สร้างสรรค์งานกราฟฟิกด้วย Indesign CS6-CC

สร้างสรรค์งานกราฟฟิกด้วย Indesign CS6-CC

สร้างสรรค์งานกราฟฟิกด้วย Indesign CS6-CC

รายละเอียด

ผู้สอน ธีระ รอดประพัฒน์

สุดยอดโปรแกรม Graphic Design อีก 1 โปรแกรม Adobe Indesign ที่ใช้ออกแบบงานกราฟฟิก และการจัดหน้าเลย์เอาต์เอกสาร วารสาร พ็อกเก็ตบุ๊ค หนังสือ หรืองานเอกสารที่มีจำนวนหน้ามากๆ คงไม่มีโปรแกรมใดที่สามารถทำหน้าที่ได้ดีไปกว่า Adobe Indesign ที่ใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว


ภายในคอร์สเรียนออนไลน์นี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานแทบทุกอย่างสำหรับโปรแกรมนี้ ตั้งแต่คำสั่งพื้นฐานจนถึงรูปแบบ การทำงานแบบมืออาชีพในการสร้างสรรค์ผลงาน
Graphic ต่างๆ เช่น นามบัตรหน้า-หลัง, โบรชัวร์ หน้า-หลัง พร้อมแปลงไฟล์เป็น PDF พร้อมส่งโรงพิมพ์งานออกแบบปกพ็อกเก็ตบุ๊คหน้า-หลัง, การสร้างตาราง, การสร้างสไตล์ให้กับข้อความแบบต่างๆ, การสร้าง E-Book, การ Export ไฟล์งานต่างๆ, โบรชัวร์, Booklet, Portfolio และรองรับ New Tutorial เทคนิคต่างๆ ในอนาคต

นอกจากนี้ผู้สอนได้จัดเตรียมไฟล์งานประกอบไว้ให้ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเข้าใจมากขึ้น และหวังว่านักเรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ คอร์สการเรียนการสอนชุดนี้ หากมีข้อบกพร่องประการใด ผมผู้สอนต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

สอนโดย "ธีระ รอดประพัฒน์"
Graphic Designer มืออาชีพ ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบกว่า 13 ปี คุณธีระจะสอนผ่านวิดีโอคุณภาพระดับ Full HD ที่มีเนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย แบบทำจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนไปและทำไปในขณะเดียวกัน

หมายเหตุ: นักเรียนสามารถติดต่อสอบถามอาจารย์ผู้สอนได้ตลอดเวลาที่ Facebook: เรียน Illustrator by Coffphic (https://www.facebook.com/Coffphic)

