ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 4 (คำที่ 3,001-4,000)

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 4 (คำที่ 3,001-4,000)

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 4 (คำที่ 3,001-4,000)

รายละเอียด

ผู้สอน วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

โปรโมชั่นซื้อเป็นแพ็กเก็จ ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 3+4 ในราคา 750 บาท 
https://www.skilllane.com/course_bundles/package-vocab-3-4

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ จะแบ่งเป็น 10 ชุด โดยจะมีชุดละ 1,000 คำ แต่ละชุดจะมี 100 บท บทละ 10 คำ

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 4 (คำที่ 3,001-4,000) บทที่ 301 ถึง บทที่ 400

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ คำศัพท์ สถานศึกษาหลายแห่งที่สอนภาษาอังกฤษ มักจะให้นักเรียนท่องศัพท์ วันละ 5 คำหรือ 10 คำ ซึ่งกว่าจะได้ 1,000 คำ ก็ต้องใช้เวลาไม่น้อย แต่ด้วย สุดยอดเทคนิค บวกกับ เทคโนโลยี่สมัยใหม่ ทำให้เราสามารถที่จะท่องศัพท์ ได้ถึง 100 คำในเวลาแค่ไม่กี่นาที และยังสามารถต่อยอดไปที่ การท่องศัพท์ให้ได้ถึง 10,000 คำโดยใช้เวลาน้อยกว่า 1 ปี

ที่สำคัญที่สุดของการเรียนรู้คำศัพท์นั้น จะต้องเป็นคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งการพูด การอ่านและการเขียน ที่มีการใช้งานบ่อยที่สุด พร้อมการวิเคราะห์และเรียงลำดับจากคำที่ใช้มากที่สุด ไปจนถึงคำที่ใช้น้อยที่สุด ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่นักเรียนระดับประถมปีที่ 1 เป็นต้นไปจนถึงระดับมัธยม และมหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงคนทำงาน และผู้สนใจทุกท่าน

ความสำคัญอีกอย่างซึ่งจะช่วยให้การเรียนคำศัพท์ให้ได้ผลคือ การได้ยินหรือการฟัง ไม่ใช่เรียนศัพท์จากการอ่าน แล้วออกเสียงเอง ซึ่งเวลาพูดจริงจะทำให้เจ้าของภาษาฟังไม่รู้เรื่อง

จุดเด่นของชุด ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ คือ

1. เป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อย

คำศัพท์ชุดนี้ เป็นคำศัพท์ใช้บ่อย ที่ได้จากการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ แล้วนำมาเรียงลำดับการใช้งานมากที่สุดไปน้อยที่สุดจากนั้นก็นำ 10,000 คำแรก เป็นคำที่ใช้ ในการพูด ในการเขียนจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร นวนิยาย ข่าว และการศึกษา ของผู้ใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลก แล้วนำมากลั่นกรองจนเหลือคำที่จำเป็นจริงๆ โดยตัดคำบางส่วนออกไปเช่น คำอุทาน คำไม่สุภาพ จึงเหลือแต่คำที่สำคัญและจำเป็นเพื่อการใช้งาน ทั้งในชีวิตประจำวันและการสอบ เป็นหลัก

2. บอกชนิดของคำ

ชนิดของคำและหน้าที่ของคำ เป็นหัวใจหลักที่สำคัญของการวิเคราะห์โครงสร้าง เมื่อรู้หรือท่องศัพท์แล้วไม่ทราบว่ามีชนิดของคำเป็นอะไร (เช่น noun, Pronoun, verb, adjective, adverb...) ก็จะไม่สามารถใช้ในการ พูด ฟัง อ่าน เขียนหรือแปลได้ เนื่องจากคำ 1 คำ มีชนิดของคำ มากกว่า 1 ชนิด เช่น can อาจจะเป็น verb หรือเป็น noun ได้ และความหมายก็อาจจะต่างกัน คือถ้าเป็น verb จะแปลว่า สามารถ แต่ถ้าเป็น noun จะหมายถึง กระป๋องถัง เป็นต้น

