เพิ่มพลังเว็บไซต์ด้วย WordPress Plugins

เพิ่มพลังเว็บไซต์ด้วย WordPress Plugins

เพิ่มพลังเว็บไซต์ด้วย WordPress Plugins

รายละเอียด

ผู้สอน วรพงศ์ นิจจรัลกุล

  • คำอธิบายคอร์สออนไลน์

คอร์สเพิ่มพลังเว็บไซต์ด้วย WordPress Plugins นี้เป็นคอร์สที่รวบรวมนำเอาปลั๊กอินของ WordPress ที่มีผู้ใช้งานบ่อยๆ นำมาแนะนำถึงวิธีการใช้งานของปลั๊กอินแต่ละปลั๊กอิน โดยสามารถแยกเป็นกลุ่มได้หลายกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มการจัดการบทความพวก Page Builder ต่างๆ เช่น Elementor Page Builder, Page Builder by Site Orgin, และ Visual Composer ในกลุ่มของ Slider ได้แก่ Meta Slider และ Layer Slider WP กลุ่มการจัดการในส่วนของเนื้อหา ได้แก่ TinyMCE Advanced, Seed Fonts การจัดการในส่วนของการติดต่อได้แก่ Contact Form 7, ป้องกันด้วย Akismet AntiSpam กลุ่มปลั๊กอินสามัญประจำบ้าน ได้แก่ Regnerate Thumbnails, และ Redirection, รวมไปถึงกลุ่มการจัดการพวก Search Engine Optimization ได้แก่ Yoast SEO และการจัดการเว็บสองภาษาได้แก่ Polylang และ Local Translated 

 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการติดตั้งการใช้ปลั๊กอิน

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานปลั๊กอินได้อย่างถูกต้อง


ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

ผู้เรียนและเจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้างเว็บไซต์

นิสิต นักศึกษา


ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

ผู้เรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานของการติดตั้งเว็บไซต์ WordPress เบื้องต้น หรือ

ผู้เรียนจะต้องผ่านคอร์สการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress จาก 0 จนมีเว็บไซต์

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป การติดตั้งปลั๊กอิน และประเภทของปลั๊กอิน คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 เริ่มต้น 02:08
ตอนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปปลั๊กอิน 2 04:30
ตอนที่ 4 การติดตั้งปลั๊กอิน 04:51
ตอนที่ 5 ประเภทของปลั๊กอิน 03:23
บทที่ 2 ปลั๊กอินการจัดการบทความ คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 Elementor ตอนที่ 1 08:57
ตอนที่ 2 Elementor ตอนที่ 2 12:03
ตอนที่ 3 Elementor ตอนที่ 3 07:59
ตอนที่ 4 Elementor ตอนที่ 4 08:27
ตอนที่ 5 Site Origin ตอนที่ 1 21:39
ตอนที่ 6 Site Origin ตอนที่ 2 08:18
ตอนที่ 7 Site Origin ตอนที่ 3 08:46
ตอนที่ 8 Visual Composer ตอนที่ 1 07:08
ตอนที่ 9 Visual Composer ตอนที่ 2 06:10
ตอนที่ 10 Visual Composer ตอนที่ 3 09:08
บทที่ 3 ปลั๊กอินสไลเดอร์ (Slider Plugins) คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 Meta Slider 14:41
ตอนที่ 2 Layer Slider ตอนที่ 1 08:57
ตอนที่ 3 Layer Slider ตอนที่ 2 11:05
ตอนที่ 4 Layer Slider ตอนที่ 3 03:37
ตอนที่ 5 Layer Slider ตอนที่ 4 05:55
ตอนที่ 6 Layer Slider ตอนที่ 5 14:58
บทที่ 4 ปลั๊กอินช่วยเขียนบทความ คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 TinyMCE Advanced 11:11
ตอนที่ 2 Seed Fonts 07:47
บทที่ 5 ปลั๊กอินฟอร์มและการป้องกันสแปม คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 Contact Form 14:44
ตอนที่ 2 Akismet ตอนที่ 1 04:20
ตอนที่ 3 Akismet ตอนที่ 2 06:50
บทที่ 6 ปลั๊กอินสามัญประจำบ้าน คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 Regenerate Thumbnails 04:26
บทที่ 7 ปลั๊กอิน SEO คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 Yoast SEO 10:42
ตอนที่ 2 Yoast SEO ตอนที่ 2 07:53
บทที่ 8 ปลั๊กอินสองภาษา คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 Polylang ตอนที่ 1 12:46
ตอนที่ 2 Polylang ตอนที่ 2 04:37
บทที่ 9 สรุปและติดต่อสอบถาม คลิปยาว (นาที)
ตอนที่ 1 สรุปคอร์ส 01:24
ตอนที่ 2 ติดต่อสอบถาม 00:36
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send