พิชิตข้อสอบ Error Recognition

พิชิตข้อสอบ Error Recognition

พิชิตข้อสอบ Error Recognition

รายละเอียด

ผู้สอน ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

จุดเด่นของคอร์ส พิชิตข้อสอบ Error Recognition 

- อธิบายเนื้อหาโครงสร้างไวยากรณ์ที่ต้องใช้สำหรับการทำข้อสอบ error อย่างครบถ้วน ละเอียด เข้าใจง่าย
เอกสารประกอบการบรรยายอย่างดีเยี่ยมคือ 1.2.1 หนังสือ 1 เล่ม (ในรูป pdf) และ 2. เอกสารเป็น note ที่อาจารย์เขียนเวลาสอน
จำนวนมากมาย จุใจผู้เรียน ทำให้ตามเนื้อหาที่สอนทันแน่นอน และเก็บไว้อ่านทำความเข้าใจได้ตลอดไป ถือเป็นเจ้าแรกและ
เจ้าเดียวที่ให้เอกสารมากมายขนาดนี้
แบบฝึกหัดครบทุกเนื้อหา ทันสมัยใช้สอบได้กับข้อสอบทุกสำนัก
อธิบายด้วยภาษาง่ายๆ ยกตัวอย่างเข้าใจง่าย พร้อมเฉลยแบบฝึกหัดอย่างเป็นระบบ เรียนง่าย เข้าใจไว นำไปใช้ได้จริง 100%

