 00:42
ภาพรวมข้อสอบ 03:12
Modified Cloze คลิปยาว (นาที)
1. Passage 1 - Covid-19 20:49
2. Passage 2 - Books 20:33
Reading Passage คลิปยาว (นาที)
3. Passage 3 - Environment 34:27
4. Passage 4 - Research 22:51
5. Passage 5 - Business 36:37
6. Passage 6 - Health 35:05
7. Passage 7 - English Language 29:29
8. Passage 8 - Travel & Tourism 24:40
9. Passage 9 - TED Talk 56:21
10. Passage 10 - Health Science 41:54
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send