Excel Special Formulas ประยุกต์ใช้สูตรตั้งแต่ ก-ฮ

Excel Special Formulas ประยุกต์ใช้สูตรตั้งแต่ ก-ฮ

รายละเอียด

ผู้สอน สมเกียรติ ช่วยมาก

คอร์สออนไลน์ Excel Special Formulas ประยุกต์ใช้สูตรตั้งแต่ ก-ฮ จะสอนการใช้สูตรบน Excel ขั้นพิเศษ เพื่อที่คุณจะสามารถทำอะไรแบบพิเศษๆได้ รับรองว่า เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์ สอนโดย อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก ผู้เชี่ยวชาญการใช้ Microsoft Office ดีกรีประกาศนียบัตร Certified Microsoft Office Specialist

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ผู้เรียนมีความเข้าใจเรื่องสูตร&ฟังก์ชัน ในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง
- ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดของสูตร&ฟังก์ชันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง
- ผู้เรียนเข้าใจสูตร&ฟังก์ชัน และสามารถหยิบไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานจริง
- ผู้เรียนสามารถนำความเข้าใจไปสร้างสูตรด้วยตนเองได้อย่างทะลุปรุโปร่ง
- ผู้เรียนสามารถนำสูตร&ฟังก์ชันไปต่อยอดร่วมกับคำสั่งอื่นๆ ได้อย่างแน่นอน เช่น คำสั่ง Conditional Formatting, Data Validation และ Form Toolbar


หมายเหตุ :  
หากเคยเรียนคอร์ส "Excel Database & PivotTable จัดการข้อมูลทำรายงานอัตโนมัติ" มาก่อน จะทำให้เรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น


คอร์สต่อเนื่อง/เกี่ยวเนื่อง
1) Excel Database & PivotTable จัดการข้อมูลทำรายงานอัตโนมัติ
2) จัดเต็ม! Excel Charts & Graphs
3) Excel Macro & VBA LV1 ให้ Excel ทำงานให้แบบอัตโนมัติ
4) Excel Macro & VBA LV2 ให้ Excel ทำงานให้แบบอัตโนมัติ 2
5) Excel Macro & VBA LV.3 เชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอกอัตโนมัติ

6) Access ง่ายๆ สไตล์คนใช้ Excel มาก่อน
7) Access Macro & VBA - ให้ Access ทำงานให้แบบอัตโนมัติ 