เนื้อหาของคอร์สนี้

เนื้อหาคอร์สเรียน คลิปยาว (นาที)
ชุดที่ 1 introduction พิชิตข้อสอบ error identification 08:13
ชุดที่ 2 ข้อสอบ error ออกในข้อสอบอะไรบ้าง และสำคัญอย่างไร 27:04
ชุดที่ 3 คำนามคืออะไร ใช้อย่างไร วางตำแหน่งใดในประโยค มีรูปอย่างไรบ้าง noun ending 45:27
ชุดที่ 4 การเปลี่ยนคำนามนับได้เอกพจน์ เป็นพหูพจน์ ด้วยการเติม s, es และไม่เติม ตลอดถึงการเติ 21:03
ชุดที่ 5 (แผ่น 1) pronoun การใช้คำสรรพนามทุกรูป อย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างประกอบ 49:00
ชุดที่ 5 (แผ่น 2) pronoun การใช้คำสรรพนามทุกรูป อย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างประกอบ 04:13
ชุดที่ 6 แบบฝึกหัด พร้อมเฉลยอย่างดี สำหรับเนื้อหา pronoun 09:51
ชุดที่ 7 (แผ่น 1) adjective และ adverb หน้าที่ ตำแหน่ง รูปร่างเมื่อใช้ออกข้อสอบในประโยค พร้อมตารางที่ง่ายต่อการทำความมเข้าใจ 49:00
ชุดที่ 7 (แผ่น 2) adjective และ adverb หน้าที่ ตำแหน่ง รูปร่างเมื่อใช้ออกข้อสอบในประโยค พร้อมตารางที่ง่ 04:05
ชุดที่ 8 แบบฝึกหัด adjective พร้อมเฉลยอย่างเป็นระบบ 10:25
ชุดที่ 9 การเปรียบเทียบ adjective ขั้นปกติ ขั้นกว่า และขั้นสูงสุด อย่างละเอียด ขั้นตอนการเปรียบ 18:46
ชุดที่ 10 แบบฝึกหัด adjective พร้อมเฉลยอย่างละเอียด ทำเลยครับ 14:04
ชุดที่ 11 ชนิดของกริยา กริยาแท้ กริยาช่วย ตำแหน่งของกริยาต่างๆ ในภาษาอังกฤษ 38:56
ชุดที่ 12 (ชุดที่ 1) verb; primary auxiliary verb; modal auxiliary และ main verb อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบอย่างละเอียดที่สุด 49:00
ชุดที่ 12 (ชุดที่ 2) verb; primary auxiliary verb; modal auxiliary และ main verb อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบอย่างละเอียดที่สุด 11:03
ชุดที่ 13 แบบฝึกหัดคละเนื้อหาทั้ง noun, adjective, adverb, verb พร้อมเฉลยเข้าใจง่ายๆ 16:29
ชุดที่ 14 preposition อธิบายรูปร่างของบุพบท ตำแหน่ง การใช้กับเวลา สถานที่และอื่นๆ รวมถึงใช้กับคำน 27:50
ชุดที่ 15 present simple; active voice การใช้กริยาช่องที่ 1 ในรูปบอกเล่า คำถาม ปฏิเสธ อย่างละเอียด โดยเฉพาาะกา 48:18
ชุดที่ 16 present simple; passive voice อธิบายโครงสร้างประโยค วิธีเปลี่ยนประโยค active เป็น passive อย่างละเอียด 33:00
ชุดที่ 17 แบบฝึกหัด การเปลี่ยนประโยค present simple; active เป็น passive voice พร้อมเฉลยอย่างละเอียด 16:35
ชุดที่ 18 (แผ่นที่ 1) Past simple; active voice การใช้กริยาช่องที่ 2 รูปบอกเล่า การใช้ did และ was, were ในประโยค past simple tense 49:00
ชุดที่ 18 (แผ่นที่ 2) Past simple; active voice การใช้กริยาช่องที่ 2 รูปบอกเล่า การใช้ did และ was, were ในประโยค past simple tense 14:34
ชุดที่ 19 past simple; passive voice วิธีเปลี่ยนประโยค active เป็น passive voice ประโยค past simple การใช้กริยาช่วย was, were 15:52
ชุดที่ 20 แบบฝึกหัด ประจำเนื้อหา past simple; คละ present simple การเปลี่ยนประโยค active เป็น passsive 16:57
ชุดที่ 21 present continuous; active voice เนื้อหาและการใช้กริยาในประโยค present con ในรูปประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และประโ 23:29
ชุดที่ 22 present continuous; รูป passive voice แสดงวิธีการเปลี่ยนประโยค active เป็น passive อย่างสมบูรณ์ นำไปใช้ได้จริง 14:26
