7 เคล็ดลับพัฒนาตัวเองให้โดดเด่นเข้าตาองค์กร (7 Tips for The Best Self Improvement)

7 เคล็ดลับพัฒนาตัวเองให้โดดเด่นเข้าตาองค์กร (7 Tips for The Best Self Improvement)

7 เคล็ดลับพัฒนาตัวเองให้โดดเด่นเข้าตาองค์กร (7 Tips for The Best Self Improvement)

"Personal Skill" ทักษะส่วนตัวที่สร้างความสำเร็จให้โดดเด่นเข้าตาองค์กรเป็นเรื่องไม่ยากอีกต่อไป ถ้าคุณรู้วิธี มีทางลัด หมั่นฝึกฝนตั้งแต่ต้น จะสร้างความก้าวหน้าและเติบโตอย่างอย่างยั่งยืน มีคำกล่าวกันว่า “Hard Skill จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้งานสำคัญๆ แต่ Soft Skill คือสิ่งที่จะตัดสินว่า คุณจะได้รับความไว้วางใจ มีความก้าวหน้าในอาชีพ จะเป็นผู้ที่ได้รับโอกาส หรือถูกคัดออก” ดังนั้นทักษะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอจึงจำเป็นและสำคัญ เช่นทักษะการสร้างบุคลิกภาพ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเองและงาน ทักษะของการเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมทำงานด้วยพลังบวก

นี่ก็คือ Personal Skill ที่มักจะพบในคนที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน ซึ่งทักษะเหล่านี้ พัฒนาให้เป็นระบบและต่อเนื่อง จะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อชีวิตคุณในวันข้างหน้าอย่างคาดไม่ถึงทีเดียว

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. รู้วิธีสร้างกิจวัตรประจำวันทุกเช้าที่สามารถสร้างความมหัศจรรย์กับชีวิตตัวเองให้เติบโตก้าวกระโดดได้เลย
2. วิธีปรับปรุงเรื่องเล็กน้อยของตัวเอง เช่นการแต่งกาย การพูดจา การแสดงออกต่างๆ ทักษะความเชี่ยวชาญให้โดดเด่นเข้าตาองค์กร สร้างความประทับใจกับคนรอบข้าง
3. รู้วิธีพัฒนตัวเอง สร้างกรอบความคิดมุ่งสู่การเติบโต พร้อมบริหารเวลาอย่างมีคุณค่า
4. รู้วิธีสร้างความสมดุลของชีวิตกับการทำงานโดยที่คุณไม่มาเสียใจภายหลัง
5. รู้จักมองโลกในแง่บวก เห็นคนในแง่ดี และวิธีฝึกปฎิบัติตัวเองให้คิดบวก
6. มีบุคลิกภาพที่ดึงดูด โดดเด่นอย่างน่าสนใจเป็น Smart People ครบจบในบริบทที่องค์กรต้องการ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. พนักงานในองค์กรทุกคน ทุกระดับชั้นที่ต้องการพัฒนาตัวเองสร้างทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับสังคมยุคปัจจุบัน (New Normal) ที่ต้องทำงานสร้างความสำเร็จกับตัวเอง
2. น้องๆนักศึกษาทุกคนที่กำลังจะจบการเรียนจากมหาวิทยาลัย เตรียมตัวก้าวเข้าสู่สังคมทำงานในองค์กร หรือกำลังเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัว 
3. ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นทำธุรกิจทุกคน ได้เตรียมตัวสร้างทักษะชีวิต รู้จักพัฒนาตัวเอง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานมากก่อน ก็สามารถเรียนได้

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์ส 01:44
รู้จักโค้ชติ๋ว (ชโนทัย พึ่งสุข) 01:45
แนะนำเนื้อหาคอร์ส 04:20
บทที่ 1. เคล็ดลับที่ 1 คลิปยาว (นาที)
ตื่นเช้าสร้างชีวิตที่ดีขึ้น (Miracle Morning Routine) 11:01
บทที่ 2. เคล็ดลับที่ 2 คลิปยาว (นาที)
บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Time Management ) 07:38
บทที่ 3. เคล็ดลับที่ 3 คลิปยาว (นาที)
ปรับปรุงสิ่งเล็กน้อยให้ดีขึ้นอยู่เสมอ (Focus on making small and continuous improvements) 11:42
บทที่ 4. เคล็ดลับที่ 4 คลิปยาว (นาที)
สร้างกรอบความคิดมุ่งสู่การเติบโต (Growth Mindset) 05:15
บทที่ 5. เคล็ดลับที่ 5 คลิปยาว (นาที)
สร้างความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน (Work-Life Balance) 07:50
บทที่ 6. เคล็ดลับที่ 6 คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1. มองโลกในแง่บวก เห็นคนในแง่ดี (Focus on positive) 06:54
ตอนที่ 2. มองโลกในแง่บวก เห็นคนในแง่ดี (Focus on positive) (แบบทดสอบ และการฝึก) 10:46
บทที่ 7. เคล็ดลับที่ 7 คลิปยาว (นาที)
ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองสม่ำเสมอ (Take Care of Your Health Regularly) 10:04
บทที่ 8. Soft Skill กับ Hard Skill ความสัมพันธ์ที่แตกต่าง คลิปยาว (นาที)
Soft Skill กับ Hard Skill ความสัมพันธ์ที่แตกต่าง 10:50
บทที่ 9. บทส่งท้ายสำหรับตัวเรา คลิปยาว (นาที)
บทส่งท้ายสำหรับตัวเรา 07:10
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send