เนื้อหาของคอร์สนี้

Introduction คลิปยาว (นาที)
Introduction 08:40
ตัวอย่างเนื้อหา-1 07:50
ตัวอย่างเนื้อหา-2 07:54
ตัวอย่างเนื้อหา-3 02:50
ตัวอย่างเนื้อหา-4 04:34
ตัวอย่างเนื้อหา-5 03:52
ตัวอย่างเนื้อหา-6 04:08
ตัวอย่างเนื้อหา-7 10:47
Chapter 1 : ทบทวนพื้นฐานส่วนที่สำคัญ คลิปยาว (นาที)
1.1 พูดคุยแนะนำ 01:09
1.2 วันนี้คุณสนิทกับ Excel หรือยัง 07:18
1.3 วันนี้คุณสนิทกับ Data หรือยัง 10:26
1.4 วันนี้คุณสนิทกับ Format Cells หรือยัง 07:38
1.5 พูดคุยสรุป 04:43
Chapter 2 : พื้นฐานเรื่องสูตร & ฟังก์ชัน ที่เราต้องให้ความสำคัญ คลิปยาว (นาที)
2.1 พูดคุยแนะนำ 01:04
2.2 รู้จักเครื่องหมายที่สำคัญ 01:12
2.3 รู้จักการอ้างอิงเซลล์ 06:14
2.4 รู้จักฟังก์ชัน แบบคนสนิท 06:22
2.5 รู้จักการซ้อนฟังก์ชัน แบบคนสนิท 02:43
2.6 รู้จักการตั้งชื่อเล่น แบบคนสนิท 07:11
2.7 พูดคุยสรุป 07:20
Chapter 3 : เรียนรู้ฟังก์ชันในกลุ่ม ข้อความ คลิปยาว (นาที)
3.1 พูดคุยแนะนำ 01:10
3.2 ฟังก์ชันในกลุ่มข้อความ -1 06:39
3.3 ฟังก์ชันในกลุ่มข้อความ -2 06:46
3.4 ฟังก์ชันในกลุ่มข้อความ -3 06:27
3.5 พูดคุยสรุป 03:02
Chapter 4 : เรียนรู้ฟังก์ชันในกลุ่ม ตัวเลข คลิปยาว (นาที)
4.1 พูดคุยแนะนำ 00:30
4.2 ฟังก์ชันในกลุ่มตัวเลข -1 03:40
4.3 ฟังก์ชันในกลุ่มตัวเลข -2 03:17
4.4 ฟังก์ชันในกลุ่มตัวเลข -3 04:30
4.5 ฟังก์ชันในกลุ่มตัวเลข -4 02:33
4.6 พูดคุยสรุป 03:29
Chapter 5 : เรียนรู้ฟังก์ชันในกลุ่ม วันที่และเวลา คลิปยาว (นาที)
5.1 พูดคุยแนะนำ 00:41
5.2 ฟังก์ชันในกลุ่มวันที่เวลา -1 03:01
5.3 ฟังก์ชันในกลุ่มวันที่เวลา -2 07:47
5.4 ฟังก์ชันในกลุ่มวันที่เวลา -3 05:35
5.5 พูดคุยสรุป 04:39
Chapter 6 : เรียนรู้ฟังก์ชันในกลุ่ม Summary คลิปยาว (นาที)
6.1 พูดคุยแนะนำ 00:47
6.2 ประยุกต์ใช้ SUM SUMIF SUMIFS 08:54
6.3 ประยุกต์ใช้ COUNT COUNTA COUNTBLANK COUNTIF COUNTIFS 04:52
6.4 ประยุกต์ใช้ AVERAGE AVERAGEIF AVERAGEIFS 06:13
6.5 พูดคุยสรุป 03:40
Chapter 7 : เรียนรู้ฟังก์ชันในกลุ่ม เงื่อนไข คลิปยาว (นาที)
7.1 พูดคุยแนะนำ 00:48
7.2 ประยุกต์ใช้ IF 11:54
7.3 ประยุกต์ใช้ IF ซ้อน IF 14:00
7.4 ประยุกต์ใช้ IF ซ้อน OR 07:12
7.5 ประยุกต์ใช้ IF ซ้อน AND 05:33
7.6 พูดคุยสรุป 04:40
Chapter 8 : เรียนรู้ฟังก์ชันในกลุ่ม การค้นหาและอ้างอิง คลิปยาว (นาที)
8.1 พูดคุยแนะนำ 01:32
8.2 ประยุกต์ใช้ VLOOKUP-HLOOKUP แบบ TRUE 10:59
8.3 ประยุกต์ใช้ VLOOKUP-HLOOKUP แบบ FALSE 09:49
8.4 ประยุกต์ใช้ VLOOKUP ร่วมกับ MATCH 06:16
8.5 ใช้ INDEX กับ MATCH แทน VLOOKUP 05:24
8.6 พูดคุยสรุป 03:46
Chapter 9 : เรียนรู้ฟังก์ชันในกลุ่ม ตรวจสอบ และแก้ปัญหา Error คลิปยาว (นาที)
9.1 พูดคุยแนะนำ 01:16
9.2 แนะนำเครื่องมือช่วยติดตามสูตร -1 05:16
