ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 2 (คำที่ 1,001-2,000)

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 2 (คำที่ 1,001-2,000)

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 2 (คำที่ 1,001-2,000)

รายละเอียด

ผู้สอน วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

โปรโมชั่นซื้อเป็นแพ็กเก็จ ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 1+2 ในราคา 750 บาท


คำอธิบายคอร์สออนไลน์

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ จะแบ่งเป็น 10 ชุด โดยจะมีชุดละ 1,000 คำ แต่ละชุดจะมี 100 บท บทละ 10 คำ

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 2 (คำที่ 1,001-2,000) บทที่ 101 ถึง บทที่ 200

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ คำศัพท์ สถานศึกษาหลายแห่งที่สอนภาษาอังกฤษ มักจะให้นักเรียนท่องศัพท์ วันละ 5 คำหรือ 10 คำ ซึ่งกว่าจะได้ 1,000 คำ ก็ต้องใช้เวลาไม่น้อย แต่ด้วย สุดยอดเทคนิค บวกกับ เทคโนโลยี่สมัยใหม่ ทำให้เราสามารถที่จะท่องศัพท์ ได้ถึง 100 คำในเวลาแค่ไม่กี่นาที และยังสามารถต่อยอดไปที่ การท่องศัพท์ให้ได้ถึง 10,000 คำโดยใช้เวลาน้อยกว่า 1 ปี

ที่สำคัญที่สุดของการเรียนรู้คำศัพท์นั้น จะต้องเป็นคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งการพูด การอ่านและการเขียน ที่มีการใช้งานบ่อยที่สุด พร้อมการวิเคราะห์และเรียงลำดับจากคำที่ใช้มากที่สุด ไปจนถึงคำที่ใช้น้อยที่สุด ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่นักเรียนระดับประถมปีที่ 1 เป็นต้นไปจนถึงระดับมัธยม และมหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงคนทำงาน และผู้สนใจทุกท่าน

ความสำคัญอีกอย่างซึ่งจะช่วยให้การเรียนคำศัพท์ให้ได้ผลคือ การได้ยินหรือการฟัง ไม่ใช่เรียนศัพท์จากการอ่าน แล้วออกเสียงเอง ซึ่งเวลาพูดจริงจะทำให้เจ้าของภาษาฟังไม่รู้เรื่อง

จุดเด่นของชุด ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ คือ

1. เป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อย

คำศัพท์ชุดนี้ เป็นคำศัพท์ใช้บ่อย ที่ได้จากการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ แล้วนำมาเรียงลำดับการใช้งานมากที่สุดไปน้อยที่สุดจากนั้นก็นำ 10,000 คำแรก เป็นคำที่ใช้ ในการพูด ในการเขียนจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร นวนิยาย ข่าว และการศึกษา ของผู้ใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลก แล้วนำมากลั่นกรองจนเหลือคำที่จำเป็นจริงๆ โดยตัดคำบางส่วนออกไปเช่น คำอุทาน คำไม่สุภาพ จึงเหลือแต่คำที่สำคัญและจำเป็นเพื่อการใช้งาน ทั้งในชีวิตประจำวันและการสอบ เป็นหลัก

2. บอกชนิดของคำ

ชนิดของคำและหน้าที่ของคำ เป็นหัวใจหลักที่สำคัญของการวิเคราะห์โครงสร้าง เมื่อรู้หรือท่องศัพท์แล้วไม่ทราบว่ามีชนิดของคำเป็นอะไร (เช่น noun, Pronoun, verb, adjective, adverb...) ก็จะไม่สามารถใช้ในการ พูด ฟัง อ่าน เขียนหรือแปลได้ เนื่องจากคำ 1 คำ มีชนิดของคำ มากกว่า 1 ชนิด เช่น can อาจจะเป็น verb หรือเป็น noun ได้ และความหมายก็อาจจะต่างกัน คือถ้าเป็น verb จะแปลว่า สามารถ แต่ถ้าเป็น noun จะหมายถึง กระป๋องถัง เป็นต้น

