เริ่มต้นการใช้งาน VMware vSphere 6.0

เริ่มต้นการใช้งาน VMware vSphere 6.0

เริ่มต้นการใช้งาน VMware vSphere 6.0

รายละเอียด

ผู้สอน ศุภวัชร รังสฤษฏ์โยธิน

ในปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันว่าเทคโนโลยี Virtualization เข้ามามีบทบาทสำคัญในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมาก ดังนั้นการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการเทคโนโลยร Virtualization จึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันโปรดักส์ Virtualization ของทาง VMware ที่มีชื่อว่า "VMware vSphere 6.0" เป็นหนึ่งในโปรดักส์ Virtualization ยอดนิยมที่มีการใช้งานเป็นอย่างมาก เราจึงควรทำความใจในตัวโปรดักส์เพื่อการบริหารจัดการระบบ Virtualization ได้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้นในหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่เน้นถึง "เนื้อหาทฤษฎี" ไปพร้อม ๆ กับการ "แสดงตัวอย่างการ configure และ install" ส่วนต่าง ๆ ของ "VMware vSphere 6.0" โดยหลักสูตรนี้ในแต่ละบทจะแยกเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ในส่วนแรกของแต่ละบทเป็นการเรียนรู้เรื่องทฤษฏีการทำงาน จากนั้นในส่วนหลังของแต่ละบทจะเป็นการสาธิตการ configure และ install สิ่งที่เกี่ยวข้องกันในบทนั้น ๆ เนื่องจากหลักสูตรนี้คำนึงถึงเรื่องการแก้ปัญหาในอนาคตที่จำเป็นต้องใช้ทฤษฎีในการแก้ปัญหา หรือต้องใช้ทฤษฎีในการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ต้องการให้ผู้เรียนจำได้เพียงแค่เมนูการ configure หรือ install เท่านั้น

หลักสูตร "VMware vSphere 6.0" ได้รวมขั้นตอนเนื้อหาที่มีการใช้งานบ่อยในการบริหารจัดระบบเข้าด้วยกัน โดยรวบรวมขึ้นเป็นแต่ละบทและแต่ละบทการสอนนั้นเป็นภาษาไทย เป้าหมายของหลักสูตร "VMware vSphere 6.0" คือ สามารถ configure, install และรู้ในส่วนของทฤษฎีในสิ่งที่กำลังทำไปพร้อม ๆ กัน

ในหลักสูตรนี้ สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การใช้งาน "VMware vSphere 6.0" ก็สามารถเรียนรู้ได้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน เนื่องจากในแต่ละบททำการสอนเป็นขั้นตอน และแยกออกเป็นส่วนของเนื้อหาทฤษฎีก่อนลงมือปฏิบัติจริง และยังเหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบ "VMware vSphere 6.0" ที่ต้องการศึกษาส่วนต่าง ๆ ของ "VMware vSphere 6.0" เพิ่มเติม

หลังจากผู้เรียน เรียนครบทุกบทของหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เรียนจะได้รับในส่วนของความเข้าใจในเนื้อหาและทฤษฎีในส่วนต่าง ๆ ของ "VMware vSphere 6.0" ไม่เพียงแต่เฉพาะการ configure หรือ install เท่านั้น เนื้อหาในหลักสูตรนี้ครอบคลุมถึงการใช้งานส่วนต่าง ๆ ของ "VMware vSphere 6.0" เพื่อนำไปใช้งานจริงได้ 

