Pivot Automation: สร้างสรรค์ Pivot แบบอัตโนมัติ

Pivot Automation: สร้างสรรค์ Pivot แบบอัตโนมัติ

Pivot Automation: สร้างสรรค์ Pivot แบบอัตโนมัติ

รายละเอียด

ผู้สอน สมเกียรติ ช่วยมาก

โบนัสพิเศษ!!! 
สำหรับทุกคนที่สมัครคอร์สนี้ ทุกคนจะได้รับของขวัญสุดพิเศษนั่นก็คือ "ชุดคำสั่ง Macro แบบสำเร็จรูปที่อยู่เบื้องหลังของปุ่มคำสั่งต่าง ๆ"
ซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปดู เพื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือลองปรับแต่งแก้ไขด้วยการลองผิดลองถูก
หรือจะลองสร้างคำสั่งเพื่อต่อยอด/เพิ่มเติมด้วยตนเองก็สามารถทำได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญนะครับ
(สามารถดาวน์โหลดได้ในคอร์สหลังจากที่สมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว)

Pivot Automation: สร้างสรรค์ Pivot แบบอัตโนมัติ
คอร์สนี้จะเปลี่ยนชีวิตการทำ Pivot Table & Pivot Chart จากวิธีเดิมๆ (Manual) ไปเป็น "อัตโนมัติมากขึ้น ง่ายขึ้น เร็วขึ้น สะดวกมากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"

คอร์สนี้เหมาะมากๆ สำหรับคนที่กำลังประสบกับปัญหา
1. ต้องทำ Pivot เป็นประจำ รูปแบบ Pivot ก็เดิมๆ ซึ่งกว่าจะได้ผลลัพธ์จะต้องใช้เวลาไปตั้งมากมาย
2. หลายๆ ครั้ง ต้องทำ Pivot ใหม่ เพราะข้อมูลที่เพิ่มขึ้น/ตารางข้อมูลที่เปลี่ยนไปจากเดิม
3. หลายๆ ครั้ง จำเป็นต้องนำ Pivot ที่มีอยู่แล้วไปทำเป็น Pivot ใหม่อีกครั้ง (Pivot ซ้อน Pivot)

แต่ติดปัญหาตรงที่ไม่สามารถทำได้ทันที จะต้อง Copy & Paste เป็นตารางธรรมดาก่อน แล้วจึงทำ Pivot ใหม่ได้

และคอร์สนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการ
1. ประสบการณ์การใช้ Pivot ทีเป็นแบบอัตโนมัติสุด ๆ แตกต่างไปจากชีวิตการทำงานแบบเดิม ๆ
2. ตัวช่วย เพื่อลดเวลาในการทำ Pivot สามารถทำ Pivot ได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น สะดวกมากขึ้น
3. นำเสนอข้อมูลบน Excel ด้วยตารางสรุป+กราฟ แบบอัตโนมัติ
4. ทำรายงานสรุป/วิเคราะห์ข้อมูล หลากหลายมุมมอง แบบอัตโนมัติ

(จริง ๆ แล้ว) ใคร ๆ ก็เรียนได้...เพราะ
คอร์สนี้สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนที่ใช้ Excel สามารถเรียนรู้และใช้งานได้ง่าย ๆ แค่เพียง
1) โหลดไฟล์ต้นแบบ/ไฟล์สำเร็จรูป Pivot Automation ของผมไป
2) Copy ข้อมูลเฉพาะที่สนใจไปวางบนชีต MyData
3) คลิกปุ่ม WowPivot แล้วเรียนรู้วิธีการใช้งานจากคอร์สนี้ได้ทันที

ความรู้พื้นฐานก่อนเรียนคอร์สนี้
1) เคยใช้งานคำสั่ง Pivot Table แบบเดิม ๆ (Insert -> Pivot Table) มาก่อน
2) หรือเคยผ่านการเรียนคอร์สนี้มาก่อน Excel Database & PivotTable จัดการข้อมูลทำรายงานอัตโนมัติ

แล้วเจอกันในคอร์สนี้นะครับทุกคนครับ
สมเกียรติ ช่วยมาก
"เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์"

