สร้างธีม WordPress ใช้เอง โดดเด่น ไม่เหมือนใคร

สร้างธีม WordPress ใช้เอง โดดเด่น ไม่เหมือนใคร

สร้างธีม WordPress ใช้เอง โดดเด่น ไม่เหมือนใคร

รายละเอียด

ผู้สอน วรพงศ์ นิจจรัลกุล

คอร์สออนไลน์นี้จะพูดถึงการสร้างธีมเวิร์ดเพรส (WordPress Theme) ตั้งแต่พื้นฐานจนกระทั่งสร้างธีม WordPress ได้สำเร็จ โดยจะอธิบายเนื้อหาตั้งแต่ โปรแกรมที่ใช้สร้างธีม WordPress ของเรา วิธีการอ่านเอกสารของเวิร์ดเพรส (Theme Handbook) โครงสร้างของเว็บไซต์ ไฟล์โครงร่างพื้นฐาน ขั้นตอนการสร้างไฟล์พื้นฐาน การสร้างเมนู (Menus) การสร้างหน้าหลักและหน้าเทมเพลต รวมไปถึงหน้าหลักย่อย (Page & Page Template and Subpage) การสร้างข้อมูลสนับสนุนและหน้าบทความ (Meta Data, Featured Image, Excerpt, Archive, Single Page) ส่วนการค้นหา (Search and Search Form) การใช้ฟังก์ชั่น Get Template Part การสร้างรูปแบบบทความ (Post Format) แถบด้านข้าง (Sidebar) การสร้างหน้าแรก (Custom Homepage) วิธีการใช้งาน WP Query การสร้างหน้าผู้เขียนบทความ (Author) ส่วนแสดงความคิดเห็น (Comments) ปุ่มนำทาง (Navigations) การสร้างหน้า 404 Page การปรับแต่งด้วยวิธีการต่างๆ เช่น Custom Fields, Metaboxes และ Theme Customizer การสร้าง Widgets และการสร้างระบบการจัดการต่างๆ เช่น Settings API, Option Page, Custom Post Type, Shortcode API, TinyMCE custom buttons, TGM Plugins, การแปลภาษาและการตรวจสอบข้อมูล (Translation and Data Validation) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Security ของเวิร์ดเพรส การตรวจสอบโค๊ดของเรา ด้วย Theme Unit Test และ Theme Check และสุดท้ายคือ วิธีการนำธีมของเราไปใส่ไว้ใน WordPress.org และ Themeforest.net

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ได้เรียนรู้วิธีการสร้างและพัฒนาธีมเวิร์ดเพรสอย่างเป็นระบบ
2. ได้ทักษะความรู้ในโครงสร้างของธีมเวิร์ดเพรส
3. มีความรู้ในการเขียนโค๊ดเพิ่มขึ้น
4. ได้ธีมเวิร์ดเพรสอย่างน้อย 1 ธีม

ใครควรเรียนคอร์สนี้
- ผู้ที่สนใจศึกษาวิธีการเขียนธีมเวิร์ดเพรส (WordPress Theme)
- ผู้ที่ต้องการแก้ไขโค๊ดธีมสำเร็จรูปของตนเอง
- ผู้ที่สนใจจะสร้างธีมขาย
- นิสิต นักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโค๊ด

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ต้องมีความรู้พื้นฐาน HTML, PHP, CSS และ jQuery มาบ้าง


คำชมเชยจากผู้ที่เรียนคอร์สนี้

จากคุณ Saowaros Junlapho
ขอบคุณที่ทำคอร์สสอนวิธีเขียน Wordpress Theme ด้วยตัวเอง มาให้ทุกคนสนใจอยากเขียนธีมเองนะคะ หากเราคลำหาทางเองคงเหนื่อยและใช้เวลามากกว่านี้แน่ ๆ เท่าที่หามา คอร์สนี้ทำได้เข้าใจง่ายที่สุดแล้ว เป็นคอร์สที่มีประโยชน์มากค่ะ

จากคุณ Por Pang
สอนให้เข้าใจง่ายดีครับ และคิดว่าเรียบเรียงเนื้อหาได้ดี เนื้อหาน่าสนใจมากสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นสร้าง Theme wordpress ขอบคุณสำหรับทุกความรู้ที่นำมาสอนนะครับ

