บัญชีอย่างง่ายเพื่อเจ้าของกิจการ

บัญชีอย่างง่ายเพื่อเจ้าของกิจการ

บัญชีอย่างง่ายเพื่อเจ้าของกิจการ

คอร์สออนไลน์สอนการทำบัญชีแห่งแรกของไทย ให้คุณเรียนได้ตลอดชีวิต!

หมดปัญหาเรื่องบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ!
คอร์สออนไลน์ บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการหลายท่านที่มีเวลาจำกัด และที่สำคัญเนื้อหาทางบัญชีที่จำเป็นต้องเรียนนั้นจะเป็นในส่วนของการนำไปบริหาร ไม่ได้ต้องไปบันทึกรายการบัญชีอย่างละเอียด โดยจะเน้นเนื้อหาที่สำคัญที่ผู้ประกอบการต้องทราบ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพื้นฐาน Basic

คอร์สนี้จะทำให้คุณหมดความสงสัยเรื่องบัญชี ประหยัดเวลาคุณ ให้คุณใช้พลังสมองกับสิ่งอื่นๆที่สำคัญกับธุรกิจ!

เนื้อหาของคอร์สนี้

ปรับพื้นฐานด้วย Accounting Game คลิปยาว (นาที)
1-3 Accounting Game ขายปากกา 08:40
1-4 Accounting Game # 1 05:53
1-5 Accounting Game # 2 06:13
1-6 Accounting Game # 3 04:53
การรับรู้รายได้ คลิปยาว (นาที)
2-2 เกณฑ์คงค้าง vs เกณฑ์เงินสด 08:01
2-3 กระบวนการบัญชี 10:37
2-4 ตย. การรับรู้รายได้แบบรับประกันคืนเงิน 07:19
2-5 ตย. การรับรู้รายได้แบบรับค่าเช่าล่วงหน้า 12:09
2-6 ตย. การรับรู้รายได้งานบริการ 08:33
การบันทึกค่าใข้จ่าย คลิปยาว (นาที)
3-1 ประเภทของค่าใช้จ่าย 09:44
3-2 การเกิดขึ้นของค่าใช้จ่ายบริษัท 09:43
3-3 การเกิดขึ้นของค่าใช้จ่ายของธุรกิจเจ้าของคนเดียว 10:38
3-4 ตย. การแยกประเภทของค่าใช้จ่าย 05:06
3-5 ตย. การบันทึกค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า 05:09
3-6 ตย. การแยกต้นทุนขาย และ สินค้าคงเหลือ 05:36
ความเข้าใจในสินทรัพย์ คลิปยาว (นาที)
4-1 สินทรัพย์:เจ้าของคนเดียว 08:40
4-2 สินทรัพย์:ของธุรกิจบริษัท 06:34
4-3 วงจรของสินทรัพย์ 07:04
4-4 การคำนวณมูลค่า ณ วันซื้อสินทรัพย์ 06:31
4-5 การคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 06:19
4-6 การคำนวณมูลค่าตามบัญชี 06:58
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ด้านผู้จ่ายเงิน,ผู้หัก) คลิปยาว (นาที)
5-1 หลักการและเหตุผล 08:47
5-2 อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย 07:40
5-3 ตย. การคำนวณการหัก บุคคลที่ไม่มี VAT 06:05
5-4 ตย. การคำนวณการหักนิติบุคคลที่มี VAT 09:36
5-5 ขั้นตอนการทำหนังสือรับรอง 12:03
5-6 ขั้นตอนการกรอก ภงด 3,53 11:50
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ด้านผู้รับเงิน,ผู้ถูกหัก) คลิปยาว (นาที)
6-1 หลักการและเหตุผล 07:17
6-2 การคำนวณภาษีที่ถูกหัก ของบุคคล 11:26
6-3 การคำนวณภาษีที่ถูกหัก ของบริษัท 06:43
6-4 รู้จักหนังสือรับรอง 10:13
6-5 เข้าใจการใช้ เครดิตภาษี สำหรับนิติบุคคล 09:27
6-6 เข้าใจการใช้ เครดิตภาษี สำหรับเจ้าของคนเดียว 08:51
ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT คลิปยาว (นาที)
7-1 หลักการและเหตุผล 13:26
7-2 ตย. การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 04:40
7-3 ลักษณะภาษี และ ภาษีขาย 07:07
7-4 รูปแบบใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง 05:00
7-5 การทำรายงานภาษี 06:29
7-6 กรอกแบบเพื่อยื่นภาษี ภพ 30 13:03
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send