TOEIC พิชิต 800++

TOEIC พิชิต 800++

TOEIC พิชิต 800++

รายละเอียด

ผู้สอน ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ใครกำลังจะสอบ TOEIC และมีเป้าหมายอยากได้คะแนนสูงเกิน 800 คุณจะพลาดคอร์สออนไลน์นี้ไม่ได้ เพราะคอร์สนี้จะช่วยคุณเตรียมตัวทุกอย่างเกี่ยวกับ TOEIC ตั้งแต่ต้น จนจบ! อัดแน่นไปด้วยเนื้อหากว่า 40 ชั่วโมง ทั้งทฤษฎี เคล็ดลับ และตัวอย่างข้อสอบ เรียกได้ว่าคอร์สนี้คอร์สเดียว ครบทุกเรื่อง

คอร์สนี้สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นเรศ สุรสิทธิ์ ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 56 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เป็นอาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 20 ปี และเป็นเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เนื้อหาของคอร์สนี้

TOEIC 800++ คลิปยาว (นาที)
4. แบบฝึกหัด Part 1; พร้อมเฉลยเทคนิคการการทำง่ายๆ, วิธีฝึกและที่ฝึกทำแบบฝึกหัดเพื่อสร้างความชำนาญ 07:51
5. Part 2 Question & Response; ลักษณะคำถามคำตอบ, ชนิดคำถาม, วิธีทำข้อสอบเพื่อเพิ่มคะแนน, เทคนิคการเลือกคำตอบ, แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย 36:22
6. Yes-No Questions; คำถามชนิดใดต้องตอบด้วย yes, no ได้, เทคนิคการทำข้อสอบที่ได้ผลที่สุด, การกำหนดชนิดคำถาม และการเลือกคำตอบ 51:50
7. Wh- Questions; คำถามชนิดใด ตอบ Yes, No ไม่ได้; คำถามที่ขึ้นต้นด้วย wh- ตอบอย่างไร, เทคนิคการฟังและการทำข้อสอบ, การเดาอย่างมีชั้นเชิง 28:07
8. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ Part 2, ตัวอย่างพร้อมวิธีวิเคาะห์, เทคนิคที่จะช่วยให้ท่านทำข้อสอบได้คะแนนเกิน 800 คะแนน เรียนและนำไปฝึกเลย 14:28
9. Part 2 TEST แบบฝึกหัด Part 2; พร้อมเฉลยที่นำไปทำข้อสอบได้จริง, เทคนิควิธีวิเคราะห์ข้อสอบ, ฝึกมากได้คะแนนมาก 14:16
10. Part 3 conversation ลักษณะข้อสอบ, ตัวอย่างข้อสอบ, คำถามที่ถามบ่อยๆ, เทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนเยอะๆ 42:52
11. Part 3 conversation TEST; แบบฝึกหัดประจำ part 3 แนวทางการทำข้อสอบ, วิธีวิเคราะห์ข้อสอบ 32:27
12. Part 4 short talks, เทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ, ลักษณะข้อสอบ, ลักษณะคำถาม, เทคนิคการฟังที่ทำให้ได้คะแนนเกินเป้า 23:08
13. Part 4 short talks TEST, ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเสียง, ทดลองทำข้อสอบ, เฉลยให้เห็นภาพเลยว่าเวลาทำข้อสอบจริงต้องตัดสินใจอย่างไร 18:19
14. Part Reading; Introduction, Grammar สำคัญไฉน, เรียนอย่างไรจึงจะรู้เรื่อง, ทำไม Part Reading นักศึกษาจึงทำคะแนนได้น้อยมาก 15:03
15. Part 5 Sentence Completion; ลักษณะข้อสอบ Part 5, วิธีทำข้อสอบ, จำนวนข้อสอบ, การให้คะแนน, เนื้อหา parts of speech 27:09
