วิเคราะห์หุ้น การเงิน ธนาคาร ลีสซิ่ง สไตล์ VI

วิเคราะห์หุ้น การเงิน ธนาคาร ลีสซิ่ง สไตล์ VI

วิเคราะห์หุ้น การเงิน ธนาคาร ลีสซิ่ง สไตล์ VI

รายละเอียด

ผู้สอน สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล

สอนการวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณแบบเจาะลึก สำหรับหุ้นกลุ่ม การเงิน ธนาคาร และลีสซิ่ง ทั้งหมดมาพร้อมกับตัวอย่างจริงการวิเคราะห์งบการเงินของหุ้นไทย สำหรับนักลงทุนสไตล์ VI พลาดไม่ได้กับคอร์สออนไลน์นี้!

เนื้อหาโดยสรุปของคอร์ส :

ด้านธนาคาร :
-  ลักษณะธุรกิจธนาคารที่สำคัญ ปัจจัยที่เกื้อหนุนการเติบโต การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งมีผลต่อธุรกิจนี้อย่างมีนัย วิเคราะห์ไม่ออกก็ลงทุนพลาดได้ ประเมินราคาผิดได้
-  แนวโน้มธุรกิจธนาคารในอนาคต อะไรคือ Strength & Weakness การวิเคราะห์อุตสาหกรรมด้วย 5 forces   การอ่านงบและทำความเข้าใจรายการในงบการเงิน ทั้งสามงบ
-  รายการที่ควรดูหมายเหตุประกอบฯ เช่น กองทุน BIS ยอดรวมสินทรัพย์เสี่ยงกับยอดสินทรัพย์ บอกอะไรหรือไม่ หรือรายละเอียด Loan portfolio ของธนาคารวิเคราะห์แนวโน้มกำไรได้หรือไม่ เป็นต้น
-  การวิเคราะห์ธนาคารด้วย CAMEL: Capital adequacy, Asset quality, Management Efficiency, Liquidity มีสูตรอะไรบ้าง ตัวอย่างการคำนวณจริง การตีความ
-  วิธีการประเมินราคาหุ้นกลุ่มนี้ วิธีอะไรดีที่สุด

ด้านลีสซิ่ง :
-  ลักษณะธุรกิจที่สำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อทิศทางการเติบโตธุรกิจ จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย ที่ทำให้ น่าสนใจในช่วงที่ผ่านมา และสามารถที่จะเติบโตต่อไป การแข่งขันที่จะอยู่ได้ในธุรกิจการเงิน
-  แนวโน้มธุรกิจในอนาคต อะไรคือ Strength & Weakness การวิเคราะห์ด้วย 5 forces
-  การอ่านงบและทำความเข้าใจรายการในงบการเงิน ทั้งสามงบ รายการที่ควรดูหมายเหตุประกอบ
-  อัตราส่วนที่สำคัญในการวิเคราะห์ ตัวอย่างการคำนวณจริง การตีความ
-  วิธีการประเมินราคาหุ้นกลุ่มนี้ วิธีอะไรดีที่สุด

เนื้อหาของคอร์สนี้

Part 1: ลักษณะของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ Bank คลิปยาว (นาที)
1.3 การวิเคราะห์มหภาคและจุลภาค 35:22
1.4 การเชื่อมโยงของปัจจัยต่างๆในระบบเศรษฐกิจ 09:54
1.5 ดัชนีชี้นำ และองค์ประกอบในการคำนวณดัชนีชี้นำ 15:09
1.6 ตัวอย่างโครงสร้าง GDP 31:50
1.7 Five Forces Model กับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ & แนวโน้มธุรกิจ 42:53
Part 2: เข้าใจงบการเงินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ คลิปยาว (นาที)
2.2 งบกำไรขาดทุน Income Statement 56:44
2.3 หลักประกันตามสัญญาเครดิตซัพพอร์ทแอนเน็ก 28:13
2.4 ส่วนหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 07:47
2.5 งบกระแสเงินสด Cash Flow Statement 25:45
Part 3: หลักวิเคราะห์ธนาคารพาณิชญ์ ด้วยโมเดล CAMEL คลิปยาว (นาที)
3.1 CAMEL หลักสาคัญของการวิเคราะห์ BANK 06:09
3.2 C : Capital Adequacy Ratio (CAR, ECTA) 37:10
3.3 A : Assets quality 24:32
3.4 A : Assets quality - วิธีวิเคราะห์คุณภาพสินเชื่อ 26:12
3.5 A : Assets quality - วิธีวิเคราะห์คุณภาพสินเชื่อ (ต่อ) 37:51
3.6 M : Management 48:21
3.7 E : Earnings Ability 03:50
3.8 L : Liquidity 41:41
3.9 วิธีการประเมินราคาหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชญ์ 33:11
Part 4: หลักวิเคราะห์ธุรกิจลิสซิ่ง Leasing คลิปยาว (นาที)
4.1 ลักษณะของธุรกิจลิสซิ่ง 20:03
4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อทิศทางการเติบโตธุรกิจลิสซิ่ง 08:55
4.3 ลักษณะของการทำธุรกิจลิสซิ่ง 11:36
4.4 หลักวิเคราะห์ธุรกิจลิสซิ่ง - งบแสดงฐานะทางการเงิน Balance Sheet 10:50
4.5 หลักวิเคราะห์ธุรกิจลิสซิ่ง - งบกำไรขาดทุน Income Statement 08:29
4.6 หลักวิเคราะห์ธุรกิจลิสซิ่ง - หนี้สงสัยจะสูญ, ROA & ROE 08:17
4.7 หลักวิเคราะห์ธุรกิจลิสซิ่ง - Quality of Loans 17:59
4.8 ตัวอย่างการวิเคราะห์งบธุรกิจลิสซิ่ง 05:22
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send