9.3 แนะนำเครื่องมือช่วยติดตามสูตร -2 01:41
9.4 แนะนำฟังก์ชันตรวจสอบข้อมูล 02:40
9.5 แนะนำการจัดการกับ Error-1 06:14
9.6 แนะนำการจัดการกับ Error-2 04:06
9.7 พูดคุยสรุป 02:45
Chapter 10 : เรียนรู้สูตรอาร์เรย์ (Array Formulas) คลิปยาว (นาที)
10.1 พูดคุยแนะนำ 01:14
10.2 วิธีสร้างสูตรอาร์เรย์-1 03:56
10.3 วิธีสร้างสูตรอาร์เรย์-2 01:47
10.4 วิธีสร้างสูตรอาร์เรย์-3 02:51
10.5 วิธีสร้างสูตรอาร์เรย์-4 03:52
10.6 วิธีสร้างสูตรอาร์เรย์-5 06:42
10.7 วิธีสร้างสูตรอาร์เรย์-6 10:25
10.8 วิธีสร้างสูตรอาร์เรย์-7 05:51
10.9 พูดคุยสรุป 04:43
Chapter 11 : เรียนรู้การประยุกต์ใช้สูตรร่วมกับคำสั่ง Conditional Formatting คลิปยาว (นาที)
11.1 พูดคุยแนะนำ 00:43
11.2 ทบทวนคำสั่ง Conditional Formatting 04:58
11.3 แนวทางการประยุกต์ -1 04:02
11.4 แนวทางการประยุกต์ -2 03:26
11.5 แนวทางการประยุกต์ -3 01:08
11.6 แนวทางการประยุกต์ -4 02:35
11.7 แนวทางการประยุกต์ -5 02:03
11.8 แนวทางการประยุกต์ -6 02:13
11.9 พูดคุยสรุป 06:28
Chapter 12 : เรียนรู้การประยุกต์ใช้สูตรร่วมกับคำสั่ง Data Validation คลิปยาว (นาที)
12.1 พูดคุยแนะนำ 01:04
12.2 ทบทวนคำสั่ง Data Validation 05:29
12.3 แนวทางการประยุกต์ -1 02:28
12.4 แนวทางการประยุกต์ -2 04:22
12.5 แนวทางการประยุกต์ -3 01:31
12.6 แนวทางการประยุกต์ -4 03:21
12.7 แนวทางการประยุกต์ -5 01:48
12.8 พูดคุยสรุป 06:03
Chapter 13 : เรียนรู้การประยุกต์ใช้สูตรร่วมกับ Form Toolbar คลิปยาว (นาที)
13.1 พูดคุยแนะนำ 01:31
13.2 รู้จัก Form Toolbar -1 10:19
13.3 รู้จัก Form Toolbar -2 02:48
13.4 รู้จัก Form Toolbar -3 02:59
13.5 แนวทางการประยุกต์ -1 04:14
13.6 แนวทางการประยุกต์ -2 02:00
13.7 แนวทางการประยุกต์ -3 01:05
13.8 แนวทางการประยุกต์ -4 06:14
13.9 แนวทางการประยุกต์ -5 01:45
13.10 พูดคุยสรุป 03:49
Chapter 14 : จัดเต็ม! Workshop เพิ่มความเข้าใจ/เพิ่มความชำนาญ คลิปยาว (นาที)
14.1 พูดคุยแนะนำ 01:50
14.2 Workshop-1 02:07
14.3 Workshop-2 07:47
14.4 Workshop-3 05:29
14.5 Workshop-4 05:05
14.6 Workshop-5 03:33
14.7 Workshop-6 00:56
14.8 Workshop-7 03:58
14.9 Workshop-8 02:39
14.10 Workshop-9 01:07
14.11 Workshop-10 01:27
14.12 Workshop-11 02:15
14.13 Workshop-12 03:54
14.14 Workshop-13 04:27
14.15 Workshop-14 02:18
14.16 Workshop-15 07:43
14.18 Workshop-17 04:32
14.19 Workshop-18 03:18
14.20 Workshop-19 10:17
14.21 Workshop-20 04:31
14.22 Workshop-21 03:56
14.23 Workshop-22 03:52
14.24 Workshop-23 04:21
14.25 Workshop-24 08:12
14.26 Workshop-25 01:26
14.27 Workshop-26 01:50
14.28 Workshop-27 02:32
14.29 Workshop-28 01:53
14.30 Workshop-29 02:08
14.31 Workshop-30 06:54