ชุดที่ 23 แบบฝึกหัด ประจำเนื้อหา present Continuous; present simple และ past simple พร้อมเฉลย ทั้ง 3 tenses 06:06
ชุดที่ 24 present Perfect; active voice การใช้กริยาช่วย has, have โครงสร้างประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และประโยคคำถามพร้อม 33:22
ชุดที่ 25 present Perfect; Passive voice เนื้อหาและการ อธิบายพร้อมตัวอย่างที่เข้าใจง่าย ใช้ได้ถูกต้องแน่นอน 15:37
ชุดที่ 26 แบบฝึกหัดประจำเนื้อหา present Perfect; Passive voice ให้เปลี่ยนประโยค active เป็น passive voice คละ 4 tenses พร้อมเฉลยใ 16:37
ชุดที่ 27 Future Simple; active voice การใช้ will, shall และ be going to + verb1 แทน future tense หลากหลายกับรูปประโยคบอกเล่า คำถาม และปฏิ 24:33
ชุดที่ 28 Future Simple; Passive voice การใช้ will, shall be + verb3 ในโครงสร้าง passive voice 14:07
ชุดที่ 29 แบบฝึกหัดประจำเนื้อหา Future Simple; Passive voice ให้เปลี่ยนประโยค active เป็น passive voice คละ 5 tenses พร้อมเฉลยให 06:50
ชุดที่ 30 (แผ่นที่ 1) past continuous; active voice อธิบายโครงสร้างประโยค คำเชื่อมประโยค สถานการณ์ที่ใช้ past con พร้ 49:00
ชุดที่ 30 (แผ่นที่ 2) past continuous; active voice อธิบายโครงสร้างประโยค คำเชื่อมประโยค สถานการณ์ที่ใช้ past con พร้ 09:55
ชุดที่ 31 past continuous; Passive voice ขั้นตอนและตัวอย่าง การเปลี่ยนประโยค active เป็น passive voice past continuous tense 09:33
ชุดที่ 32 past perfect นำเสนอการใช้ และโครงสร้างทั้งรูปประโยค active voice และ passive voice อย่างสมบูรณ์ 32:42
ชุดที่ 33 (แผ่นที่ 1) ตัวอย่างข้อสอบ คละทุกเนื้อหา พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เป็นระบบ นำไปใช้ทำข 49:00
ชุดที่ 33 (แผ่นที่ 2) ตัวอย่างข้อสอบ คละทุกเนื้อหา พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เป็นระบบ นำไปใช้ทำข 03:55
ชุดที่ 34 ตัวอย่างข้อสอบ sentence completion คละทุกเนื้อหา พร้อมเแลยอย่างละเอียด เป็นระบบ นำไปใช้ทำข้อ 15:10
ชุดที่ 35 (แผ่นที่ 1) เสนอเทคนิคพิชิตข้อสอบ error ที่คุณไม่เคยเรียนมาก่อน เป็นระบบ เป็นขั้นตอน ใช้โครงสร้างเป็นหลัก ไม่ใช่การแปลเป็นหลัก 49:00
ชุดที่ 35 (แผ่นที่ 2) เสนอเทคนิคพิชิตข้อสอบ error ที่คุณไม่เคยเรียนมาก่อน เป็นระบบ เป็นขั้นตอน ใ 06:13
ชุดที่ 36 (แผ่นที่ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างประธาน กับ กริยา เป็นเนื้อหาสำคัญสำหรับการนำไปใช้วิเคราะห์ประธาน และกริยา 49:01
ชุดที่ 36 (แผ่นที่ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างประธาน กับ กริยา เป็นเนื้อหาสำคัญสำหรับการนำไปใช้ว 24:01
ชุดที่ 37 แบบฝึกหัด และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ error จากข้อสอบ toeic, toefl ทดสอบความรู้ผู้เรียน และ 21:26
ชุดที่ 38 noun clause รูปร่าง โครงสร้าง noun clause ออกสอบจะอยู่ในรูปใด ยากแต่เข้าใจได้แน่นอนครับ 43:45
ชุดที่ 39 adjective clause โครงสร้าง คำเชื่อม ตำแหน่งที่วางในประโยค ของ adjective clause 25:57
ชุดที่ 40 (แผ่นที่ 1.) adjective clause การใช้คำเชื่อม who, whom, whose รวมถึงการลดรูป การใช้ preposition นำหน้าคำเชื่อม เป็นต้น ละเอียดมาก 49:00
ชุดที่ 40 (แผ่นที่ 2.) adjective clause การใช้คำเชื่อม who, whom, whose รวมถึงการลดรูป การใช้ preposition นำหน้าคำเชื่อม เป็นต้น ละเอียดมาก 48:49
