พิชิตอังกฤษ ก.พ.

พิชิตอังกฤษ ก.พ.

รายละเอียด

ผู้สอน ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

การสอบ ก.พ. คือ การคัดเลือกบุคคลในระดับวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาชีพที่แตกต่าง เพื่อเข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการ โดยมีหน่วยงาน ก.พ. (คณะกรรมการที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ) เป็นตัวกลาง ระหว่างคนที่ต้องการทำงานราชการ กับ หน่วยงานราชการที่ขาดแคลนคนทำงานนั่นเอง 

คอร์สนี้สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นเรศ สุรสิทธิ์ ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 53 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เป็นอาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 20 ปี และเป็นเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

คอร์สนี้จะสอนถึงพื้นฐานของภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน เพื่อที่จะเรียนรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งในคอร์สจะสอนวิธีการใช้ หลักการในการใช้ภาษาอังกฤษ เทคนิค หรือ สูตรต่างๆที่จะช่วยให้การเรียนภาษาอังกฤษง่ายขึ้น และยังมีแบบฝึกหัด ตัวอย่างข้อสอบ มาให้ได้ลองทำ พร้อมเฉลยและเทคนิคการทำอย่างละเอียดให้อีกด้วย 

คอร์สนี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับผู้ที่กำลังจะเข้าสอบ ก.พ. หรือ ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
แนะนำผู้สอนและคอร์สที่เรียน 10:34
บทนำ / สิ่งที่คุณจะได้เรียน 23:13
บทที่ 1 : Noun (คำนาม) คลิปยาว (นาที)
1.1 ปูพื้นอังกฤษให้แน่นกับ Parts of Speech 38:46
1.2 หน้าที่และรูปร่างคำนาม (การเติม s, es) 05:41
1.3 สรุปคำนามและการใช้ (Nouns) 13:16
1.4 แบบฝึกหัดเรื่อง Noun พร้อมเฉลยละเอียด 11:32
บทที่ 2 : Pronoun (คำสรรพนาม) คลิปยาว (นาที)
2.1 Pronoun / วิธีใช้ Pronoun อย่างละเอียด 56:53
2.2 แบบฝึกหัดเรื่อง Pronoun เฉลยพร้อมแนะเทคนิคการทำ 08:04
บทที่ 3 : Adjective (คำคุณศัพท์) / Adverb (คำกริยาวิเศษณ์) คลิปยาว (นาที)
3.1 หน้าที่และวิธีใช้ Adjective อย่างละเอียด 56:59
3.2 Adverb / วิธีใช้ Adverb 07:31
3.3 ตัวอย่างข้อสอบเรื่อง Adjective / Adverb เฉลย พร้อมแนะทิคนิคการทำข้อสอบ 17:05
3.4 การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ 39:56
3.5 แบบฝึกหัดเรื่อง Adjective /Adverb เฉลย พร้อมแนะเทคนิคการทำอย่างละเอียด 13:12
บทที่ 4 : Verb (กริยา) คลิปยาว (นาที)
4.1 การใช้กริยาช่วยและกริยาแท้ 48:35
4.2 แบบฝึกหัดเรื่อง Verb เฉลย พร้อมแนะเทคนิคการทำอย่างละเอียด 06:54
บทที่ 5 : Present Simple Tense คลิปยาว (นาที)
5.1 การใช้ Present Simple Tense 12:28
5.2 แบบฝึกหัดเรื่อง Present Simple Tense เฉลยพร้อมแนะเทคนิคการทำข้อสอบ 07:11
บทที่ 6 : Past Simple Tense คลิปยาว (นาที)
6.1 การใช้ Past Simple Tense 23:46
6.2 แบบฝึกหัดเรื่อง Past Simple Tense เฉลยพร้อมแนะเทคนิคการทำข้อสอบ 19:40
บทที่ 7 : Present Continuous Tense คลิปยาว (นาที)
7.1 การใช้ Present Continuous Tense 17:23
7.2 แบบฝึกหัดเรื่อง Present Continuous Tense เฉลยพร้อมแนะเทคนิคการทำข้อสอบ 10:58
บทที่ 8 : Present Perfect Tense คลิปยาว (นาที)
8.1 การใช้ Present Perfect Tense 25:10
8.2 แบบฝึกหัด Present Perfect Tense พร้อมเฉลยและเทคนิคการทำข้อสอบละเอียด 10:32
บทที่ 9 : Future Simple Tense คลิปยาว (นาที)
9.1 การใช้ Future Simple Tense 18:28
9.2 แบบฝึกหัด Future Simple Tense พร้อมเฉลยและเทคนิคการทำละเอียด 10:45
บทที่ 10 : Past Continuous Tense คลิปยาว (นาที)
10.1 การใช้ Past Continuous Tense 30:21
10.2 แบบฝึกหัด Past Continuous Tense พร้อมเฉลยและเทคนิคการทำละเอียด 12:38
บทที่ 11 : Past Perfect Tense คลิปยาว (นาที)
11.1 การใช้ Past Perfect Tense 21:26
11.2 แบบฝึกหัด Past Perfect Tense เฉลยพร้อมแนะเทคนิคการทำข้อสอบ 11:19
บทที่ 12 : Preposition คลิปยาว (นาที)
12.1 การใช้ Preposition /แบบฝึกหัด Preposition 23:33