3. การออกเสียง

การฝึกออกเสียงที่เรียนรู้ในอดีตมักจะสอนให้เทียบเสียงเป็นภาษาไทยซึ่งทำให้ผู้เรียนออกเสียงผิดมาตลอด เนื่องจากคำหลายคำมักจะมีข้อยกเว้นเสมอ เช่น how ออกเสียงเป็น เฮา แต่ hour กลับออกเสียงเป็น เอาเออะ หรือแม้แต่คำคำบางคำ ที่เป็น noun กับ verb ก็ออกเสียงไม่เหมือนกัน เป็นต้น ดังนั้น วิธีการออกเสียงจึงใช้วิธีจำเป็นคำๆ หรือถ้าไม่แน่ใจก็ไปดู วิธีการออกเสียงตามสัญลักษณ์เสียง ซึ่งได้อธิบายอย่างละเอียด ในชุด เลียนฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ English Pronunciation (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Ookbee.com) และในชุดเรียนรู้นี้ ก็จะได้ฝึกการออกเสียงแบบอเมริกันที่ชัดเจนมากทั้ง 10,000 คำ

4. เทคนิคการจำคำศัพท์

การจำศัพท์ตามธรรมชาติมักจะใช้เวลาฟังคำนั้นซ้ำๆ หลายสิบ หลายร้อยครั้ง กว่าจะจำได้ต้องใช้เวลามาก หรือแม้แต่จะท่อง ก็ยังต้องใช้เวลาไม่น้อย หลายท่านอยากจะท่องศัพท์ บางท่านตั้งเป้าว่า จะต้องท่องวันละ 5 คำ หรือ 10 คำ ซึ่งกว่าจะได้ศัพท์เป็นพันคำ อาจจะต้อง ใช้เวลานาน แต่ชุดเรียนรู้นี้ ได้เปิดเผย เคล็ดลับ ของการท่องศัพท์ทีละ 10 คำ โดยแต่ละบทจะเล่นซ้ำ 5 รอบ บทหนึ่งๆ ใช้เวลาประมาณ 1 นาทีี ดังนั้นในศัพท์ 1,000 คำ จึงใช้เวลาไม่นาน ขึ้นกับผู้เรียนว่ามีความตั้งใจมีสมาธิ ขยันและอดทน มากน้อยแค่ไหน เพราะถ้ารู้ศัพท์เหล่านี้ก็สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต ตราบใดที่คนทั่วโลกยังใช้ภาษาอังกฤษอยู่

5. สามารถใช้ได้กับทุกคน

การเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ จะเหมาะกับทุกท่าน ตั้งแต่น้องๆ นักเรียนตั้งแต่ระดับประถม มัธยมเป็นต้นไป ตลอดถึงคนทำงาน และผู้สนใจทุกท่าน เพราะเป็นการเรียนศัพท์ระดับที่จำเป็นต้องใช้งานจากมากไปน้อย และต้องการเพิ่มพูนศัพท์เพื่อการฟัง พูด อ่าน และเขียน


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สามารถรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้มาก โดยใช้เวลาไม่นาน
- สามารถฝึกฟังและออกเสียงตามให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาได้ไม่จำกัด จนเกิดความชำนาญ
- เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียนระดับประถม มัธยม ขึ้นไป เพื่อเรียนรู้และใช้ในการสอบ
- คนทำงานที่ต้องการเพิ่มพูนคำศัพท์ เพื่อใช้ในการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างรวดเร็ว
- ผู้สนใจศึกษาภาษาอังกฤษทุกท่าน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนควรใช้งานควบคู่กับชุดเรียนรู้เรื่อง English Structure จะเกิดประโยชน์สูงสุด

