Access Macro & VBA - ให้ Access ทำงานให้แบบอัตโนมัติ

Access Macro & VBA - ให้ Access ทำงานให้แบบอัตโนมัติ

Access Macro & VBA - ให้ Access ทำงานให้แบบอัตโนมัติ

รายละเอียด

ผู้สอน สมเกียรติ ช่วยมาก

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ ​
1) คนที่ต้องการต่อยอดจาก "คอร์ส Access ง่ายๆ สไตล์คนใช้ Excel มาก่อน​"
2) หรือ คนที่ต้องการเปลี่ยนวิถีการทำงานบน Access จาก Manual ไปเป็น Auto
3) หรือ คนที่ต้องการเรียนรู้การประยุกต์ใช้ Macro & VBA บน Access 

พื้นฐานที่สำคัญ :
1) ควรผ่านการเรียน "คอร์ส Access ง่ายๆ สไตล์คนใช้ Excel" มาก่อน
2) หรือ เคยใช้  Table, Query, Form, Report บน Access มาบ้างแล้ว
3) หากเคยเรียน "คอร์ส Excel Macro & VBA" มาก่อน จะช่วยทำให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น!!!

7 ประโยชน์ที่คุณจะได้รับแบบเต็มๆ (หลังจากเรียนคอร์สนี้)
1) คุณสามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลบน Access ได้อย่างง่ายๆ แค่ปลายเมาส์คลิก
2) คุณสามารถพัฒนาระบบอัตโนมัติบน Access ได้ด้วยมือของคุณเอง
3) คุณสามารถประยุกต์ใช้คำสั่ง Macro บน Access ได้อย่างสารพัดนึก
4) คุณสามารถเขียน VBA เพื่อต่อยอดจากคำสั่ง Macro ได้อย่างแน่นอน
5) คุณสามารถดึงฟังก์ชันบน Excel มาใช้บน Access ได้อย่างลงตัว!!!
6) เรียนรู้ง่าย เป็นขั้นเป็นตอน เนื้อหาถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ สามารถนำไปต่อยอดได้ชัวร์
7) และที่สำคัญที่สุดคือ คุณจะหลงรัก Access ไปตลอดกาล


คอร์สต่อเนื่อง/เกี่ยวเนื่อง
1) Excel Macro & VBA LV1 ให้ Excel ทำงานให้แบบอัตโนมัติ
2) Excel Macro & VBA LV2 ให้ Excel ทำงานให้แบบอัตโนมัติ 2
3) Excel Macro & VBA LV3 ติดต่อข้อมูลภายนอกอัตโนมัติ


