จัดเต็ม! Excel Charts & Graphs

จัดเต็ม! Excel Charts & Graphs

จัดเต็ม! Excel Charts & Graphs

รายละเอียด

ผู้สอน สมเกียรติ ช่วยมาก

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับแบบเต็มๆ
1) แนวคิดการทำกราฟที่กว้างขวางขึ้น
2) เทคนิคการทำกราฟตั้งแต่ ก-ฮ
3) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จาก Workshop และสามารถปฏิบัติตามไปพร้อมๆ กัน
4) ด้วยเทคนิคการสอนแบบคนรุ่นใหม่ เรียนรู้ได้ง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที!


ใครควรเรียนคอร์สนี้

1) ทุกคน ที่ใช้ Excel เป็นผู้ช่วยในการทำงาน
2) ทุกคน ที่คลุกคลีอยู่กับการทำกราฟบน Excel
3) ทุกคน ที่ต้องการพัฒนาทักษะการสร้างกราฟบน Excel


ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

1) ขอแค่ใช้ SUM มาบ้างก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้แล้วครับ
2) หากเคยเรียนคอร์ส Excel Database & PivotTable และ Excel Special Formulas จะช่วยให้สามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้น


คอร์สต่อเนื่อง/เกี่ยวเนื่อง
1) Excel Database & PivotTable จัดการข้อมูลทำรายงานอัตโนมัติ
2) Excel Special Formulas ประยุกต์ใช้สูตรตั้งแต่ ก-ฮ
3) Excel Macro & VBA LV1 ให้ Excel ทำงานให้แบบอัตโนมัติ
4) Excel Macro & VBA LV2 ให้ Excel ทำงานให้แบบอัตโนมัติ 2
5) Excel Macro & VBA LV.3 เชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอกอัตโนมัติ
6) จัดเต็ม! เทคนิคการใช้งาน PowerPoint
 

