The Comedian English เรียนอังกฤษสายฮา

The Comedian English เรียนอังกฤษสายฮา

The Comedian English เรียนอังกฤษสายฮา

รายละเอียด

ผู้สอน ชัชวาล อิศรางกูร ณ อยุธยา

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ภาษาอังกฤษ เมื่อต้องการนำไปใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การทำงาน หรือการสอบ เราควรมีทักษะติดตัวให้ครบองค์ประกอบทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน คำศัพท์ และไวยากรณ์ เพราะแต่ละทักษะนั้น จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน เช่น ถ้าคุณฟังภาษาอังกฤษออก คุณก็จะสามารถฝึกพูดคำนั้นได้ หรือเมื่อเราต้องการเขียน เราก็จำเป็นต้องมีคลังศัพท์เพื่อนำไปใช้ในการเขียน

พบกับการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่กับบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน มีมุกตลอดสอดแทรก มีเทคนิคที่ทำให้จำได้ไม่น่าเบื่อ ตั้งแต่ต้นจนจบคอร์ส ครบทั้ง 6 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์ ไวยากรณ์ และในคอร์สนี้คุณจะได้มีส่วนร่วมตลอดเวลา เพราะเรามีแบบฝึกหัดให้ในทุกบทเรียน จนคุณคิดว่า การเรียนภาษาอังกฤษก็ทำให้เรารู้สึกสนุกกับมันได้

ใครที่เคยรู้สึกว่า อยากจะเก่งภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ แต่ประสบการณ์การเรียนที่ผ่านมานั้นยาก น่าเบื่อ เรียนอย่างไรก็ไม่พัฒนาเท่าที่ควร เรียนได้ไม่นานก็ท้อ ล้มเลิก หรือหยุดไปกลางคัน คอร์สนี้เป็นคอร์สที่ผู้จัดทำ ตั้งใจมาก ๆ ในการผลิตออกมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับคุณครับ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครบทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ควบคู่กันไป และเริ่มไต่ระดับความยากตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงขั้นสูง
- มีเอกสารประกอบการเรียนและแบบฝึกหัดให้ในทุก ๆ บทเรียน
- เทคนิคดี ๆ ที่จะทำให้คุณจดจำเนื้อหาได้ในเวลาอันสั้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการมีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่แข็งแรง
- คนทำงาน ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในสิ่งแวดล้อมที่คนรอบตัวไม่ได้ใช้ภาษาไทย
- ผู้ที่ต้องการทวนเนื้อหา เพื่อยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ
- ผู้ที่วางแผนจะสอบภาษาอังกฤษเพื่อเลื่อนขั้นหรือเรียนต่อ เช่น TOEIC, IELTS
- ผู้ที่กำลังมองหาคอร์สที่สรุปเนื้อหาและฝึกทำแบบฝึกหัดครบทุกทักษะจบในคอร์สเดียว

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ควรมีพื้นฐานภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพราะในคอร์สนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดในส่วนพื้นฐาน (เช่น ผันกริยา 3 ช่องได้บ้าง รู้คำศัพท์ทั่วไปในชีวิตประจำวัน หรือแต่งประโยคง่าย ๆ ได้) หากพื้นฐานยังไม่แข็งแรง แนะนำลงคอร์ส "21 วันฉันจะเก่ง English Grammar" ก่อนลงเรียนคอร์สนี้
- ถึงมีพื้นฐานน้อย ก็สามารถลงเรียนได้ เพราะมีเฉลยให้ทุกแบบฝึกหัด แต่ควรเรียนบทเดิมซ้ำจนกว่าจะเข้าใจ
- ระดับความยากของเนื้อหาอยู่ที่ประมาณระดับ A2-B2

***คำแนะนำเพิ่มเติม
คอร์สนี้ใช้เวลาเรียน 24 วัน (เฉลี่ยนแล้วใช้เวลา 1 เดือน) ใช้เวลาเพียงวันละประมาณ 1 ชั่วโมง ครบ 6 ทักษะ ยิ่งจำนวนวันมากขึ้น ความยากของเนื้อหาจะยิ่งมากขึ้น ดังนั้นแนะนำให้ลงตารางเรียนไว้ดังนี้
- วันเรียน จันทร์-เสาร์ วันละ 1 บท
- วันพัก วันอาทิตย์
(หรือสามารถปรับแต่งวันและเวลาได้ ตามที่ผู้เรียนสะดวก แต่แนะนำว่าควรเรียน 6 บท ต่อสัปดาห์)

เมื่อเรากำหนดเป้าหมายและตารางชัดเจน จะทำให้ทิศทางการเรียนของคุณมีเส้นชัยนะครับ เส้นชัยก็คือความสำเร็จของคุณ

