พิลาทิสเบื้องต้น โดยครูพิลาทิสและนักกายภาพบำบัด

พิลาทิสเบื้องต้น โดยครูพิลาทิสและนักกายภาพบำบัด

พิลาทิสเบื้องต้น โดยครูพิลาทิสและนักกายภาพบำบัด

รายละเอียด

ผู้สอน Health Designs

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
พิลาทิส (Pilates) คือ การออกกำลังกายที่สร้างความแข็งแรง ซึ่งเน้นที่แกนกลางลำตัวผสานไปกับลมหายใจ และจิตวิญญาณ ช่วยผ่อนคลายจิตใจ สร้างสมดุลที่ดีให้กับร่างกาย เสริมบุคลิกภาพ รวมทั้งเป็นการออกกำลังกายที่ปลอดภัย ฝึกเล่นได้ทุกเพศทุกวัย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ผู้เรียนได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ พิลาทิส ทั้งในเรื่องของประวัติความเป็นมา ประโยชน์ ข้อแนะนำในการเล่น จุดสังเกตตัวเอง การแต่งกาย อุปกรณ์ที่ใช้ หลักการต่าง ๆ การจัดท่าที่ถูกต้อง พื้นฐานการเคลื่อนไหวของพิลาทิส ท่าพิลาทิสเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มต้น รวมถึงตัวอย่างการออกกำลังแบบใช้และไม่ใช้อุปกรณ์
2. ผู้เรียนสามารถนำเทคนิคที่เรียนรู้ไปปฏิบัติจริง ในชีวิตประจำวันได้
3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในการเล่นพิลาทิสได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่สนใจเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพิลาทิส ตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงหลักการต่าง ๆ และสามารถออกกำลังกายได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดอาการบาดเจ็บในระหว่างการเล่น
- ผู้ที่ต้องการป้องกันการบาดเจ็บในอนาคต

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ในคอร์สนี้ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ใด ๆ มาก่อนก็สามารถเริ่มต้นเรียนรู้ไปด้วยกันได้

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
1. แนะนำคอร์สออนไลน์ 01:55
2. ประโยชน์ของพิลาทิส 02:04
3. ประวัติพิลาทิส 03:18
4. ข้อแนะนำในการเล่น และจุดสังเกตตัวเอง 03:05
5. การแต่งกาย และอุปกรณ์ที่ใช้ 02:45
6. เหตุผลในการเลือกเล่นพิลาทิส 05:35
บทที่ 1 หลักการของพิลาทิส (Principles) คลิปยาว (นาที)
1.1 หลักการของพิลาทิส (Principles) 03:27
บทที่ 2 หลักการหายใจแบบพิลาทิส (Breathing) คลิปยาว (นาที)
2.1 หลักการหายใจแบบพิลาทิส (Breathing) 05:55
บทที่ 3 การจัดท่าทางที่ถูกต้องในการฝึก (Alignment) คลิปยาว (นาที)
3.1 การจัดท่าทางในท่ายืน (Standing Alignment) 07:54
3.2 การจัดท่าทางในท่านั่ง (Sitting Alignment) 05:25
3.3 การจัดท่าทางในท่าตั้งคลาน (All four Alignment) 03:44
3.4 การจัดท่าทางในท่านอนต่าง ๆ เช่น ท่านอนหงาย, ท่านอนคว่ำ, ท่านอนตะแคง (Lying Alignment) 08:12
บทที่ 4 พื้นฐานการเคลื่อนไหวในท่าต่าง ๆ (Fundamentals) คลิปยาว (นาที)
4.1 ท่านอนหงาย (Supine) 21:44
4.2 ท่านอนคว่ำ (Prone) 06:00
4.3 ท่าตั้งคลาน (All Four) 03:09
4.4 ท่านั่ง (Sitting) 05:07
บทที่ 5 ท่าพิลาทิสสำหรับผู้เริ่มต้น (Pilates for Beginner) คลิปยาว (นาที)
5.1 บทเกริ่นนำ 00:38
5.2 Hundred 02:29
5.3 Roll Down 02:49
5.4 Single Leg Circles 02:30
5.5 Rolling Like a Ball 02:50
5.6 Single Leg Stretch 01:55
5.7 Double Leg Stretch 01:50
5.8 Spine Stretch Forward 02:56
5.9 Roll Up 03:15
5.10 Single Leg Straight 02:14
5.11 Criss Cross 02:46
5.12 Saw 03:04
5.13 Neck Roll 02:13
5.14 Single Leg Kick 01:51
5.15 Double Leg Kick 02:06
5.16 Side Kick Series 04:56
5.17 Plank 02:17
บทที่ 6 Pilates Workout for Beginner 1 Hour (No Equipment) คลิปยาว (นาที)
6.1 Pilates Workout for Beginner 1 Hour (No Equipment) 59:37
บทที่ 7 Pilates Workout with Equipment คลิปยาว (นาที)
7.1 Pilates Ball 28:32
7.2 Pilates Ring 23:17
7.3 Gym Ball 26:46
7.4 Theraband 31:51
7.5 Foam Roller 21:46
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send