เนื้อหาของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ คลิปยาว (นาที)
สร้างสรรค์งานกราฟฟิกด้วย Indesign CS6-CC by Coffphic คลิปยาว (นาที)
3. สำรวจส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Adobe Indesign 08:01
4. พื้นที่การทำงาน Workspace 06:20
5. การกำหนดมุมมองและการทำงานหน้าเอกสาร 05:10
6. การสร้างหน้าเอกสารหรือไฟล์งาน (Bochure Templates A4) และการ Save เป็น Templates 10:21
7. การจัดการหน้าเอกสาร Panal Page เพิ่ม-ลด-ย้าย หน้าเอกสาร 10:40
8. ทำความรู้จักกับเครื่องมือพื้นฐาน - ไม้บรรทัด - เส้น Grid & Guide 12:03
9. ทำความรู้จักกับเครื่องมือพื้นฐาน - Colum - Magis - มุมมองการทำงานย่อ-ขยาย 09:34
10. ทำความรู้จักกับเครื่องมือพื้นฐาน - Undo & Redo - Revert - คำสั่ง Lock และซ่อนวัตถุ 09:30
11. ทำความรู้จักกับเครื่องมือพื้นฐาน - Selection Tool (ลูกศรสีดำ) - Direct Selection Tool (ลูกศรสีขาว) 09:26
12. การทำงานกับตัวอักษรและการปรับแต่งตัวอักษร - Type Tool (Character + Paragraph) 21:20
13. การตั้งค่า Justification เพื่อปรับระยะช่องไฟให้สวยงาม 10:27
14. การทำงานและกำหนดรูปแบบของ Tab 23:17
15. การกำหนดกั้นหน้า-กั้นหลังรูปแบบของ Tab 06:16
16. การกำหนดกั้นหน้า-กั้นหลังจาก Panel Paragraph 05:34
17. การทำงาน Character Style 12:40
18. การทำงาน Paragraph Style-Part1 09:43
19. การทำงาน Paragraph Style-Part2 12:21
20. เคล็ดลับในการสร้างหน้าเอกสาร New Document 04:11
21. การ Save ไฟล์สำหรับ CS4-CS6 และ IDML 13:47
22. การทำงาน Text Frames - Adding Text Frames 07:07
23. การแก้ไขข้อความ Edit Text เบื้องต้นการใช้ Text Formatting และการ Revert File 12:37
24. ตั้งค่าและแก้ไขค่า Margin และ Column Guides 05:16
25. ตั้งค่าและแก้ไขค่าขนาดหน้าเอกสาร Page Size 08:32
26. การใส่เลขหน้า Adding Page Numbering 08:33
27. การแก้ไขเลขหน้า Numbering และแบ่ง Sections 07:19
28. การ Importing Text และการใส่ตัวอักษรพิเศษ 08:33
29. การสร้างหน้า Master Pages และการใช้งานหน้า Master Pages 16:03
30. การไหลเนื้อหาใน Text Frame 08:21
31. การใช้งาน Text Frame Options 12:29
32. การลดและขยายกรอบ Text Frame 08:25
33. การวาง Text บนเส้น Path 16:03
34. การแก้ไขเนื้อหาและข้อความจากคำสั่ง Story Editor 10:09
35. การค้นหาคำและแก้ไขคำ FindChange 10:16
36. การนับจำนวนคำในข้อความ 02:59
37. การตั้งค่าการแสดงผลของภาพในการทำงาน Quality of ArtWork 05:52
38. การทำงาน Links Panel 09:20
39. การแก้ไขกราฟิกและรูปภาพจากไฟล์ต้น Edit Original - Edit With 06:06
40. การทำภาพ Graphics ให้มีขนาดเหมาะสมกับเฟรม 12:49
41. การใช้ Clipping Paths และ Layer Mask ใน Photoshop 07:41
42. การใส่สีใน Text Frame 10:35
43. การใส่สีลงไปใน Images 06:25
44. การใช้งาน Transparency 05:08
46. การใช้งาน Effects และ Gradients Feather 11:13
47. การใช้งาน Eyedropper 10:34
48. การคำสั่ง FindChange ค้นหาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบวัตถุ 09:14
49. การสร้างสี Swatches ไว้ใช้งาน 10:03
50. ทำความเข้าใจการใช้งาน Colors 11:43
51. การสร้างสี Gradient ไว้ใช้งาน 08:09
52. การไล่ระดับสี Gradient กับชิ้นงาน 12:18
53. การใช้งาน Pen Tool สร้างเส้น Path และการใช้ Pathfinder 13:20
54. การสร้างมุมโค้งและมุมอื่นๆ บนกรอบเฟรม 08:57
55. การสร้างรูปทรงหลายเหลี่ยม 09:13
56. การใช้คำสั่ง Arrange จัดการลำดับการเรียง-ซ้อนวัตถุ 08:11
57. การใช้คำสั่ง Create Outlines เพื่อปรับแต่งตัวอักษร 09:09
58. การสร้างและควบคุม Layer ที่หน้าต่าง Layer Panel 08:45
59. การจัดการ Artwork ที่หน้าต่าง Layer Panel 10:15
60. การใช้คำสั่ง Group จับกลุ่มวัตถุ และคำสั่ง Lock ในการล็อควัตถุ 06:02
61. การใช้คำสั่ง Align ในการจัดเรียงวัตถุ 12:18
62. การใช้งาน Text Wrap 11:57
63. การจัดวางวัตถุ (รูปภาพ, กราฟิก) ภายในข้อความ 10:50
64. การทำซ้ำ Duplicating 12:54
65. การหมุนวัตถุ Rotate 05:48
66. การขยาย-ลดขนาดวัตถุ Scale 06:25
67. การพลิกกลับวัตถุ Mirror และการเอียงวัตถุ Skew 06:15
68. การกำหนดรูปแบบตัวอักษรขั้นสูง Character Formatting 09:26
69. การเลือกรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ 03:41
70. การใช้งาน FindChange สำหรับแก้ไขรูปแบบข้อความ 05:38
71. การใช้คำสั่ง Find Font 08:13
72. การปรับเปลี่ยนและแก้ไขรูปแบบ Paragraph 05:26
73. การใช้งาน Drop Caps 04:14
74. การใช้งาน Paragraph Rules 05:46
75. การแบ่งคอลัมน์ และใช้งาน Span 04:58
76. การใช้งาน Bullets และเพิ่ม Bullets แบบใหม่ 06:49
78. การใส่สีให้กับ Paragraph โดยใช้คำสั่ง Paragraph Shading 03:51
79. การใช้งาน Numbering 06:55
80. การใช้เครื่องมือ Tabs ในหน้าสารบัญ 07:06
81. สรุปการสร้างและใช้งาน Paragraph Styles 10:43
82. สรุปการสร้างและใช้งาน Character Styles 05:58
83.1. การใช้งาน Object Styles กับวัตถุ 05:33
84. การสร้างตาราง Table 06:34
85. การปรับแต่ง Row (แถว) และ Columns (คอลัมน์) 07:50
86. การเพิ่ม, ย้าย, ลบ และรวมเซลส์ Row (แถว) และ Columns คอลัมน์ 09:09
87. การจัดรูปแบบของตาราง Table 08:42
88. การจัดรูปแบบของช่องตาราง Cell 10:53
89. การใช้งาน Hyperlink เพื่อเชื่อมโยงไฟล์งานต่างๆ 10:06
90. การสร้างไฟล์งานรูปแบบ Interactive ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เสียง 15:11
91. การใช้คำสั่ง Preflight ตรวจสอบหน้าเอกสาร 08:48
92. การ Package ไฟล์งานเอกสาร 08:07
93. การใช้คำสั่ง Print ไฟล์งานเอกสาร 14:10
94. การใช้คำสั่ง Export แปลงไฟล์ PDF 14:02
95. การแปลงไฟล์งานในรูปแบบอื่น JPG, EPS, SWF 13:15
96. การใช้คำสั่ง Book รวมไฟล์งาน (เนื้อใน) และคำสั่งต่างๆ ใน Book 13:34
97. การใช้ Book - Export ไฟล์งาน 06:39
98. การใช้ Book - คำสั่ง Synchronize ไฟล์งาน 14:34
99. การสร้างนามบัตรหน้า-หลัง 40:35
100. การ Place ไฟล์จาก Microsoft Word มาที่ Indesign และการจัดการ Style 10:37
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send