ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 6 (คำที่ 5,001-6,000)

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 6 (คำที่ 5,001-6,000)

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 6 (คำที่ 5,001-6,000)

รายละเอียด

ผู้สอน วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

โปรโมชั่นซื้อเป็นแพ็กเก็จ ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 5+6 ในราคา 750 บาท 


คำอธิบายคอร์สออนไลน์

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ จะแบ่งเป็น 10 ชุด โดยจะมีชุดละ 1,000 คำ แต่ละชุดจะมี 100 บท บทละ 10 คำ

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 6 (คำที่ 5,001-6,000) บทที่ 501 ถึง บทที่ 600

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ คำศัพท์ สถานศึกษาหลายแห่งที่สอนภาษาอังกฤษ มักจะให้นักเรียนท่องศัพท์ วันละ 5 คำหรือ 10 คำ ซึ่งกว่าจะได้ 1,000 คำ ก็ต้องใช้เวลาไม่น้อย แต่ด้วย สุดยอดเทคนิค บวกกับ เทคโนโลยี่สมัยใหม่ ทำให้เราสามารถที่จะท่องศัพท์ ได้ถึง 100 คำในเวลาแค่ไม่กี่นาที และยังสามารถต่อยอดไปที่ การท่องศัพท์ให้ได้ถึง 10,000 คำโดยใช้เวลาน้อยกว่า 1 ปี

ที่สำคัญที่สุดของการเรียนรู้คำศัพท์นั้น จะต้องเป็นคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งการพูด การอ่านและการเขียน ที่มีการใช้งานบ่อยที่สุด พร้อมการวิเคราะห์และเรียงลำดับจากคำที่ใช้มากที่สุด ไปจนถึงคำที่ใช้น้อยที่สุด ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่นักเรียนระดับประถมปีที่ 1 เป็นต้นไปจนถึงระดับมัธยม และมหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงคนทำงาน และผู้สนใจทุกท่าน

ความสำคัญอีกอย่างซึ่งจะช่วยให้การเรียนคำศัพท์ให้ได้ผลคือ การได้ยินหรือการฟัง ไม่ใช่เรียนศัพท์จากการอ่าน แล้วออกเสียงเอง ซึ่งเวลาพูดจริงจะทำให้เจ้าของภาษาฟังไม่รู้เรื่อง

จุดเด่นของชุด ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ คือ

1. เป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อย

คำศัพท์ชุดนี้ เป็นคำศัพท์ใช้บ่อย ที่ได้จากการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ แล้วนำมาเรียงลำดับการใช้งานมากที่สุดไปน้อยที่สุดจากนั้นก็นำ 10,000 คำแรก เป็นคำที่ใช้ ในการพูด ในการเขียนจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร นวนิยาย ข่าว และการศึกษา ของผู้ใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลก แล้วนำมากลั่นกรองจนเหลือคำที่จำเป็นจริงๆ โดยตัดคำบางส่วนออกไปเช่น คำอุทาน คำไม่สุภาพ จึงเหลือแต่คำที่สำคัญและจำเป็นเพื่อการใช้งาน ทั้งในชีวิตประจำวันและการสอบ เป็นหลัก

2. บอกชนิดของคำ

ชนิดของคำและหน้าที่ของคำ เป็นหัวใจหลักที่สำคัญของการวิเคราะห์โครงสร้าง เมื่อรู้หรือท่องศัพท์แล้วไม่ทราบว่ามีชนิดของคำเป็นอะไร (เช่น noun, Pronoun, verb, adjective, adverb...) ก็จะไม่สามารถใช้ในการ พูด ฟัง อ่าน เขียนหรือแปลได้ เนื่องจากคำ 1 คำ มีชนิดของคำ มากกว่า 1 ชนิด เช่น can อาจจะเป็น verb หรือเป็น noun ได้ และความหมายก็อาจจะต่างกัน คือถ้าเป็น verb จะแปลว่า สามารถ แต่ถ้าเป็น noun จะหมายถึง กระป๋องถัง เป็นต้น

