ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 5 (คำที่ 4,001-5,000)

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 5 (คำที่ 4,001-5,000)

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 5 (คำที่ 4,001-5,000)

รายละเอียด

ผู้สอน วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

โปรโมชั่นซื้อเป็นแพ็กเก็จ ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 5+6 ในราคา 750 บาท 


คำอธิบายคอร์สออนไลน์

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ จะแบ่งเป็น 10 ชุด โดยจะมีชุดละ 1,000 คำ แต่ละชุดจะมี 100 บท บทละ 10 คำ

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 5 (คำที่ 4,001-5,000) บทที่ 401 ถึง บทที่ 500

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ คำศัพท์ สถานศึกษาหลายแห่งที่สอนภาษาอังกฤษ มักจะให้นักเรียนท่องศัพท์ วันละ 5 คำหรือ 10 คำ ซึ่งกว่าจะได้ 1,000 คำ ก็ต้องใช้เวลาไม่น้อย แต่ด้วย สุดยอดเทคนิค บวกกับ เทคโนโลยี่สมัยใหม่ ทำให้เราสามารถที่จะท่องศัพท์ ได้ถึง 100 คำในเวลาแค่ไม่กี่นาที และยังสามารถต่อยอดไปที่ การท่องศัพท์ให้ได้ถึง 10,000 คำโดยใช้เวลาน้อยกว่า 1 ปี

ที่สำคัญที่สุดของการเรียนรู้คำศัพท์นั้น จะต้องเป็นคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งการพูด การอ่านและการเขียน ที่มีการใช้งานบ่อยที่สุด พร้อมการวิเคราะห์และเรียงลำดับจากคำที่ใช้มากที่สุด ไปจนถึงคำที่ใช้น้อยที่สุด ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่นักเรียนระดับประถมปีที่ 1 เป็นต้นไปจนถึงระดับมัธยม และมหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงคนทำงาน และผู้สนใจทุกท่าน

ความสำคัญอีกอย่างซึ่งจะช่วยให้การเรียนคำศัพท์ให้ได้ผลคือ การได้ยินหรือการฟัง ไม่ใช่เรียนศัพท์จากการอ่าน แล้วออกเสียงเอง ซึ่งเวลาพูดจริงจะทำให้เจ้าของภาษาฟังไม่รู้เรื่อง

จุดเด่นของชุด ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ คือ

1. เป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อย

คำศัพท์ชุดนี้ เป็นคำศัพท์ใช้บ่อย ที่ได้จากการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ แล้วนำมาเรียงลำดับการใช้งานมากที่สุดไปน้อยที่สุดจากนั้นก็นำ 10,000 คำแรก เป็นคำที่ใช้ ในการพูด ในการเขียนจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร นวนิยาย ข่าว และการศึกษา ของผู้ใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลก แล้วนำมากลั่นกรองจนเหลือคำที่จำเป็นจริงๆ โดยตัดคำบางส่วนออกไปเช่น คำอุทาน คำไม่สุภาพ จึงเหลือแต่คำที่สำคัญและจำเป็นเพื่อการใช้งาน ทั้งในชีวิตประจำวันและการสอบ เป็นหลัก

2. บอกชนิดของคำ

ชนิดของคำและหน้าที่ของคำ เป็นหัวใจหลักที่สำคัญของการวิเคราะห์โครงสร้าง เมื่อรู้หรือท่องศัพท์แล้วไม่ทราบว่ามีชนิดของคำเป็นอะไร (เช่น noun, Pronoun, verb, adjective, adverb...) ก็จะไม่สามารถใช้ในการ พูด ฟัง อ่าน เขียนหรือแปลได้ เนื่องจากคำ 1 คำ มีชนิดของคำ มากกว่า 1 ชนิด เช่น can อาจจะเป็น verb หรือเป็น noun ได้ และความหมายก็อาจจะต่างกัน คือถ้าเป็น verb จะแปลว่า สามารถ แต่ถ้าเป็น noun จะหมายถึง กระป๋องถัง เป็นต้น

