Power Query จัดการข้อมูลอย่างทรงพลังบน Excel

Power Query จัดการข้อมูลอย่างทรงพลังบน Excel

Power Query จัดการข้อมูลอย่างทรงพลังบน Excel

รายละเอียด

ผู้สอน สมเกียรติ ช่วยมาก

หากคุณกำลังประสบปัญหา...

1. การเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมากขึ้น มากขึ้น และมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้คุณต้องวางแผนเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลแยกออกเป็นหลายๆตาราง หลายๆชีต หลายๆไฟล์ 
2. ปัญหาต่อมา คือคุณต้องเสียเวลาในการ
รวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเข้าด้วยกันด้วยวิธี Manual ในลักษณะต่างๆ เช่น
   2.1 ใส่สูตรเพื่อดึงข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งานได้อย่างยากลำบาก เพราะแหล่งข้อมูลมีหลายๆ ตาราง หรือหลายๆ ไฟล์
   2.2 จำเป็นต้อง
ยุบข้อมูลเหล่านั้นทั้งหมดให้เหลือเพียงหนึ่งตาราง (Append Data) แต่ก็เจอปัญหาคือ Excel ไม่มีเครื่องมือ จะขยับไปเขียน Macro&VBA ก็ไม่มีความรู้ (หรือยากเกินไปสำหรับคุณ)
   2.3 จำเป็นต้องนำข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เหล่านั้นมา Join/Merge/VLOOKUP แต่ต้องสูญเสียเวลากับงานดังกล่าวมากมาย เพราะข้อมูลมีหลายๆแหล่ง ต้องทำซ้ำหลายๆ รอบ จนบางครั้งเกิดอาการเมาข้อมูล (Human Error!) และ
ความผิดพลาดก็อาจจะตามมา
3. เท่านั้นยังไม่พอ ปัญหาต่อไปคือ
   3.1 คุณก็ยังต้องเสียเวลากับการ
ปรับแต่งหรือแปลงข้อมูลเหล่านั้น (Transform) ให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง ก่อนที่จะนำข้อมูลรวบยอดสุดท้ายไปใช้ประโยชน์สำหรับการทำรายงานสรุปข้อมูลในมิติที่หลากหลาย/ช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในมิติต่างๆ/ช่วยประกอบการตัดสินใจสำหรับการวางแผนการทำงานต่อไปในอนาคต เป็นต้น
   3.2 ท้ายที่สุดคือ หลังจากทำงานเหล่านี้เสร็จเรียบร้อย วันต่อไป เดือนต่อไป หรือปีต่อๆ ไป พอมีข้อมูลใหม่เพิ่มเข้ามา ก็เจอปัญหาเรื่องข้อมูลไม่ Update...และถ้าต้องการ Update ข้อมูลใหม่เหล่านั้น คุณก็ต้องกลับไปเจอกับปัญหาข้อที่ 2. อีก ทำให้ต้องเสียเวลากับการทำงานซ้ำๆ ซ้อนๆ รู้สึกว่าเหนื่อยมากมาย!!!

ณ วันนี้... Microsoft ได้พัฒนาเครื่องมืออันทรงพลัง เพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวให้คุณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว...โดยตั้งฉายาเครื่องมือตัวนี้ว่า "Power Query"
*หากคุณไม่อยากเสียเวลาไปกับการเรียนรู้ Power Query ด้วยตนเอง...คอร์สนี้คือคำตอบครับ!!!

คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้าง

1. Excel User ที่ใช้ Excel ตั้งแต่เวอร์ชัน 2013 เป็นต้นไป (ที่กำลังประสบปัญหาดังกล่าว หรือเพื่อต้องการเรียนรู้ Power Query เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน) 
   *หมายเหตุ 1 : Excel 2013 ต้องดาวน์โหลด Power Query มาติดตั้งก่อน (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด/ศึกษารายละเอียดสำหรับการติดตั้ง)
   *หมายเหตุ 2 : Excel 2016 เป็นต้นไป สามารถใช้งาน Power Query ได้ทันที! (ซึ่งในคอร์สนี้ ผู้สอนจะใช้ Excel 2016 ตลอดหลักสูตร)
2. Excel User ที่ต้องการเครื่องมือเข้ามาช่วยลดเวลาในการวม(Combine) ข้อมูลจากหลายๆไฟล์/หลายๆตาราง 
และนำข้อมูลเหล่านั้นไปทำรายงานสรุปเพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติ และ RealTime
3. Excel User ที่ต้องการเครื่องมือเข้ามาช่วยบริหารจัดการข้อมูลปริมาณมากๆ (Data Management) ได้อย่างง่าย และอัตโนมัติ
4. Excel User ที่มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล เพื่อทำรายงาน/สรุปข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล 
5. Excel User ที่ต้องการเรียนรู้การประยุกต์ใช้งาน Power Query ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการรวบรวมข้อมูล(Consolidate) สำหรับนำไปใช้ประโยชน์สำหรับธุรกิจแบบชาญฉลาด (BI : Business Intelligent)
6. Excel User ที่ผ่านการเรียนคอร์ส Excel Database & PivotTable จัดการข้อมูลทำรายงานอัตโนมัติ มาก่อน
7. Excel User ที่เข้าใจการใช้งาน PivotTable & VLOOKUP & IF มาก่อน


ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
1. ควรผ่านการเรียนคอร์ส Excel Database & PivotTable จัดการข้อมูลทำรายงานอัตโนมัติ มาก่อน
2. หรือ ควรเข้าใจการใช้งาน PivotTable & VLOOKUP & IF มาก่อน 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยลดเวลาในการรวม(Combine) ข้อมูลจากหลายๆไฟล์/หลายๆตาราง และนำข้อมูลเหล่านั้นไปทำรายงานสรุปเพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติ และ RealTime
2. เครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการข้อมูลปริมาณมากๆ (Data Management) ได้อย่างง่าย และอัตโนมัติ
3. เครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยรวบรวมข้อมูล เพื่อทำรายงาน/สรุปข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล 
4. เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งาน Power Query ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจแบบชาญฉลาด (BI : Business Intelligent) ได้ทันที

คอร์สต่อเนื่อง/เกี่ยวเนื่อง
1. คอร์ส Excel Database & PivotTable จัดการข้อมูลทำรายงานอัตโนมัติ 
2. คอร์ส Access ง่ายๆ สไตล์คนใช้ Excel มาก่อน
3. Power Pivot, Power BI

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
Chapter 1 : ฐานที่มั่นที่สำคัญมากๆ สำหรับ Excel User คลิปยาว (นาที)
1.2 เข้าใจ รูปแบบของข้อมูล 08:04
1.3 เข้าใจ รูปแบบของตาราง 09:54
1.4 เข้าใจ การนำข้อมูลไปใช้งาน 07:37
1.5 เข้าใจ การบริหารจัดการข้อมูลให้ถูกต้อง 05:27
1.6 เข้าใจ จุดขายของ Excel (ที่ส่งต่อไปยัง Power Query) 12:25
Chapter 2 : ทำไม Excel User ต้องเรียนรู้การใช้งาน Power Query คลิปยาว (นาที)
2.1 เหตุผลที่ 1 : การเก็บข้อมูลบน Excel มีข้อจำกัด 05:45
2.3 เหตุผลที่ 3 : แหล่งข้อมูลที่จะนำมาทำ Pivot Table มีหลายตาราง/หลายไฟล์ (และหลากหลายชนิด!!!) 00:51
2.4 เหตุผลที่ 4 : คำสั่ง Data -> Consolidate มีข้อจำกัด! 09:29
2.5 เหตุผลที่ 5 : คำสั่ง PivotTable & PivotChart Wizard มีข้อจำกัด! 06:28
2.6 ทำความรู้จัก/แนะนำภาพรวมของ Power Query 12:53
2.7 เริ่มต้นทดสอบใช้งาน Power Query - 1 25:12
2.8 เริ่มต้นทดสอบใช้งาน Power Query - 2 19:39
Chapter 3 : การ Combine ข้อมูลหนึ่งชีตต่อหนึ่งตาราง คลิปยาว (นาที)
3.2 Combine ข้อมูลทั้งหมดให้เหลือ 1 ตาราง ด้วยตนเอง 02:58
3.3 Combine ข้อมูลทั้งหมดให้เหลือ 1 ตาราง ด้วย Power Query 25:37
3.4 พูดคุยสรุป 01:03
Chapter 4 : การ Combine ข้อมูลหลายไฟล์ (แต่ละไฟล์มีหนึ่งตาราง) คลิปยาว (นาที)
4.1 พูดคุยแนะนำ 02:01
4.2 Combine ข้อมูลทั้งหมดให้เหลือ 1 ตาราง ด้วย Power Query 14:30
4.3 พูดคุยสรุป 01:03
Chapter 5 : การ Combine ข้อมูลหลายไฟล์ (แต่ละไฟล์มีหลายตาราง) คลิปยาว (นาที)
5.1 พูดคุยแนะนำ 02:37
5.2 Combine ข้อมูลทั้งหมดให้เหลือ 1 ตาราง ด้วย Power Query 15:12
5.3 พูดคุยสรุป 01:03
Chapter 6 : การ Combine ข้อมูลหลายไฟล์ (ไฟล์ Microsoft Access) คลิปยาว (นาที)
6.1 พูดคุยแนะนำ 03:08
6.2 Combine ข้อมูลทั้งหมดให้เหลือ 1 ตาราง ด้วย Power Query 13:28
6.3 พูดคุยสรุป 01:03
Chapter 7 : การ Combine ข้อมูลหลายไฟล์ (Text File, Csv File) คลิปยาว (นาที)
7.1 พูดคุยแนะนำ 01:52
7.2 Combine ข้อมูลทั้งหมดให้เหลือ 1 ตาราง ด้วย Power Query 14:07
7.3 พูดคุยสรุป 01:03
Chapter 8 : การ Combine ข้อมูลหลายไฟล์ (หลากหลายชนิด) คลิปยาว (นาที)