3. การออกเสียง

การฝึกออกเสียงที่เรียนรู้ในอดีตมักจะสอนให้เทียบเสียงเป็นภาษาไทยซึ่งทำให้ผู้เรียนออกเสียงผิดมาตลอด เนื่องจากคำหลายคำมักจะมีข้อยกเว้นเสมอ เช่น how ออกเสียงเป็น เฮา แต่ hour กลับออกเสียงเป็น เอาเออะ หรือแม้แต่คำบางคำ ที่เป็น noun กับ verb ก็ออกเสียงไม่เหมือนกัน เป็นต้น ดังนั้น วิธีการออกเสียงจึงใช้วิธีจำเป็นคำๆ หรือถ้าไม่แน่ใจก็ไปดู วิธีการออกเสียงตามสัญลักษณ์เสียง ซึ่งได้อธิบายอย่างละเอียด ในชุด เลียนฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ English Pronunciation (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Ookbee.com) และในชุดเรียนรู้นี้ ก็จะได้ฝึกการออกเสียงแบบอเมริกันที่ชัดเจนมากทั้ง 10,000 คำ

4. เทคนิคการจำคำศัพท์

การจำศัพท์ตามธรรมชาติมักจะใช้เวลาฟังคำนั้นซ้ำๆ หลายสิบ หลายร้อยครั้ง กว่าจะจำได้ต้องใช้เวลามาก หรือแม้แต่จะท่อง ก็ยังต้องใช้เวลาไม่น้อย หลายท่านอยากจะท่องศัพท์ บางท่านตั้งเป้าว่า จะต้องท่องวันละ 5 คำ หรือ 10 คำ ซึ่งกว่าจะได้ศัพท์เป็นพันคำ อาจจะต้อง ใช้เวลานาน แต่ชุดเรียนรู้นี้ ได้เปิดเผย เคล็ดลับ ของการท่องศัพท์ทีละ 10 คำ โดยแต่ละบทจะเล่นซ้ำ 5 รอบ บทหนึ่งๆ ใช้เวลาประมาณ 1 นาทีี ดังนั้นในศัพท์ 1,000 คำ จึงใช้เวลาไม่นาน ขึ้นกับผู้เรียนว่ามีความตั้งใจมีสมาธิ ขยันและอดทน มากน้อยแค่ไหน เพราะถ้ารู้ศัพท์เหล่านี้ก็สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต ตราบใดที่คนทั่วโลกยังใช้ภาษาอังกฤษอยู่

5. สามารถใช้ได้กับทุกคน

การเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ จะเหมาะกับทุกท่าน ตั้งแต่น้องๆ นักเรียนตั้งแต่ระดับประถม มัธยมเป็นต้นไป ตลอดถึงคนทำงาน และผู้สนใจทุกท่าน เพราะเป็นการเรียนศัพท์ระดับที่จำเป็นต้องใช้งานจากมากไปน้อย และต้องการเพิ่มพูนศัพท์เพื่อการฟัง พูด อ่าน และเขียน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สามารถรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้มาก โดยใช้เวลาไม่นาน
- สามารถฝึกฟังและออกเสียงตามให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาได้ไม่จำกัด จนเกิดความชำนาญ
- เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียนระดับประถม มัธยม ขึ้นไป เพื่อเรียนรู้และใช้ในการสอบ
- คนทำงานที่ต้องการเพิ่มพูนคำศัพท์ เพื่อใช้ในการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างรวดเร็ว
- ผู้สนใจศึกษาภาษาอังกฤษทุกท่าน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนควรใช้งานควบคู่กับชุดเรียนรู้เรื่อง English Structure จะเกิดประโยชน์สูงสุด