3. การออกเสียง

การฝึกออกเสียงที่เรียนรู้ในอดีตมักจะสอนให้เทียบเสียงเป็นภาษาไทยซึ่งทำให้ผู้เรียนออกเสียงผิดมาตลอด เนื่องจากคำหลายคำมักจะมีข้อยกเว้นเสมอ เช่น how ออกเสียงเป็น เฮา แต่ hour กลับออกเสียงเป็น เอาเออะ หรือแม้แต่คำบางคำ ที่เป็น noun กับ verb ก็ออกเสียงไม่เหมือนกัน เป็นต้น ดังนั้น วิธีการออกเสียงจึงใช้วิธีจำเป็นคำๆ หรือถ้าไม่แน่ใจก็ไปดู วิธีการออกเสียงตามสัญลักษณ์เสียง ซึ่งได้อธิบายอย่างละเอียด ในชุด เลียนฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ English Pronunciation (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Ookbee.com) และในชุดเรียนรู้นี้ ก็จะได้ฝึกการออกเสียงแบบอเมริกันที่ชัดเจนมากทั้ง 10,000 คำ

4. เทคนิคการจำคำศัพท์

การจำศัพท์ตามธรรมชาติมักจะใช้เวลาฟังคำนั้นซ้ำๆ หลายสิบ หลายร้อยครั้ง กว่าจะจำได้ต้องใช้เวลามาก หรือแม้แต่จะท่อง ก็ยังต้องใช้เวลาไม่น้อย หลายท่านอยากจะท่องศัพท์ บางท่านตั้งเป้าว่า จะต้องท่องวันละ 5 คำ หรือ 10 คำ ซึ่งกว่าจะได้ศัพท์เป็นพันคำ อาจจะต้อง ใช้เวลานาน แต่ชุดเรียนรู้นี้ ได้เปิดเผย เคล็ดลับ ของการท่องศัพท์ทีละ 10 คำ โดยแต่ละบทจะเล่นซ้ำ 5 รอบ บทหนึ่งๆ ใช้เวลาประมาณ 1 นาทีี ดังนั้นในศัพท์ 1,000 คำ จึงใช้เวลาไม่นาน ขึ้นกับผู้เรียนว่ามีความตั้งใจมีสมาธิ ขยันและอดทน มากน้อยแค่ไหน เพราะถ้ารู้ศัพท์เหล่านี้ก็สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต ตราบใดที่คนทั่วโลกยังใช้ภาษาอังกฤษอยู่

5. สามารถใช้ได้กับทุกคน

การเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ จะเหมาะกับทุกท่าน ตั้งแต่น้องๆ นักเรียนตั้งแต่ระดับประถม มัธยมเป็นต้นไป ตลอดถึงคนทำงาน และผู้สนใจทุกท่าน เพราะเป็นการเรียนศัพท์ระดับที่จำเป็นต้องใช้งานจากมากไปน้อย และต้องการเพิ่มพูนศัพท์เพื่อการฟัง พูด อ่าน และเขียน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สามารถรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้มาก โดยใช้เวลาไม่นาน
- สามารถฝึกฟังและออกเสียงตามให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาได้ไม่จำกัด จนเกิดความชำนาญ
- เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียนระดับประถม มัธยม ขึ้นไป เพื่อเรียนรู้และใช้ในการสอบ
- คนทำงานที่ต้องการเพิ่มพูนคำศัพท์ เพื่อใช้ในการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างรวดเร็ว
- ผู้สนใจศึกษาภาษาอังกฤษทุกท่าน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนควรใช้งานควบคู่กับชุดเรียนรู้เรื่อง English Structure จะเกิดประโยชน์สูงสุด

