Adv Excel การเขียน VBA สร้าง User Form ใน 1 วัน

Adv Excel การเขียน VBA สร้าง User Form ใน 1 วัน

Adv Excel การเขียน VBA สร้าง User Form ใน 1 วัน

รายละเอียด

ผู้สอน วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

การใช้งานโปรแกรม Excel ที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ การสร้าง Macro และเขียนโปรแกรม VBA (Visual Basic for Application) เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพ แม้ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรม แต่ก็มีวิธีที่ช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่มีพื้นความรู้ด้านโปรแกรมมิ่ง คือไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน ก็สามารถสร้างชุดคำสั่งได้ โดยอาศัยเครื่องมือที่เป็นการบันทึก Macro แต่การบันทึก Macro ก็มีปัญหาไม่น้อย เพราะบ่อยครั้งที่การบันทึก Macro ก็จะได้ชุดคำสั่งที่ไม่ตรงกับความต้องการ หรือเมื่อรันโปรแกรมครั้งที่ 2 ก็พบว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้น ผู้เขียนใช้เวลาศึกษานานนับเดือน ค้นหาวิธีการ ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาจนทำให้ได้วิธีลัดในการสร้างโปรแกรม VBA เหล่านั้น สมบูรณ์แบบ และสามารถนำมาใช้ได้กับผู้ใช้ทุกระดับ จนถึงโปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ลดขั้นตอนการเรียนรู้ การสร้างโปรแกรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว เกินความคาดหมาย จนองค์กรชั้นนำหลายแห่ง เชิญไปเป็นวิทยากรอบรมให้กับฝ่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมได้ ตั้งแต่เรียนจบหลักสูตรที่ใช้เวลาเพียง 2 วัน สำหรับผู้เรียน ที่ต้องการปูพื้นฐานวิธีลัดการใช้ Macro และเขียน VBA อย่างรวดเร็ว ก็ขอแนะนำให้ไปดู

      VDO Adv Excel วิธีลัด การสร้าง Macro และ VBA ใน 1 วัน คลิกที่นี่ https://goo.gl/Lxfv24

     eBook Excel มืออาชีพ: เทคนิคการเขียน VBA สำหรับผู้เริ่มต้น คลิกที่นี่ https://goo.gl/vrxqNt

ทั้งนี้เนื่องจากถือเป็นพื้นฐานที่ต้องรู้ก่อนเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะมาเรียนรู้ การเขียน VBA สร้าง User Form ในหลักสูตรนี้ การใช้ User Form จะช่วยในเรื่อง การใช้งานด้านข้อมูลบน Excel ไม่ว่าจะเป็นการป้อนข้อมูลที่ทรงประสิทธิภาพ การบริหารและจัดการฐานข้อมูล รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีหลายองค์กรนำมาใช้แต่ติดปัญหาว่าไม่รู้จะเริ่มทำอย่างไร เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นาน การเรียนรู้ในหลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่จะช่วยให้ผู้ใช้ Excel ที่ต้องการพัฒนาการใช้งานด้านข้อมูลโดยเฉพาะการใช้งาน User Form เพื่อสร้างแบบฟอร์ม เพราะมีเครื่องมือที่ให้มาพร้อมกับโปรแกรม Excel อยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ ทำให้สามารถสร้างงานเอง แก้ไขงานเอง ได้ตามต้องการ และตามสะดวก เพราะจะบอกวิธีเป็นขั้นเป็นตอน เข้าใจง่าย ใช้เวลาไม่นาน

ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้แค่ดูตามขั้นตอนก็เข้าใจโดยง่าย เพราะผู้บรรยายได้ลำดับขั้นตอนอย่างละเอียด แต่อย่างไรก็ตาม การดูอย่างเดียวจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจในระดับเบื้องต้นเท่านั้น แต่ถ้าต้องการนำไปใช้งานให้ได้ผล ขอแนะนำว่าให้ดู ไปก่อน 1 รอบ จากนั้นเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมลงมือทำตามขั้นตอนในแต่ละหัวข้อ อีก 3-5 รอบ เมื่อจบบท ก็ให้กลับมาทบทวนจนชำนาญ โดยดูว่าผู้เรียนสามารถทำได้เองโดยไม่ต้องทำตามขั้นตอนที่เรียน ทำเช่นนี้ไปทุกบท เมื่อจบแล้วจะสามารถนำความรู้แต่ละเรื่องมาประกอบเป็นงานที่ต้องการทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของผู้บรรยาย และผลงานเขียนหนังสือมาโดยตลอด และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารล่าสุดได้ที่ www.cistraining.com และผลงานหนังสือชุดล่าสุดใน OokBee.com ที่ https://goo.gl/ZEkkZa และวิดีโอสอนล่าสุดใน SkillLane.com ที่ https://goo.gl/WjdYSn

