การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสไตล์ VI

การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสไตล์ VI

การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสไตล์ VI

รายละเอียด

ผู้สอน สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล

คอร์สออนไลน์ที่จะสอนวิธี แกะ วิเคราะห์ และเจาะลึก "งบการเงิน" อย่างละเอียด
สอนโดยอาจารย์ "สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล" สุดยอดปรมาจารย์นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนมากกว่า 15 ปี ซึ่งอ.สรรพงศ์จะแนะนำวิธีวิเคราะห์งบการเงินอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนเห็นและเข้าใจภาพรวมของงบการเงิน ซึ่งเป็นร่องรอยทางธุรกิจที่บริษัทต่างๆ ได้ทิ้งไว้ ทำให้เรารู้ถึงเส้นทางธุรกิจในอดีต ปัจจุบัน และรู้ว่าบริษัทนั้นๆ กำลังจะลงทุนอะไรต่อไปในอนาคต เพื่อให้นักลงทุนสามารถนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้อง

สำหรับนักลงทุนสไตล์ VI คอร์สนี้ห้ามพลาด!

เนื้อหาของคอร์สนี้

Part 1: งบการการเงินในภาพรวม คลิปยาว (นาที)
Video 2: เป้าหมายธุรกิจในโลกการเงิน 05:18
Video 3: งบการเงินกับภาษาธุรกิจ การเข้าใจภาษาธุรกิจ 10:39
Video 4: งบการเงินบอกถึงเรื่องราวในอดีตและแนวโน้มในอนาคต 11:14
Video 5: งบการเงินคืออะไร มีประโยชน์อะไรหรือให้อะไรต่อผู้ใช้ 48:24
Part 2: งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) คลิปยาว (นาที)
Video 7: สมการบัญชี 20:25
Video 8: สมการบัญชี (ต่อ) 09:21
Part 3: งบกระแสเงินสด คลิปยาว (นาที)
Video 10: งบกระแสเงินสดบอกอะไร 11:08
Video 11: งบการเงินบอกถึงเรื่องราวในอดีตและแนวโน้มในอนาคต (ต่อ) 31:50
Part 4: หลักเบื้องต้นของบัญชี คลิปยาว (นาที)
Video 12: หลักเบื้องต้นของบัญชี 11:18
Video 13: แนวทางปฎิบัติทางบัญชี 15:46
Video 14: หลักบัญชีเกณฑ์คงค้างและเกณฑ์เงินสด 00:36
Video 15: การจัดแบ่งกลุ่มสินทรัพย์และหนี้สิน 00:38
Video 16: ตัวอย่างการแกะงบฐานะการเงิน 54:12
Video 17: ตัวอย่างการแกะงบกำไรขาดทุน 17:06
Video 18: สมการบัญชี 14:45
Video 19: ตัวอย่างการวิเคราะห์ด้วยสมการบัญชี 00:24
Video 20: สมการบัญชี ต่อ 14:19
Part 5: การอ่านงบการเงิน คลิปยาว (นาที)
Video 22: ท่านเห็นอะไรในการเปลี่ยนแปลงบ้าง 12:27
Video 23: ตัวอย่างการอ่านงบการเงิน 16:34
Video 24: สินทรัพย์ 36:41
Video 25: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 56:17
Video 26: ลูกหนี้การค้าทั่วไป 36:57
Video 27: ลูกหนี้การค้าทั่วไป (ต่อ) 51:26
Video 28: สินค้าคงเหลือ ต้นทุนขาย การผลิต Suppliers 47:51
Video 29: ตัวอย่างการอ่านงบการเงิน 10:55
Video 30: สินค้าคงเหลือ ต้นทุนขาย การผลิต Suppliers (ต่อ) 03:14
Video 31: สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 22:33
Video 32: ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ PPE 42:01
Video 33: เงินลงทุนระยะยาว 25:50
Video 34: ตัวอย่างรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 07:59
Video 35: ส่วนของผู้ถือหุ้น 07:18
Part 6: การทำความรายการทางบัญชีที่ควรรู้ 10 เรื่อง คลิปยาว (นาที)
Video 36: การทำความรายการทางบัญชีที่ควรรู้ 10 เรื่อง 02:02
Video 37: เรื่องที่ 1 ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาสะสม การด้อยค่าสินทรัพย์ 02:35
Video 39: เรื่องที่ 3 กำไร(ขาดทุน) จากการตีมูลค่าเงินลงทุน 02:14
Video 40: เรื่องที่ 4 จาดทุนจากการตีมูลค่าสินค้าคงเหลือ 20:38
Video 41: เรื่องที่ 5 กำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 06:18
Video 42: เรื่องที่ 6 กำไร(ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์ ส่วนเกินจากการตีที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 06:07
Video 43: เรื่องที่ 7 กำไรสะสม การจ่ายเงินปันผล การจ่ายหุ้นปันผล 09:32
Video 44: เรื่องที่ 8 การเพิ่มทุน ลดทุน การลดพาร์ การแตกพาร์ การซื้อหุ้นคืน 22:48
Video 45: เรื่องที่ 9 ค่านิยมและกำไรจากการต่อรองจากการซื้อ 14:47
Video 46: เรื่องที่ 10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) ตามวิธีส่วนได้เสีย 12:38
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send