3. การออกเสียง

การฝึกออกเสียงที่เรียนรู้ในอดีตมักจะสอนให้เทียบเสียงเป็นภาษาไทยซึ่งทำให้ผู้เรียนออกเสียงผิดมาตลอด เนื่องจากคำหลายคำมักจะมีข้อยกเว้นเสมอ เช่น how ออกเสียงเป็น เฮา แต่ hour กลับออกเสียงเป็น เอาเออะ หรือแม้แต่คำบางคำ ที่เป็น noun กับ verb ก็ออกเสียงไม่เหมือนกัน เป็นต้น ดังนั้น วิธีการออกเสียงจึงใช้วิธีจำเป็นคำๆ หรือถ้าไม่แน่ใจก็ไปดู วิธีการออกเสียงตามสัญลักษณ์เสียง ซึ่งได้อธิบายอย่างละเอียด ในชุด เลียนฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ English Pronunciation (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Ookbee.com) และในชุดเรียนรู้นี้ ก็จะได้ฝึกการออกเสียงแบบอเมริกันที่ชัดเจนมากทั้ง 10,000 คำ

4. เทคนิคการจำคำศัพท์

การจำศัพท์ตามธรรมชาติมักจะใช้เวลาฟังคำนั้นซ้ำๆ หลายสิบ หลายร้อยครั้ง กว่าจะจำได้ต้องใช้เวลามาก หรือแม้แต่จะท่อง ก็ยังต้องใช้เวลาไม่น้อย หลายท่านอยากจะท่องศัพท์ บางท่านตั้งเป้าว่า จะต้องท่องวันละ 5 คำ หรือ 10 คำ ซึ่งกว่าจะได้ศัพท์เป็นพันคำ อาจจะต้อง ใช้เวลานาน แต่ชุดเรียนรู้นี้ ได้เปิดเผย เคล็ดลับ ของการท่องศัพท์ทีละ 10 คำ โดยแต่ละบทจะเล่นซ้ำ 5 รอบ บทหนึ่งๆ ใช้เวลาประมาณ 1 นาทีี ดังนั้นในศัพท์ 1,000 คำ จึงใช้เวลาไม่นาน ขึ้นกับผู้เรียนว่ามีความตั้งใจมีสมาธิ ขยันและอดทน มากน้อยแค่ไหน เพราะถ้ารู้ศัพท์เหล่านี้ก็สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต ตราบใดที่คนทั่วโลกยังใช้ภาษาอังกฤษอยู่

5. สามารถใช้ได้กับทุกคน

การเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ จะเหมาะกับทุกท่าน ตั้งแต่น้องๆ นักเรียนตั้งแต่ระดับประถม มัธยมเป็นต้นไป ตลอดถึงคนทำงาน และผู้สนใจทุกท่าน เพราะเป็นการเรียนศัพท์ระดับที่จำเป็นต้องใช้งานจากมากไปน้อย และต้องการเพิ่มพูนศัพท์เพื่อการฟัง พูด อ่าน และเขียน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สามารถรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้มาก โดยใช้เวลาไม่นาน
- สามารถฝึกฟังและออกเสียงตามให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาได้ไม่จำกัด จนเกิดความชำนาญ
- เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียนระดับประถม มัธยม ขึ้นไป เพื่อเรียนรู้และใช้ในการสอบ
- คนทำงานที่ต้องการเพิ่มพูนคำศัพท์ เพื่อใช้ในการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างรวดเร็ว
- ผู้สนใจศึกษาภาษาอังกฤษทุกท่าน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนควรใช้งานควบคู่กับชุดเรียนรู้เรื่อง English Structure จะเกิดประโยชน์สูงสุด

