การพูดอย่างมืออาชีพ

การพูดอย่างมืออาชีพ

การพูดอย่างมืออาชีพ

รายละเอียด

ผู้สอน เชิดพงศ์ ดาราษฎร์

รายละเอียดคอร์สออนไลน์
การพูดอย่างมืออาชีพถือเป็นทักษะของคนยุคใหม่ พูดดี พูดได้ใจ ทำอะไรก็สำเร็จ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนคอร์สนี้
- ผู้เรียนจะได้รู้เทคนิคในการสร้างความมั่นใจในการพูดต่อหน้าสาธารณชน
- ผู้เรียนจะได้รู้ถึงเทคนิคการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ และดึงดูดผู้ฟัง
- ผู้เรียนจะได้รู้ถึงเทคนิคการบรรยายอย่างวิทยากรมืออาชีพ
- ผู้เรียนจะได้รู้ถึงเทคนิคการใช้น้ำเสียงให้น่าฟัง
- ผู้เรียนจะได้รู้ถึงเรื่องบุคลิกภาพและการใช้ท่าทางในการพูดต่อหน้าสาธารณชน

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
คอร์สนี้เป็นคอร์สที่เหมาะสมทั้งกับผู้บริหารองค์กร หัวหน้างาน ผู้ที่จะต้องนำเสนองานในที่ประชุม วิทยากรภายในองค์กร วิทยากรบรรยายทั่วไป และบุคคลทั่วไปที่ต้องการความมั่นใจในการพูดและแสดงออกมากยิ่งขึ้น

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- มีใจอยากที่จะพัฒนาด้านการพูดและการสื่อสารของตนเอง
- พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้โดดเด่นด้านการพูด
- พร้อมที่จะกล้าแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน

จุดเด่นของคอร์สที่แตกต่างจากคอร์สทั่วไป
คอร์สนี้เป็นคอร์สที่ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ตรงของผู้สอน ออกมาให้กระชับ เข้าใจง่าย และเข้าถึงแก่นของการพูดอย่างแท้จริง

เนื้อหาของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สออนไลน์ คลิปยาว (นาที)
การพูดอย่างมั่นใจ โดนใจ ประทับใจ 04:31
แนะนำคอร์สออนไลน์ 01:08
บทที่ 1 การสร้างความมั่นใจในตัวเอง คลิปยาว (นาที)
1.1 การสร้างความมั่นใจในตัวเอง 03:26
1.2 คุณอยากเป็นนักพูดสไตล์ไหน 03:55
1.3 อยู่กับปัจจุบัน 04:47
บทที่ 2 การพูดแบบกะทันหัน คลิปยาว (นาที)
2.1 มีทัศนคติกับสิ่งนั้นอย่างไร 03:30
2.2 แง่คิดสอนใจหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ 06:11
บทที่ 3 เทคนิคการเล่าเรื่องขั้นเทพ คลิปยาว (นาที)
3.1 การเล่าเรื่อง 12:07
3.2 จุดเด่นของเรื่องเล่า 06:17
3.3 เรียงลำดับการดำเนินเรื่อง (ตามเข็มนาฬิกา) 03:18
3.4 การใช้ตัวอย่างประกอบ และสรุปจบให้ประทับใจ 05:28
บทที่ 4 วิทยากรมืออาชีพ คลิปยาว (นาที)
4.1 เป้าหมายและรูปแบบในการพูด 05:39
4.2 วิทยากรที่ดีต้องวิเคราะห์ผู้ฟัง 11:42
4.3 เริ่มต้นการพูดต่อหน้าสาธารณชน 06:00
4.4 แนวทางการจัดเตรียมโครงสร้างการนำเสนอ 03:34
4.5 เรียนรู้ธรรมชาติของผู้ฟัง 02:33
4.6 ทักษะพื้นฐานในการพูด - ท่าทางประกอบการพูด 04:55
4.7 ทักษะพื้นฐานในการพูด - การใช้น้ำเสียง 06:46
4.8 ทักษะพื้นฐานในการพูด - การแต่งกายและการใช้ไมโครโฟน 05:54
บทที่ 5 เทคนิคการสร้างถ้อยคำธรรมดาให้น่าสนใจ คลิปยาว (นาที)
5.1 การสร้างพลังให้กับคำธรรมดา การสร้างประโยคให้คำมีสัมผัสคล้องจอง และการสร้างความรู้สึกขัดแย้งในประโยคเดียวกัน 08:31
5.2 สร้างคำเปรียบเทียบ เปรียบเปรย ให้คล้ายกับลักษณะหรืออาการที่คนคุ้นเคย 01:16
บทที่ 6 การพูดอย่างมืออาชีพต้องพูดอย่างผู้นำ คลิปยาว (นาที)
6.1 "พูดอย่างไร" สำคัญกว่า "พูดอะไร" 02:15
6.2 การสร้างความแตกต่างในการพูด 13:54
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send