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สออนไลน์ 02:09
คอร์สนี้สอนอะไร ไปดูตัวอย่างกัน 07:12
คอร์สนี้เหมาะมาก ๆ สำหรับผู้ใช้ Excel ทุกคนทั่วโลก 01:54
บทที่ 1: แนะนำเริ่มต้นใช้งานไฟล์ต้นแบบ Pivot Automation คลิปยาว (นาที)
Step 1 หลังจากดาวน์โหลดไฟล์เสร็จแล้ว แนะนำให้ทำแบบนี้ 01:22
Step 2 เงื่อนไขการใช้งานเริ่มต้น 01:30
Step 3 ทดสอบใช้งานข้อมูล 2 คอลัมน์ 01:55
Step 4 ทดสอบใช้งานข้อมูล 3 คอลัมน์ 02:02
Step 5 ทดสอบใช้งานข้อมูลมากกว่า 3 คอลัมน์ 02:34
บทที่ 2: ใช้งาน Pivot อัตโนมัติในมิติ Values คลิปยาว (นาที)
2.1 Pivot Values กับตัวเลข 1 คอลัมน์ 02:59
2.2 Pivot Values กับตัวเลข >1 คอลัมน์ 03:01
2.3 Pivot Values + Filter 02:50
บทที่ 3: ใช้งาน Pivot อัตโนมัติในมิติ 1 Row (Rows 1 ฟิลด์) คลิปยาว (นาที)
3.1 Pivot 1 Row กับตัวเลข 1 คอลัมน์ 06:14
3.6 Pivot 1 Row กับตัวเลข >1 คอลัมน์ 04:33
3.2 Pivot 1 Row กับตัวเลข 1 คอลัมน์ + Format 02:29
3.3 Pivot 1 Row กับตัวเลข 1 คอลัมน์ + Chart 06:55
3.4 Pivot 1 Row กับตัวเลข 1 คอลัมน์ + Sort 05:39
3.5 Pivot 1 Row กับตัวเลข 1 คอลัมน์ + Filter 06:10
3.7 Pivot 1 Row กับตัวเลข >1 คอลัมน์ + Format 02:37
3.8 Pivot 1 Row กับตัวเลข >1 คอลัมน์ + Chart 02:36
3.9 Pivot 1 Row กับตัวเลข >1 คอลัมน์ + Sort 02:30
3.10 Pivot 1 Row กับตัวเลข >1 คอลัมน์ + Filter 04:29
บทที่ 4: ใช้งาน Pivot อัตโนมัติในมิติ 2 Rows (Rows 2 ฟิลด์) คลิปยาว (นาที)
4.1 Pivot 2 Rows กับตัวเลข 1 คอลัมน์ 04:50
4.6 Pivot 2 Rows กับตัวเลข >1 คอลัมน์ 04:14
4.2 Pivot 2 Rows กับตัวเลข 1 คอลัมน์ + Format 03:10
4.3 Pivot 2 Rows กับตัวเลข 1 คอลัมน์ + Chart 04:40
4.4 Pivot 2 Rows กับตัวเลข 1 คอลัมน์ + Sort 03:24
4.5 Pivot 2 Rows กับตัวเลข 1 คอลัมน์ + Filter 03:08
4.7 Pivot 2 Rows กับตัวเลข >1 คอลัมน์ + Format 03:02
4.8 Pivot 2 Rows กับตัวเลข >1 คอลัมน์ + Chart 03:20
4.9 Pivot 2 Rows กับตัวเลข >1 คอลัมน์ + Sort 03:53
4.10 Pivot 2 Rows กับตัวเลข >1 คอลัมน์ + Filter 03:25
บทที่ 5: ใช้งาน Pivot อัตโนมัติในมิติ 1R1C (Rows/Columns อย่างละ 1 ฟิลด์) คลิปยาว (นาที)
5.1 Pivot 1R1C กับตัวเลข 1 คอลัมน์ 05:16
5.6 Pivot 1R1C กับตัวเลข >1 คอลัมน์ 04:18
5.2 Pivot 1R1C กับตัวเลข 1 คอลัมน์ + Format 02:22
5.3 Pivot 1R1C กับตัวเลข 1 คอลัมน์ + Chart 02:54
5.4 Pivot 1R1C กับตัวเลข 1 คอลัมน์ + Sort 06:02
5.5 Pivot 1R1C กับตัวเลข 1 คอลัมน์ + Filter 05:42
5.7 Pivot 1R1C กับตัวเลข >1 คอลัมน์ + Format 04:48
5.8 Pivot 1R1C กับตัวเลข >1 คอลัมน์ + Chart 04:08
5.9 Pivot 1R1C กับตัวเลข >1 คอลัมน์ + Sort 04:36
5.10 Pivot 1R1C กับตัวเลข >1 คอลัมน์ + Filter 03:21