เนื้อหาของคอร์สนี้

Introduction คลิปยาว (นาที)
แนวทางการเรียนรู้สำหรับคอร์สนี้ 05:14
Chapter 1 : รู้จัก Access Macro & VBA กันก่อน คลิปยาว (นาที)
1.1 พูดคุยแนะนำ 00:34
1.2 แนะนำภาพรวมคำสั่ง Macro ตั้งแต่ 2007 ลงไป 05:24
1.3 แนะนำภาพรวมคำสั่ง Macro ตั้งแต่ 2010 ขึ้นไป 04:43
1.4 เปรียบเทียบคำสั่ง Macro 2007 กับ 2016 03:41
1.5 แนะนำภาพรวม VBA -1 08:10
1.6 แนะนำภาพรวม VBA -2 04:23
1.7 เปรียบเทียบ Macro & VBA บน Access กับ Excel -1 04:20
1.8 เปรียบเทียบ Macro & VBA บน Access กับ Excel -2 04:30
1.9 เปรียบเทียบ Macro & VBA บน Access กับ Excel -3 05:11
1.10 พูดคุยสรุป 02:04
Chapter 2 : Concept การใช้คำสั่ง Macro คลิปยาว (นาที)
2.1 พูดคุยแนะนำ 00:31
2.2 Concept -1 06:40
2.3 Concept -2 04:35
2.4 Concept -3 09:41
2.5 สรุป Concept ตั้งแต่ 2010 ขึ้นไป 08:22
2.6 สรุป Concept ตั้งแต่ 2007 ลงไป 07:15
2.7 พูดคุยสรุป 03:03
Chapter 3 : Workshop การประยุกต์ใช้คำสั่ง Macro (ตอนที่ 1) *เน้นให้เห็นประโยชน์ของ Macro ในภาพรวม คลิปยาว (นาที)
3.1 พูดคุยแนะนำ 00:45
3.2 Workshop 1 04:23
3.3 Workshop 2 03:18
3.4 Workshop 3 01:46
3.5 Workshop 4 -Startup Form แบบที่ 1 02:26
3.6 Workshop 5 -Startup Form แบบที่ 2 04:05
3.7 Workshop 6 03:24
3.8 Workshop 7 -Maximize Window 04:54
3.9 Workshop 8 -AutoKeys 05:34
3.10 Workshop 9 -My Application 07:33
3.11 เก็บตก 01:15
3.12 พูดคุยสรุป 01:54
Chapter 4 : Workshop การประยุกต์ใช้คำสั่ง Macro (ตอนที่ 2) *เน้นประยุกต์ใช้คำสั่ง Open Form/Report ตามเงื่อนไขที่กำหนด คลิปยาว (นาที)
4.1 พูดคุยแนะนำ 00:51
4.2 Workshop 1 02:00
4.3 Workshop 2 04:02
4.4 Workshop 3 เปิด Form ด้วย Where Condition 06:14
4.5 Workshop 4 03:20
4.6 Workshop 5 เปิด Report ด้วย Where Condition 02:40
4.7 Workshop 6 00:51
4.8 Workshop 7 05:52
4.9 Workshop 8 02:40
4.10 Workshop 9 04:10
4.11 พูดคุยสรุป 00:55
Chapter 5 : Workshop การประยุกต์ใช้คำสั่ง Macro (ตอนที่ 3) *ค้นหาข้อมูลครั้งละ 1 รายการ (ตั้งแต่ 2007 ลงไป) คลิปยาว (นาที)
5.1 พูดคุยแนะนำ 01:01
5.2 Workshop 1 01:08
5.3 Workshop 2 -ค้นหาด้วย Text Box 02:56
5.4 Workshop 3 -ค้นหาด้วยคำสั่ง Find Record 07:04
5.5 Workshop 4 -Set Focus 02:49
5.6 Workshop 5 -แก้ปัญหา เมื่อค้นหาแล้วไม่เจอ 05:51
5.7 Workshop 6 -Set Pointer 02:14
5.8 Workshop 7 -ค้นหาด้วย Combo Box (1) 06:17
5.9 Workshop 8 -ค้นหาด้วย Combo Box (2) 05:21
5.10 Workshop 9 -ค้นหาด้วย Combo Box (3) 02:37
5.11 Workshop 10 -ค้นหาด้วย Combo Box (4) 01:14
5.12 พูดคุยสรุป 02:09
Chapter 5 : Workshop การประยุกต์ใช้คำสั่ง Macro (ตอนที่ 3) *ค้นหาข้อมูลครั้งละ 1 รายการ (ตั้งแต่ 2010 ขึ้นไป) คลิปยาว (นาที)
5.1 พูดคุยแนะนำ 00:37
5.2 Workshop 1 01:35
5.3 Workshop 2 -ค้นหาด้วย Text Box 02:35
5.4 Workshop 3 -ค้นหาด้วยคำสั่ง Find Record 06:19
5.5 Workshop 4 -Set Focus 01:22
5.6 Workshop 5 -แก้ปัญหา เมื่อค้นหาแล้วไม่เจอ 04:02