16. Noun; ลัษณะคำนาม, หน้าที่คำนาม, ตำแหน่งคำนาม noun suffix ข้อสอบที่ออกเรื่องคำนาม นิยมวางไว้ที่ใดในประโยค, แปลไม่ได้จะทำข้อสอบได้ไหม 50:45
17. Noun; การเติม s,es ที่คำนามและกริยาแท้ช่องที่ 1 present simple tense เมื่อประธานเป็นเอกพจน์; อธิบายชัดเจนที่สุด เรียนเข้าใจแน่นอน 47:22
19. Adjective คำคุณศัพท์คืออะไร, มีรูปร่างอย่างไร, ใช้ทำหน้าที่อะไรในประโยค, นิยมวางไว้ที่ใดในประโยค (ออกข้อสอบเยอะ) 48:26
20. การเปรียบเทียบ Adjective, รูปร่างการเปรียบเทียบขั้นปกติ, ขั้นกว่าและขั้นสูงสุด ชัดเจนเข้าใจง่าย 37:36
21. Adjective TEST; แบบฝึกหัดการใช้คำคุณศัพท์แบบง่ายๆ พร้อมเฉลยแบบวิเคราะห์ 11:41
22. Adverb; กริยาวิเศษณ์มีรูปร่างอย่างไร วางตำแหน่งใดบ้างในประโยคเมื่ออกข้อสอบ toeic ทำหน้าที่ขยายคำใดได้บ้าง ออกข้อสอบเยอะไหม 50:19
23. แบบฝึกหัด Parts of Speech เทคนิคการทำข้อสอบ sentence completion; parts of speech พร้อมเฉลย 49:27
24. การใช้ Pronoun; รูปร่างของคำสรรพนาม, หน้าที่หลากหลายที่นิยมนำมาออกข้อสอบ, อธิบายเข้าใจง่ายแน่นอน 51:49
25. Pronoun TEST; ข้อสอบ, เทคนิคการทำข้อสอบ, วิธีวิเคราะห์ข้อสอบที่ออก pronoun 06:11
26. Verb กริยา; เรียนกริยาให้เข้าใจ ทำข้อสอบได้ทุกแบบ; กริยาคืออะไร มีกี่รูป, ใช้อย่างไร มีกี่ชนิด อะไรบ้าง, รูปร่างเป็นอย่างไร 34:49
27. Present Simple Tense; มีโครงสร้างอย่างไร, ใช้เมื่อไหร่, มีรูปประโยค Active Voice ต่างจาก Passive Voice ประธานถูกกระทำอย่างไร 49:13
28. Past Simple Tense; มีโครงสร้างอย่างไร, ใช้เมื่อไหร่, มีรูปประโยค Active Voice ต่างจาก Passive Voice ประธานถูกกระทำอย่างไร 43:59
ลำดับที่ 29 Present and Past Simple Tense TEST แบบฝึกหัดสำหรับฝึกความชำนาญ พร้อมเฉลยแบบวิธีวิเคราะห์ที่นำไปใช้ได้จริงๆ 20:36
30. Present Continuous Tense; มีโครงสร้างอย่างไร, ใช้เมื่อไหร่, มีรูปประโยค Active Voice ต่างจาก Passive Voice ประธานถูกกระทำอย่างไร 40:03
31. แบบทดสอบไวยากรณ์เน้นๆ 3 tenses ไปเลยคือ present simple; past simple และ Present Continuous 24:14
32. Present Perfect; มีโครงสร้างอย่างไร, ใช้เมื่อไหร่, มีรูปประโยค Active Voice ต่างจาก Passive Voice ประธานถูกกระทำอย่างไร 41:48
33. Present Perfect TEST; แบบฝึกหัด 4 tense คือ present simple; present continuous; present perfect และ past simple; พร้อมเฉลยแบบวิเคราะห์ข้อสอบ 12:03
34. Future Simple Tense; มีโครงสร้างอย่างไร, ใช้เมื่อไหร่, มีรูปประโยค Active Voice ต่างจาก Passive Voice ประธาน 46:31
35. 5 Tense TEST; modal auxiliary ใช้อย่างไร ,ทำ แบบฝึกหัด 5 tenses, เฉลยพร้อมแนะเทคนิควิเคราะห์ข้อสอบที่ทำให้ทำคะแนนได้เกิน 800 17:06