ชุดที่ 40 (แผ่นที่ 3) adjective clause การใช้คำเชื่อม who, whom, whose รวมถึงการลดรูป การใช้ preposition นำหน้าคำเชื่อม เป 10:43
ชุดที่ 41 (แผ่นที่ 1) adjective clause การใช้คำเชื่อม which, that ในประโยค รวมถึงวิธีใช้ หน้าที่ ตำแหน่ง ประโยคลดรูป 49:00
ชุดที่ 41 (แผ่นที่ 2) adjective clause การใช้คำเชื่อม which, that ในประโยค รวมถึงวิธีใช้ หน้าที่ ตำแหน่ง 17:05
ชุดที่ 42 (แผ่นที่ 1) adjective clause การใช้คำเชื่อม when, where, why, what, that ในประโยค รวมถึงวิธีใช้ หน้าที่ พร้อม adjective clause ที่ออกสอบบ่อย 49:00
ชุดที่ 42 (แผ่นที่ 2) adjective clause การใช้คำเชื่อม when, where, why, what, that ในประโยค รวมถึงวิธีใช้ หน้าที่ พร้อม adjective 02:16
ชุดที่ 43 แบบฝึกหัดเรื่อง adjective clause พร้อมวิธีทำข้อสอบ ด้วยการเฉลยแบบเป็นระบบ 19:54
ชุดที่ 44 adverb clause โครงสร้างประโยค หน้าที่ คำเชื่อม ข้อสอบที่ออกบ่อย 45:11
ชุดที่ 45 If Clause เงื่อนไขที่ 1 โครงสร้างประโยค วิธีสังเกตเวลาทำข้อสอบ 18:29
ชุดที่ 46 If Clause เงื่อนไขที่ 2 โครงสร้างประโยค วิธีสังเกตเวลาทำข้อสอบ 28:18
ชุดที่ 47 If Clause เงื่อนไขที่ 3 โครงสร้างประโยค วิธีสังเกตเวลาทำข้อสอบ 16:40
ชุดที่ 48 If Clause เงื่อนไขที่ 4 โครงสร้างประโยค วิธีสังเกตเวลาทำข้อสอบ และการใช้ wish 43:49
ชุดที่ 49 แบบฝึกหัด adverb clause, if clause, wish พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เห็นภาพของคำตอบอย่างง่ายดาย 23:16
ชุดที่ 50 (แผ่นที่ 1) Verb Forms รูปร่างของกริยา ที่ยากขึ้น นอกจากที่เรียนในเรื่อง tense เรื่องนี้ออกสอบเยอะ 49:00
ชุดที่ 50 (แผ่นที่ 2) Verb Forms รูปร่างของกริยา ที่ยากขึ้น นอกจากที่เรียนในเรื่อง tense เรื่องนี้ออกส 14:11
ชุดที่ 51 แบบฝึกหัด Verb Forms พร้อมเฉลย 11:52
ชุดที่ 52 (แผ่นที่ 1) Word Choice การใช้คำศัพท์เฉพาะ จำพวก enouhg, much, many, some, any, all, any, a number of, เป็นต้น 49:01
ชุดที่ 52 (แผ่นที่ 2) Word Choice การใช้คำศัพท์เฉพาะ จำพวก enouhg, much, many, some, any, all, any, a number of, เป็นต้น 38:49
ชุดที่ 53 แบบฝึกหัด Word Choice พร้อมเฉลย 05:17
ชุดที่ 54 (แผ่นที่ 1) เฉลยแบบฝึกหัด ชุดที่ 1 แบบเต็มรูปแบบ 49:00
ชุดที่ 54 (แผ่นที่ 2) เฉลยแบบฝึกหัด ชุดที่ 1 แบบเต็มรูปแบบ 11:07
ชุดที่ 55 เฉลยแบบฝึกหัด ชุดที่ 2 แบบเต็มรูปแบบ 30:43
ชุดที่ 56 เฉลยแบบฝึกหัด ชุดที่ 3 แบบเต็มรูปแบบ 20:25
ชุดที่ 57 เฉลยแบบฝึกหัด ชุดที่ 4 แบบเต็มรูปแบบ 26:56
ชุดที่ 58 เฉลยแบบฝึกหัด ชุดที่ 5 แบบเต็มรูปแบบ 31:18
ชุดที่ 59 (แผ่นที่ 1) เฉลยแบบฝึกหัด error identification ชุดที่ 1 จำนวน 50 ข้อ อธิบายละเอียด เข้าใจง่าย 49:01
ชุดที่ 59 (แผ่นที่ 2) เฉลยแบบฝึกหัด error identification ชุดที่ 1 จำนวน 50 ข้อ อธิบายละเอียด เข้าใจง่าย 28:24
ชุดที่ 60 เฉลยแบบฝึกหัด error identification ชุดที่ 2 จำนวน 50 ข้อ อธิบายละเอียด เข้าใจง่าย 36:01
ชุดที่ 61 (แผ่นที่ 1) เฉลยแบบฝึกหัด error identification ชุดที่ 2 จำนวน 50 ข้อ อธิบายละเอียด เข้าใจง่าย 49:00
ชุดที่ 61 (แผ่นที่ 2) เฉลยแบบฝึกหัด error identification ชุดที่ 2 จำนวน 50 ข้อ อธิบายละเอียด เข้าใจง่าย 07:29
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send