บทที่ 13 : Active Voice / Passive Voice คลิปยาว (นาที)
13.1 การใช้ Active Voice / Passive Voice 35:50
13.2 แบบฝึกหัด Active Voice / Passive Voice 26:11
13.3 ตัวอย่างข้อสอบเรื่อง Active Voice / Passive Voice เฉลยพร้อมแนะเทคนิคการทำข้อสอบ 47:06
บทที่ 14 : Coordinate & Correlative Conjunctions คลิปยาว (นาที)
14.1 การใช้ Coordinate & Correlative Conjunctions 43:24
บทที่ 15 : Noun Clause คลิปยาว (นาที)
15.1 การใช้ Noun Clause ในรูปต่างๆ 35:37
บทที่ 16 : Adjective Clause คลิปยาว (นาที)
16.1 การใช้ Adjective Clause 10:50
16.2 ตำแหน่งและการใช้ Adjective Clause ตาม Markers 26:18
16.3 ตำแหน่ง Adjective Clause ที่นิยมออกข้อสอบ 06:14
16.4 ตัวอย่างข้อสอบเรื่อง Adjective Clause พร้อมเฉลยและเทคนิคการทำอย่างละเอียด 14:17
บทที่ 17 : Adverb Clause คลิปยาว (นาที)
17.1 Adverb Clause / วิธีใช้ Adverb Clause 39:43
บทที่ 18 : If Clause คลิปยาว (นาที)
18.1 If Clause / วิธีใช้ If Clause 46:13
18.2 ตัวอย่างข้อสอบเรื่อง Clause พร้อมเฉลยและเทคนิคการทำข้อสอบ (ชุดที่ 1) 12:28
18.3 ตัวอย่างข้อสอบเรื่อง Clause พร้อมเฉลยและเทคนิคการทำข้อสอบ (ชุดที่ 2) 43:44
บทที่ 19 : Word Choice คลิปยาว (นาที)
19.1 Word Choice โครงสร้างที่ต้องรู้ เนื้อหานี้ออกสอบเยอะ 28:46
19.2 วิธีใช้ Word choice ชุดที่ 1-3 27:10
19.3 วิธีใช้ Word choice ชุดที่ 4-6 32:26
19.4 วิธีใช้ Word choice ชุดที่ 7-10 26:57
บทที่ 20 : Verb Form เนื้อหานี้ออกสอบเยอะ คลิปยาว (นาที)
20.1 วิธีใช้ Verb Form สูตรที่ 1-5 33:38
20.2 วิธีใช้ Verb Form สูตรที่ 6-10 50:29
บทที่ 21 : Sentence Completion คลิปยาว (นาที)
21.1 วิธีวิเคราะห์ข้อสอบ Sentence Completion ที่ใช้ได้ผลดี 36:38
21.2 ตัวอย่างข้อสอบ Sentence Completion พร้อมเฉลยและเทคนิคการทำ (ชุดที่ 1) 25:36
21.3 ตัวอย่างข้อสอบ Sentence Completion พร้อมเฉลยและเทคนิคการทำ (ชุดที่ 2) 29:01
บทที่ 22 : Subject-Verb Agreement คลิปยาว (นาที)
22.1 Subject-Verb Agreement / วิธีใช้ Subject-Verb Agreement 46:01
บทที่ 23 : ข้อสอบ Error คลิปยาว (นาที)
23.1 วิธีวิเคราะห์ข้อสอบ Error Identification ที่ใช้ได้ผลดี 10:18
23.2 ตัวอย่างข้อสอบ Error Identification พร้อมเฉลยและเทคนิคการทำ (ชุดที่ 1) 27:09
23.3 ตัวอย่างข้อสอบ Error Identification พร้อมเฉลยและเทคนิคการทำ (ชุดที่ 2) 22:18
23.4 ตัวอย่างข้อสอบ Error Identification พร้อมเฉลยและเทคนิคการทำ (ชุดที่ 3) 24:49
บทที่ 24 : Cloze Test คลิปยาว (นาที)
24.1 วิธีวิเคราะห์ข้อสอบ Cloze Test / ตัวอย่างข้อสอบ Cloze Test 39:00
24.2 แบบฝึกหัดข้อสอบ Cloze Test เฉลยพร้อมแนะเทคนิคการทำข้อสอบ 50:51
บทที่ 25 : Reading คลิปยาว (นาที)
25.1 Reading Comprehension - Essay Structure 23:30
25.2 Reading Comprehension - ชนิดของคำถาม และวิธีทำข้อสอบ 47:07
25.3 แบบฝึกหัด Reading Comprehension พร้อมเฉลยและเทคนิคการทำ (ชุดที่ 1) 29:55
25.4 แบบฝึกหัด Reading Comprehension พร้อมเฉลยและเทคนิคการทำ (ชุดที่ 2) 06:51
25.5 แบบฝึกหัด Reading Comprehension พร้อมเฉลยและเทคนิคการทำ (ชุดที่ 3) 09:51
25.6 แบบฝึกหัด Reading Comprehension พร้อมเฉลยและเทคนิคการทำ (ชุดที่ 4) 06:43
25.7 แบบฝึกหัด Reading Comprehension พร้อมเฉลยและเทคนิคการทำ (ชุดที่ 5) 07:10
บทที่ 26 : Conversation คลิปยาว (นาที)
26.1 วิธีวิเคราะห์ข้อสอบ Conversation 42:16
26.2 ตัวอย่างข้อสอบ Conversation พร้อมเฉลย 35:24
บทที่ 27 : พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. Final Test คลิปยาว (นาที)
27.1 ข้อสอบ ชุดที่ 1 Sentence Completion 05:54
27.2 ข้อสอบ ชุดที่ 2 Conversation 23:28
27.3 ข้อสอบ ชุดที่ 3 Reading Comprehension 42:02
27.4 ข้อสอบ ชุดที่ 4 Vocabulary 17:24
27.5 ข้อสอบ ชุดที่ 5 Error Identification 11:34
27.6 ข้อสอบ ชุดที่ 6 Cloze Test 14:47
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send