Adv Excel วิธีลัด การสร้าง Macro และ VBA ใน 1 วัน

Adv Excel วิธีลัด การสร้าง Macro และ VBA ใน 1 วัน

Adv Excel วิธีลัด การสร้าง Macro และ VBA ใน 1 วัน

รายละเอียด

ผู้สอน วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

การใช้งานของโปรแกรม Excel ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน ทำให้ผู้ใช้ได้เริ่มพัฒนาการใช้งานจากระดับง่ายๆ มาเป็นการใช้งานที่ซับซ้อน เนื่องจากปริมาณของข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เครื่องมือที่นำมาใช้นับตั้งแต่ฟังก์ชั่น, PivotTable, กราฟ รวมไปถึงการสร้างชุดคำสั่ง ซึ่งจะมีเครื่องมือที่สำคัญคือ การบันทึก Macro และการเขียนโปรแกรม VBA (Visual Basic for Application) ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของเครื่องมือที่ Microsoft ให้มาในโปรแกรม Excel


การใช้ 
VBA ที่ผู้ใช้ส่วนมากมักจะพบกับปัญหาคือว่า ตนเองไม่สามารถเขียนโปรแกรมได้ เพราะไม่ได้เรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมมา หลายท่านจึงไปใช้การบันทึก Macro แต่ก็มีปัญหาว่า ไม่สามารถทำตามที่ต้องการได้ แม้กระทั่งโปรแกรมเมอร์ ผู้คร่ำหวอดกับการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ มาแล้ว พอมาใช้การบันทึก Macro หรือเขียน VBA ก็จะงง เพราะคำสั่งต่างๆ จะผิดจากแนวทางที่เคยเขียนโปรแกรมมา

ผู้สอนเอง เมื่อครั้งเริ่มใช้ Macro และ VBA ใหม่ๆ ก็หนีไม่พ้นปัญหาเหล่านี้ แต่เมื่อได้เรียนรู้และเข้าใจการใช้งานจนทะลุปรุโปร่ง ก็คิดหาแนวทางเพื่อที่จะอธิบายให้ผู้อื่นได้เข้าใจ จนแนวความคิดนั้นตกผลึก จากการใช้ การสอน จากคำถามของผู้เรียน และจากการรวบรวมปัญหาต่างๆ จนเป็นวิธีการที่ได้พัฒนา ปรับปรุงและสามารถนำมาใช้จวบจนปัจจุบัน อีกทั้งได้สรุปหลักการและวิธีคิดในการสร้างชุดคำสั่งโดยใช้ Macro และเขียนโปรแกรมเพิ่ม เพื่อให้ได้ชุดคำสั่งอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้ทดลองกับผู้ใช้ที่เริ่มใช้ VBA ทั้งที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน กับระดับโปรแกรมเมอร์ ปรากฏว่าสามารถช่วยลดเวลาการเขียนโปรแกรมลงหลายสิบเท่า เมื่อผู้เรียนทำตามและเข้าใจวิธีแล้ว จะสามารถสร้างชุดคำสั่งได้ในเวลาไม่กี่นาที หลายคำสั่งสามารถสร้างได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม ซึ่งผู้อ่านสามารถทดลองทำตามได้ ตั้งแต่ต้นจนจบ อย่างง่ายๆ ในบท ดูต้วอย่างฟรี” ด้านล่าง

ในการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถดูวิดีโอ ตั้งแต่ต้นจนจบก็จะสามารถเข้าใจวิธีการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะใช้เวลาไม่ถึง 1 วัน แต่หากต้องการฝึกฝนให้ใช้อย่างชำนาญ ขอแนะนำให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และทำตามขั้นตอนในวิดีโอทีละบท สัก 2-3 รอบ แล้วลองทำเองโดยไม่ต้องดูวิธีทำ จนชำนาญ จึงค่อยไปเรียนในบทต่อไป ทำเช่นนี้จบจบหลักสูตร จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็ว เพราะพิสูจน์จากผู้เรียนมาแล้วกว่า 10 ปี และที่สำคัญวิธีการเหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้ตลอด ตราบใดที่ยังใช้ Excel อยู่ และยังสามารถใช้ได้กับ Excel ทุกเวอร์ชั่น สามารถใช้ได้กับ Excel เวอร์ชั่น 2010, 2013 และ 2016


เนื้อหาคอร์สเรียน

บทที่ การกำหนดค่าเริ่มต้นให้ Excel

บทที่ พื้นฐาน Macro และ VBA

บทที่ 3 Macro และชุดคำสั่ง

บทที่ การสร้าง Macro อย่างง่ายเพื่อใช้งาน

บทที่ การกำหนด Macro ที่ซับซ้อน

บทที่ การเขียนโปรแกรม

บทที่ การบริหารจัดการ Macro

บทที่ การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งาน

ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ
- เข้าใจแนวคิดและวิธีลัด สามารถสร้างชุดคำสั่งได้อย่างรวดเร็ว
- เข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรม VBA ได้ดีขึ้น แม้ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน
- อ่านและแก้ไขคำสั่ง VBA ได้ด้วยตนเอง
- สามารถพัฒนาคำสั่ง VBA เพื่อลดเวลาการทำงานซ้ำๆ เพื่อใช้เอง หรือให้ผู้อื่น ทำให้สะดวก รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย

กลุ่มเป้าหมายนักเรียน

- ผู้ใช้งาน Excel ที่ต้องการลดเวลาการทำงานซ้ำๆ
- ผู้ใช้งาน Excel ที่ต้องการพัฒนาระบบงานเพื่อใช้เองหรือให้กับผู้อื่น
- ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าใจการทำงานของ Macro และ VBA
- ผู้ใช้งานที่ต้องการให้เข้าใจและสามารถแก้ไขคำสั่ง VBA

