เทคนิคการใช้ Microsoft Word อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เทคนิคการใช้ Microsoft Word อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เทคนิคการใช้ Microsoft Word อย่างเต็มประสิทธิภาพ

รายละเอียด

ผู้สอน สมเกียรติ ช่วยมาก

คอร์สนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้ดึงเอาศักยภาพของ Word มาช่วยทำให้งานเอกสารเป็นเรื่องง่ายและเร็วแลดูเป็นมืออาชีพสุดๆ

โดยเนื้อหาจะเริ่มตั้งแต่ การทบทวนพื้นฐานการใช้งานที่สำคัญๆ (เช่น ภาพรวมของโปรแกรม การควบคุมหน้ากระดาษ พื้นฐานการพิมพ์งาน) งานพิมพ์อัตโนมัติ (เช่น การควบคุมเอกสารหลายๆ หน้า, การทำสารบัญอัตโนมัติ (TOC), งานพิมพ์แบบพิเศษ (เช่นการทำจดหมายเวียน (Mail Merge), การติดตามเอกสาร (Review & Track Change) รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือเด็ดๆ และเทคนิคที่น่าสนใจ ที่จะช่วยลดเวลาในการสร้าง/ตกแต่ง/ปรับแต่งเอกสาร รวมถึงเทคนิคการใช้งานเด็ดๆ ที่สามารถช่วยให้การทำงานได้เร็วขึ้น และสามารถใช้งาน Word ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ! 

ใครต้องเรียนคอร์สนี้
   - ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้งาน Word อย่างถูกวิธี! 
   - ผู้ใช้งาน Word ทั้งมือใหม่และมือเก่า ที่ยังเข้าใจหรือใช้งาน Word ในลักษณะเหมือนเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา หรือคัดลอกข้อมูลจากที่อื่นแล้วนำมาวาง (ใช้งานความสามารถที่แท้จริงของ Word ไม่ถึง 10%) ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก เพราะแท้ที่จริงแล้ว Word ได้ตระเตรียมเครื่องมือที่ฉลาดสุดๆ มีความสามารถทางด้านการสร้างสรรค์งานเอกสารงานพิมพ์อย่างมากมาย ที่สามารถช่วยลดเวลาในการสร้าง/ตกแต่ง/ปรับแต่งเอกสาร  รวมถึงเทคนิคการใช้งานเด็ดๆ ที่สามารถช่วยให้วิถีการทำงานเร็วขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้งาน Word ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ!

ประโยชน์ที่จะได้รับ
   - 
ผู้เรียนสามารถใช้งาน Word ได้อย่างถูกต้อง! 
   - ผู้เรียนรู้จักเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพของ Word และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
   - ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ และดึงเอาความสามารถของ Word ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
   - ผู้เรียนจะได้นำเอาเทคนิคการใช้งาน Word เพื่อช่วยลดเวลา และดูเป็นมืออาชีพสุดๆ
   - ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์แบบเต็มๆ เพราะคอร์สนี้เน้น Workshop การใช้งานจริง! ประยุกต์ใช้ได้ชัวร์


คอร์สต่อเนื่อง/เกี่ยวเนื่อง
1) จัดเต็ม! เทคนิคการใช้งาน PowerPoint
2) 
จัดเต็ม! Excel Charts & Graphs