36. วิธีใช้ Past Continuous Tense มีโครงสร้างอย่างไร, ใช้เมื่อไหร่, มีรูป Passive Voice อย่างไร, การใช้คำเชื่อม when, while, as 29:56
37. แบบฝึกหัด 6 Tenses; ข้อสอบรวม 6 tense พร้อมเฉลยให้เข้าใจง่ายๆ 10:34
38. Past Perfect Tense; มีโครงสร้างอย่างไร, ใช้เมื่อไหร่, มีรูป Passive Voice อย่างไร, การใช้คำเชื่อม before, after 24:52
39. 7 Tenses TEST; เต็มที่กับข้อสอบ 7 tenses ทั้งรูป active และ passive voices ; พร้อมเฉลยอย่างเป็นระบบ นำไปใช้ได้จริง 11:15
40. Active&Passive Voice TEST; แบบฝึกหัดเน้นการวิเคราะห์ active voice, passive voice พร้อมเฉลยละเอียด 08:46
41. TEST 3; แบบฝึกหัดข้อสอบ sentence completion part 5 จุใจกับแนวข้อสอบและเทคนิคการทำข้อสอบ completion 26:43
42. TEST 4; จุใจกับแนวข้อสอบและเทคนิคการทำข้อสอบ completion พร้อมเฉลยที่เข้าใจง่าย 25:06
43. Correlative Conjunction; การใช้ and, but, or, nor เป็นต้น เนื้อหาที่ออกสอบเยอะใน part อ่าน 30:07
44. Noun Clause; การใช้ noun clause, รูปร่าง noun cause, ลักษณะข้อสอบ, การใช้คำเชื่อม wh-, อธิบายเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง 55:34
45. Adjective Clause (1); หน้าที่, รูปร่าง, ตำแหน่งในประโยค, ลักษณะข้อสอบ, เรียนให้รู้เรื่องจะทำข้อสอบได้ทั้ง parts 5-6-7 47:39
46. Adjective Clause (2) หน้าที่, รูปร่าง, ตำแหน่งในประโยค, ลักษณะข้อสอบ, เรียนให้รู้เรื่องจะทำข้อสอบได้ทั้ง parts 5-6-7 05:59
47. Adjective Clause TEST; แบบฝึกหัดฝึกการใช้คำเชื่อมในประโยค adjective clause; who, whom, whose, which, that, when, where, why, how เป็นต้น 06:55
48. คั่นรายการด้วยการพูดคุยเล็กน้อย..กลัวไหมถ้าข้อสอบ toeic เปลี่ยนอีกครั้ง 11:51
49. Adverb Clause; ลักษณะประโยค adverb clause, หนึ่งในเนื้อหาที่ออกข้อสอบ toeic เยอะที่สุด, ใช้คำเชื่อมประโยคอะไรบ้าง, ออกข้อสอบรูปใดบ้าง 57:09
50. If Clause; ประโยคเงื่อนไข อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ครบถ้วนเนื้อหา ออกอย่างไรก็ได้คะแนนฟรี ขอให้มีออกเยอะๆ เถอะ 55:21
51. Clauses TEST; แบบฝึกหัด if clause และ clause เนื้อหารวมครบถ้วน พร้อมเฉลยและเสนอเทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ 57:59
52. Subject- Verb Agreement; เนื้อหาที่สำคัญที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของประธานกับกริยาเพื่อจะได้รู้ว่าประธานเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ 53:42
53. Subject-Verb Agreement TEST 1; แบบฝึกหัดการวิเคราะห์ประโยคที่ออก subject verb agreement พร้อมเฉลยที่เข้าใจง่าย นำไปใช้ทำข้อสอบได้เกิน 800 แน่นอน 24:40
54. Subject- Verb Agreement TEST 2; แบบฝึกหัด subject verb agreement พร้อมเฉลยที่เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้ผลแน่นอน 18:12