นักเรียนต้องมีพื้นฐานความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนควรมีพื้นฐานการใช้ Excel เบื้องต้นมาแล้วพอสมควร
- ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมมาก่อน ก็สามารถเรียนได้

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
บทที่ 1 การกำหนดค่าเริ่มต้นให้ Excel คลิปยาว (นาที)
บทที่ 1 การกำหนดค่าเริ่มต้นให้ Excel 02:12
1.1 การกำหนด Folder และ File Location 02:45
1.2 การกำหนดให้บันทึกไฟล์ Macro 02:31
1.3 การยกเลิกการเลื่อนเซลล์เมื่อกด Enter 02:39
1.4 การกำหนด Macro Security 04:35
1.5 การกำหนดแท็บ Developer 01:26
1.6 การกำหนดให้ VBE แสดงผลภาษาไทย 02:43
บทที่ 2 พื้นฐาน Macro และ VBA คลิปยาว (นาที)
บทที่ 2 พื้นฐาน Macro และ VBA 01:07
2.1 Macro และ VBA คืออะไร 04:25
2.2 การเริ่มต้นวางแผนการใช้งาน Macro 04:38
2.3 การบันทึก Macro มี 3 วิธี 02:06
2.4 ขั้นตอนการสร้าง Macro 03:22
2.5 หลักการตั้งชื่อให้ Macro 01:59
บทที่ 3 Macro และชุดคำสั่ง คลิปยาว (นาที)
บทที่ 4 การสร้าง Macro อย่างง่ายเพื่อใช้งาน คลิปยาว (นาที)
บทที่ 4 การสร้าง Macro อย่างง่ายเพื่อใช้งาน 01:31
4.1 การไปที่เซลล์ต่างๆ 06:17
4.2 การแก้ไขชุดคำสั่ง 04:56
4.3 การฟอร์แมตตัวอักษร 04:19
4.4 การแก้ไขชุดคำสั่ง 02:42
4.5 การฟอร์แมตตัวเลข 04:55
4.6 การกำหนดขีดเส้นใต้ 2 เส้น 03:40
4.7 การกำหนดเพื่อตรวจสอบตัวเลข 05:21
4.8 การก็อบปี้สูตรไปเซลล์อื่น 05:28
บทที่ 5 การกำหนด Macro ที่ซับซ้อน คลิปยาว (นาที)
บทที่ 5 การกำหนด Macro ที่ซับซ้อน 01:48
5.1 การเลื่อนเซลล์แบบ Absolute และ Relative 06:51
5.2 การไปที่รายการใหม่ที่ไม่แน่นอน 04:47
5.3 การสั่งพิมพ์รายการที่ไม่แน่นอน 08:11
5.4 การกำหนดช่วงข้อมูลที่ไม่แน่นอน 06:08
5.5 การตั้งสูตรที่ไม่แน่นอน 06:30
บทที่ 6 การเขียนโปรแกรม คลิปยาว (นาที)
บทที่ 6 การเขียนโปรแกรม 01:27
6.1 รูปแบบคำสั่ง IF 03:44
6.2 การเขียน IF 07:00
6.3 การเขียน IF (ต่อ) 04:20
6.4 รูปแบบคำสั่ง Select Case 01:26
6.5 การเขียน Select Case 06:43
6.6 รูปแบบคำสั่ง For…Next 01:15
6.7 การเขียน For…Next 06:01
6.8 การเขียน For…Next เพื่อใช้งาน 06:50
6.9 รูปแบบคำสั่ง Do While 01:01
6.10 การเขียน Do While 05:35
6.11 การเขียน Do While เพื่อใช้งาน 04:30
6.12 รูปแบบคำสั่ง InpuBox 02:33
6.13 การเขียน InpuBox 04:33
6.14 รูปแบบคำสั่ง MsgBox 03:00
6.15 การเขียน MsgBox 06:47
บทที่ 7 การบริหารจัดการ Macro คลิปยาว (นาที)
บทที่ 7 การบริหารจัดการ Macro 02:01
7.1 การก็อบปี้ Macro 05:30
7.2 การเชื่อม 2 Macro 04:11
7.3 การปรับปรุงโปรแกรมให้ดีและเร็ว 06:09
7.4 การรัน Macro จาก Macro อื่น 05:20
7.5 การสร้างฟังก์ชั่นใช้งาน 04:25
บทที่ 8 การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งาน คลิปยาว (นาที)
บทที่ 8 การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งาน 02:07
8.1 การแทรกบรรทัด 06:44
8.2 การลบบรรทัด 06:24
8.3 แนวคิดการหาผลรวม 04:12
8.4 การหาผลรวมบรรทัดสุดท้าย 05:51
8.5 การก็อบปี้ผลรวม 05:40
8.6 การปรับแต่งและทดสอบ 03:58
8.7 การเรียงข้อมูล 04:28
8.8 การปรับปรุงให้เลือกเรียงข้อมูล 01:51
8.9 การปรับปรุงโปรแกรมเรียงข้อมูล 06:46
8.10 การลบข้อมูลซ้ำ 04:13
8.11 การปรับปรุงโปรแกรม 04:18
8.12 การกรองข้อมูล 08:54
8.13 การกรองข้อมูลบางฟิลด์ 07:20
8.14 การเขียนโปรแกรมตัดเกรด 06:53
8.15 การตัดเกรดตามค่าที่กำหนด 05:44
8.16 การเขียนโปรแกรมหาจำนวนตามเกรด 05:05
8.17 การเขียนฟังก์ชั่นการตัดเกรด 05:07
8.18 การเขียนโปรแกรมและฟังก์ชั่นคิดค่าคอมมิชชั่น 08:53
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send