14.32 Workshop-31 02:54
14.33 Workshop-32 02:52
14.34 Workshop-33 02:25
14.35 Workshop-34 03:53
14.36 Workshop-35 01:02
14.37 Workshop-36 01:32
14.38 Workshop-37 07:10
14.39 Workshop-38 01:16
14.40 Workshop-39 00:26
14.41 Workshop-40 03:43
14.42 Workshop-41 05:08
14.43 Workshop-42 06:43
14.44 Workshop-43 03:33
14.45 Workshop-44 03:50
14.46 Workshop-45 06:15
14.47 Workshop-46 01:55
14.48 Workshop-47 02:40
14.49 Workshop-48 02:22
14.50 Workshop-49 02:55
14.51 Workshop-50 07:00
14.52 พูดคุยสรุป 04:12
Chapter 15 : แถมด้วย คีย์ลัด จัดไป คลิปยาว (นาที)
15.1 พูดคุยแนะนำ 00:40
15.2 รวมคีย์ลัดในกลุ่ม F1 02:50
15.3 รวมคีย์ลัดในกลุ่ม F2 02:15
15.4 รวมคีย์ลัดในกลุ่ม F3 06:13
15.5 รวมคีย์ลัดในกลุ่ม F4 06:42
15.6 รวมคีย์ลัดในกลุ่ม F5 05:07
15.7 รวมคีย์ลัดในกลุ่ม F5-2 02:45
15.8 รวมคีย์ลัดอื่นๆ ที่น่าสนใจ-1 03:58
15.9 รวมคีย์ลัดอื่นๆ ที่น่าสนใจ-2 01:25
15.10 พูดคุยสรุป 01:23
Chapter 16 : บทสรุป เพิ่มเติม เพื่อตอกเสาเข็มทางด้าน Logic (หัวใจสำคัญของการเขียนสูตร) คลิปยาว (นาที)
16.1 if-logic-1 เรียงเงื่อนไขจากน้อยไปมาก 08:05
16.2 if-logic-2 เรียงเงื่อนไขจากมากไปน้อย 03:42
16.3 if-logic-3 ใช้ OR เข้ามาช่วยจับเงื่อนไข 04:03
16.4 if-logic-4 ใช้ AND เข้ามาช่วยจับเงื่อนไข 04:09
16.5 if-logic-5 เขียนเงื่อนไขแบบ equal to 03:58
16.6 LOOKUP-logic-1 07:15
16.7 LOOKUP-logic-2 05:21
16.8 VLOOKUP-logic-1 08:39
16.9 VLOOKUP-logic-2 05:27
16.10 VLOOKUP-logic-3 06:25
16.11 VLOOKUP-logic-4 04:30
16.12 VLOOKUP-logic-5 02:17
16.13 MATCH-logic-1 03:28
16.14 MATCH-logic-2 01:33
16.15 MATCH-logic-3 (MATCH&VLOOKUP) 04:10
16.16 MATCH-logic-4 (MATCH&VLOOKUP) 02:26
16.17 INDEX-logic-1 03:14
16.18 INDEX-logic-2 00:43
16.19 INDEX-logic-3 04:32
16.20 INDEX-logic-4 (INDEX&MATCH) 03:29
16.21 INDEX-logic-5 (matrix/intersec) 04:50
16.22 INDIRECT-logic-1 (A1 Style) 09:45
16.23 INDIRECT-logic-2 (R1C1 Style) 06:46
16.24 INDIRECT-logic-3 (matrix/intersec) 09:59
16.25 INDIRECT-logic-4 (Relational DropdownList) 03:31
16.26 OFFSET-logic-1 (ROWs Offset) 06:51
16.27 OFFSET-logic-2 (COLUMNs Offset) 01:35
16.28 OFFSET-logic-3 (Dynamic Offset) 13:06
16.29 สรุปความเข้าใจในภาพรวม (จากเนื้อหาในหัวข้อ 16.1 - 16.28) 20:21
Chapter 17 : แนะนำคอร์สต่อเนื่อง เกี่ยวเนื่อง คลิปยาว (นาที)
17.1 Excel Database & PivotTable จัดการข้อมูลทำรายงานอัตโนมัติ 07:16
17.2 จัดเต็ม! Excel Charts & Graphs 05:51
17.3 Excel Macro & VBA LV.1 ให้ Excel ทำงานให้แบบอัตโนมัติ 09:39
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send