เนื้อหาของคอร์สนี้

Chapter 1 : VMware vSphere Overview คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 2 : Overview VMware ESXi และ รูปแบบของ Hypervisor 16:52
ตอนที่ 3 : Overview VMware vCenter Server 16:46
ตอนที่ 4 : Overview VMware vSphere Features 16:14
ตอนที่ 5 : Overview vSphere Environment 03:32
Download เอกสารสำหรับการเรียน 00:11
Chapter 2 : Deploy VMware ESXi คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 2 : หลักการเลือก Storage สำหรับใช้งานร่วมกับ ESXi (เนื้อหา+ทฤษฎี) 18:51
ตอนที่ 3 : หลักการเลือก Network สำหรับใช้งานร่วมกับ ESXi (เนื้อหา+ทฤษฎี) 13:07
ตอนที่ 4 : รูปแบบการ Deploy VMware ESXi (เนื้อหา+ทฤษฎี) 21:28
ตอนที่ 6 : ขั้นตอนการทำ Post installation ผ่านทาง DCUI (Lab) 06:15
ตอนที่ 7 : ขั้นตอนการทำ Post installation ผ่านทางเครื่องมือ VMware vSphere Desktop Client (Lab) 15:42
Chapter 3 : Deploy vCenter Server คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 : หลักการเลือก Platform สำหรับการติดตั้ง vCenter Server (เนื้อหา+ทฤษฎี) 23:28
ตอนที่ 2 : การทำงานของ Platform Service Controller หรือ PSC (เนื้อหา+ทฤษฎี) 09:18
ตอนที่ 3 : รูปแบบการ Deploy PSC แบบ Embedded-PSC และ External-PSC (เนื้อหา+ทฤษฎี) 03:23
ตอนที่ 4 : รูปแบบการ Deploy PSC แบบที่ 1 (Local PSC with High-Availability) (เนื้อหา+ทฤษฎี) 10:28
ตอนที่ 5 : รูปแบบการ Deploy PSC แบบที่ 2 (Multisite vCenter and PSC) (เนื้อหา+ทฤษฎี) 04:21
ตอนที่ 6 : รูปแบบการ Deploy PSC แบบที่ 3 (Multisite vCenter and PSC with High-Availability) (เนื้อหา+ทฤษฎี) 00:10
ตอนที่ 7 : การทำงานของ vCenter HA ใน VMware vSphere 6.5 (เนื้อหา+ทฤษฎี) 11:17
ตอนที่ 8 : ขั้นตอนการ Deploy Platform Service Controller (PSC) (Lab) 09:05
ตอนที่ 9 : ขั้นตอนการ Deploy vCenter Server Appliance (Lab) 07:09
ตอนที่ 11 : ขั้นตอนการใช้งาน Host Profile 05:08
Chapter 4 : Virtual Switch คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 : รูปแบบ Virtual Switch (เนื้อหา+ทฤษฎี) 09:26
ตอนที่ 2 : PortGroup และ Uplink (เนื้อหา+ทฤษฎี) 12:27
ตอนที่ 3 : NIC-Teaming แบบที่ 1 (vSwitch Port Based Load-Balancing) (เนื้อหา+ทฤษฎี) 04:54
ตอนที่ 4 : NIC-Teaming แบบที่ 2 (Source MAC Address Hash Load-Balancing) (เนื้อหา+ทฤษฎี) 04:40
ตอนที่ 5 : NIC-Teaming แบบที่ 3-4 (IP Hash Load-Balancing และ Explicit Failover Order) (เนื้อหา+ทฤษฎี) 06:02
ตอนที่ 6 : Failover Detection (เนื้อหา+ทฤษฎี) 03:39
ตอนที่ 7 : Distributed vSwitch (เนื้อหา+ทฤษฎี) 11:28
ตอนที่ 8 : Private VLAN (เนื้อหา+ทฤษฎี) 03:38
ตอนที่ 10 : ขั้นตอนการสร้างและการแก้ไข VMKernel PortGroup บน Standard vSwitch (Lab) 06:05
ตอนที่ 11 : ขั้นตอนการเพิ่มและลด Physical Uplink บน Standard vSwitch (Lab) 02:03
ตอนที่ 12 : ขั้นตอนการตั้ง General, Security, Traffic Shaping, NIC-Teaming, Failover Detection และ Failover Order บน Standard vSwitch (Lab) 10:25
