พัฒนา Modern Desktop App แบบมืออาชีพ โดยใช้ภาษา C# และฐานข้อมูล SQL Server

พัฒนา Modern Desktop App แบบมืออาชีพ โดยใช้ภาษา C# และฐานข้อมูล SQL Server

พัฒนา Modern Desktop App แบบมืออาชีพ โดยใช้ภาษา C# และฐานข้อมูล SQL Server

รายละเอียด

ผู้สอน ธานินทร์ แสงงาม (iBasskung)

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
พัฒนา Modern Desktop Application ให้สวยงามเหมือนธีม Material Design ของ Google แบบมืออาชีพ ด้วยภาษา C# กับฐานข้อมูล SQL Server

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# ได้อย่างคล่องแคล่ว
- สามารถออกแบบและสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ SQL Server 2019 ได้
- สามารถใช้ ADO .Net ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล SQL Server 2019 ได้
- สามารถใช้ภาษา SQL (Structured Query Language) จัดการฐานข้อมูลได้
- สามารถออกแบบ Windows Forms แบบ Modern Desktop App ได้
- สามารถเขียนคำสั่งเพื่อเปลี่ยนธีม (Theme) และชุดสีของโปรแกรมได้
- สามารถทำระบบ Login และ Register ให้สวยงามแบบ Material Design ได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#
- เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเรียนรู้การออกแบบและสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ Microsoft SQL Server
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้าง Windows Forms แบบ Modern Desktop App แบบมืออาชีพ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ติดตั้งโปรแกรม และใช้งาน Computer - Windows
- หากมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม C# มาก่อน จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
- Visual Studio Community 2019 (Free), SQL Server 2019 (Free)

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สออนไลน์ 06:35
บทที่ 1 - การสร้างฐานข้อมูล SQL Server คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 - สร้างฐานข้อมูล, ตาราง, อินเด็กซ์ และความสัมพันธ์ 23:25
บทที่ 2 - เตรียมความพร้อมก่อนพัฒนาโปรแกรม คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 2 - การสร้างโปรเจคใหม่ใน Visual Studio 2019 และเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล SQL Server 07:20
ตอนที่ 3 - การติดตั้ง MaterialSkin โดยใช้ NuGet Package Manager 03:05
ตอนที่ 4 - การใช้งาน Navigation Drawer ใน Windows Forms Application 07:49
บทที่ 3 - Navigation Drawer: หน้า App Settings คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 5 - การออกแบบหน้า App Settings สำหรับเปลี่ยน Theme และ Color Scheme 16:25
ตอนที่ 6 - การสร้างคลาสในภาษา C# สำหรับการเปลี่ยนธีมและชุดสีของโปรแกรม 15:40
ตอนที่ 7 - การเปลี่ยนธีม (Theme) และชุดสี (Color Scheme) ขณะโปรแกรมทำงาน 16:06
ตอนที่ 8 - การบันทึกการตั้งค่าธีม (Theme) และชุดสี (Color Scheme) 18:48
บทที่ 4 - ฟอร์ม Advanced Settings คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 9 - การออกแบบฟอร์ม Advanced Settings และสั่งให้เปิดจากฟอร์มหลัก 09:18
ตอนที่ 10 - การเขียนโค้ดเพิ่มฟังก์ชันให้กับฟอร์ม Advanced Settings 20:35
บทที่ 5 - Navigation Drawer: หน้า Departments คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 11 - การออกแบบหน้า Departments จัดการข้อมูลแผนก 14:06
ตอนที่ 12 - การสร้างคลาส (Class) สำหรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล และ CRUD operation 20:07
ตอนที่ 13 - การดึงข้อมูลแผนกจากฐานข้อมูลมาแสดงบนหน้า Departments 13:40
ตอนที่ 14 - การเขียนโค้ดเพื่อแสดงรายชื่อพนักงานในแต่ละแผนก 16:15
ตอนที่ 15 - การเขียนโค้ดเพื่อปรับแต่ง ListView ให้สวยงาม 08:01
ตอนที่ 16 - การเพิ่มข้อมูลลงในตาราง Departments โดยใช้คำสั่ง SQL INSERT INTO 19:34
ตอนที่ 17 - การแก้ไขข้อมูลในตาราง Departments โดยใช้คำสั่ง SQL UPDATE 08:03
ตอนที่ 18 - การลบข้อมูลออกจากตาราง Departments โดยใช้คำสั่ง SQL DELETE 04:56
บทที่ 6 - Navigation Drawer: หน้า Employees คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 19 - การออกแบบหน้า Employees สำหรับแสดงรายชื่อพนักงาน 11:50
ตอนที่ 20 - การดึงข้อมูลพนักงานจากฐานข้อมูลมาแสดงบนหน้า Employees 14:45
ตอนที่ 21 - การค้นหาข้อมูลใน SQL Server และ แสดงผลลัพธ์ใน ListView 21:50
บทที่ 7 - ทำระบบ Log-in และ Log-out คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 22 - การสร้างฟอร์ม Login สวยๆ แบบโมเดอร์นดีไซน์ 21:45
ตอนที่ 23 - การเขียนโค้ดระบบ Login และ แสดงชื่อผู้ใช้ปัจจุบันบนฟอร์มหลัก 20:19
ตอนที่ 24 - การเขียนโค้ดระบบ Log-out ออกจากฟอร์มหลัก กลับสู่ฟอร์ม Log-in 13:00
บทที่ 8 - ฟอร์ม Employee Management คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 25 - การสร้างฟอร์มสำหรับจัดการข้อมูลพนักงาน (Employee Management) 17:10
ตอนที่ 26 - การดึงข้อมูลจาก database มาแสดงบน ComboBox 12:48
ตอนที่ 27 - การตรวจสอบการป้อนข้อมูลของผู้ใช้ และ การเช็ค Username ที่ซ้ำกัน 14:10
ตอนที่ 28 - การบันทึกข้อมูลพนักงานไปยังฐานข้อมูล โดยใช้ SQL INSERT INTO 17:22
ตอนที่ 29 - การเปิดฟอร์มใหม่โดยใช้ข้อมูลจากรายการที่เลือกใน ListView 19:40
ตอนที่ 30 - การดึงข้อมูลพนักงานมาแสดงบนฟอร์ม Employee Management 20:52
ตอนที่ 31 - การแก้ไขข้อมูลพนักงานโดยใช้คำสั่ง SQL UPDATE 19:12
ตอนที่ 32 - การลบข้อมูลพนักงานออกจากฐานข้อมูล โดยใช้ SQL DELETE 08:43
ตอนที่ 33 - วิธีการใช้งาน Context Menu Strip กับ ListView (เมนูคลิ๊กขวา) 07:42
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send