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
เก่งอังกฤษต้องรู้ 2 เรื่อง 09:04
คำศัพท์กับตัวย่อ 03:43
5 ขั้นตอน การท่องศัพท์ให้ได้ผลอย่างรวดเร็ว 04:55
เทคนิคการท่องศัพท์ให้เร็วขึ้น 05:07
ฝึกท่องศัพท์ 10,000 คำ ชุดที่ 5 (คำที่ 4,001-5,000) คลิปยาว (นาที)
ท่องศัพท์ บทที่ 401 คำที่ 04001-04010 01:05
ท่องศัพท์ บทที่ 402 คำที่ 04011-04020 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 403 คำที่ 04021-04030 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 404 คำที่ 04031-04040 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 405 คำที่ 04041-04050 01:04
ท่องศัพท์ บทที่ 406 คำที่ 04051-04060 01:04
ท่องศัพท์ บทที่ 407 คำที่ 04061-04070 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 408 คำที่ 04071-04080 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 409 คำที่ 04081-04090 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 410 คำที่ 04091-04100 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 411 คำที่ 04101-04110 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 412 คำที่ 04111-04120 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 413 คำที่ 04121-04130 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 414 คำที่ 04131-04140 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 415 คำที่ 04141-04150 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 416 คำที่ 04151-04160 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 417 คำที่ 04161-04170 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 418 คำที่ 04171-04180 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 419 คำที่ 04181-04190 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 420 คำที่ 04191-04200 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 421 คำที่ 04201-04210 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 422 คำที่ 04211-04220 01:04
ท่องศัพท์ บทที่ 423 คำที่ 04221-04230 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 424 คำที่ 04231-04240 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 425 คำที่ 04241-04250 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 426 คำที่ 04251-04260 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 427 คำที่ 04261-04270 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 428 คำที่ 04271-04280 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 429 คำที่ 04281-04290 01:05
ท่องศัพท์ บทที่ 430 คำที่ 04291-04300 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 431 คำที่ 04301-04310 01:06
ท่องศัพท์ บทที่ 432 คำที่ 04311-04320 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 433 คำที่ 04321-04330 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 434 คำที่ 04331-04340 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 435 คำที่ 04341-04350 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 436 คำที่ 04351-04360 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 437 คำที่ 04361-04370 01:05
ท่องศัพท์ บทที่ 438 คำที่ 04371-04380 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 439 คำที่ 04381-04390 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 440 คำที่ 04391-04400 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 441 คำที่ 04401-04410 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 442 คำที่ 04411-04420 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 443 คำที่ 04421-04430 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 444 คำที่ 04431-04440 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 445 คำที่ 04441-04450 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 446 คำที่ 04451-04460 01:07
ท่องศัพท์ บทที่ 447 คำที่ 04461-04470 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 448 คำที่ 04471-04480 01:04
ท่องศัพท์ บทที่ 449 คำที่ 04481-04490 01:06
ท่องศัพท์ บทที่ 450 คำที่ 04491-04500 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 451 คำที่ 04501-04510 01:07
ท่องศัพท์ บทที่ 452 คำที่ 04511-04520 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 453 คำที่ 04521-04530 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 454 คำที่ 04531-04540 01:04
ท่องศัพท์ บทที่ 455 คำที่ 04541-04550 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 456 คำที่ 04551-04560 01:04
ท่องศัพท์ บทที่ 457 คำที่ 04561-04570 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 458 คำที่ 04571-04580 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 459 คำที่ 04581-04590 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 460 คำที่ 04591-04600 01:05
ท่องศัพท์ บทที่ 461 คำที่ 04601-04610 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 462 คำที่ 04611-04620 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 463 คำที่ 04621-04630 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 464 คำที่ 04631-04640 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 465 คำที่ 04641-04650 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 466 คำที่ 04651-04660 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 467 คำที่ 04661-04670 01:04
ท่องศัพท์ บทที่ 468 คำที่ 04671-04680 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 469 คำที่ 04681-04690 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 470 คำที่ 04691-04700 01:07
ท่องศัพท์ บทที่ 471 คำที่ 04701-04710 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 472 คำที่ 04711-04720 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 473 คำที่ 04721-04730 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 474 คำที่ 04731-04740 01:05
ท่องศัพท์ บทที่ 475 คำที่ 04741-04750 01:06
ท่องศัพท์ บทที่ 476 คำที่ 04751-04760 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 477 คำที่ 04761-04770 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 478 คำที่ 04771-04780 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 479 คำที่ 04781-04790 01:07
ท่องศัพท์ บทที่ 480 คำที่ 04791-04800 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 481 คำที่ 04801-04810 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 482 คำที่ 04811-04820 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 483 คำที่ 04821-04830 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 484 คำที่ 04831-04840 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 485 คำที่ 04841-04850 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 486 คำที่ 04851-04860 01:05
ท่องศัพท์ บทที่ 487 คำที่ 04861-04870 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 488 คำที่ 04871-04880 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 489 คำที่ 04881-04890 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 490 คำที่ 04891-04900 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 491 คำที่ 04901-04910 01:10
ท่องศัพท์ บทที่ 492 คำที่ 04911-04920 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 493 คำที่ 04921-04930 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 494 คำที่ 04931-04940 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 495 คำที่ 04941-04950 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 496 คำที่ 04951-04960 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 497 คำที่ 04961-04970 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 498 คำที่ 04971-04980 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 499 คำที่ 04981-04990 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 500 คำที่ 04991-05000 01:00
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send