เนื้อหาของคอร์สนี้

Introduction คลิปยาว (นาที)
ตัวอย่างเนื้อหา-7 04:26
Chapter 1 : แนะนำเครื่องไม้เครื่องมือ คลิปยาว (นาที)
1.1 พูดคุยแนะนำ 00:52
1.2 แนะนำเครื่องไม้เครื่องมือ-1 07:51
1.3 แนะนำเครื่องไม้เครื่องมือ-2 10:06
1.4 แนะนำเครื่องไม้เครื่องมือ-3 08:22
1.5 พูดคุยสรุป 03:23
Chapter 2 : เทคนิคเริ่มต้นของคนทำกราฟ คลิปยาว (นาที)
2.1 พูดคุยแนะนำ 00:54
2.2 การเตรียมข้อมูลที่ดี 12:58
2.3 วิธีสร้างกราฟแบบด่วนๆ 06:30
2.4 การตกแต่ง ปรับแต่ง ปรับแก้ (2007-2010) 07:24
2.5 การตกแต่ง ปรับแต่ง ปรับแก้ ( ตั้งแต่ 2013 เป็นต้นไป) 05:10
2.6 การ Save กราฟเป็น Template 04:26
2.7 การเรียกใช้กราฟ Template 01:35
2.8 การกำหนด Template ที่ใช้บ่อยเป็นค่าเริ่มต้น 02:49
2.9 พูดคุยสรุป 01:46
Chapter 3 : เทคนิคการสร้างกราฟชนิดต่างๆ คลิปยาว (นาที)
3.1 พูดคุยแนะนำ 00:52
3.2 กราฟแบบ Column 05:42
3.3 กราฟแบบ Bar 04:59
3.4 กราฟแบบ Area 04:47
3.5 กราฟแบบ Line 05:11
3.6 กราฟแบบ Scatter 09:35
3.7 กราฟแบบ Radar 09:24
3.8 กราฟแบบ Pie 10:22
3.9 กราฟแบบ Doughnut 04:15
3.10 กราฟแบบ Bubble 09:21
3.11 กราฟแบบ Surface 10:39
3.12 กราฟแบบ Stock 04:00
3.13 กราฟเฉพาะ version ใหม่ๆ -1 02:33
3.14 กราฟเฉพาะ version ใหม่ๆ -2 06:16
3.15 กราฟเฉพาะ version ใหม่ๆ -3 03:43
3.16 กราฟเฉพาะ version ใหม่ๆ -4 00:47
3.17 กราฟเฉพาะ version ใหม่ๆ -5 01:30
3.18 กราฟเฉพาะ version ใหม่ๆ -6 03:55
3.19 พูดคุยสรุป 04:36
Chapter 4 : เทคนิคการสร้างกราฟ ตอนที่ 1 คลิปยาว (นาที)
4.1 พูดคุยแนะนำ 00:42
4.2 เทคนิคที่น่าสนใจ-1 01:38
4.3 เทคนิคที่น่าสนใจ-2 04:50
4.4 เทคนิคที่น่าสนใจ-3 01:59
4.5 เทคนิคที่น่าสนใจ-4 03:22
4.6 เทคนิคที่น่าสนใจ-5 04:57
4.7 เทคนิคที่น่าสนใจ-6 04:51
4.8 เทคนิคที่น่าสนใจ-7 03:23
4.9 เทคนิคที่น่าสนใจ-8 04:32
4.10 เทคนิคที่น่าสนใจ-9 01:33
4.11 เทคนิคที่น่าสนใจ-10 04:49
4.12 เทคนิคที่น่าสนใจ-11 01:32
4.13 เทคนิคที่น่าสนใจ-12 01:01
4.14 พูดคุยสรุป 00:38
Chapter 5 : เทคนิคการสร้างกราฟ ตอนที่ 2 คลิปยาว (นาที)
5.1 เทคนิคที่น่าสนใจ-1 03:42
5.2 เทคนิคที่น่าสนใจ-2 05:25
5.3 เทคนิคที่น่าสนใจ-3 09:17
5.4 เทคนิคที่น่าสนใจ-4 05:16
5.5 เทคนิคที่น่าสนใจ-5 06:01
5.6 เทคนิคที่น่าสนใจ-6 04:12
5.7 เทคนิคที่น่าสนใจ-7 03:15
5.8 เทคนิคที่น่าสนใจ-8 05:23
5.9 เทคนิคที่น่าสนใจ-9 04:06
5.10 เทคนิคที่น่าสนใจ-10 06:24
5.11 เทคนิคที่น่าสนใจ-11 04:13
5.12 เทคนิคที่น่าสนใจ-12 05:53
5.13 เทคนิคที่น่าสนใจ-13 09:04
5.14 เทคนิคที่น่าสนใจ-14 03:28
Chapter 6 : เทคนิคการสร้างกราฟ ตอนที่ 3 คลิปยาว (นาที)
6.1 เทคนิคที่น่าสนใจ-1 04:00
6.2 เทคนิคที่น่าสนใจ-2 02:00
6.3 เทคนิคที่น่าสนใจ-3 09:29
6.4 เทคนิคที่น่าสนใจ-4 08:24
6.5 เทคนิคที่น่าสนใจ-5 07:17
6.6 เทคนิคที่น่าสนใจ-6 09:31
6.7 เทคนิคที่น่าสนใจ-7 07:53
6.8 เทคนิคที่น่าสนใจ-8 03:17
6.9 เทคนิคที่น่าสนใจ-9 04:02
6.10 เทคนิคที่น่าสนใจ-10 03:46
6.11 เทคนิคที่น่าสนใจ-11 06:31
6.12 เทคนิคที่น่าสนใจ-12 09:29
Chapter 7 : เทคนิคการสร้างกราฟ ตอนที่ 4 คลิปยาว (นาที)
7.1 กราฟแบบเงื่อนไข-1 06:00
7.2 กราฟแบบเงื่อนไข-2 07:08
7.3 กราฟแบบเงื่อนไข-3 07:29
7.4 กราฟแบบเงื่อนไข-4 08:53
7.5 กราฟแบบเงื่อนไข-5 05:51
7.6 กราฟแบบเงื่อนไข-6 03:54
7.7 กราฟแบบเงื่อนไข-7 03:35
7.8 กราฟแบบเงื่อนไข-8 02:03
7.9 กราฟแบบเงื่อนไข-9 02:27
7.10 กราฟแบบเงื่อนไข-10 12:42
7.11 กราฟแบบเงื่อนไข-11 02:36
7.12 กราฟแบบเงื่อนไข-12 04:50
7.13 กราฟแบบเงื่อนไข-13 07:00
7.14 กราฟแบบเงื่อนไข-14 04:01
7.15 กราฟแบบเงื่อนไข-15 04:09
7.16 กราฟแบบเงื่อนไข-16 02:04
7.17 กราฟแบบเงื่อนไข-17 04:43
7.18 กราฟแบบเงื่อนไข-18 06:26
7.19 กราฟแบบเงื่อนไข-19 13:19
7.20 กราฟแบบเงื่อนไข-20 10:38
7.21 กราฟแบบเงื่อนไข-21 03:57
7.22 กราฟแบบเงื่อนไข-22 12:44
7.23 กราฟแบบเงื่อนไข-23 18:16
7.24 กราฟแบบเงื่อนไข-24 06:07
Chapter 8 : เทคนิคการสร้างกราฟ ตอนที่ 5 คลิปยาว (นาที)
8.1 กราฟแบบโต้ตอบได้-1 04:13
8.2 กราฟแบบโต้ตอบได้-2 02:33
8.3 กราฟแบบโต้ตอบได้-3 03:49
8.4 กราฟแบบโต้ตอบได้-4 03:40
8.5 กราฟแบบโต้ตอบได้-5 07:19
8.6 กราฟแบบโต้ตอบได้-6 03:28
8.7 กราฟแบบโต้ตอบได้-7 05:55
8.8 กราฟแบบโต้ตอบได้-8 04:27
8.9 กราฟแบบโต้ตอบได้-9 12:38
8.10 กราฟแบบโต้ตอบได้-10 07:27
8.11 กราฟแบบโต้ตอบได้-11 03:18
8.12 กราฟแบบโต้ตอบได้-12 08:09
8.13 กราฟแบบโต้ตอบได้-13 11:12
8.14 กราฟแบบโต้ตอบได้-14 13:06
8.15 กราฟแบบโต้ตอบได้-15 20:27
8.16 กราฟแบบโต้ตอบได้-16 17:37
8.17 กราฟแบบโต้ตอบได้-17 22:15
Chapter 9 : แนะนำคอร์สต่อเนื่อง เกี่ยวเนื่อง คลิปยาว (นาที)
9.1 Excel Database & PivotTable จัดการข้อมูลทำรายงานอัตโนมัติ 07:16
9.2 Excel Special Formulas ประยุกต์ใช้สูตรตั้งแต่ ก-ฮ 08:40
9.3 Excel Macro & VBA LV.1 ให้ Excel ทำงานให้แบบอัตโนมัติ 09:39
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send