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ - เราจะได้เรียนอะไร ด้วยวิธีการแบบไหนบ้างในคอร์สนี้ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สออนไลน์ 23:53
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน 00:10
Day 1 : Listening คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 : เติมคำที่ได้ยินลงในประโยค 15:27
ตอนที่ 2 : เติมคำที่ได้ยินลงในบทสนทนา 06:04
ตอนที่ 3 : เติมคำที่ได้ยินลงในบทความ 09:18
Day 2 : Speaking คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 : การพูดแนะนำตัว 11:25
ตอนที่ 2 : วิธีการตั้งประโยคคำถามเบื้องต้น 11:18
Day 3 : Reading คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 : ตะลุยโจทย์ Reading 13:38
ตอนที่ 2 : ตะลุยโจทย์ Reading + เทคนิคการอ่านบทความข้อสอบ Reading 23:47
Day 4 : Writing คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 : การใช้ "." และ "," (Punctuation) 11:49
ตอนที่ 2 : ฝึกการเขียนย่อหน้าโดยการใช้ลำดับ 12:18
Day 5 : Vocabulary คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 : Vocabulary - Feeling (ความรู้สึก) 16:22
ตอนที่ 2 : การฝึกจำคำศัพท์โดยใช้ Storytelling 09:50
Day 6 : Grammar คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 : โครงสร้างประโยคพื้นฐานที่ต้องรู้ (Noun, Verb, Adjective, Adverb) 24:59
ตอนที่ 2 : ฝึกแต่งประโยคจาก Noun, Verb, Adjective, Adverb 09:26
Day 7 : Listening คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 : เติมคำที่ได้ยินลงในประโยค 15:55
ตอนที่ 2 : เติมคำที่ได้ยินลงไปในบทสนทนา 13:11
Day 8 : Speaking คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 : วิธีการพูดและถามความคิดเห็น 11:22
ตอนที่ 2 : ฝึก Brainstorm (ระดมความคิด) 10:59
Day 9 : Reading คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 : ตะลุยโจทย์ Reading 12:38
ตอนที่ 2 : ตะลุยโจทย์ Reading โดยใช้ข้อสอบเลือก True or False 09:38
ตอนที่ 3 : ตะลุยโจทย์ Reading โดยข้อสอบ Choice 4 ข้อ และเลือก True or False 10:32
Day 10 : Writing คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 : ฝึกการเขียนย่อหน้าโดยการใช้ลำดับ และใช้ Past Simple Tense (เหตุการณ์ในอดีต) 09:11
ตอนที่ 2 : ฝึกการเขียนย่อหน้าโดยการใช้ Wh-Question 08:55
Day 11 : Vocabulary คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 : Vocabulary - Success (ความสำเร็จ) 13:49
ตอนที่ 2 : การจำคำศัพท์โดย Suffix/Prefix (รากศัพท์) 07:23
Day 12 : Grammar คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 : ทวนโครงสร้าง Noun, Verb, Adjective และ Adverb 08:43
ตอนที่ 2 : Conjunction + ประโยค และ Conjunction + คำนาม 10:48
ตอนที่ 3 : If Clause Type 0 และ 1 05:56
ตอนที่ 4 : If Clause Type 2 และ 3 06:07
Day 13 : Listening คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 : เติมคำที่ได้ยินลงในประโยค และบทสนทนา 17:24
ตอนที่ 2 : เติมคำที่ได้ยินลงไปในบทความ 13:28
Day 14 : Speaking คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 : กริยาช่วย (Modal Verb) 11:00
ตอนที่ 2 : การตั้งคำถามด้วยกริยาช่วย (Modal Verb) 05:03
ตอนที่ 3 : Exercise ฝึกการเล่าเรื่องสด จากการกำหนดแค่หัวเรื่อง 06:27
Day 15 : Reading คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 : ตะลุยโจทย์ Reading โดยข้อสอบ Choice 4 ข้อ และเลือก True or False 24:01
ตอนที่ 2 : ตะลุยโจทย์ Reading โดยข้อสอบ Choice 4 ข้อ และเลือก True or False 15:39
Day 16 : Writing คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 : การเขียนบทความประเภท ข้อดีและข้อเสีย ในส่วนของ Intro (บทนำ) และ Body (เนื้อหา) 16:18
ตอนที่ 2 : การเขียนบทความประเภท ข้อดีและข้อเสีย ในส่วนของ Conclusion (สรุป) 11:30
Day 17 : Vocabulary คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 : Vocabulary - Feeling (ความรู้สึก) 06:53
ตอนที่ 2 : เราจะนำ Vocabulary - Feeling มาใช้กับการเติม ing / เติม ed / เป็น Verb อย่างไรได้บ้าง 14:39
Day 18 : Grammar คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 : การใช้ Past Simple กับ Past Continuous ในประโยคเดียวกัน 17:29
ตอนที่ 2 : การใช้ Past Simple กับ Past Perfect ในประโยคเดียวกัน 10:47
Day 19 : Listening คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 : เติมคำที่ได้ยินลงในประโยค 19:06
ตอนที่ 2 : เติมคำที่ได้ยินลงไปในบทความ 12:07
Day 20 : Speaking คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 : ประโยคที่จะสอนชาวต่างชาติ และประโยคให้คำแนะนำ (Advice) ควรพูดอย่างไร 08:57
ตอนที่ 2 : ฝึกการตอบคำถามชาวต่างชาติ 05:30
ตอนที่ 3 : ประโยคที่ใช้บอกความสามารถ / ทักษะของเรา 06:53
Day 21 : Reading คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 : ตะลุยโจทย์ Reading โดยใช้ข้อสอบเลือก True or False 08:10
ตอนที่ 2 : ตะลุยโจทย์ Reading โดยใช้ข้อสอบเลือก True, False และ Not Given 18:58
Day 22 : Writing คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 : การเขียนเนื้อเรื่องจากโครงสร้าง Storytelling 12:18
Day 23 : Vocabulary คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 : Vocabulary - Personality (นิสัย) 12:38
ตอนที่ 2 : Vocabulary - Action in office (การกระทำในที่ทำงาน) 08:11
Day 24 : Grammar คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 : การใช้ Relative Clause (ประโยคความซ้อน) ด้วย Wh-question 10:04
ตอนที่ 2 : การใช้ Relative Clause (ประโยคความซ้อน) ด้วย Which และ That 06:40
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send