ใช้ MS Access ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ใช้ MS Access ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

รายละเอียด

ผู้สอน กำพร ผุดผ่อง (จป.หน่อย)

Microsoft Access ถือว่าเป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational DataBase Management System : RDBMS) ที่มีประสิทธิภาพสูง ในการจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมากๆ ได้ดี อีกทั้ง ในการปฏิบัติงานคงปฏิเสธไม่ได้ว่า เราต้องทำงานกับข้อมูลจำนวนมากมาย และรายงานอีกจำนวนมาก กับการปฏิบัติงาน เช่น งานด้านความปลอดภัยในการทำงาน, งานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม, งานด้านเอกสารระบบมาตรฐานต่างๆ, งานด้านบริหารงานบุคคล ฯลฯ 
การประยุกต์นำ Microsoft Access มาใช้ จะช่วยให้การบริหารจัดการกับข้อมูลจำนวนมากๆ นั้น ทำได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
o    ไม่ว่าจะเป็นการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ, 
o    นำข้อมูลมาใช้เพื่อการวางแผนงาน, 
o    หรือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน 
o    รวมทั้งจัดทำรายงาน (Report) ส่งหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 โปรแกรมฐานข้อมูลการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง ก็เป็นหนึ่ง ในหลายๆโปรแกรมฐานข้อมูลที่ผู้สอน ได้จัดทำขึ้นมาจาก Microsoft Access เพื่อบริหารจัดการกับข้อมูลเกี่ยวกับการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง ซึ่งทุกสถานประกอบกิจการต้องดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมาย  

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับในคอร์สนี้
o    ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แถบเครื่องมือต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการใช้งาน Microsoft Access
o    ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อทำการประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง
o    ผู้เรียนสามารถปรับแต่งหน้าตาของ Report และ Form อย่างง่ายได้ด้วยตนเอง
o    ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการและขั้นตอนในการทำชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง
หมายเหตุ 1:  ผู้เรียนสามารถติดต่อขอไฟล์โปรแกรมฐานข้อมูล และสอบถามเพิ่มเติมกับผู้สอนได้ตลอดเวลาที่                                               เพจ Facebook : accessbyjorpor โปรแกรมงาน safety
         2:  ผู้เรียนจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกลุ่ม Facebook : LearningAccessByJorpor เพื่อสอบถาม-แลกเปลี่ยน-พูดคุย ปัญหาการใช้งานและแนวทางการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลระบบงาน
คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
o    ผู้ที่สนใจที่จะเริ่มต้นออกแบบฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access
o    ผู้ที่จะดำเนินการจัดทำรายการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง 
o    ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ทุกระดับ) และผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบกิจการ
o    ผู้ที่สนใจนำโปรแกรมฐานข้อมูลไปใช้งาน จัดทำการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง
.........ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็เรียนและใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลนี้ได้........
เรียนแล้วได้อะไร
ผู้เรียนจะสามารถจัดทำเอกสารในการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงได้อย่างสะดวก และรวดเร็วขึ้น อีกทั้งเมื่อถึงคราวต้องทำการทบทวน-ปรับปรุงข้อมูล ก็สามารถสืบค้นและดำเนินการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเช่นกัน

เนื้อหาของคอร์สนี้

1. แนะนำหลักสูตร คลิปยาว (นาที)
Introduction 04:42
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Office Access คลิปยาว (นาที)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Office Access 06:30
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมฐานข้อมูลระบบงานชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง คลิปยาว (นาที)
3.1. เข้าสู่โปรแกรมฐานข้อมูล&การใช้งานแถบ Ribbon 04:16
3.2. การใช้งานแถบบานหน้าต่างนำทาง 04:32
3.3. Main MENU 02:54
4. การเริ่มต้นใช้งานด้วยการตั้งค่าเริ่มต้น คลิปยาว (นาที)
4.1. การตั้งค่าและแก้ไขข้อมูลบริษัท 06:37
4.2. การตั้งค่า/แก้ไข ข้อมูลพื้นที่ 02:00
4.3. การตั้งค่า/แก้ไข รายการแหล่งอันตราย 02:32
4.4. การแก้ไขรายละเอียดระดับความรุนแรง 02:32
4.5. การแก้ไขหัวข้อโอกาสเกิดอันตราย 05:57
5. การใช้งาน “ระบบงานชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง” คลิปยาว (นาที)
5.1. การเพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลบริษัท 01:59
5.2. การเพิ่ม/แก้ไข ตำแหน่งงานหรือพื้นที่ 03:04
5.3. การขั้นทะเบียนและทบทวนจุดปฏิบัติงาน 06:43
5.4. การใช้งานฟอร์ม การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง 11:18
5.5. การ Update ข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยง 02:42
5.6. การเปิดรายงานในรูปแบบต่างๆ 03:36
6. การใช้งานระบบงาน “จัดทำแผนควบคุมความเสี่ยง” คลิปยาว (นาที)
6.1. การใช้งานฟอร์ม “ทบทวน/แก้ไข” แผนลดความเสี่ยง 06:23
6.2. การเปิดรายงานในรูปแบบต่างๆ 03:37
7. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการปรับแต่งโปรแกรม คลิปยาว (นาที)
7.1. การใส่ชื่อบริษัทใน FORM 02:14
7.2. การใส่ชื่อบริษัทใน REPORT 03:06
8. เทคนิคการใช้งานที่ควรทราบ คลิปยาว (นาที)
8.1. การสำรองไฟล์ฐานข้อมูล 02:31
8.2. การกระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล 02:15
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send