โมดิฟาย WordPress Theme อย่างไรให้ตรงใจลูกค้า

โมดิฟาย WordPress Theme อย่างไรให้ตรงใจลูกค้า

โมดิฟาย WordPress Theme อย่างไรให้ตรงใจลูกค้า

รายละเอียด

ผู้สอน วรพงศ์ นิจจรัลกุล

คอร์สออนไลน์นี้จะพูดถึงการปรับแต่งหรือโมดิฟายธีมเวิร์ดเพรส (Modify WordPress Theme) ด้วยวิธีการใช้ Child Theme เป็นหลัก เนื้อหาจะอธิบายตั้งแต่การสร้าง Child Theme สำหรับธีม WordPress ของเรา วิธีการดูและใช้งานไฟล์ต่างๆ การสร้างฟังก์ชั่นใน Child Theme ได้แก่ ฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับ Theme feature, Custom post type, Menu, Widgets, Shortcode, Image, Javascripts และ Stylesheets ในคอร์สนี้ยังพูดถึงการปรับแต่งในส่วนของ WooCommerce อีกด้วย ได้แก่ การใช้ Hook ใน WooCommerce การเรียกใช้ WooCommerce Functions นอกจากนี้เรายังจะพูดถึงในส่วนของการใช้ปลั๊กอินเข้ามาช่วยในการโมธีมของเรา เช่น ปลั๊กอิน Advance Custom Fields, Code Snippets เป็นต้น

พิเศษ เรายังเพิ่มเนื้อหาการปรับแต่งในส่วนของการเพิ่ม Fields เพื่อใช้งานในส่วนของ Product Data ของ WooCommerce ในคอร์สนี้อีกด้วย


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1. ได้เรียนรู้วิธีการแก้ไข WordPress Theme และ WooCommerce อย่างเป็นระบบ

2. ได้ทักษะความรู้ในโครงสร้างของธีมเวิร์ดเพรส

3. มีความรู้ในการเขียนโค๊ดเพิ่มขึ้น

4. ได้รู้ถึงเครื่องมือที่ช่วยในการแก้ไขธีมเวิร์ดเพรส


ใครควรเรียนคอร์สนี้

- ผู้ที่สนใจศึกษาวิธีการแก้ไขโค๊ดธีมเวิร์ดเพรส (Modify WordPress Theme)

- ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ WordPress และ WooCommerce พื้นฐานแล้ว

- นักพัฒนาเว็บไซต์ 

- นิสิต นักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโค๊ด


ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

ต้องมีความรู้พื้นฐาน WordPress และ WooCommerce มาบ้าง

ต้องมีความรู้พื้นฐาน HTML, PHP, CSS และ jQuery มาบ้าง

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ แนะนำคอร์สออนไลน์ คลิปยาว (นาที)
บทที่ 1. แนะนำเครื่องมือ คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 แนะนำเครื่องมือและสถานะเริ่มต้น 06:33
บทที่ 2 Child Theme คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 3 ปรับแต่ง 03:56
ตอนที่ 4 Header 09:53
ตอนที่ 5 Footer 06:35
ตอนที่ 6 Other files 09:40
ตอนที่ 7 Other files 2 10:55
ตอนที่ 8 Other files 3 07:04
ตอนที่ 9 add theme support 09:30
ตอนที่ 10 Custom Post Type 1 08:15
ตอนที่ 11 Custom Post Type 2 04:01
ตอนที่ 12 Custom Post Type 3 10:55
ตอนที่ 13 Custom Post Type 4 06:25
ตอนที่ 14 Menu 05:35
ตอนที่ 15 Widgets 07:35
ตอนที่ 16 Shortcode 02:16
ตอนที่ 17 Images 09:18
ตอนที่ 18 Javascripts and Stylesheets 1 08:28
ตอนที่ 19 Javascripts and Stylesheets 2 14:55
ตอนที่ 20 Slugs 07:02
บทที่ 3. WooCommerce คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 WooCommerce - แนะนำ 02:59
ตอนที่ 2 WooCommerce - แนะนำ 2 12:47
ตอนที่ 3 WooCommerce - Woocommerce.php 05:05
ตอนที่ 4 WooCommerce - Hook 1 07:23
ตอนที่ 5 WooCommerce - Hook 2 08:41
ตอนที่ 6 WooCommerce - Tab 07:07
ตอนที่ 7 WooCommerce Functions 06:22
บทที่ 4. Plugins คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 Custom Fields 10:58
ตอนที่ 2 Advance Custom Fields 1 10:23
ตอนที่ 3 Advance Custom Fields 2 13:14
ตอนที่ 5 Custom CSS 07:00
บทที่ 5. ตอนพิเศษ คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 WooCommerce Custom Fields in Product Data 26:04
ตอนที่ 2 WooCommerce Custom Fields in Variations 18:37
บทที่ 6. สรุปส่งท้าย คลิปยาว (นาที)
สรุปส่งท้าย 02:12
9. ติดต่อสอบถาม คลิปยาว (นาที)
ติดต่อสอบถาม 00:29
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send