อ่านงบการเงินสำหรับมือใหม่ ตอน 1 ปูพื้นฐานอ่านงบการเงิน

อ่านงบการเงินสำหรับมือใหม่ ตอน 1 ปูพื้นฐานอ่านงบการเงิน

อ่านงบการเงินสำหรับมือใหม่ ตอน 1 ปูพื้นฐานอ่านงบการเงิน

รายละเอียด

ผู้สอน Mr.LikeStock อ่านงบการเงิน

คอร์สออนไลน์ อ่านงบการเงินสำหรับมือใหม่ ตอนที่ 1: ปูพื้นฐานอ่านงบการเงิน

เริ่มต้นการอ่านงบการเงินให้เป็น ด้วยประสบการณ์ของวิทยากรที่เคยอ่านงบการเงินไม่เป็นมาก่อน แต่พยายามศึกษาจนกระทั่งอ่านงบเป็น ทำให้ทราบดีว่าควรจะอธิบายอย่างไรให้ผู้เริ่มต้นเข้าใจง่ายที่สุด และไม่หลงประเด็นในการอ่านงบการเงิน

ปูพื้นฐาน 1 วัน อธิบายเต็มที่ ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ อธิบายเข้าใจง่าย เรียนรู้เรื่อง ตามทัน นำไปใช้ประโยชน์ได้แน่นอน หลายท่านเข้าใจงบการเงินในคอร์สนี้

สิ่งที่จะไม่ได้จากคอร์สนี้ (จะได้เข้าใจตรงกัน)
- หุ้นเด็ด ไม่มีแจก คอร์สนี้สอนเครื่องมือหาปลาเท่านั้น
- สูตรลัด ไม่มีให้ เพราะอยากให้เข้าใจงบอย่างแท้จริง

แต่สิ่งที่จะได้คือ
- พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับอ่านงบการเงินเพื่อต่อยอดลงทุนหุ้น
- เข้าใจตัวเลขต่างๆที่ปรากฏในงบอย่างลึกซึ้ง ตีความได้
- ทั้งความรู้และความประทับใจ ทางผมจัดเต็ม

อธิบายเพิ่มเติมจากหนังสือ "กุญแจอ่านงบการเงิน"
ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ในหนังสือ ทำให้ไม่สามารถอธิบายได้ละเอียดมากนัก แต่ในคอร์สออนไลน์นี้จะสามารถอธิบายตัวอย่างเพิ่มเติมให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น
- ในคอร์สจะอธิบายตัวอย่างได้เพิ่มเติมกว่าในหนังสือ
- สอดแทรกประเด็นสำคัญในการอ่านงบการเงินสำหรับลงทุนหุ้น

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
Part 1 : พื้นฐานการอ่านงบการเงิน คลิปยาว (นาที)
Video 6: งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet) 05:17
Video 7: งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Income Statement) 37:12
Video 8: ส่วงบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) 26:53
Video 9: งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของ (Statement of Changes in Equity) 04:28
Video 10: หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Notes to Financial Statement) 13:40
Video 11: ส่งท้ายส่วนที่ 1 01:25
Part 2 : เครื่องมือวิเคราะห์งบการเงิน คลิปยาว (นาที)
Video 12: อัตราส่วนทางการเงิน 06:34
Video 13: อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 06:24
Video 14: อัตราส่วนโครงสร้างเงินทุน (Leverage Ratios) 05:36
Video 15: อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratios) 26:24
Video 16: อัตราส่วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ (Efficiency Ratios) 15:20
Video 17: อัตราส่วนมูลค่าทางการตลาด (Market Value Ratios) 11:15
Video 18: สรุปอัตราส่วนทางการเงิน & ข้อสังเกตในการใช้อัตราส่วนทางการเงิน 04:23
Video 19: การวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง (Common-Size Analysis) 04:37
Video 20: การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) 05:15
Video 21: ส่งท้ายส่วนที่ 2 06:47
Part 3 : วิเคราะห์งบการเงิน คลิปยาว (นาที)
Video 22: วิธีการอ่านงบการเงิน 02:40
Video 23: สิ่งที่ต้องพิจารณาจากงบการเงิน 01:47
Video 25: จับจุดอ่านงบการเงิน 2 - สินทรัพย์ที่มี ดีหรือเปล่า? 08:50
Video 26: จับจุดอ่านงบการเงิน 3 - สินทรัพย์ถาวรมีอะไรบ้าง? 02:41
Video 27: จับจุดอ่านงบการเงิน 4 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 04:28
Video 28: จับจุดอ่านงบการเงิน 5 - หนี้สินเยอะมากเลย แต่เดี๋ยวก่อน! 03:46
Video 29: จับจุดอ่านงบการเงิน 6 - หนี้ระยะยาวยิ่งมากยิ่งเสี่ยง 01:19
Video 30: จับจุดอ่านงบการเงิน 7 - ทุนจริง ๆ เป็นอย่างไร 03:42
Video 31: จับจุดอ่านงบการเงิน 8 - บริษัทรวยพอจะจ่ายปันผลหรือเปล่า? 02:53
Video 32: จับจุดอ่านงบการเงิน 9 - รายได้เติบโตหรือไม่? 02:12
Video 33: จับจุดอ่านงบการเงิน 10 - ค่าใช้จ่ายมีอะไรผิดปกติหรือไม่? 01:05
Video 34: จับจุดอ่านงบการเงิน 11 - ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีแค่ไหน? 01:12
Video 35: จับจุดอ่านงบการเงิน 12 - EBITDA 03:36
Video 36: จับจุดอ่านงบการเงิน 13 - กำไรดูบรรทัดไหนกันแน่? 00:58
Video 37: จับจุดอ่านงบการเงิน 14 - กำไรต่อหุ้น VS กำไรต่อหุ้นปรับลด 02:40
Video 38: จับจุดอ่านงบการเงิน 15 - ที่กำไรเยอะ ๆ ได้เป็นเงินสดบ้างหรือเปล่า? 02:23
Video 39: จับจุดอ่านงบการเงิน 16 - มีการลงทุนอะไรใหม่ ๆ หรือไม่? 01:33
Video 40: จับจุดอ่านงบการเงิน 17 - แอบไปก่อหนี้หรือเปล่า? 01:58
Video 41: จับจุดอ่านงบการเงิน 18 - ที่มาที่ไปของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฯ 01:19
Video 42: จับจุดอ่านงบการเงิน 19 - อ่านหมายเหตุประกอบงบการเงิน 03:48
Video 43: จับจุดอ่านงบการเงิน 20 - สัญญาณเตือนภัยจากการวิเคราะห์งบการเงิน 05:24
Video 44: ข้อแนะนำและทิ้งท้าย 06:38
Video 45: สาธิตวิธีดูงบการเงินจากเว็ป SET 17:53
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send