Impressive Presentation Skills นำเสนออย่างไรให้ประทับใจผู้ฟัง

Impressive Presentation Skills นำเสนออย่างไรให้ประทับใจผู้ฟัง

Impressive Presentation Skills นำเสนออย่างไรให้ประทับใจผู้ฟัง

รายละเอียด

ผู้สอน ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์

เคยเป็นมั้ยคะ เวลาที่เรามีข้อมูลดี ๆ อยากถ่ายทอด อยากนำเสนอ แล้วคนไม่สนใจฟัง...ในโลกปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารมีอยู่มากมาย การนำเสนอที่น่าสนใจ จะทำให้ผู้ฟังหันมาใส่ใจฟังสิ่งที่เราพูด ซึ่งข้อมูลนั้น ๆ จะสร้างประโยชน์ต่อผู้ฟัง ผู้บริหาร หรือลูกค้าได้มากมาย

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการนำเสนอด้วย 5P Model ที่รวมเอาเนื้อหาด้านทัศนคติ ความรู้ เครื่องมือ ตลอดจนเทคนิคที่สามารถนำไปใช้จริงได้ในการทำงาน ซึ่งมี Key takeaway ในแต่ละบทเพื่อให้จดจำได้ง่าย พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดให้ดาวน์โหลดเพื่อเรียนรู้และฝึกฝนไปพร้อม ๆ กัน

หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างความความมั่นใจให้การนำเสนอทุก ๆ ครั้ง มีความน่าสนใจ สร้างความประทับใจ จดจำได้ และเกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ในทุก ๆ การนำเสนอ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สร้างทัศนคติเชิงบวก และความมั่นใจในการนำเสนอ
- สามารถออกแบบการนำเสนอเพื่อสร้างความน่าสนใจ และประทับใจให้แก่ผู้ฟังได้
- สามารถใช้ทักษะและเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับการนำเสนอ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำเสนอในแต่ละครั้งอย่างมีประสิทธิภาพ
- ก้าวข้ามความกลัวในการนำเสนอ เปิดใจฝึกฝนเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างโอกาสที่ดีจากการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ

คอร์สออนไลน์นี้เหมาะสำหรับ
- พนักงานที่ต้องการสร้างความน่าสนใจในการนำเสนอข้อมูลสำหรับการประชุม
- ผู้ที่มีหน้าที่นำเสนอสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
- หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่ต้องการถ่ายทอดข้อมูล เพื่อพัฒนาทีมงาน
- ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการนำเสนอเพื่อบรรลุเป้าหมายในการนำเสนอแต่ละครั้ง

เนื้อหาของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สออนไลน์ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สออนไลน์ 01:53
PREFACE บทนำ คลิปยาว (นาที)
1.1 ต้อนรับผู้เรียน แนะนำวิทยากร และภาพรวมของหลักสูตร 01:36
1.2 ความหมาย และความสำคัญของการนำเสนออย่างมืออาชีพ 04:05
1.3 ความกลัว และอุปสรรคของการนำเสนอ 06:04
PURPOSE เป้าหมายของการนำเสนอ คลิปยาว (นาที)
2.1 ประเภทของการนำเสนอ 04:19
2.2 ปัจจัยที่ทำให้การนำเสนอมีประสิทธิภาพ และการกำหนดเป้าหมายของการนำเสนอ 03:14
2.3 รู้จักผู้ฟัง และสไตล์การเรียนรู้ของผู้ฟัง 09:25
PREPARE การเตรียมการนำเสนอ คลิปยาว (นาที)
3.1 การจัดเตรียมเนื้อหาให้น่าสนใจ และสิ่งที่ทำให้การนำเสนอไม่เป็นมืออาชีพ 09:00
3.2 การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการนำเสนอ และการแก้ปัญหาเบื้องต้น 06:29
3.3 จัดทำสื่อในการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Presentation Slide) 04:02
PERFORM การดำเนินการนำเสนอ คลิปยาว (นาที)
4.1 บุคลิกภาพที่ส่งเสริมความน่าเชื่อถือของผู้นำเสนอ 04:59
4.2 การใช้คำพูดที่สร้างความประทับใจในการนำเสนอ 06:19
4.3 การใช้น้ำเสียงในการนำเสนออย่างมืออาชีพ 05:03
4.4 ภาษากาย (Body Language) ที่ส่งเสริมการนำเสนอ 05:58
4.5 การสร้างความมั่นใจ และจัดการความกังวลในการนำเสนอ 05:03
4.6 เทคนิคการตอบคำถาม และสร้างการนำเสนอให้มีชีวิตชีวา 08:22
PROGRESS การพัฒนาทักษะการนำเสนอ คลิปยาว (นาที)
5.1 เคล็ดลับของการพัฒนาทักษะการนำเสนอได้อย่างรวดเร็ว 02:53
5.2 สรุปบทเรียน และออกแบบการฝึกทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ 06:26
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send