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
เก่งอังกฤษต้องรู้ 2 เรื่อง 08:59
คำศัพท์กับตัวย่อ 03:43
5 ขั้นตอน การท่องศัพท์ให้ได้ผลอย่างรวดเร็ว 04:55
เทคนิคการท่องศัพท์ให้เร็วขึ้น 05:07
ฝึกท่องศัพท์ 10,000 คำ ชุดที่ 6 (คำที่ 5,001-6,000) คลิปยาว (นาที)
ท่องศัพท์ บทที่ 501 คำที่ 05001-05010 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 502 คำที่ 05011-05020 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 503 คำที่ 05021-05030 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 504 คำที่ 05031-05040 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 505 คำที่ 05041-05050 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 506 คำที่ 05051-05060 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 507 คำที่ 05061-05070 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 508 คำที่ 05071-05080 01:04
ท่องศัพท์ บทที่ 509 คำที่ 05081-05090 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 510 คำที่ 05091-05100 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 511 คำที่ 05101-05110 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 512 คำที่ 05111-05120 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 513 คำที่ 05121-05130 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 514 คำที่ 05131-05140 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 515 คำที่ 05141-05150 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 516 คำที่ 05151-05160 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 517 คำที่ 05161-05170 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 518 คำที่ 05171-05180 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 519 คำที่ 05181-05190 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 520 คำที่ 05191-05200 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 521 คำที่ 05201-05210 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 522 คำที่ 05211-05220 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 523 คำที่ 05221-05230 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 524 คำที่ 05231-05240 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 525 คำที่ 05241-05250 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 526 คำที่ 05251-05260 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 527 คำที่ 05261-05270 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 528 คำที่ 05271-05280 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 529 คำที่ 05281-05290 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 530 คำที่ 05291-05300 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 531 คำที่ 05301-05310 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 532 คำที่ 05311-05320 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 533 คำที่ 05321-05330 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 534 คำที่ 05331-05340 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 535 คำที่ 05341-05350 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 536 คำที่ 05351-05360 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 537 คำที่ 05361-05370 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 538 คำที่ 05371-05380 00:52
ท่องศัพท์ บทที่ 539 คำที่ 05381-05390 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 540 คำที่ 05391-05400 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 541 คำที่ 05401-05410 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 542 คำที่ 05411-05420 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 543 คำที่ 05421-05430 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 544 คำที่ 05431-05440 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 545 คำที่ 05441-05450 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 546 คำที่ 05451-05460 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 547 คำที่ 05461-05470 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 548 คำที่ 05471-05480 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 549 คำที่ 05481-05490 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 550 คำที่ 05491-05500 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 551 คำที่ 05501-05510 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 552 คำที่ 05511-05520 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 553 คำที่ 05521-05530 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 554 คำที่ 05531-05540 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 555 คำที่ 05541-05550 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 556 คำที่ 05551-05560 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 557 คำที่ 05561-05570 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 558 คำที่ 05571-05580 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 559 คำที่ 05581-05590 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 560 คำที่ 05591-05600 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 561 คำที่ 05601-05610 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 562 คำที่ 05611-05620 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 563 คำที่ 05621-05630 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 564 คำที่ 05631-05640 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 565 คำที่ 05641-05650 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 566 คำที่ 05651-05660 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 567 คำที่ 05661-05670 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 568 คำที่ 05671-05680 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 569 คำที่ 05681-05690 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 570 คำที่ 05691-05700 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 571 คำที่ 05701-05710 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 572 คำที่ 05711-05720 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 573 คำที่ 05721-05730 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 574 คำที่ 05731-05740 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 575 คำที่ 05741-05750 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 576 คำที่ 05751-05760 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 577 คำที่ 05761-05770 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 578 คำที่ 05771-05780 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 579 คำที่ 05781-05790 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 580 คำที่ 05791-05800 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 581 คำที่ 05801-05810 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 582 คำที่ 05811-05820 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 583 คำที่ 05821-05830 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 584 คำที่ 05831-05840 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 585 คำที่ 05841-05850 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 586 คำที่ 05851-05860 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 587 คำที่ 05861-05870 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 588 คำที่ 05871-05880 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 589 คำที่ 05881-05890 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 590 คำที่ 05891-05900 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 591 คำที่ 05901-05910 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 592 คำที่ 05911-05920 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 593 คำที่ 05921-05930 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 594 คำที่ 05931-05940 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 595 คำที่ 05941-05950 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 596 คำที่ 05951-05960 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 597 คำที่ 05961-05970 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 598 คำที่ 05971-05980 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 599 คำที่ 05981-05990 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 600 คำที่ 05991-06000 00:54
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send