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
เทคนิคการท่องศัพท์ให้เร็วขึ้น 05:07
ฝึกท่องศัพท์ 10,000 คำ ชุดที่ 2 (คำที่ 1,001-2,000) คลิปยาว (นาที)
ท่องศัพท์ บทที่ 103 คำที่ 01021-01030 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 104 คำที่ 01031-01040 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 105 คำที่ 01041-01050 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 106 คำที่ 01051-01060 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 107 คำที่ 01061-01070 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 108 คำที่ 01071-01080 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 109 คำที่ 01081-01090 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 110 คำที่ 01091-01100 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 111 คำที่ 01101-01110 01:06
ท่องศัพท์ บทที่ 112 คำที่ 01111-01120 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 113 คำที่ 01121-01130 01:05
ท่องศัพท์ บทที่ 114 คำที่ 01131-01140 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 115 คำที่ 01141-01150 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 116 คำที่ 01151-01160 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 117 คำที่ 01161-01170 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 118 คำที่ 01171-01180 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 119 คำที่ 01181-01190 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 120 คำที่ 01191-01200 01:04
ท่องศัพท์ บทที่ 121 คำที่ 01201-01210 01:05
ท่องศัพท์ บทที่ 122 คำที่ 01211-01220 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 123 คำที่ 01221-01230 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 124 คำที่ 01231-01240 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 125 คำที่ 01241-01250 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 126 คำที่ 01251-01260 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 127 คำที่ 01261-01270 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 128 คำที่ 01271-01280 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 129 คำที่ 01281-01290 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 130 คำที่ 01291-01300 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 131 คำที่ 01301-01310 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 132 คำที่ 01311-01320 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 133 คำที่ 01321-01330 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 134 คำที่ 01331-01340 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 135 คำที่ 01341-01350 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 136 คำที่ 01351-01360 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 137 คำที่ 01361-01370 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 138 คำที่ 01371-01380 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 139 คำที่ 01381-01390 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 140 คำที่ 01391-01400 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 141 คำที่ 01401-01410 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 142 คำที่ 01411-01420 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 143 คำที่ 01421-01430 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 144 คำที่ 01431-01440 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 145 คำที่ 01441-01450 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 146 คำที่ 01451-01460 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 147 คำที่ 01461-01470 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 148 คำที่ 01471-01480 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 149 คำที่ 01481-01490 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 150 คำที่ 01491-01500 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 151 คำที่ 01501-01510 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 152 คำที่ 01511-01520 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 153 คำที่ 01521-01530 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 154 คำที่ 01531-01540 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 155 คำที่ 01541-01550 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 156 คำที่ 01551-01560 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 157 คำที่ 01561-01570 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 158 คำที่ 01571-01580 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 159 คำที่ 01581-01590 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 160 คำที่ 01591-01600 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 161 คำที่ 01601-01610 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 162 คำที่ 01611-01620 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 163 คำที่ 01621-01630 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 164 คำที่ 01631-01640 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 165 คำที่ 01641-01650 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 166 คำที่ 01651-01660 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 167 คำที่ 01661-01670 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 168 คำที่ 01671-01680 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 169 คำที่ 01681-01690 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 170 คำที่ 01691-01700 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 171 คำที่ 01701-01710 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 172 คำที่ 01711-01720 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 173 คำที่ 01721-01730 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 174 คำที่ 01731-01740 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 175 คำที่ 01741-01750 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 176 คำที่ 01751-01760 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 177 คำที่ 01761-01770 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 178 คำที่ 01771-01780 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 179 คำที่ 01781-01790 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 180 คำที่ 01791-01800 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 181 คำที่ 01801-01810 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 182 คำที่ 01811-01820 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 183 คำที่ 01821-01830 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 184 คำที่ 01831-01840 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 185 คำที่ 01841-01850 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 186 คำที่ 01851-01860 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 187 คำที่ 01861-01870 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 188 คำที่ 01871-01880 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 189 คำที่ 01881-01890 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 190 คำที่ 01891-01900 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 191 คำที่ 01901-01910 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 192 คำที่ 01911-01920 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 193 คำที่ 01921-01930 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 194 คำที่ 01931-01940 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 195 คำที่ 01941-01950 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 196 คำที่ 01951-01960 00:52
ท่องศัพท์ บทที่ 197 คำที่ 01961-01970 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 198 คำที่ 01971-01980 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 199 คำที่ 01981-01990 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 200 คำที่ 01991-02000 00:54
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send