บทที่ 6: ใช้งาน Pivot อัตโนมัติในมิติผสมผสาน คลิปยาว (นาที)
6.1 Loop-1, Loop-2, Loop-3 (ตัวเลข 1 คอลัมน์) 03:32
6.2 Loop-1, Loop-2, Loop-3 (ตัวเลข >1 คอลัมน์) 02:58
6.3 Loop-1, Loop-2, Loop-3 + Format + Chart + Sort + Filter 04:39
บทที่ 7: สร้าง Dashboard ง่าย ๆ ด้วย Pivot Automation คลิปยาว (นาที)
7.1 Dashboard อัตโนมัติตัวอย่างที่ 1 07:11
7.2 Dashboard อัตโนมัติตัวอย่างที่ 2 01:47
7.3 Dashboard อัตโนมัติตัวอย่างที่ 3 02:22
7.4 Dashboard อัตโนมัติตัวอย่างที่ 4 01:29
7.5 Dashboard อัตโนมัติตัวอย่างที่ 5 01:52
7.6 Dashboard อัตโนมัติตัวอย่างที่ 6 02:45
บทที่ 8: ตัวอย่างการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบพร้อมใช้ (Transform Data) แบบอัตโนมัติ คลิปยาว (นาที)
8.1 ตัวอย่างการ Transform ตัวเลข 03:40
8.2 ตัวอย่างการ Transform ตัวเลข (ต่อ) 04:43
8.3 ตัวอย่างการ Transform ข้อความ 03:37
8.4 ตัวอย่างการ Transform วันที่ 05:17
8.5 ตัวอย่างการ Transform วันที่ด้วย PivotTable 05:24
บทที่ 9: Pivot Automation กับแหล่งข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบ คลิปยาว (นาที)
9.1 Normal Range 02:29
9.2 Format as Table 02:53
9.3 PivotTable 04:54
9.4 ทดสอบใช้งานกับข้อมูล 1,000,000 รายการ (แหล่งข้อมูลภายใน) 03:02
9.5 ทดสอบใช้งานกับข้อมูล 1,000,000 รายการ (แหล่งข้อมูลภายนอก) 08:33
บทที่ 10: สรุป/Tips&Tricks/แนะนำต่อยอด คลิปยาว (นาที)
10.1 สรุปมุมมองใน Pivot Automation ที่ดูแล้วเข้าใจง่ายที่สุด 02:24
10.2 Tips & Tricks กราฟแท่งผสมกับกราฟเส้น 01:47
10.3 Tips & Tricks กับมิติ Rows 2 ฟิลด์ และ Columns 1 ฟิลด์ 04:51
10.4 Tips & Tricks กับมิติ Rows 2 ฟิลด์ และ Columns 2 ฟิลด์ 04:49
10.5 Tips & Tricks กับมิติ Rows 2 ฟิลด์, Columns 2 ฟิลด์ และ Filters 1 ฟิลด์ 02:53
10.6 แนะนำการต่อยอด คอร์สต่อเนื่อง/เกี่ยวเนื่อง 04:14
ตัวอย่างประโยชน์ที่ทุกคนจะได้รับ คลิปยาว (นาที)
1. Sum Count Average Max Min ด้วย Pivot แบบอัตโนมัติ 01:17
2. Pivot อัตโนมัติในมิติ Rows & Values (Rows 1 ฟิลด์) 01:52
3. Pivot อัตโนมัติในมิติ Rows & Values (Rows 2 ฟิลด์) 01:29
4. Pivot อัตโนมัติในมิติ Rows & Columns & Values 01:22
5. Pivot อัตโนมัติในมิติแบบผสมผสาน 01:08
6. Dashboard อัตโนมัติด้วย Pivot (ตัวอย่าง 1) 01:24
7. Dashboard อัตโนมัติด้วย Pivot (ตัวอย่าง 2) 02:47
8. Sort ใน Pivot แบบอัตโนมัติสุดๆ 01:27
9. Filter ใน Pivot แบบอัตโนมัติสุดๆ 02:02
10. ประยุกต์ใช้ Pivot กับแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย (ยืดหยุ่นสูง) 03:47
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send