เทคนิคการสื่อสารให้ได้ใจ ให้ได้งาน

เทคนิคการสื่อสารให้ได้ใจ ให้ได้งาน

เทคนิคการสื่อสารให้ได้ใจ ให้ได้งาน

รายละเอียด

ผู้สอน ทวีวรรณ กมลบุตร

เนื้อหาหลักของคอร์ส
การสื่อสารในปัจจุบัน เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเป็นการทำงานร่วมกันภายในองค์กร เพราะเราต้องใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ทุก ๆ วันในการทำงาน และพบว่า เราสูญเสียเวลาและทำให้การสื่อสารผิดพลาดมากกว่า 50%  ดังนั้น เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล การให้ความสำคัญ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของการสื่อสารระหว่างบุคคล ระหว่างทีมงาน เข้าพบลูกค้า หรือในที่ประชุม  จะช่วยเป็นเครื่องมือดี ๆ ที่ช่วยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

หัวหน้างาน ผู้จัดการ และกลุ่มพนักงาน จำเป็นมีการวางแผน มีเป้าหมาย และต้องสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าวและสร้างพลังของทีมทำงานอย่างมีประสิทธิผล เพื่อสร้างให้เกิดทำงานร่วมกันให้ได้ทั้งใจ... ได้ทั้งงาน และเครื่องมือการสื่อสารที่ทรงพลัง ได้ถูกออกแบบมาในหลักสูตรนี้แล้ว ที่จะทำให้การสื่อสารง่าย มั่นใจ ได้ผล ชัดเจน เข้าใจตรงกัน และทำให้การทำงานได้ผลดีราบรื่น ที่สำคัญ เราสามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์ ใช้เมื่อใด ก็ได้ผล

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1) เรียนรู้การสื่อสารที่ได้ผลมากขึ้น โดยรู้ธรรมชาติของสมองที่ชอบรับการสื่อสารแบบไหน ให้เราประยุกต์ใช้งานได้ง่ายขึ้น
2) เข้าใจการสื่อสารของผู้คนที่ใช้ชีวิตและมีวิถีการทำงานที่แตกต่างกันในปัจจุบัน รวมถึงมีวิธีการที่จะทำให้การสื่อสารได้ผล ได้ใจ ได้งานมากขึ้น
3) เรียนรู้วิธีการสื่อสารด้านบวก ที่ WOW และ WORK  ที่เราสามารถปรับใช้ได้กับกลุ่มคนที่เป็นทั้ง Introvert และ Extrovert
4) เรียนรู้และฝึกใช้เทคนิคการพูดด้วย Positive Keyword ที่ใช้ง่าย จดจำได้ และทำให้น่าประทับใจมากขึ้น

ใครควรเรียนคอร์สนี้
1) พนักงานในองค์กรที่ต้องทำงาน สื่อสาร ประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อให้เกิดการทำงานที่ราบรื่น ได้รับความร่วมมือมากขึ้น
2) พนักงานส่วนงานบริการลูกค้า ที่ต้องการสื่อสารให้ชัดเจน เข้าใจ ได้ใจ อ่อนโยนต่อผู้ที่เราติดต่อสื่อสารด้วย
3) พนักงานระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ที่ต้องการพัฒนาการสื่อสารให้ชัดเจน เข้าใจ ได้ใจ ได้ผลงาน 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนที่เริ่มต้นเข้ามาทำงานในองค์กร หรือพนักงานที่มีประสบการณ์ ที่ต้องทำงานกับส่วนงานต่าง ๆ ก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เลยค่ะ
ผู้เรียน ที่ต้องใช้การสื่อสารติดต่อกับผู้คน ในการทำงาน หรือกับลูกค้า ที่ต้องการใช้งานได้ทันที เข้ามาร่วมเรียนรู้ได้เลยค่ะ
ผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้และนำไปใช้งานได้ทันที ในหน้างานที่เราต้องติดต่อสื่อสารกับผู้คนได้อย่างดีขึ้น ได้ผล ได้ใจมากขึ้น
เพื่อให้งานที่ต้องการ ได้รับความร่วมมืออย่างดีมากขึ้น 

เนื้อหาของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สเรียน คลิปยาว (นาที)
Introduction 01:51
1. การสื่อสารอยู่กับเราทุกวัน และ มีผลต่อชีวิตเรามากมาย คลิปยาว (นาที)
1.1 ความสำคัญของการสื่อสารในบทบาทต่างๆ ในองค์กร 05:16
1.2 เรียนรู้การสื่อสารด้านบวก ด้วยแนวคิด Brain-based Coaching 03:57
1.3 เรียนรู้ปัญหาและความท้าทายของการสื่อสารในปัจจุบัน 05:21
1.4 การสื่อสารมีพลัง และยาวนานในความรู้สึกของสมอง 06:25
1.5 เทคนิคการสื่อสารในรูปแบบ ABC 03:56
1.6 รูปแบบการทำงานของคน Introvert และ Extrovert 10:27
1.7 เทคนิคการพูดด้วย Positive Keyword 06:28
2. เทคนิคการพูดที่มั่นใจ สร้างพลัง และเชื่อมโยงผู้คน (Wow Communication) คลิปยาว (นาที)
2.1 Think and speak ทักษะการคิด และ พูดด้วย Keyword (WOW communication) 08:16
2.2 เทคนิคการออกแบบ Keyword ด้านบวก 06:13
2.3 3C Content + Connect + Conclude 3 C สร้างสรรค์เสริมพลังในการสื่อสาร 04:27
2.4 Personality สร้าง Energy 03:36
2.5 เรียนรู้และเข้าใจ ความต้องการของคน (ส้ม) 05:08
2.6 3D เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิผล 04:16
3. การสื่อสารที่สำคัฯที่"ความตั้งใจ" คลิปยาว (นาที)
3.1 เคล็ดลับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ อยู่ที่การตอบสนอง (Work Communication) 06:36
3.2 เรืองที่ผู้นำควรเรียนรู้ที่ต้อง "Start and Stop" 05:31
3.3 การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน 03:13
3.4 Success Outcome Model : Think + Feel + Action + Outcome + Acknowledge 07:56
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send