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
เทคนิคการท่องศัพท์ให้เร็วขึ้น 05:07
ฝึกท่องศัพท์ 10,000 คำ ชุดที่ 4 (คำที่ 3,001-4,000) คลิปยาว (นาที)
ท่องศัพท์ บทที่ 303 คำที่ 03021-03030 01:05
ท่องศัพท์ บทที่ 304 คำที่ 03031-03040 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 305 คำที่ 03041-03050 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 306 คำที่ 03051-03060 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 307 คำที่ 03061-03070 01:05
ท่องศัพท์ บทที่ 308 คำที่ 03071-03080 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 309 คำที่ 03081-03090 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 310 คำที่ 03091-03100 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 311 คำที่ 03101-03110 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 312 คำที่ 03111-03120 01:06
ท่องศัพท์ บทที่ 313 คำที่ 03121-03130 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 314 คำที่ 03131-03140 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 315 คำที่ 03141-03150 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 316 คำที่ 03151-03160 01:08
ท่องศัพท์ บทที่ 317 คำที่ 03161-03170 01:05
ท่องศัพท์ บทที่ 318 คำที่ 03171-03180 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 319 คำที่ 03181-03190 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 320 คำที่ 03191-03200 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 321 คำที่ 03201-03210 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 322 คำที่ 03211-03220 01:09
ท่องศัพท์ บทที่ 323 คำที่ 03221-03230 01:06
ท่องศัพท์ บทที่ 324 คำที่ 03231-03240 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 325 คำที่ 03241-03250 01:07
ท่องศัพท์ บทที่ 326 คำที่ 03251-03260 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 327 คำที่ 03261-03270 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 328 คำที่ 03271-03280 01:10
ท่องศัพท์ บทที่ 329 คำที่ 03281-03290 01:09
ท่องศัพท์ บทที่ 330 คำที่ 03291-03300 01:05
ท่องศัพท์ บทที่ 331 คำที่ 03301-03310 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 332 คำที่ 03311-03320 01:06
ท่องศัพท์ บทที่ 333 คำที่ 03321-03330 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 334 คำที่ 03331-03340 01:06
ท่องศัพท์ บทที่ 335 คำที่ 03341-03350 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 336 คำที่ 03351-03360 01:11
ท่องศัพท์ บทที่ 337 คำที่ 03361-03370 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 338 คำที่ 03371-03380 01:04
ท่องศัพท์ บทที่ 339 คำที่ 03381-03390 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 340 คำที่ 03391-03400 01:05
ท่องศัพท์ บทที่ 341 คำที่ 03401-03410 01:08
ท่องศัพท์ บทที่ 342 คำที่ 03411-03420 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 343 คำที่ 03421-03430 01:05
ท่องศัพท์ บทที่ 344 คำที่ 03431-03440 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 345 คำที่ 03441-03450 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 346 คำที่ 03451-03460 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 347 คำที่ 03461-03470 01:05
ท่องศัพท์ บทที่ 348 คำที่ 03471-03480 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 349 คำที่ 03481-03490 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 350 คำที่ 03491-03500 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 351 คำที่ 03501-03510 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 352 คำที่ 03511-03520 01:04
ท่องศัพท์ บทที่ 353 คำที่ 03521-03530 01:07
ท่องศัพท์ บทที่ 354 คำที่ 03531-03540 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 355 คำที่ 03541-03550 01:04
ท่องศัพท์ บทที่ 356 คำที่ 03551-03560 01:04
ท่องศัพท์ บทที่ 357 คำที่ 03561-03570 01:04
ท่องศัพท์ บทที่ 358 คำที่ 03571-03580 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 359 คำที่ 03581-03590 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 360 คำที่ 03591-03600 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 361 คำที่ 03601-03610 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 362 คำที่ 03611-03620 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 363 คำที่ 03621-03630 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 364 คำที่ 03631-03640 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 365 คำที่ 03641-03650 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 366 คำที่ 03651-03660 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 367 คำที่ 03661-03670 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 368 คำที่ 03671-03680 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 369 คำที่ 03681-03690 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 370 คำที่ 03691-03700 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 371 คำที่ 03701-03710 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 372 คำที่ 03711-03720 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 373 คำที่ 03721-03730 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 374 คำที่ 03731-03740 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 375 คำที่ 03741-03750 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 376 คำที่ 03751-03760 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 377 คำที่ 03761-03770 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 378 คำที่ 03771-03780 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 379 คำที่ 03781-03790 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 380 คำที่ 03791-03800 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 381 คำที่ 03801-03810 01:07
ท่องศัพท์ บทที่ 382 คำที่ 03811-03820 01:04
ท่องศัพท์ บทที่ 383 คำที่ 03821-03830 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 384 คำที่ 03831-03840 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 385 คำที่ 03841-03850 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 386 คำที่ 03851-03860 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 387 คำที่ 03861-03870 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 388 คำที่ 03871-03880 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 389 คำที่ 03881-03890 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 390 คำที่ 03891-03900 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 391 คำที่ 03901-03910 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 392 คำที่ 03911-03920 01:05
ท่องศัพท์ บทที่ 393 คำที่ 03921-03930 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 394 คำที่ 03931-03940 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 395 คำที่ 03941-03950 01:04
ท่องศัพท์ บทที่ 396 คำที่ 03951-03960 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 397 คำที่ 03961-03970 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 398 คำที่ 03971-03980 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 399 คำที่ 03981-03990 01:05
ท่องศัพท์ บทที่ 400 คำที่ 03991-04000 01:02
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send