เนื้อหาของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สออนไลน์ คลิปยาว (นาที)
Chapter 1 : ภาพรวมการใช้ Microsoft Word คลิปยาว (นาที)
Chapter 2 : เริ่มต้นการทำเอกสารบน Microsoft Word คลิปยาว (นาที)
2.2 หน้าที่หนึ่งเป็นแนวตั้ง หน้าที่สองเป็นแนวนอน 02:47
2.3 ควบคุมเลขหน้าให้อยู่หมัด 03:51
Chapter 3 : การควบคุมย่อหน้า คลิปยาว (นาที)
3.1 การควบคุมย่อหน้าบรรทัดแรก 01:25
3.2 การควบคุมย่อหน้าลอย 01:38
3.3 เทคนิคการควบคุมย่อหน้า 02:30
Chapter 4 : เครื่องมือช่วยกะระยะการกดปุ่ม Tab คลิปยาว (นาที)
4.1 เครื่องมือช่วยกะระยะการกดปุ่ม Tab -1 02:09
4.2 เครื่องมือช่วยกะระยะการกดปุ่ม Tab -2 01:17
4.3 เครื่องมือช่วยกะระยะการกดปุ่ม Tab -3 01:03
Chapter 5 : เทคนิคพิเศษการใช้ Micorsoft Word คลิปยาว (นาที)
5.1 แปลง Text เป็นตารางกันดีกว่า 01:10
5.2 แปลงตารางเป็น Text กันดีกว่า 01:04
5.3 การหาผลรวมของตัวเลข (SUM) 01:59
5.4 กำหนดให้หัวตารางซ้ำทุกหน้า 01:13
5.5 ปรับตารางให้พอดีกับหน้ากระดาษ 01:29
5.6 แก้ปัญหาในกรณีหัวตารางกับข้อมูลแยกกันอยู่คนละหน้า 01:43
Chapter 6 : ทดสอบใส่เลขลำดับอัตโนมัติ คลิปยาว (นาที)
6.1 ทดสอบใส่เลขลำดับอัตโนมัติ (หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย) – 1 04:24
6.2 ทดสอบใส่เลขลำดับอัตโนมัติ (หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย) – 2 02:32
6.3 ทดสอบใส่เลขลำดับอัตโนมัติ (หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย) - 3 02:06
Chapter 7 : การทำงานกับรูปภาพ คลิปยาว (นาที)
7.1 การทำงานกับรูปภาพ-1 02:15
7.2 การทำงานกับรูปภาพ-2 02:00
7.3 การทำงานกับรูปภาพ-3 01:17
Chapter 8 : การประยุกต์ใช้ Word ขั้นสูง คลิปยาว (นาที)
8.1 พิมพ์เฉพาะหัวข้อ (Heading) ลงไปก่อน 02:33
8.2 กำหนดให้โชว์คำว่า บทที่1 2 3 อัตโนมัติ 06:14
8.3 การปรับแต่ง Heading 06:59
8.4 ผู้ช่วยสำหรับคลิกอ่าน Heading บนหน้าจอ 03:32
8.5 นำ Heading ไปทำสารบัญอัตโนมัติกันดีกว่า 03:20
8.6 นำ Heading ไปเป็น Bookmark ใน PDF ได้อัตโนมัติ (e-Book) 01:37
8.7 นำ Heading ไปวางบนสไลด์ใน PowerPoint อัตโนมัติ 03:15
8.8 การทำสารบัญตารางอัตโนมัติ 02:29
8.9 การทำสารบัญรูปภาพอัตโนมัติ 02:28
8.10 การทำดัชนีคำ (Index) อัตโนมัติ 04:26
8.11 การทำ Bookmark and Cross Reference 05:19
8.12 การทำ Footnote 03:20
Chapter 9 : การประยุกต์ใช้เครื่องมือในกลุ่ม Mailings คลิปยาว (นาที)
9.1 การทำ Mail Merge (กระดาษ A4) 07:49
9.2 การทำ Mail Merge (จ่าหน้าซองจดหมาย) 04:13
9.3 การทำ Mail Merge (ทำป้ายชื่อ Label) 05:33
9.4 ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 07:20
Chapter 10 : การประยุกต์ใช้เครื่องมือในกลุ่ม Review คลิปยาว (นาที)
10.1 แทรก Comment 02:09
10.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลง (Track Changes) 04:41
10.3 บังคับให้แทรก Comment ได้อย่างเดียว 02:19
10.4 บังคับให้ Track Changes ได้อย่างเดียว 01:46
10.5 บังคับให้ Read Only 01:32
10.6 บังคับให้ใส่ Password ตอนเปิดไฟล์ 02:09
Chapter 11 : Word เจ๋งดี มีเครื่องมือฟอร์มด้วยนะ! คลิปยาว (นาที)
11.1 การสร้างฟอร์ม ตอนที่-1 04:56
11.2 การสร้างฟอร์ม ตอนที่-2 02:57
11.3 การสร้างฟอร์ม ตอนที่-3 01:44
11.4 การสร้างฟอร์ม ตอนที่-4 05:18
11.5 การสร้างฟอร์ม ตอนที่-5 04:41
Chapter 12 : เก็บตก เทคนิค Tips & Tricks คลิปยาว (นาที)
12.1 Tips and Tricks ชุดที่ 1 03:16
12.2 Tips and Tricks ชุดที่ 2 02:04
12.3 Tips and Tricks ชุดที่ 3 03:30
12.4 Tips and Tricks ชุดที่ 4 01:49
12.5 Tips and Tricks ชุดที่ 5 02:32
12.6 Tips and Tricks ชุดที่ 6 01:37
12.7 Tips and Tricks ชุดที่ 7 02:13
12.8 Tips and Tricks ชุดที่ 8 02:39
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send