5.7 Workshop 6 -Set Pointer 02:21
5.8 Workshop 7 -ค้นหาด้วย Combo Box (1) 06:03
5.9 Workshop 8 -ค้นหาด้วย Combo Box (2) 03:56
5.10 Workshop 9 -ค้นหาด้วย Combo Box (3) 03:30
5.11 Workshop 10 -ค้นหาด้วย Combo Box (4) 01:24
5.12 พูดคุยสรุป 02:58
Chapter 6 : Workshop การประยุกต์ใช้คำสั่ง Macro (ตอนที่ 4) *ค้นหาข้อมูลครั้งละหลายรายการ คลิปยาว (นาที)
6.1 พูดคุยแนะนำ 00:32
6.2 Workshop 1 -ค้นหาด้วย Textbox (1) 04:05
6.3 Workshop 2 -ค้นหาด้วย Textbox (2) 04:54
6.4 Workshop 3 -ค้นหาด้วย Combo box (1) 03:11
6.5 Workshop 4 -ค้นหาด้วย Combo box (2) 05:57
6.6 Workshop 5 -ค้นหาด้วย List box (1) 09:29
6.7 Workshop 6 -ค้นหาด้วย List box (2) 05:49
6.8 Workshop 7 -ค้นหาด้วย Option Group (1) 04:52
6.9 Workshop 8 -ค้นหาด้วย Option Group (2) 07:25
6.10 Workshop 9 -ค้นหาแบบอื่นๆ (1) 04:08
6.11 Workshop 10 -ค้นหาแบบอื่นๆ (2) 03:34
6.12 Workshop 11 ShowAllRecords 03:21
6.13 Workshop 12 RunCommand/RunMenuCommand 05:53
6.14 พูดคุยสรุป 03:07
Chapter 7 : Workshop การประยุกต์ใช้คำสั่ง Macro (ตอนที่ 5) *เน้นประยุกต์ใช้คำสั่ง Macro ร่วมกับฟังก์ชันในกลุ่ม Domain คลิปยาว (นาที)
7.1 พูดคุยแนะนำ 00:31
7.2 Workshop 1 -DLOOKUP(1) 04:28
7.3 Workshop 2 -DLOOKUP(2) 02:13
7.4 Workshop 3 -DLOOKUP(3) 08:17
7.5 Workshop 4 -DSUM(1) 06:45
7.6 Workshop 5 -DSUM(2) 08:16
7.7 Workshop 6 -DCOUNT(1) 01:56
7.8 Workshop 7 -DCOUNT(2) 01:35
7.9 Workshop 8 -DAVERAGE(1) 05:43
7.10 Workshop 9 -DAVERAGE(2) 01:47
7.11 Workshop 10 -DMAX 01:09
7.12 Workshop 11 -DMIN 01:29
7.13 Workshop 12 -Dอื่นๆ 02:46
7.14 พูดคุยสรุป 04:18
Chapter 8 : Workshop การประยุกต์ใช้คำสั่ง Macro (ตอนที่ 6) *เน้นการประยุกต์ใช้คำสั่ง Macro อื่นๆ ที่น่าสนใจ คลิปยาว (นาที)
8.1 พูดคุยแนะนำ 00:40
8.2 Workshop 1 05:59
8.3 Workshop 2 07:24
8.4 Workshop 3 08:30
8.5 Workshop 4 05:25
8.6 Workshop 5 05:46
8.7 Workshop 6 02:15
8.8 Workshop 7 09:42
8.9 Workshop 8 17:07
8.10 Workshop 9 08:49
8.11 Workshop 10 13:04
8.12 Workshop 11 01:52
8.13 Workshop 12 04:24
8.14 Workshop 13 02:42
8.15 Workshop 14 13:22
8.16 Workshop 15 10:22
8.17 Workshop 16 13:00
8.18 Workshop 17 21:30
8.19 Workshop 18 07:48
8.20 Workshop 19 34:28
8.21 พูดคุยสรุป 04:45
Chapter 9 : Workshop การแปลง Macro เป็น VBA คลิปยาว (นาที)
9.1 พูดคุยแนะนำ 00:37
9.2 Workshop 1 04:15
9.3 Workshop 2 03:10
9.4 Workshop 3 02:37
9.5 Workshop 4 02:08
9.6 Workshop 5 02:02
9.7 พูดคุยสรุป 03:03
9.8 พูดคุยสรุป (ต่อ) 05:17
Chapter 10 : Workshop การเขียน VBA (ตอนที่ 1) *เน้นการเขียนฟังก์ชัน (Function Procedure) คลิปยาว (นาที)
10.1 พูดคุยแนะนำ 00:42
10.2 Workshop 1 03:25
10.3 Workshop 2 07:48
10.4 Workshop 3 05:19
10.5 Workshop 4 04:09
10.6 Workshop 5 05:14
10.7 Workshop 6 03:35
10.8 Workshop 7 01:16