ตอนที่ 13 : ขั้นตอนการสร้าง Distributed vSwitch (Lab) 05:25
ตอนที่ 14 : ขั้นตอนการเพิ่ม ESXi host เพื่อใช้งาน Distributed vSwitch (Lab) 04:13
ตอนที่ 15 : ขั้นตอนการสร้าง VM Port Group และ Migrate Standard VM Port Group มายัง Distributed VM Port Group (Lab) 10:22
ตอนที่ 16 : ขั้นตอนการสร้าง VMKernel Port Group บน Distributed vSwitch และ Migrate Standard VMKernel Port Group มายัง Distributed VM Port Group (Lab) 09:29
ตอนที่ 17 : ขั้นตอนการนำ ESXi host ออกจาก Distributed vSwitch (Lab) 04:25
ตอนที่ 18 : ขั้นตอนการสร้าง Private VLAN และการ Manage Distributed vSwitch (Lab) 09:30
Chapter 5 : Storage for vSphere คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 2 : การใช้งาน FC storage กับ ESXi และ Multipath (เนื้อหา+ทฤษฎี) 21:56
ตอนที่ 3 : การใช้งาน iSCSI storage กับ ESXi (เนื้อหา+ทฤษฎี) 08:08
ตอนที่ 4 : NAS และการใช้ NFS Storage กับ ESXi (ทฤษฎี+เนื้อหา) 07:00
ตอนที่ 5 : การขยาย VMFS Datastore (ทฤษฎี+เนื้อหา) 11:02
ตอนที่ 6 : เปรียบเทียบ Storage Protocol เพื่อใช้งานกับ ESXi (ทฤษฎี+เนื้อหา) 06:02
ตอนที่ 7 : Raw Device Mapping (RDM) (ทฤษฎี+เนื้อหา) 09:40
ตอนที่ 8 : Storage API for Array Integration (VAAI) (ทฤษฎี+เนื้อหา) 08:36
ตอนที่ 9 : Virtual Disk (VMDK) (ทฤษฎี+เนื้อหา) 12:10
ตอนที่ 10 : ขั้นตอนการนำ Local Disk มาใช้งาน Data Store (Lab) 11:20
ตอนที่ 11 : ขั้นตอนการนำ iSCSI Disk มาใช้งาน Data Store (Lab) 19:18
ตอนที่ 12 : ขั้นตอนการขยาย VMFS Datastore (Lab) 07:08
ตอนที่ 13 : ขั้นตอนการนำ NFS Share มาใช้งาน Data Store (Lab) 05:59
Chapter 6 : VMware vSphere Features (HA, FT, vMotion, Storage vMotion, DRS, Storage DRS) คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 : การทำงานของ vSphere HA (เนื้อหา+ทฤษฎี) 09:58
ตอนที่ 2 : กระบวนการ Fault Domain Manager (FDM) ในการทำงานของ vSphere HA (เนื้อหา+ทฤษฎี) 05:38
ตอนที่ 3 : เหตุการณ์ Host Isolation (เนื้อหา+ทฤษฎี) 08:31
ตอนที่ 4 : การทำงานของ vSphere Fault Tolerance (FT) (เนื้อหา+ทฤษฎี) 12:13
ตอนที่ 5 : การทำงานของ vMotion (เนื้อหา+ทฤษฎี) 09:01
ตอนที่ 6 : การทำงานของ Storage vMotion (เนื้อหา+ทฤษฎี) 05:56
ตอนที่ 7 : การทำงานของ DRS (เนื้อหา+ทฤษฎี) 06:28
ตอนที่ 8 : การทำงานของ DRS Rules (เนื้อหา+ทฤษฎี) 05:00
ตอนที่ 9 : การทำงานของ Storage DRS (เนื้อหา+ทฤษฎี) 06:00
ตอนที่ 10 : ขั้นตอนการสร้าง vSphere Cluster (Lab) 04:24
ตอนที่ 11 : ขั้นตอนการตั้งค่า vSphere HA (Lab) 22:23
ตอนที่ 12 : ขั้นตอนการใช้งาน feature vMotion, Storage vMotion และ Shared Noting vMotion (Lab) 14:11
ตอนที่ 13 : ขั้นตอนการใช้งาน DRS และ DRS Affinity, Anti-Affinity และ Host Affinity Rules (Lab) 23:24
ตอนที่ 14 : ขั้นตอนการใช้งาน vSphere FT (Lab) 12:24
ตอนที่ 15 : ขั้นตอนการใช้งาน Storage DRS, Scheduling และ Storage DRS Rules (Lab) 19:31
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send