Laravel Workshop - ระบบจองห้องประชุม

Laravel Workshop - ระบบจองห้องประชุม

Laravel Workshop - ระบบจองห้องประชุม

รายละเอียด

ผู้สอน บรรณสรณ์ คุณธรรมล้ำเลิศ

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

ในคอร์สเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบงานการจองห้องประชุม  สามารถปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนได้อย่างมาก นำไปประยุกต์ใช้กับระบบการจองอื่นๆได้

อาทิ เช่น การจองโรงแรม และ การเรียนรู้ Laravel Framework นั้น ทำให้เราเขียนโปรแกรมได้รวดเร็วและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สามารถวิเคราะห์และพัฒนาระบบได้จริง
- สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานระบบอื่น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ผู้ที่ต้องการศึกษา Laravel Framework

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- มีความรู้พื้นฐาน Laravel พอสมควร
- มีความรู้พื้นฐาน jQuery Ajax 

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ เตรียมข้อมูล และเครื่องมือ คลิปยาว (นาที)
04. จัดเตรียม Template Admin LTE 25:37
บทที่ 1 การจัดการห้องประชุม คลิปยาว (นาที)
05. หน้า Index ห้องประชุม 18:23
06. สร้าง Migrate ห้องประชุม 12:54
07. สร้างตารางแสดงรายการห้องประชุม 21:34
08. สร้างฟอร์มสำหรับการเพิ่มข้อมูลห้องประชุม 19:30
09. การตรวจสอบข้อมูลก่อนการเพิ่ม 25:00
10. การเพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูล 16:01
11. การตอบโต้ผู้ใช้ด้วย SweetAlert 09:46
12. การตรวจสอบข้อมูลเป็นภาษาไทย 05:13
13. สร้างฟอร์มการแก้ไขข้อมูล 26:17
14. การแก้ไขข้อมูลลงฐานข้อมูล 16:08
บทที่ 2 การจัดการอุปกรณ์ คลิปยาว (นาที)
15. หน้า Index อุปกรณ์ 18:32
16. เพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูล 20:08
17. แก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล 21:17
บทที่ 3 การจองห้องประชุม คลิปยาว (นาที)
18. Migrate ข้อมูลการจอง 17:29
19. สร้างฟอร์มการจอง ตอนที่ 1 16:06
20. สร้างฟอร์มการจอง ตอนที่ 2 24:02
21. การเลือกห้องประชุม ตอนที่ 1 23:48
22. การเลือกห้องประชุม ตอนที่ 2 21:24
23. เพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูล 32:01
24. การสร้างปฏิทินการจอง ตอนที่ 1 14:18
25. การสร้างปฏิทินการจอง ตอนที่ 2 13:13
26. การจองห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ 19:51
27. แสดงรายละเอียดการจองด้วย Modal 24:43
28. สร้างฟอร์มการเพิ่มวัน 17:40
29. เพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูล 12:20
30. ตรวจสอบการจองวันซ้ำ 17:24
31. สร้างฟอร์มแก้ไขข้อมูล 09:57
32. การแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล 20:09
33. สร้าหน้ารายการการจอง 12:15
34. คิวรี่ข้อมูลการจองรออนุมัติ 16:23
35. สร้าง checkbox สำหรับการจอง ตอนที่ 1 16:45
36. สร้าง checkbox สำหรับการจอง ตอนที่ 2 09:50
37. การอนุมัติ/ไม่อนุมัติ การจองรายการที่ถูกเลือก 16:41
38. การอนุมัติ/ไม่อนุมัติ การจอง 1 รายการ 29:30
39. การเปลี่ยนห้องประชุม 30:35
บทที่ 4 รายงาน คลิปยาว (นาที)
40. การสร้างรายงาน 06:33
41. รายการรูปแบบแท่ง 10:13
42. ฟอร์มรายงานรูปแบบแท่ง 12:38
43. เปลี่ยนฟอร์มรายงานรูปแบบแท่ง 14:44
44. สร้างวันที่สำหรับการคิวรี่ข้อมูล 13:21
45. การคิวรี่ข้อมูลรายงานรูปแบบแท่ง ตอนที่ 1 23:28
46. การคิวรี่ข้อมูลรายงานรูปแบบแท่ง ตอนที่ 2 14:31
47. รายงานรูปแบบเส้น 08:52
48. รายงานรูปแบบวงกลม 24:47
49. การสร้างรายงาน PDF ตอนที่ 1 17:57
50. การสร้างรายงาน PDF ตอนที่ 2 10:18
บทที่ 5 จัดการผู้ใช้งาน คลิปยาว (นาที)
51. การลงทะเบียนผู้ใช้งาน 19:12
52. การเปลี่ยนการล็อกอินจากอีเมล์ไปยูเซอร์เนม 04:31
53. สิทธิ์การใช้งานของ User 18:04
54. สร้างหน้าแจ้ง Error 22:56
55. กำหนดสิทธิ์การใช้ให้กับ User 18:35
56. กำหนดสิทธิ์ให้การลงทะเบียน 13:28
57. แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 09:48
58. รายการผู้ใช้งาน 14:15
59. สิทธิ์การใช้งานของแต่ละผู้ใช้ 07:56
60. สร้างฟอร์มแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 16:30
61. การตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน 20:30
62. การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานในฐานข้อมูล 10:34
63. ตรวจระบบครั้งสุดท้ายก่อนใช้งานจริง 15:28
โบนัท คลิปยาว (นาที)
64. Upgrade Laravel 5.4 To 5.5 16:13
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send