10.9 Workshop 8 05:15
10.10 Workshop 9 03:02
10.11 Workshop 10 03:08
10.12 Workshop 11 05:21
10.13 Workshop 12 02:31
10.14 Workshop 13 นำ Function ไปใช้กับไฟล์ Access อื่นๆ 01:59
10.15 Workshop 14 นำ Function ไปใช้กับไฟล์ Excel อื่นๆ 03:22
10.16 พูดคุยสรุป 04:02
Chapter 11 : Workshop การเขียน VBA (ตอนที่ 2) *เน้นการเขียนคำสั่งร่วมกับเหตุการณ์ (Event Procedure) คลิปยาว (นาที)
11.1 พูดคุยแนะนำ 00:37
11.2 Workshop 1 04:12
11.3 Workshop 2 03:38
11.4 Workshop 3 02:55
11.5 Workshop 4 01:53
11.6 Workshop 5 01:12
11.7 Workshop 6 02:50
11.8 Workshop 7 03:14
11.9 Workshop 8 03:55
11.10 Workshop 9 02:58
11.11 Workshop 10 04:46
11.12 Workshop 11 03:44
11.13 Workshop 12 03:04
11.14 Workshop 13 07:54
11.15 Workshop 14 02:53
11.16 พูดคุยสรุป 06:26
Chapter 12 : Workshop การเขียน VBA (ตอนที่ 3) *เน้นตอกเสาเข็มการเขียนโปรแกรมให้แข็งแกร่ง คลิปยาว (นาที)
12.1 พูดคุยแนะนำ 00:39
12.2 Workshop 1 08:50
12.3 Workshop 2 10:01
12.4 Workshop 3 09:05
12.5 Workshop 4 03:57
12.6 Workshop 5 03:24
12.7 Workshop 6 05:57
12.8 Workshop 7 10:03
12.9 Workshop 8 02:46
12.10 Workshop 9 04:29
12.11 Workshop 10 08:16
12.12 Workshop 11 08:58
12.13 Workshop 12 05:37
12.14 Workshop 13 05:56
12.15 Workshop 14 03:47
12.16 พูดคุยสรุป 08:47
Chapter 13 : Workshop การเขียน VBA (ตอนที่ 4) *เติมเต็มความเข้าใจ คลิปยาว (นาที)
13.1 พูดคุยแนะนำ 00:26
13.2 Workshop 1 03:20
13.3 Workshop 2 02:33
13.4 Workshop 3 02:48
13.5 Workshop 4 02:05
13.6 Workshop 5 01:53
13.7 Workshop 6 06:16
13.8 Workshop 7 00:51
13.9 Workshop 8 05:07
13.10 Workshop 9 04:51
13.11 Workshop 10 03:31
13.12 Workshop 11 08:28
13.13 Workshop 12 02:23
13.14 Workshop 13 03:33
13.15 Workshop 14 01:31
13.16 Workshop 15 04:25
13.17 พูดคุยสรุป 00:45
Chapter 14 : Workshop การเขียน VBA (ตอนที่ 5) *ต่อยอดความเข้าใจ (ห้ามพลาด!!!) คลิปยาว (นาที)
14.1 พูดคุยแนะนำ 00:32
14.2 Workshop 1 08:06
14.3 Workshop 2 08:06
14.4 Workshop 3 12:16
14.5 Workshop 4 15:11
14.6 Workshop 5 08:29
14.7 Workshop 6 03:15
14.8 Workshop 7 02:55
14.9 Workshop 8 10:27
14.10 Workshop 9 10:59
14.11 Workshop 10 07:07
14.12 Workshop 11 23:15
14.13 Workshop 12 03:53
14.14 Workshop 13 05:59
14.15 Workshop 14 03:54
14.16 Workshop 15 07:01
14.17 Workshop 16 04:41
14.18 Workshop 17 10:00
14.19 Workshop 18 09:13
14.20 Workshop 19 13:54
14.21 Workshop 20 19:01
14.22 Workshop 21 01:42
14.23 พูดคุยสรุป 04:00
Chapter 15 : บทสรุป Access Macro & VBA คลิปยาว (นาที)
15.1 บทสรุป-1 10:01
15.2 บทสรุป-2 05:17
15.3 บทสรุป-3 05:35
15.4 บทสรุป-4 04:39
15.5 บทสรุป-5 06:23
15.6 บทสรุป-6 10:36
15.7 บทสรุป-7 04:54
15.8 บทสรุป-8 12:14
15.9 บทสรุป-9 05:22
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send