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ แนะนำคอร์ส คลิปยาว (นาที)
บทที่ 1 ธีมคืออะไร เครื่องมือและไกด์ไลน์ที่ใช้พร้อมวิธีการแก้ปัญหา คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 4 วิธีการตรวจสอบธีมเมื่อเจอปัญหา 08:49
บทที่ 2 โครงสร้างเว็บไซต์และเริ่มต้นสร้างธีมเวิร์ดเพรส คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 โครงสร้างเว็บไซต์ 08:10
ตอนที่ 2 เริ่มต้นสร้างธีมเวิร์ดเพรส 07:22
ตอนที่ 3 เวิร์ดเพรสลูป (WordPress Loop) 04:05
ตอนที่ 4 ส่วนหัวของเว็บไซต์ (Header) 09:39
ตอนที่ 5 ส่วนท้ายของเว็บไซต์ (Footer) 02:08
ตอนที่ 6 ฟังก์ชั่น (Functions) 09:56
ตอนที่ 7 ตกแต่งเริ่มต้น 09:56
บทที่ 3 การสร้างเมนู คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 เมนู 05:09
ตอนที่ 2 ตกแต่งเมนู 15:03
บทที่ 4 การสร้างหน้าหลัก (Page), โครงร่างหน้าหลัก (Page Template) และหน้าหลักย่อย (Subpage) คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 2 Page Template 1 08:13
ตอนที่ 3 Page Template 2 09:16
ตอนที่ 4 Subpage 15:51
ตอนที่ 5 ตกแต่ง Subpage 11:57
บทที่ 5 การสร้างหน้าบทความ (Post) หมวดหมู่ (Archive) และส่วนประกอบ คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 Meta Data 18:04
ตอนที่ 2 Archive 14:32
ตอนที่ 3 Excerpt 08:30
ตอนที่ 4 Featured Image 08:41
ตอนที่ 5 Single Page 07:11
บทที่ 6 การสร้างส่วนของการค้นหา (Search) คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 Search 14:49
บทที่ 7 Get Template Part function คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 Get Template Part function 11:45
บทที่ 8 Post Format คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 Post Format 1 07:25
ตอนที่ 2 Post Format 2 07:42
ตอนที่ 3 Post Format 3 10:36
ตอนที่ 4 Post Format 4 09:53
บทที่ 9 แถบด้านข้าง (Sidebar) คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 แถบด้านข้างแบบคงที่ (Static Sidebar) 15:06
ตอนที่ 2 แถบด้านข้างแบบปรับเปลี่ยน (Dynamic Sidebar) 03:25
ตอนที่ 3 แถบด้านข้างด้านล่าง (Footer Sidebar) 08:17
บทที่ 10 Custom Home Page คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 3 Conditional of Front Page 1 07:21
ตอนที่ 4 Conditional of Front Page 2 02:38
ตอนที่ 5 การตั้งค่า Front Page 06:30
ตอนที่ 6 Front Page 01:42
บทที่ 11 WP Query คลิปยาว (นาที)
ตอนท่ี่ 1 แนะนำ WP Query 03:51
ตอนที่ 2 การใช้ WP Query 1 10:40
ตอนที่ 3 การใช้ WP Query 2 05:05
ตอนที่ 4 การใช้ WP Query 3 01:50
บทที่ 12 ส่วนของผู้เขียน (Author) คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 ส่วนของผู้เขียน (Author) 10:30
ตอนที่ 2 ส่วนของผู้เขียน (Author) 2 16:06
ตอนที่ 3 ส่วนของผู้เขียน (Author) 3 03:33
บทที่ 13 ส่วนของการแสดงความคิดเห็น (Comments) คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 ส่วนของการแสดงความคิดเห็น (Comments) 08:46
ตอนที่ 2 ฟอร์มการแสดงความคิดเห็น (Comment Form) 02:55
บทที่ 14 ปุ่มนำทาง (Nagivation) คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 ปุ่มนำทางบทความ (Post Navigation) 10:09
ตอนที่ 2 ปุ่มนำความหมวดหมู่ (Archive Navigation) 05:22
ตอนที่ 3 ปุ่มนำทางที่เป็นตัวเลข (Number Navigation) 04:39
ตอนที่ 4 การแบ่งเนื้อหา (Content Navigation) 08:06
บทที่ 15 Custom Fields และ Metaboxes คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 2 Metaboxes 1 01:34
ตอนที่ 3 Metaboxes 2 00:59
ตอนที่ 4 Metaboxes 3 11:20
ตอนที่ 5 Metaboxes 4 10:25
บทที่ 16 404 Page คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 หน้า 404 Page 08:48
บทที่ 17 การสร้างวิตเจ็ต (Widgets) คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 วิตเจ็ต (Widgets) 15:19
ตอนที่ 2 วิตเจ็ต (Widgets) 2 27:46
บทที่ 18 Theme Customizer คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 Theme Customizer 12:31
ตอนที่ 2 Theme Customizer 2 07:15
ตอนที่ 3 Theme Customizer 3 05:40
ตอนที่ 4 Theme Customizer 4 07:17
ตอนที่ 5 Theme Customizer 5 16:04
ตอนที่ 6 Theme Customizer 6 06:10
บทที่ 19 Setting API และ Option Page คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 Setting API 20:45
ตอนที่ 2 Option Page 06:51
บทที่ 20 Custom Post Type และ Shortcode API คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 Custom Post Type 06:50
ตอนที่ 2 Shortcode API 12:58
บทที่ 21 TimyMCE คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 TinyMCE 1 01:31
ตอนที่ 2 TinyMCE 2 08:08
บทที่ 22 TGM Plugin Activation คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 TGM Plugin Activation 11:10
บทที่ 23 Translation and Data Validation คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 Translation 07:15
ตอนที่ 2 Data Validation 1 08:17
ตอนที่ 3 Data Validation 2 05:08
บทที่ 24 การทดสอบธีม คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 Theme Unit Test 03:21
ตอนที่ 2 Theme Check 06:48
บทที่ 25 การนำธีมไปใส่ใน WordPress.org หรือ Themeforest.net คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 การนำธีมไปใส่ใน WordPress.org 04:27
ตอนที่ 2 การนำธีมไปใส่ใน Themeforest.net 04:30
บทที่ 26 สรุปเนื้อหาและติดต่อสอบถาม คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 สรุปเนื้อหา 03:46
ตอนที่ 2 ติดต่อสอบถาม 00:30
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send