Upgrade เคมี ม.ปลาย พร้อมข้อสอบ O-NET

Upgrade เคมี ม.ปลาย พร้อมข้อสอบ O-NET

Upgrade เคมี ม.ปลาย พร้อมข้อสอบ O-NET

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เคมีเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน มีบางส่วนเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และการประยุกต์วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน แต่นั่นไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป

คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย ที่ต้องการเรียนเนื้อหาทั้งหมดของเคมีพื้นฐานแบบเร่งรัด หรือกำลังเตรียมตัวสอบ โดยเนื้อหาประกอบด้วย
1. อะตอม และตารางธาตุ
2. พันธะเคมี
3. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
4. เชื้อเพลิง ซากดึกดำบรรพ์ และผลิตภัณฑ์
5. สารชีวโมเลกุล

นอกจากสรุปเนื้อหาแล้ว คอร์สนี้ยังสอนเทคนิคการทำความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ พร้อมแบบฝึกหัดประกอบ และตัวอย่างข้อสอบ เพียงเท่านี้น้อง ๆ ก็สามารถทำคะแนนสอบเคมีออกมาได้ดีแน่นอน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. สรุปเนื้อหาเคมีพื้นฐานระดับชั้น ม.ปลาย
2. วิเคราะห์โจทย์ ข้อสอบ และแนะนำวิธีการทำข้อสอบเคมีพื้นฐาน ม.ปลาย
3. สอนเทคนิคการทำข้อสอบเคมีพื้นฐาน ม.ปลาย เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. นักเรียนที่กำลังขึ้น ม.ปลาย
2. นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้น ม.4 ม.5 ม.6
3. นักเรียนที่เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็น เพราะคอร์สนี้จะปูพื้นฐานความรู้ สอนเทคนิคพิชิตโจทย์ อัพเกรดคะแนนให้สูงขึ้น

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทที่ 1 อะตอมและตารางธาตุ คลิปยาว (นาที)
1.1 พื้นฐานอะตอม 41:24
1.2 ตัวอย่างแนวข้อสอบ O-NET พื้นฐานอะตอม 35:32
1.3 สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ 40:12
1.4 สมบัติของสารประกอบตามตารางธาตุ 37:11
บทที่ 2 พันธะเคมี คลิปยาว (นาที)
2.1 พันธะและสมบัติสารประกอบต่างๆ 29:41
2.2 การเกิดสารประกอบไอออนิกและโคเวเลนต์ 54:24
2.3 แนวข้อสอบ O-NET พันธะเคมี 31:22
บทที่ 3 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี คลิปยาว (นาที)
3.1 การเปลี่ยนแปลงของสารและสมการเคมี 39:22
3.2 การดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี 29:43
3.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 26:31
บทที่ 4 เชื้อเพลิง ซากดึกดำบรรพ์ และผลิตภัณฑ์ คลิปยาว (นาที)
4.1 การกลั่นน้ำมันดิบ 29:21
4.2 เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 32:11
4.3 โครงสร้างและประเภทของพอลิเมอร์ 25:20
4.4 ผลิตภัณฑ์พลาสติก ยาง และเส้นใย 31:51
บทที่ 5 สารชีวโมเลกุล คลิปยาว (นาที)
5.1 คาร์โบไฮเดรต 30:41
5.2 โปรตีน 35:11
5.3 ไขมัน 33:37
5.4 กรดนิวคลีอิก 30:14
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send