8.1 พูดคุยแนะนำ 01:21
8.2 Combine ข้อมูลเฉพาะ Excel Files ให้เหลือ 1 ตาราง ด้วย Power Query 05:40
8.3 Combine ข้อมูลเฉพาะ Access Files ให้เหลือ 1 ตาราง ด้วย Power Query 03:53
8.4 Combine ข้อมูลเฉพาะ Text Files, Csv File ให้เหลือ 1 ตาราง ด้วย Power Query 05:40
8.5 Combine ข้อมูลทั้งหมดให้เหลือ 1 ตาราง ด้วย Power Query 08:52
8.6 แนะนำการนำเข้าข้อมูลผ่าน OLE DB 31:11
8.7 พูดคุยสรุป 01:03
Chapter 9 : การ Merge ตาราง (ในลักษณะคล้ายๆ กับ VLOOKUP) คลิปยาว (นาที)
9.1 พูดคุยแนะนำ 02:59
9.2 ทำความเข้าใจ Join Type แบบ Inner (only matching rows) 05:05
9.3 ทำความเข้าใจ Join Type แบบ Left Anti (rows only in first) 02:25
9.4 ทำความเข้าใจ Join Type แบบ Left Outer (all from first, matching from second) 02:02
9.5 ทำความเข้าใจ Join Type แบบ Right Anti (rows only in second) 02:06
9.6 ทำความเข้าใจ Join Type แบบ Right Outer (all from second, matching from first) 01:47
9.7 ทำความเข้าใจ Join Type แบบ Full Outer (all rows from both) 04:02
9.8 ทดสอบนำเข้าข้อมูลตารางที่ 1 (ตารางฝั่ง One) 03:19
9.9 ทดสอบนำเข้าข้อมูลตารางที่ 2 (ตารางฝั่ง Many) 13:55
9.10 ทดสอบการ Merge ตารางมั้ง 2 ฝั่ง 06:16
9.11 ทดสอบการเพิ่มฟิลด์คำนวณ 02:15
9.12 ทดสอบการกำหนดเงื่อนไข IF 04:12
9.13 ทดสอบการเพิ่มฟิลด์คำนวณ (ต่อ) 04:19
9.14 พูดคุยสรุป 01:03
Chapter 10 : (เก็บตก) การ Combine ข้อมูลหนึ่งชีต (ข้อมูลหลายตาราง) คลิปยาว (นาที)
10.1 พูดคุยแนะนำ 01:36
10.2 Combine ข้อมูลทั้งหมดให้เหลือ 1 ตาราง ด้วยตนเอง 01:28
10.3 Combine ข้อมูลทั้งหมดให้เหลือ 1 ตาราง ด้วย Power Query วิธีที่ 1 09:15
10.4 Combine ข้อมูลทั้งหมดให้เหลือ 1 ตาราง ด้วย Power Query วิธีที่ 2 05:19
10.5 Combine ข้อมูลทั้งหมดให้เหลือ 1 ตาราง ด้วย Power Query วิธีที่ 3 09:16
10.6 Combine ข้อมูลทั้งหมดให้เหลือ 1 ตาราง ด้วย Power Query วิธีที่ 4 07:32
10.6 พูดคุยสรุป 01:03
Chapter 11 : Tips & Tricks กับ Power Query คลิปยาว (นาที)
11.1 พูดคุยแนะนำ 01:33
11.2 Remove Duplicates 08:54
11.3 Index Column-Count Rows 03:11
11.4 Group by and Summary 10:41
11.5 Pivot 05:39
11.6 Unpivot 03:15
11.7 Transpose 03:53
11.8 Fill Blanks (FillDown) 02:09
11.9 Fill Blanks (FillUp & FillDown) 03:39
11.10 Replace Error 04:45
11.11 Filter Error 10:03
11.12 Merge Columns - Split Column - 1 01:54
11.13 Merge Columns - Split Column - 2 07:34
11.14 Transform Text 13:58
11.15 Transform Number 12:13
11.16 Transform Date&Time 15:43
11.17 Sort - Clear Sort 08:03
11.18 พูดคุยสรุป 01:03
Chapter 12 : แบบทดสอบ พร้อมเฉลย และบทสรุปทั้งหมดที่ Excel User ควรรู้ คลิปยาว (นาที)
12.2 เฉลยแบบทดสอบ การประยุกต์ใช้ Power Query - วิธีที่ 1 19:41
12.3 เฉลยแบบทดสอบ การประยุกต์ใช้ Power Query - วิธีที่ 2 26:58
12.4 เฉลยแบบทดสอบ การประยุกต์ใช้ Power Query - วิธีที่ 3 19:26
12.5 สรุปความเข้าใจ Power Query - ในมุมมองของชีวิตการทำงาน 04:37
12.6 สรุปความเข้าใจ Power Query - ในมุมมองของการใช้งานโปรแกรม Power Query 20:17
12.7 สรุปความเข้าใจ Power Query - ในมุมมองของการต่อยอด 12:56
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send