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจแนวคิดและหลักการ ในการสร้าง User form ได้อย่างรวดเร็ว
- นำไปใช้ป้อนงานด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่องานด้านบริหารและจัดการ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ
- ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการสร้างและแก้ไขงาน User Form ที่ทำได้ด้วยตนเอง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ใช้ Excel ที่ต้องการสร้างฟอร์มเพื่อป้อนข้อมูล ให้รวดเร็ว มีความถูกต้องแม่นยำสูง
- ผู้ใช้งานด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (Database and PivotTable)

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนควรมีพื้นฐานการใช้ Excel เบื้องต้นมาแล้วพอสมควร
- ผู้เรียนควรมีพื้นฐานหรือเคยการสร้าง Macro และ VBA มาบ้าง เพื่อจะสามารถนำไปต่อยอดการใช้งานที่ซับซ้อน

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
บทที่ 1 คลิปยาว (นาที)
บทที่ 1 การกำหนดค่าเริ่มต้น 03:47
1.1 การกำหนดแท็บ Developer 02:46
1.2 การบันทึกไฟล์เป็น xlsm 06:49
1.3 การกำหนด Defalt local file location 04:48
1.4 การยกเลิกการเลื่อนเซลล์เมื่อกดปุ่ม Enter 03:25
1.5 การกำหนด Macro Security 04:04
1.6 การกำหนด Visula Basic Editor แสดงผลภาษาไทย 04:20
บทที่ 2 คลิปยาว (นาที)
2.1 ส่วนประกอบของ Visual Basic Editor 06:11
2.2 ปุ่ม Controls ใน Toolbox 11:40
2.3 การตั้งชื่อปุ่มใน Toolbox 11:37
บทที่ 2 User Form พื้นฐาน 02:56
2.5 การฟอร์แมต Control ใน UserForm 18:30
บทที่ 3 คลิปยาว (นาที)
บทที่ 3 การเขียนโปรแกรมในปุ่ม Controls พื้นฐาน 04:08
3.1 การเขียนโปรแกรม Text box 02:18
3.1.1 การกำหนด User Form 08:20
3.1.2 การเขียนโปรแกรม 10:16
3.1.3 การปรับปรุงโปรแกรม 02:42
3.2 การเขียนโปรแกรม Combo box (1) 02:29
3.2.1 การกำหนด User Form 04:19
3.2.2 การเขียนโปรแกรม 15:36
3.3 การเขียนโปรแกรม Combo box (2) 02:18
3.3.1 การกำหนด User Form 10:23
3.3.2 การเขียนโปรแกรม 10:54
3.4 การเขียนโปรแกรม Combo box (3) 01:26
3.4.1 การกำหนด User Form 03:45
3.4.2 การเขียนโปรแกรม 09:23
3.5 การเขียนโปรแกรม List box 02:14
3.5.1 การกำหนด User Form 07:52
3.5.2 การเขียนโปรแกรม 09:48
3.6 การเขียนโปรแกรม Option button 02:03
3.6.1 การกำหนด User Form 04:40
3.6.2 การเขียนโปรแกรม 07:56
3.7 การเขียนโปรแกรม Check box 03:00
3.7.1 การกำหนด User Form 04:31
3.7.2 การเขียนโปรแกรม 09:20
บทที่ 4 คลิปยาว (นาที)
บทที่ 4 การเขียนโปรแกรมในปุ่ม Controls ขั้นสูง 04:15
4.1 การเขียนโปรแกรม Toggle button 02:37
4.1.1 การกำหนด User Form 08:14
4.1.2 การเขียนโปรแกรม 15:10
4.2 การเขียนโปรแกรม Spin button 01:35
4.2.1 การกำหนด User Form 04:13
4.2.2 การเขียนโปรแกรม 07:32
4.3 การเขียนโปรแกรม Scroll bar 01:13
4.3.1 การกำหนด User Form 04:20
4.3.2 การเขียนโปรแกรม 05:22
4.4 การเขียนโปรแกรม Image 02:14
4.4.1 การกำหนด User Form 04:31
4.4.2 การเขียนโปรแกรม 12:27
4.5 การเขียนโปรแกรม Multi Page 04:23
4.5.1 การกำหนด User Form 07:16
4.5.2 การเขียนโปรแกรม 17:47
4.6 การเขียนโปรแกรม Tab Strip 03:14
4.6.1 การกำหนด User Form 05:58
4.6.2 การเขียนโปรแกรม 13:58
4.7 การเขียนโปรแกรม Ref edit 01:39
4.7.1 การกำหนด User Form 03:24
4.7.2 การเขียนโปรแกรม 11:31
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send