56. Verb Forms; กริยาที่ใช้แล้วสับสน แต่นิยมนำมาออกสอบ, เรียนเข้าใจ จำกฎการใช้ Verb Form ได้ สอบผ่านแน่นอน 45:26
57. Preposition; การใช้ Preposition ออกสอบอย่างไรก็ทำได้ 16:01
58. Word Choice; ศัพท์ที่ใช้สับสน toeic ชอบนำมาออกสอบมากเลย, ศัพท์พิเศษณ์และการใช้ ที่จะช่วยให้ทำข้อสอบได้โดยไม่ต้องแปล 27:47
59. Word Choice 1; การใช้ as . .. as, so...as, other, the other, anohter เป็นต้น, แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยอย่างเป้นระบบ 34:38
60. Word Choice 2; หลากหลายกับการใช้ word choices เช่น either, neither, nor, wish either of neither of เป็นต้น 28:40
61. Word Choice 3; หลากหลายกับการใช้ word choice ที่สำคัญกับการทำข้อสอบ เช่น worth, accept, except, lie, lay, raise, rise, popular, common เป็นต้น 29:56
62. แบบฝึกหัด Part 5 ข้อสอบเสมือนจริงรวมทุกเนื้อหา, จำนวน 40 ข้อ, พร้อมเทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ, เฉลยพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 58:19
63. ตัวอย่างข้อสอบ Word Choice & Verb Form 100 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาที่สุด, ทำใด้ให้ 900++ เลยครับ, มีเฉลยพร้อมอธิบายเนื้อหาประกอบ 45:25
64. Part 5 Test 2; ข้อสอบ Word Choice and Verb Form พร้อมเฉลย, ฝึกเยอะๆ รับรองคะแนนออกมาได้เยอะจนตกใจ 15:48
65. แนวข้อสอบ Part 5 Test 3 พร้อมเฉลย, เนื้อหา Look Alike Words คำศัพท์ที่มีรูปร่างคล้ายกัน แต่ใช้ในความหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งมักทำให้สับสน 12:47
66. Part 5 Test 4; แบบฝึกหัด Look Alike Words พร้อมเฉลยอย่างเป็นระบบ เข้าใจง่าย ทำได้ก็เก่ง 17:20
67. Part 5 Test 5; ข้อสอบเสมือนจริง 40 ข้อ พร้อมเฉลย (แนวข้อสอบ TOEIC แท้ๆ) 45:26
69. Text Completion; ลักษณะข้อสอบ Part 6, เทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ Part 6, ลักษณะคำถามประจำ Part 08:32
70. Part 6 TEST; ข้อสอบ พร้อมเฉลยที่เข้าใจง่าย ได้คะแนนเยอะแน่นอน 48:09
72. Part 7 Reading, ลักษณะข้อสอบ, Single Passage, Double Passage, เทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ, ลักษณะคำถามและการทำข้อสอบให้ได้คะแนนเยอะ 44:00
73. Part 7 Single Passage TEST; แบบฝึกหัด Reading Single Passage พร้อมเฉลยที่เข้าใจง่าย, Part นี้ใช้ตัดสินคะแนน 800 24:39
74. Part 7 Double Passage TEST; แบบฝึก reading double passage พร้อมเฉลยที่เข้าใจง่าย, Part นี้ตัดสินคะแนน 800 โปรดทำความเข้าใจให้ดี 32:50
Download eBook คัมภีร์ Redesigned TOEIC ฉบับสมบูรณ์ 00:11
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send